De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Critical Design Minor Content in Motion HvA Interactieve Media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Critical Design Minor Content in Motion HvA Interactieve Media."— Transcript van de presentatie:

1 Critical Design Minor Content in Motion HvA Interactieve Media

2 Jasper Moes Research MA Media Studies Nieuwe Media en Digitale Cultuur Universiteit van Amsterdam jaspermoes@gmail.com Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

3 Hoorcolleges 1.Design Strategies 2.(Publieke) Ruimten 3.Hybride Ruimte – Eric Kluitenberg 4.Mobile City – Michiel de Lange 5.Internet of Things – Rob van Kranenburg 6.Design & Strategies – Hendrik-Jan Grievink 7.Samenvatting & vragenuur Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

4 Werkgroepen Reader met verplichte literatuur. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

5 Donderdag 6 november (morgen) •Presentatie Eindopdrachten Public Design – vorig blok •12.05 – 17.20 •4e etage •In de Publieke Ruimte •Komt allen!

6 Design Strategy 1: Design to Debate Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

7 Producten worden vaak rationeel en logisch vormgegeven, terwijl gebruikers ze emotioneel benaderen. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

8 Donald A. Norman Emotional Design: Why we Love (or Hate) Everyday Things Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

9 Functional Design Ofwel: functionalisme Objecten hebben een bepaalde functie. Die functie bepaalt de vorm van het object. Dutch Design: functionalisme met twist (grappig, duurzaam, esthetisch) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

10 Dutch Design: Ladenkast van Tejo Remy, Droog Design Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

11 Critical Design Anthony Dunne en Fiona Raby Critical Design Unit en Design Interactions, Royal College of Art in London. http://www.interaction.rca.ac.uk/ http://www.dunneandraby.co.uk/ Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

12 “In Design Interactions, [...] we are interested in the social, cultural and ethical consequences of emerging technologies, and this means asking probing questions through design. To this end, we encourage students to consider the implications, as well as the applications, of new technologies, and thus to seek fresh approaches to interaction design – approaches that are meaningful and relevant today. In short, we see this field of design as a fertile way of thinking about the life around us, within us, and in the future beyond us.” Source: http://www.interaction.rca.ac.uk/ Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

13 Post-Optimal Object •Bij het post-optimale object is er sprake van “user-unfriendlyness”, a form of gentle provocation. •(uit: Herian Tales, preface.)

14 Post Optimal Object

15 Design Strategy 2: Claim the Public Domain! Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

16 Claiming the public domain with a critical design approach. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

17 Voorbeeld: Reverse Graffiti Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

18 Moose voor Hype gallery, Londen

19 Open Source Graffiti Example: Throwies Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

20

21 Design Strategy 3: Mimic the Mainstream! Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

22 Hoe werkt de mainstream? The fine art of propaganda Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

23 The fine art of propaganda 1.Name calling: positieve/negatieve connotatie 2.Glittering generalities (“vrijheid”, “vooruitgang”) 3.Plain folk technique 4.Bandwagon effect 5.Repeat 6.Testimonial Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

24 Mimicking the mainstream (with a critical design approach). Voorbeeld: Adbusters Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

25

26

27

28 Eindopdracht •Bedenk minimaal drie concepten voor een interventie in een publieke ruimte, waarbij je een aantal deelvragen moet beantwoorden. Een van deze drie ga je uitvoeren en filmen.

29 Eindopdracht •Bedenk minimaal drie concepten voor een interventie in een publieke ruimte, waarbij je een aantal deelvragen moet beantwoorden. Een van deze drie ga je uitvoeren en filmen. •Werk in groepen van 3

30 Vier fasen van ontwerp: •1. Onderzoek •2. Concept •3. Ontwerp •4. Uitvoeren (van 1 van de concepten)

31 Onderzoek •Kies een publieke ruimte die je kent, waar je je betrokken bij voelt, of waar je meteen een duidelijk nut voor een interventie kan zien.

32 Onderzoek •Kies een publieke ruimte die je kent, waar je je betrokken bij voelt, of waar je meteen een duidelijk nut voor een interventie kan zien. •Welke ruimte? Welke rol speelt die ruimte? Voor wie? Welke rol zou hij voor wie beter moeten spelen?

33 Onderzoek •Kies een maatschappelijk issue waar je een publiek op wilt attenderen. Motiveer waarom je nou juist dit issue kiest.

