De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de realisatiefase en een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de realisatiefase en een."— Transcript van de presentatie:

1 Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de realisatiefase en een bijdrage tot het oplossen van juridische implicaties voor het samenwerken met BIM. Afstudeerpresentatie P5 Door: Prakash Sewlal Technische Universiteit Delft Master Real Estate & Housing Afstudeerbedrijf: BAM Utiliteitsbouw 05 juli 2012 Mentoren: TU Delft: Dr. Ir. A. Koutamanis TU Delft: Prof. Dr. Mr. M.A.B Chao-Duivis BAM: Ir. D. Lok

2 IJsberg van de verborgen kosten. Wij zien slechts het topje van de ijsberg. Bron: Google; afbeeldingen (iceberg.jpg)

3 Doel van het onderzoek:  Verkennen wat de mogelijkheden van BIM zijn om faalkosten in de uitvoeringsfase te voorkomen. Doelgroep:  Direct: Bouwbedrijven  Indirect: Bouwkolom 3 van 29

4 Introductie Onderzoeksopzet en methodologie Hypothese Kruisanalyse Casestudies Bouwrecht: juridische vraagstuk Conclusies & Aanbevelingen Overzicht Presentatie 4 van 29

5 Probleemanalyse De zaagtandeffect Ontwerp Voorbereiding Uitvoering Beheer Waarde Tijd = Ideale situatie = Huidige situatie Bron: COINS-systematiek (jan. 2010) Introductie 5 van 29

6 Hoofdvraag: Hoe kan BIM bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare kosten in de realisatiefase en welke juridische vraagstuk dient hierbij opgelost te worden? Introductie 6 van 29

7 Literatuuronderzoek: BIM + Faalkosten (hypothesevorming) CASE 1: Medimall CASE 1: Sportpaleis Ahoy CASE 1: Stadskantoor Leyweg Kruisanalyse Casestudies Output Bouwrecht Output BIM-Faalkosten Bouwrecht: Juridische vraagstuk Synthese: Aanbevelingen Literatuuronderzoek: BIM + Faalkosten (hypothesevorming) Onderzoeksopzet en methodologie CASE 1: Medimall CASE 2: Sportpaleis Ahoy CASE 3: Stadskantoor Leyweg Kruisanalyse Casestudies Output Bouwrecht Output BIM-Faalkosten Bouwrecht: Juridische vraagstuk Synthese en Conclusie & Aanbevelingen 7 van 29

8 Oorzaken (WAT?) Inefficiënte uitwisseling van informatie Slechte/ gebrekkige coördinatie van informatie Onvoldoende uitwisseling van kennis en kunde Slechte onderlinge samenwerking Oplossen met BIM (HOE?) Synchroniseren BIM coördinator Blootstellen van informatie, je leert van elkaar BIM= samenwerken Hypothese in 2 stappen: #1. Oorzaken van faalkosten door gebrekkige communicatie: Hypothese 8 van 29

9 Hypothese Authorship: identificeren, labelen en beschermen van data Het gaat hierbij om het correct coördineren van data en erop toezien dat alle aangeleverde data consistent. (Kramer, 2003: 212). Custodianship: up-to-date houden van de informatie. Het gaat hierbij om het wijzigen, aanpassen, beheren, onderhouden van data (Kramer, 2003: 212). #2. BIM- Classificatiematrix Belangrijk voor bepalen juridische vraagstuk 9 van 29

