De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lelystad: Secundaire Bouwstoffen: Mogelijkheden en Risico’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lelystad: Secundaire Bouwstoffen: Mogelijkheden en Risico’s"— Transcript van de presentatie:

1 Lelystad: 03-04-2013 Secundaire Bouwstoffen: Mogelijkheden en Risico’s
prof.dr.ir. Michiel Haas

2 Afval of secundaire grondstof?
kg/jaar

3 30 x Arena geheel gevuld!

4 Wat doen we daarmee? 83% van al het NL afval wordt hergebruikt of gerecycled Europees gezien zijn we een van de koplopers ca kg wordt niet hergebruikt, maar thermisch verwerkt in Afval Energie Centrales (AEC’s) van al het verbrande materiaal blijft ca. 20% als bodemas over samen met afval uit omringende landen dat in NL verwerkt wordt, produceren onze 12 AEC’s ca. 1,2 – 1,3 miljoen ton AEC bodemas tot nu toe werd dat deels hergebruikt en deels gestort onder IBC omstandigheden (Isoleer – Bescherm – Controleer)

5 Beleid om niet te storten …

6 … ruimte nodig voor mensen …

7 … of natuur ontwikkeling of…

8 Wist u dat …? elke inwoner van Nederland per jaar 560 kilo afval produceert? een vuilniszak van tien kilo een gloeilamp van 60 Watt wel 99 uur kan laten branden en een spaarlamp van 11 Watt zelfs 538 uur? u met de energie uit één vuilniszak vier keer een lange douche kunt nemen en wel zeven keer een korte douche van vijf minuten? eenzelfde vuilniszak goed is voor minimaal vier maanden non-stop bellen met uw mobiele telefoon? Of 2 maanden 3 uur per dag computeren op uw laptop?

9 Ladder van Lansink

10 Waarom secundaire grondstoffen?
bouw gebruikt wereldwijd ca. 40% van de grondstoffen Nederland zit op vergelijkbare hoeveelheid Nederland heeft nauwelijks eigen grondstoffen en grondstoffen worden wereldwijd langzaam schaarser, dat begint bij de REE (Rare Earth Elements of zeldzame aardmetalen) en gaat door met de metalen en andere grondstoffen dus we moeten op zoek naar andere manieren om aan grondstoffen te komen, daartoe zijn er drie verschillende oplossingen:

11 Mogelijke oplossingen zijn:
0-Materialen

12 Mogelijke oplossingen zijn:
Circulaire economie

13 Mogelijke oplossingen zijn:
Urban mining

14 Verstandig hergebruik
… door hergebruik en hergebruik en …

15 … door urban mining … in een mobieltje zit: 0,008 gram goud
0,07 gram zilver 0,006 gram palladium met een waarde van € 0,50

16 … door recycling …

17 … en recycling …

18 Wat doen we met onze overbodige gebouwen … of …

19 … door verstandig om te gaan met onze bestaande voorraad …

20 … door hergebruik van producten …

21 … door nuttige toepassing van AEC bodemassen …
0-Materialen O-materialen zijn materialen zonder feitelijke milieubelasting, bijvoorbeeld: … door nuttige toepassing van AEC bodemassen …

22 Nuttige toepassing van AEC bodemassen.

23 Wat zijn secundaire bouwstoffen?
Bouwstoffen die afgescheiden zijn of bereid zijn uit reststoffen Voorbeelden zijn: Puingranulaat van beton Elders vrijgekomen grond Schoon gemaakte grond Gereinigde AEC bodemassen

24 AEC bodemassen ontstaan als restfractie na verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen er zijn 3 processen om de bodemassen op te werken: 1. traditionele proces (nog 20% van de hoeveelheid) Alleen grove metaalfracties worden verwijderd, rest ongereinigde bodemas 2. droge fractionering via ADR Inashco (ca ton/jaar) Meeste metalen worden verwijderd, restant ongereinigde bodemas 3. natte fractionering (ca ton/jaar) Gereinigde bodemassen bruikbaar als secundaire grondstof, klein restant (ca. 9%) slib niet meer bruikbaar

25 Green Deal inzake AEC bodemas

26 Green Deal vanaf 2017 moet 50% van de AEC bodemas een nuttige toepassing krijgen als secundaire bouwstof de upcycle techniek is voorhanden, nog moeilijk rendabel toe te passen de vrij toepasbare 50% van de AEC bodemas is voldoende schoon (geen speciale eisen) zodat deze toegepast kan worden als secundaire bouwstof Deze secundaire bouwstoffen kunnen gebruikt worden als: Ophogingsmateriaal Weg funderingsmateriaal Toeslagstof in beton als grindvervanger

27 Green Deal nog niet alle AEC kunnen de ongereinigde AEC bodemassen zelf reinigen, zodat ze toegepast kunnen worden als secundaire grondstof in deze bodemas is vervuiling aanwezig Werkvoorraad: nog niet geupcycelde AEC bodemassen worden naar Flevokust gebracht om daar geupcyceld te worden daarmee draagt Flevokust bij aan de Green Deal

28 Wat zijn de risico’s hiervan?
de milieu- en gezondheidsrisico’s van de Werkvoorraad zijn: kans op uitloging kans op stof en verwaaiing dat betekent dat hier voorzieningen voor getroffen moeten worden het bevoegd gezag zal in de milieuvergunning de eisen moeten formuleren zodat kans op uitloging en verwaaiing voldoen aan de wettelijke normen en daarmee risico’s uitgesloten worden het bevoegd gezag zal dat ook moeten controleren te verwachten maatregelen zijn: waterdichte ondergrond ter voorkoming van uitloging nat houden ter voorkoming van stof en verwaaien

29 Samenvatting we produceren een enorme reststoffenberg die we nog steeds afval noemen maar deze reststoffen kunnen in principe (nagenoeg) allemaal een nuttige toepassing krijgen en dat is nodig want we stevenen af op een maatschappij waar grondstoffen steeds schaarser zullen worden in dat kader kunnen we AEC bodemassen ook een nuttige toepassing geven het gebruik en de opslag daarvan brengt beheersbare risico’s met zich mee

30 VraGen?


Download ppt "Lelystad: Secundaire Bouwstoffen: Mogelijkheden en Risico’s"

Verwante presentaties


Ads door Google