De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Let’s talk limbic.  Zien doe je met je…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Let’s talk limbic.  Zien doe je met je…"— Transcript van de presentatie:

1 Let’s talk limbic

2  Zien doe je met je…

3

4

5

6

7

8

9  Horen doe je met je …  http://www.phonak.nl/ccnl/consumer/hearin g/hearinglossdemo.htm http://www.phonak.nl/ccnl/consumer/hearin g/hearinglossdemo.htm http://www.phonak.nl/ccnl/consumer/hearin g/hearinglossdemo.htm

10

11

12  Vraag iemand om ogen te sluiten, laat stukje fluweel voelen  Vraag iemand ogen te sluiten laat eierdopje met zachte zeep voelen.

13  Laat aangename reuk ervaren  Laat onaangename reuk ervaren.

14  Laat opnieuw dia zien van tableau met bloemen.  De visuele waarneming wordt langzaam bewust in de visuele cortex  Visuele waarneming met emoties verbonden  Hierbij speelt het Limbisch systeem een belangrijk rol.(m.n. thalamus,amygdala)

15  We weten sinds een jaar of tien dat dit komt doordat emotioneel geladen signalen vanuit het oog niet alleen in de visuele cortex worden verwerkt, maar ook in de amygdala, het emotiecentrum van de hersenen

16  Het limbisch systeem (Latijn limbus = boog), of archicortex, is een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Het is (evolutionair gezien) een van de oudste delen van de hersenen maar bevat ook enkele nieuwere structuren. Het limbisch systeem is onderdeel van de grote hersenen hersenenemotiegeheugengrote hersenen emotiegeheugengrote hersenen

17

18

19

20

21

22  De conclusie is dat er zintuiglijke gewaarwordingen zijn binnen onze hersenen die sterk met emoties verweven zijn en een belangrijke rol spelen bij het toenaderings- resp. vermijdingsgedrag (apetite vs. aversion)

23  Dit proces speelt met name bij de ontwikkeling van het hechtingsgedrag een belangrijke rol. De aanraking, de reuk,de contouren van het gelaat, de stem van de hechtingspersoon laten hun sporen na in belangrijke kernen van het limbische systeem: de amygdala en de hippocampus (geheugen)

24  Ik laat U nu een bijzondere video clip zien van een ernstig in haar ontwikkeling vertraagd kindje. Het kind bevindt zich op het allerlaagste cognitief niveau. Op basis van het functioneren van het limbische systeem is het volgende gedrag te verklaren.

25  Observeer hoe de moeder het kindje streelt tijdens het gesprek.

26

27  en let op wat er gebeurt als ik het kindje aanraak.

28

29  In de volgende clip kan men observeren hoe het kindje binnen de “kennisstructuren” van het limbische systeem een eerste waardering van de omgeving heeft ontwikkeld, die van “aantrekking” (appetite) m.b.t. de moeder en die van “afkeer” van een onbekend persoon.

30

31  Deze zeer sensitieve moeder was er zich niet van bewust hoe ze door haar gedrag binnen de limbische structuren van het kind een gevoel van comfort en veiligheid had opgebouwd, tot ik haar dit vertelde.

32  Laat ik U een ander kind zien. Het jongetje is 8 jaar, geheel blind en met hoorapparatuur auditief goed te bereiken,desondanks verloopt de taalverwerving uiterst moeizaam.  Observeer hoe door klap- en zangspelletjes Robin emotioneel betrokken is geraakt op zijn lerares.

33

34  Observeer hoe de assessor wordt afgewezen als deze zich in het spelletje probeert te mengen.

35  Wanneer een enigszins ander klapspelletje wordt geïntroduceerd door assessor resoneert Robin vanuit de veilige basis die zijn lerares hem biedt wel volop mee en lijkt het “script”,na 20 herhalingen te hebben ingeprent, maar dit blijkt niet het geval te zijn.

