De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192. Hulp zal bottom billion niet redden  Drie andere instrumenten zijn belangrijker:  1. militaire interventie  2. laws.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192. Hulp zal bottom billion niet redden  Drie andere instrumenten zijn belangrijker:  1. militaire interventie  2. laws."— Transcript van de presentatie:

1 College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192

2 Hulp zal bottom billion niet redden  Drie andere instrumenten zijn belangrijker:  1. militaire interventie  2. laws and charters, geld dictator in Zwitserland <, bloediamanten <  3. trade policy for reversing marginalization, vb. African growth and opportunity act (AGOA), Afrikaanse produkten komen tariefvrij de Amerikaanse markt op

3 Hulp: hevig gepolitiseerd  Links: hulp is een boetedoening voor de koloniale overheersing: gaat om Westerse schuld niet om ontwikkeling Derde Wereld, bottom billion zijn slachtoffers van onze zonden  Rechts: hulp stimuleert klaplopen  Collier: aid for development

4 Hulp bevordert wel groei  Schatting laatste dertig jaar: heeft hulp jaarlijkse groei 1 percentage point verhoogd (dus plus 1 %) in bottom billion  Werkelijke groei was 0%, dus hulp heeft gezorgd voor stagnatie in plaats van cumulatieve contractie  Dus hulp heeft geleid tot handhaving van de status quo

5 Zou hulpbedrag verhoogd moeten worden?  Ook hulp heeft last van afnemende meeropbrengsten (diminishing returns), meer aid: less bang for a buck  Volgens studie Center for Global Development: zodra hulp 16 % van BNP bedraagt stopt het effectief te zijn  Afrika als geheel zit dicht bij dat percentage, dus pleidooi voor meer hulp kan niet geabsorbeerd worden  We kunnen wel hulp verbeteren en daardoor absorptiecapaciteit >

6 Hulp kan verbeterd worden  Donoren vallen over elkaar heen: betere onderlinge coordinatie  Gelijke accounting procedures voor ontvangende land  Geen begrotingssteun aan landen met een irrationele begroting zoals in bottom billion

7 Begrotingssteun is zelfde als olie-inkomsten: black curse  Olie-inkomsten zijn veel groter dan OS  Treurige is dat olie-landen niet sneller groeien dan niet olie-landen  Olieinkomsten leiden niet tot extra groei  Begrotingssteun maakt van hulp, olie  Hetzelfde geldt voor schuldenverlichting, niet goed voor bottom billion landen

8 Hulp verhoogde groei, olie verlaagde het  Steun via hulporganisaties was wel effectiever dan directe begrotingssteun  Je kunt wel begrotingssteun geven aan goed bestuurde landen  Anders gaat geld naar leger: 11 % van totale hulp gaat naar leger, dat is wel 40% van Afrikaanse totale militaire uitgaven

9 Dilemma hulp  Hulp aan de allerarmsten impliceert geld voor Tsjadische leger  Hulp aan de landen die met dat geld het effectiefst omgaan qua groei betekent hulp aan mensen die minder hard hulp nodig hebben  Dollar/Collier: poverty efficient: hulp zo alloceren dat meeste mensen uit armoede komen  Veel geld gaat nu naar middle-income countries in plaats van bottom billion

10 Middle-income countries groter politiek en commercieel belang  Bottom billion kleine markt, weinig macht  Wereld Bank wordt minder politiek beinvloed dan Europese Commissie, dus geeft meer hulp aan allerarmsten  Echter Wereld Bank geeft leningen, Europese commissie geeft grants (schenkingen)

11 Aid and the Conflict Trap  Veel Hulp maakt coups waarschijnlijker  Hulp is niet effectief in groeibevordering in landen met poor governance, dus hulp aan bottom billion is ook om veiligheidsreden niet zo belangrijk  Jammer omdat lage groei en laag inkomen bevorderen opstand en coups  Wel in postconflict situations, dan kan hulp wel groei verhogen en dan kan volgende burgeroorlog worden voorkomen  Gedurende eerste decennium post-conflict big aid is needed

12 Aid and the natural resource trap  Hulp is hier impotent  Regering krijgt hier automatisch geld  Maar gebruikt het slecht  Hulp kan wel rol spelen bij hervormingen die leiden tot een beginnende ommekeer

13 Aid and the trap of being landlocked  Sommige landen zijn economisch niet levensvatbaar  Hulp is hier nodig om consumptie >, helaas leidt dat niet tot groei  Hulp inzetten om transport naar kust >  Helaas is infrastructuur verwaarloost door accent op milieu, gezondheid, onderwijs en de landenaanpak

14 Aid and the trap of bad governance  1. hulp als prikkel voor beleidsverbetering, ex ante conditionaliteit (beloften) werkte niet, ex post werkt beter maar niet in bottom billion  Collier stelt voor governance conditionaliteit maar dan van regeringen naar burgers: dus democratisering: wat hebben we met hulp gedaan?  Collier: Ex ante governance conditionaliteit: regering weet dan precies wat het moet doen om meer hulp te krijgen