34 Onderzoek •Kies een maatschappelijk issue waar je een publiek op wilt attenderen. Motiveer waarom je nou juist dit issue kiest. •Geef daarbij aan welk publiek je wilt aanspreken, en waarom?

35 Onderzoek •Kies een maatschappelijk issue waar je een publiek op wilt attenderen. Motiveer waarom je nou juist dit issue kiest. •Geef daarbij aan welk publiek je wilt aanspreken, en waarom? •Wat is er al gedaan aan promotie van dit issue?

36 Onderzoek •Kies een maatschappelijk issue waar je een publiek op wilt attenderen. Motiveer waarom je nou juist dit issue kiest. •Geef daarbij aan welk publiek je wilt aanspreken, en waarom? •Wat is er al gedaan aan promotie van dit issue? •Hoe is dit gedaan, waar, waarom en door wie? Verdiep je in de geschiedenis van dit issue!

37 Concept •Beschrijf de interventie die je wil plegen.

38 Concept •Beschrijf de interventie die je wil plegen. •Welke design strategie ga je toepassen?

39 Concept •Beschrijf de interventie die je wil plegen. •Welke design strategie ga je toepassen? •Waarom deze? Wat? Waar? Wanneer? Voor hoe lang?

40 Concept •Beschrijf de interventie die je wil plegen. •Welke design strategie ga je toepassen? •Waarom deze? Wat? Waar? Wanneer? Voor hoe lang? •Wat zijn de bedoelde effecten van de interventie? Wie zijn de directe betrokkenen bij je interventie? Wat is hun voordeel/nadeel bij de interventie? •

41 Concept •Welke onbedoelde effecten zou je interventie kunnen hebben?

42 Concept •Welke onbedoelde effecten zou je interventie kunnen hebben? •Welk issue wordt door je interventie aan de orde worden gesteld bij ‘het publiek’? •Welke technologieën ga je gebruiken? Waarom die technologieën? Waarom heb je die nodig?

43 Uitvoeren •Kies een van de drie concepten en voer deze in de ruimte van je keuze uit. Maak hier video opnamen van, registreer de interventie, en monteer dit tot een presentabele film.

44 Uitvoeren - deelvragen •Wat verliep volgens plan?

45 Uitvoeren - deelvragen •Wat verliep volgens plan? •Wat was de reactie van het publiek?

46 Uitvoeren - deelvragen •Wat verliep volgens plan? •Wat was de reactie van het publiek? •Waren er (on)voorziene reacties?

47 Uitvoeren - deelvragen •Wat verliep volgens plan? •Wat was de reactie van het publiek? •Waren er (on)voorziene reacties? •Neven effecten?

48 Uitvoeren - deelvragen •Wat verliep volgens plan? •Wat was de reactie van het publiek? •Waren er (on)voorziene reacties? •Neven effecten? •Is de uitkomst de verwachtte uitkomst?Of waren er nieuwe ontdekkingen (serendipiteit)? Zo ja, welke? Beschrijf, teken, film en becommentarieer je bevindingen.

49 Tools •1. Mindmap

50 Tools •1. Mindmap •2. Moodboard

51 Tools •1. Mindmap •2. Moodboard •3. Model brainstorm

52 Tools •1. Mindmap •2. Moodboard •3. Model brainstorm •4. 3 concepten: conventioneel, onconventioneel, wild!

53 Tools •1. Mindmap •2. Moodboard •3. Model brainstorm •4. 3 concepten: conventioneel, onconventioneel, wild! •5. Maak een eigen definitie van de design strategieen met voorbeeld per strategie

54 Tools •1. Mindmap •2. Moodboard •3. Model brainstorm •4. 3 concepten: conventioneel, onconventioneel, wild! •5. Maak een eigen definitie van de design strategieen met voorbeeld per strategie •6. Is de interventie zelfverklarend?

55 Tools •1. Mindmap •2. Moodboard •3. Model brainstorm •4. 3 concepten: conventioneel, onconventioneel, wild! •5. Maak een eigen definitie van de design strategieen met voorbeeld per strategie •6. Is de interventie zelfverklarend? •7. Spellingcheck! (correct in details; beeld, tekst, etc.)