10 Casestudies: Kruisvergelijking Design & Build Oorzaken vermijdbare kosten (VK):  Aannemen bestaand D&B ontwerp  Inconsistente tekeningen  Onduidelijke afspraken  Coördinatie wijzigingen  Tekortkomingen installateur  Gemis engineeringsmanager Traditioneel Oorzaken vermijdbare kosten (VK):  Geringe voorbereidingstijd.  Consistentie tekeningen.  Extreem veel meerwerk.  Aanpassen PvE  Krappe bouwplanning. Traditioneel Oorzaken vermijdbare kosten (VK):  Traditioneel contractvorm met verplichtingen van D&B  Verwerking van optimalisatie  Onvoldoende voorbereidingstijd  Passieve regievoering opdrachtgever Medimall Ahoy Leyweg Coördinatie, gegevensbehoefte. 37 % reductie VK met BIM. Resultaat, van -1,7mln. naar -0,7mln. Onderhoud/ beheer, gegevensbeh. 46 % reductie VK met BIM. Resultaat, van -3,1mln. naar -0,9mln Coördinatie, onderhoud/ beheer en gegevensbehoefte. 48 % reductie VK met BIM Resultaat, van 2,7mln. naar 3,5mln. 10 van 29

11 Generaliserend; totaal 6 constateringen. Hieronder de 4 belangrijkste: 1.Kettingreactie van oorzaken en gevolgen 2.Direct en indirect te beïnvloeden kostenposten met BIM 3.Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten 4.Conclusie o.b.v. classificatiematrix Casestudies: Kruisvergelijking 11 van 29

12 #1. Kettingreactie van oorzaken en gevolgen Casestudies: Kruisvergelijking Gevolg Optredende complicaties:  Inconsistente tekeningen  Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen  Onvoldoende voorbereidingstijd (Directe) Overschrijding kostenposten:  Algemene bouwplaats kosten  Directe kosten  Koop materiaal Gevolg (Indirecte) Overschrijding nevenposten:  Salarissen  Materieel  Onderaannemers  Lonen Gevolg Nr. 1 oorzaak in statistische onderzoeken:  Gebrekkige communicatie en gegevensuitwisseling Oorzaak macro niveau (statistisch onderzoek) Oorzaak meso niveau (projectniveau) Oorzaak micro niveau (budgetniveau) Oorzaak voor organisatorische en maatschappelijke complicaties Omvang vermijdbare kosten met gemiddeld 43% te reduceren met BIM 12 van 29

13 Direct te reduceren met BIM: Algemene bouwplaats kosten Directe kosten Koop materiaal Indirect te reduceren met BIM: Salarissen Materieel Onderaannemers Lonen BIM Casestudies: Kruisvergelijking #2. Direct en indirect te beïnvloeden kostenposten met BIM Overschrijding Manuren 13 van 29

14 #3. Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten Casestudies: Kruisvergelijking Oorzaken 1e ordeMedimallAhoyLeyweg 1. Inconsistente tekeningen ●● - 2. Organisatievorm met onduidelijkheden ● - ● 3. Onduidelijke afspraken directe partners/ opdrachtgever ● - ● 4. Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen ● - ● 5. Onvoldoende voorbereidingstijd - ●● 6. Tekortkomingen installateur ● -- 7. Gemiste rol van engineeringsmanager ● -- 8. Krappe bouwplanning - ● - 9. Aanpassen PvE door aanvullende wensen. - ● - 10. Extreem veel meerwerk - ● - Oorzaken 1e ordeMedimallAhoyLeyweg 1. Inconsistente tekeningen ●● - 2. Organisatievorm met onduidelijkheden ● - ● 3. Onduidelijke afspraken directe partners/ opdrachtgever ● - ● 4. Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen ● - ● 5. Onvoldoende voorbereidingstijd - ●● 6. Tekortkomingen installateur ● -- 7. Gemiste rol van engineeringsmanager ● -- 8. Krappe bouwplanning - ● - 9. Aanpassen PvE door aanvullende wensen. - ● - 10. Extreem veel meerwerk - ● - 14 van 29

15 #3. Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten: Procesplan werken met BIM Casestudies: Kruisvergelijking Wie, wat, hoe, wanneer? 1.Inconsistente tekeningen 2.Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen 3.Onvoldoende voorbereidingstijd 15 van 29

16 #3. Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten: Procesplan werken met BIM Casestudies: Kruisvergelijking Voldoet BIM, JA… mits: A: BIM goed wordt toegepast B: Juridisch wordt gefaciliteerd 16 van 29