36

37

38  De conclusie is dat de associaties moeizaam tot stand komen.

39  Nu U kennis gemaakt hebt met Landon en Robin en inzicht verworven heb hoe hun ontwikkeling verloopt zou ik U willen vragen de belangrijkste principes waarop het ontwikkelingsplan van beide kinderen zou moeten steunen in Uw gedachten op te schrijven.

40  De belangrijkste principes in het ontwikkelingsplan van Landon zijn:

41  Stabilisatie van moeder-kind relatie door het beschermen van de reeds ontwikkelde sensitieve responsiviteit.  Mee-resoneren met de gevoelsuitingen van het kind.(resonans neuronen)  Afwisseling van verschillende vormen van interactie.(aanrakingen,bewegen)Vormen van een routine  Testen van de hypothese in hoeverre geur tot verhoogde alertheid leidt

42  Denk nu aan het ontwikkelingsplan van Robin.  De belangrijkste principes in het ontwikkelingsplan van Robin zijn:

43  Lerares Kim bevestigen in haar buitengewoon belangrijke rol als “attachment” persoon in het leven van Robin.  Benader het kind vanuit emoties:zingen,muziek, melodieus praten,samen bewegen en mee- resoneren met Robin’s gevoelens.

44  Bouw vaste scripts op van deze activiteiten en herhaal deze vele malen  Breng minutieuze veranderingen binnen het script aan en observeer of Robin anticipeert met een teken (gebaar, beweging,voacalisatie of een woord)  Wacht af of een dergelijk teken op een bepaald moment buiten de emotionele context gebruikt gaat worden, zoals dat met het woord “haren” gebeurd is.

45  De anticipaties kunnen gezien worden als belangrijke triggers voor verdere neurologische ontwikkeling.

46  Uit beide assesments wordt duidelijk dat voor het opstellen van een verantwoord ontwikkelingsplan van deze beide kinderen uitgegaan wordt van 2 theorieën. In beide gevallen was dat  de hechtingstheorie en  de neuro-biologische theorie.  In dit geval is het een groot voordeel dat beide theorieën een wetenschappelijke grondslag hebben.

47  Soms kiest men vanuit de assessment als het b.v. om probleemgedrag gaat voor de theorie van Positive Behavior Support (leertheorie/gedragsanalyse)  Men kan zich vragen stellen over de betrouwbaarheid van zeer omvattende theorieën als die van Sensorische Integratie Training, die als een deken over kinderen met verschillende vormen van ontwikkelingsachterstand wordt uitgespreid.

48  Heeft men nochtans als therapeut goede redenen om aan te nemen dat door b.v. bepaalde motorische oefeningen of door het stimuleren van de tastzin,de taalontwikkeling bevorderd wordt, dan zal men dit door nauwkeurige vastlegging van de resultaten ook duidelijk moeten bewijzen. De zgn N=1 designs lenen zich hiervoor uitstekend.

49  Met een groep van Russische zeer toegewijde collega’s heb ik dit mogen doen bij de eliminatie van probleemgedrag zoals het kauwen op rubberen voorwerpen.  In dit geval spreekt men van evidence based practice.

50

51

52 Na 6 maanden behandeling

53

54  Deze benaderingswijze roept in de praktijk wel wat weerstand op(veel schrijf en “turf”werk),maar men weet binnen redelijk korte termijn of men met de behandeling succes heeft of niet.

55  Bespreek in het kort de cd rom :Kindvolgende Strategieën voor onderzoek van kinderen die doofblind zijn of meervoudige beperkingen hebben.

56

57  Wat leerde dit kleine stukje video over:  De rol van Hannah’s moeder?  Het uitlokken van interactie?  Toegankelijkheid van sensorische kanalen?  Informatieverwerking?

58  Wat is de reden dat Hannah zoveel van zichzelf liet zien?  OMDAT DE BENADERING:

59  KINDVOLGEND WAS.

60


Download ppt "Let’s talk limbic.  Zien doe je met je…"

Verwante presentaties


Ads door Google