56 Case study: surveillance & power Critical Design minor content in motion HvA interactieve media Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan, New York, 1975: p. 195- 228 (“Panopticism”)

57 Panopticon

58 Michel Foucault (1926-1984) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

59 Studeerde: psychologie en filosofie. Promoveerde in 1960 met thesis Madness and Civilization. 1970-1984 “Historicus van Denksystemen” aan het College de France in Parijs en docent aan de University of California, Berkeley. Foucault zette zich vanaf eind jaren 60 in voor gemarginaliseerde groepen in de samenleving Hij overleed in 1984 aan de gevolgen van AIDS. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

60 •Madness and Civilization, translated by Richard Howard, New York: Pantheon, 1965. •The Archaeology of Knowledge, translated by A. Sheridan Smith, New York: Harper and Row, 1972. •History of Sexuality, 3 volumes: Introduction, The Uses of Pleasure, and Care of the Self, translated by Robert Hurley, New York: Vintage Books, 1988-90 Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

61

62 Discipline and Punish is een onderzoek naar de sociale en theoretische mechanismen van macht in de moderne Westerse samenleving. Opbouw: Part 1: Torture Part 2: Punishment Part 3: Discipline Part 4: Prison Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

63 Part 3: Discipline 1.Docile bodies 2.The means of correct training 3.Panopticism Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

64 Docile Bodies Disciplinaire regimes en architectuur worden ingezet om het ‘lichaam’ gehoorzaam te maken. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

65 Part 3, chapter 3: Panopticism Pan-optic = al-ziend Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

66 De Pest Maatregelen bij pest-uitbraak in 18e eeuw: •Afsluiten dorp en huizen •Afzondering en straatverbod bewoners •Alleen surveillanten op straat •Rantsoen via ramen en kanalen •Doden van zwerfdieren •Totale surveillance en rapportage Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

67 Pest wordt aangepakt met een systeem van orde, discipline en hierarchie. Plague: multiple separations, individualizing distributions, organization of surveillance and control, intensification and ramification of power. Leper: rise of binary exclusion and branding (mad/sane, dangerous/harmless, normal/abnormal) (p. 198-199) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

68 Ook nu: zijn technieken en instituties in werking die met de dreiging van lepra (binary branding en afzondering) en de pest (meten, observeren en corrigeren van ‘de abnormale’) zijn ontwikkeld. (p. 199) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

69 Bentham’s Panopticon Jeremy Bentham (1748-1832) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

70

71 Light and Gaze Afzondering en suggestie van surveillance zorgt voor gehoorzaamheid. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

72 ‘Inspection House’ Ronde of halfronde bouw, met in het midden een uitkijktoren met aan alle kanten ramen. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

73 Daaromheen staan de cellen. “Each actor is alone, perfectly individualized and constantly visible” p. 200 Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

74 Elke cel heeft een klein raam naar buiten en een groot raam (of tralies) naar het midden. Het is het tegenovergestelde van de bunker. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

75

76

77 •De ramen van de toren zijn voorzien van blindering. •Vanuit de toren staan schijnwerpers gericht op de cellen (tegenlicht).

78

79 ‘Zien en gezien worden’ gaat in het Panopticon niet op. In de buitenring is iemand altijd gezien maar ziet zelf nooit; in de centrale toren ziet iemand alles maar wordt nooit gezien. (p.202) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

80 Macht wordt in het panopticon niet bereikt door een persoon, maar door distributie van: “Bodies, surfaces, lights, gazes” (p. 202) Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

81 Macht is geautomatiseerd, het maakt niet meer uit wie er in de toren staat. Toren toegankelijk voor bezoekers. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

82

83 Naast een plek voor observatie is het panopticon ook een laboratorium. “ a machine to carry out experiments” Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

84 Kan worden toegepast op allerlei instellingen: educatie, ziekenhuizen, productie (fabrieken), strafinrichtingen. Ook observatie van de werknemers. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

85 Het Panopticon regelt macht, is economisch aantrekkelijk en efficient, en doet dit om sociale krachten te versterken: - productie laten toenemen - onderwijs verbeteren - normen en waarden bijbrengen Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

86

87

88 De historische verschuiving van ‘exceptionele discipline’ naar ‘gegeneraliseerde surveillance’ heeft geleid tot de vorming van the disciplinary society. Critical Design minor content in motion HvA interactieve media

89 Volgende week: Eerste gastspreker: Hybride Ruimten – Eric Kluitenberg Jasper Moes jaspermoes@gmail.com Critical Design minor content in motion HvA interactieve media


Download ppt "Critical Design Minor Content in Motion HvA Interactieve Media."

Verwante presentaties


Ads door Google