17 #4. Conclusie o.b.v. classificatiematrix Casestudies: Kruisvergelijking Juridische vraagstuk: Plichten en bevoegdheden van partijen m.b.t. wijzigen, aanpassen, onderhouden en beheren van data in de shared BIM server. Juridische vraagstuk: Plichten en bevoegdheden van partijen m.b.t. wijzigen, aanpassen, onderhouden en beheren van data in de shared BIM server. 17 van 29

18 Hoofdvraag: Hoe kan BIM bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare kosten in de realisatiefase en welke juridische vraagstuk dient hierbij opgelost te worden? Bouwrecht: juridische vraagstuk Custodianship Hoofdvraag (herformuleerd): Welke juridische bepalingen dienen minimaal tot stand te komen om het custodianship bij het werken met BIM efficiënt te laten verlopen? Hoofdvraag bouwrecht concreter geformuleerd 18 van 29

19 Vier belangrijke pijlers: 1.Interactieve communicatie (Van Gulijk, 2011) 2.Contractuele prikkels (Chao-Duivis, 2009a) 3.Dejuridiseren van gedrag van partijen (Van Wassenaar en Thomas, 2008) 4.Samenwerking faciliteren (Eastman, 2008) Bouwrecht: juridische vraagstuk Uitgangspunten en randvoorwaarden 19 van 29

20  Interactief communiceren gaat om proactief zijn. Huidige bepalingen zijn echter reactief.  Contractuele prikkels en dejuridiseren van regels zijn noodzakelijk voor een open communicatiestructuur.  Geïntegreerde contractvormen hebben de voorkeur voor het werken met BIM.  Iedere bepaling zodanig opstellen dat de 4 pijlers hierin te herkennen zijn. Bouwrecht: juridische vraagstuk Conclusie vooronderzoek: 20 van 29

21 Custodianship bepalingen Figuur: Verplichtingen en bevoegdheden Additional slides 21 van 29

22 Communicatieprocesmodel: Unilateraal Multilateraal Bilateraal BIM shared dataserver 22 van 29

23 BIM shared dataserver ZenderMultiple-ontvangers A B  art. 1 lid 1 en 2  art. 3 lid 1  art. 1 lid 3 en 4  art. 2 lid 1,2,4  art. 3 lid 3  art. 5 lid 3  art. 5 lid 1 en 2  art. 2 lid 6  art. 6  art. 4 lid 2 en 6  art. 4 lid 3  art. 3 lid 2  art. 4 lid 5 sub c  art. 2 lid 5  art. 4 lid 4  art. 4 lid 5 sub a, en b  art. 2 lid 3  Data ownership Projectteam Bepalingen idem voor ontvangers Unilateraal Opdrachtgever Communicatieprocesmodel: Multilateraal Bilateraal  art. 4 lid 5 sub c  art. 2 lid 5 Coördinatie-overeenkomst op basis van: -Samenwerken -Interactief communiceren -Projectbelang 23 van 29

24 Communicatieprocesmodel: Unilateraal Multilateraal Bilateraal BIM shared dataserver Art. 1 lid 2: De opdrachtgever of de door namens hem aangestelde partij is verantwoordelijk voor het verlenen van autorisaties aan opdrachtnemers tot het datamodel. Art. 3 lid 2: Alle partijen dienen minimaal leesbevoegdheid te hebben voor alle data die worden gesynchroniseerd met de shared dataserver. Art. 3 lid 3: De opdrachtnemers bepalen zelfstandig voor het aanwijzen van schrijfbevoegdheden aan mede opdrachtnemers. Hierin laat het de in artikel 4 lid 4 bepaalde wijzigingsverzoek onverlet. 24 van 29

25 Conclusies & Aanbevelingen Wat zijn de besparingen? Gemiddeld 43% van de totale vermijdbare kosten per project Hoe dient BIM hiervoor ingezet te worden?  sturen op coördinatie van informatie  sturen op consistentie van informatie  anticiperen op gegevensbehoefte van informatie Op welke begrotingsonderdelen moet gestuurd en geanticipeerd worden?  Algemene bouwplaats kosten (ABK)  Directe kosten  koop materiaal 25 van 29

26 Conclusies & Aanbevelingen Aanbevelingen: #1. Het BIM-proces dirigeren #2. Focus op beheers-aspect: kwaliteit #3. Engineeringsmanager als BIM-coördinator #4. Stel kennismanagement voorop #5. Efficiënter project voorbereiden #6. BIM in traditioneel contractvorm #7. Integreren groeikansen: Duurzaamheid en Lean Bouwen integreren in het BIM- werken 26 van 29

27 Conclusies & Aanbevelingen #2. Focus op beheers-aspect: kwaliteit 27 van 29

28 Conclusies & Aanbevelingen #6. BIM in traditioneel contractvorm  Validatie en consistentiecheck BIM data model  Ontwerpende partijen langer betrokken houden in het bouwproces  Ontslag ontwerpende partijen wanneer gegevensbehoefte toereikend is Toepassing:  Als addendum op de BIM voorwaarden voor geïntegreerde contracten 28 van 29

29 Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM Prakash Sewlal Technische Universiteit Delft Master Real Estate & Housing BAM Utiliteitsbouw 05 juli 2012 Faalkosten reductie ca. 3% 11,3%8,3% besparing € 1,8 mld. per jaar

30 Additional slides Lean Bouwen betekent dat een volgende activiteit pas wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt, meerwaarde:  meer klantwaarde  minder faalkosten  Meer commitment  kortere doorlooptijden 30 van 29

31 BIM- coördinatoren Additional slides 31 van 29

32 BIM coördinator Afgevaardigde BIM-coordinatoren Projectteams/ Opdrachtnemers BIM coördinator BIM shared dataserver Projectteam Digitaal archief Opdrachtnemer, Bijv. aannemer Art. 4 lid 2 Art. 5 lid 3 Art. 6 lid 1 BIM- coördinatoren: Additional slides 32 van 29

33 Toetsing informatieverplichtingen:  opdrachtgever  aannemer  adviseurs Toetsingskader:  UAV 2012  UAV-GC 2005  DNR 2011  VGBouwmodel 1992 Additional slides 33 van 29

34 Informatieplicht opdrachtgever: Art.12 DNR 2011; algemene zorgplicht jegens adviseurs Par. 12.3 en 12.4 UAV 2012; onderzoeks- en klachtplicht Par. 3. UAV-GC 2005; tijdig verstrekken van informatie aan opdrachtnemers Art.5 lid 1 VGBouwmodel; tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens Art.6:58 BW; een medewerkingsplicht van de opdrachtgever (schuldeiser) 1. Interactieve communicatie Geen specifieke verplichting voor de opdrachtgever om (interactief) informatie uit te wisselen. Additional slides 34 van 29

35 Conclusies & Aanbevelingen Kan BIM helpen faalkosten te voorkomen? Jazeker OorzaakOp te lossen met BIM 1. Inconsistente tekeningenJa 2. Organisatievorm met onduidelijke afsprakenNee 3. Onduidelijke afspraken directe partners/ opdrachtgeverNee 4. Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingenJa 5. Onvoldoende voorbereidingstijdJa 35 van 29

36 Informatieplicht aannemer: Par. 6.14 UAV 2012 ; waarschuwingsplicht Par. 4 lid 7 en 8 UAV-GC 2005; waarschuwingsplicht Art.6 VGBouwmodel; ter beschikking stellen van ervaring en deskundigheid 1. Interactieve communicatie Geen specifieke verplichting voor de opdrachtgever om (interactief) informatie uit te wisselen. Additional slides 36 van 29

37 Informatieplicht adviseurs: DNR 2011; precontractuele plicht tot het uitwisselen van informatie. Art. 11 lid 5 DNR 2011 ; informeren over uitvoering opdracht. 1. Interactieve communicatie Geen specifieke verplichting voor de opdrachtgever om (interactief) informatie uit te wisselen. Additional slides 37 van 29

38 4. Samenwerking faciliteren KoopmodellenDelegatiemodellen Onderhandelingsmodellen TurnkeyTraditionele bouwprocesBouwteam BrochureplanManagement contractingDesign and Build General contracting Voorkeur:  Design & Build  Bouwteam  Turnkey Bron: Maas (1997) Bouwcontractmodellen:  UAV 2012 behoort niet meer tot toetsingskader Additional slides 38 van 29

39 % BIM kans 40% 60% 70% 90% 80% 60% 70% 40% 20% Note: Percentages ‘BIM kans’ zijn een indicatie en vormen derhalve geen wetenschappelijk onderbouwde getallen. Overschreden kostenposten Stafkosten Tijdelijke install. bouw Stroomverbruik Onderstempeling zwembad Levering beton Kalkzandsteen Kant en klaar mortels Steni panelen diverse staal Aanbrengen Steni-panelen zaag en boorwerk Brandwerend afwerken sparingen stucwerk hout Constructeur Adviseur install. Plantoetsen bouwk. Plano kosten [%] overschrijding 22% 37% 131% 65% 5% 61% 90% 35% 353% 24% 5% 34% 109% 5% 157% 20% Proces TO BE Bron: EGM Architecten Additional slides 39 van 29

40  Engineeringsmanager 3. Maatregelen van BAM:  XD4ALL (BIM) Traditioneel Design & Build Design, Build, Finance, Maintain, Operate Bouwteam Turnkey Design, Build, Maintain Programma Ontwerp UitwerkingRealisering Beheer ExploitatieFinanciering Opdrachtgever ArchitectAannemerOpdrachtgever/ exploitant Arch.Aannemer Opdrachtgever/ exploitant Bouwteam(aann., arch.., opdrg.) AannemerOpdrachtgever/ exploitant Aannemer Opdrachtgever/ exploitant Aannemer Opdrachtgever/ exploitant Concessiehouder (aannemer., financier, exploitant, beheerder) OGOG Arch. Conc. OGConc. Werkveld E-manager Bron: Koolwijk (2006) Projectalliantie. Additional slides 40 van 29

41 Additional slides Contractuele relaties: 41 van 29

42 Proces TO BE Factsheet 42 van 29

43 Meerwaarde voor opdrachtgever (benefit) Waarde Prijs Kosten Meerwaarde voor opdrachtnemer (profit) Additional slides Meerwaarde opdrachtgever en opdrachtnemer 43 van 29

44 Additional slides Interne voorwaarden: vakmanschap motivatie van projectteammedewerkers kwaliteit van hun tools Bezettingsgraad personeel Externe voorwaarden: Samenwerking participanten Projectbelang voorop Heldere afspraken Regievoering/ Proces management Kennismanagement Projectevaluatie a.d.h.v. prestatie-indicatoren Interne en externe succesfactoren en regievoering 44 van 29

45 SW OT Additional slides SWOT-analyse 1. Integratie van ontwerp en uitvoering 2. 3D gebouw geometrie 3. 1 centrale bouw- én datamodel 4. Hoge betrokkenheid en motovatie 5. Kostenverlaging en tijdsreductie 6. In een vroeg stadium de mogelijkheid tot bijsturen 7. Minder (geen) informatieverliezen 8. Model analyse 1. Cultuuromslag 2. Tijdrovend in de beginfase 3. Afhankelijkheid van andere partners 4. Juridische onvolwassenheid 5. Kennis en kunde 1. Openheid en vertrouwen 2. Commitment/ BIM denken 3. Samenwerken 4. Vroege betrokkenheid 5. Complexe projecten 6. Tijdwinst 7. Kwaliteit 8. Data snel (re)produceerbaar 1. Data uitwisseling standaard IFC 2. ICT systeemvereisten 3. Toegankelijkheid 4. Digitaal beveiligen 45 van 29


Download ppt "Faalkosten voorkomen tijdens de realisatiefase met interventie van BIM Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de realisatiefase en een."

Verwante presentaties


Ads door Google