15 2. Aid as skills  Militaire coups: goede ambtenaren worden vervangen door slechte  Hulp gebruiken om kwaliteit ambtenaren >  In vroege fase hervorming kun je beter skills importeren want ze zijn er niet en zijn slechts tijdelijk nodig  Hulp is effectief indien turnaround al begonnen is, niet als nog moet plaatsvinden  Costs of failing state zijn hoog! Dus technical assistance moet omhoog in de eerste vier jaar na conflict  Maar dan moet ex post conditionaliteit op helling  Technical assistance moet georganiseerd worden als noodhulp  Kan zelfs werken in resource rich failing states

16 Aid as reinforcement  Geld early in reform is contraproductief  Sudden extra money (oil or aid) leidt af van de moeilijke keuzes  Hulp helpt niet om turn around te stimuleren  Helpt wel als de politieke opportuniteit er is: als de hervorming is ingezet

17 Aid prior to reform  Gaat traditioneel via projecten  Maar die falen vaak in landen met weak governance  Alternatief: independent servicing authorities: regering, civil society en donoren alternatieve publiekesector  Constante evaluatie, constante concurrentie service channels (publiek, privaat en NGO’s)  Niet alleen bouwen van scholen maar ook day-to- day operation  Voorbeeld Tsjaad-Kameroen olie-pijplijn  We deden het al met tax revenues

18 Aid and marginalization  Hulp leidt tot Dutch disease: andere exportprodukten (dus niet hulp of grondstoffen worden niet meer concurrerend.  Raghuram Rajan; hulp verlaagt de groei van arbeidsintensieve export  Oplossing: 1. infrastructuur >, 2. niet gaan voor incrementele (diminishing returns) maar voor structurele verandering,  3. Hulp geven aan items met hoge import content,  4. handelspolitiek

19 Aid is part of the solution  Hulp vermindert kapitaalvlucht  Want hulp maakt prive investering aantrekkelijker  Hulp alleen is echter niet voldoende

20 Military intervention  Leger van bottom billion zijn onderdeel van het probleem  Externe militaire interventie is nodig in bottom billion  Taken: wegjagen agressor (Koeweit), orde herstellen, postconflict vrede bewaren, coups voorkomen

21 Orde herstellen  Falen in Somalie 1993: 18 Amerikaanse slachtoffers, body bag syndrom  Leger kan niet zero risk opereren  Somalie nog steeds geen functionerende regering,  Les was niet intervenieren  Ruanda 1994: geen tweede Somalie, dus geen interventie: 500.000 doden  Kosten westen: immigratie, terrorisme, drugs

22 Bewaren post-conflict vrede  Na Ruanda wel interventies maar hit-and-miss  Oost-Timor was safe dus veel soldaten die 1000 dollar per maand verdienen  DRC is niet safe  Of soldaten play it safe: Nl in Srebrenica  Of NL fregat in Liberia 2004  Of UN missie Sierra Leone 2000, rebellen gijzelde 500 UN soldaten en stalen uitrusting  Paar maanden later versloegen paar honderd Britse soldaten de rebellen met gemak  Operation Palliser was groot succes en goedkoop en bevolking was dankbaar  Kosten waren 30 x lager dan opbrengsten

23 Protectie tegen coups  Fransen hebben groot aantal troepen in Afrika maar gebruiken ze niet  Coup ivoorkust werd toegestaan, Frankrijk accepteert en beschermt de landverdeling  EU rapid reaction force zal ook niet gebruikt worden  Treurig in Darfur en Mauretanie coup 2005  Ideaal: AU geeft politieke autoriteit voor interventie (regionale belang) en de Eu de soldaten, dit model lukte bijna in Togo

24 Togo lukte het bijna  Togo dictator Eyadema 38 jaar, politiek en economisch een ramp  2005 sterft hij en zijn zoon volgt hem op Gnassingbe  Au zag dat als een coup, eist verkiezingen  Gnassingbe corrumpeert de verkiezingen  Kwam geen interventie, had wel gekund ook in het geval van Ivoorkust

25 Is nationaal leger een substituut?  Leger is onderdeel van het probleem  In postconflict situatie zijn militaire uitgaven hoog vanwege risico  Rebellen gaan door omdat zij hoge militaire uitgaven zien als bewijs dat er geen deal mogelijk is  In post-conflict situatie is dus externe militaire hulp noodzakelijk voor lange tijd  Regeringen worden afgeperst door leger, dus ze betalen met hulpgelden  Externe militaire steun zou afpersing < en dus ook hulpgelden effectiever worden besteed aan ontwikkeling

26 Laws and Charters  Westerse banken bewaren geld dictators  Steekpenningen waren in Frankrijk aftrekbaar belastingen  Naleving vereist klokkenluiders  Problemen in bouw en extractie  Die corruptie belemmert ontwikkeling  Hulp voor infrastructuur is dus link

27 Normen voor bottom billion  Aangepast aan hun ontwikkelingsgraad  Charter voor grondstoffen: Britten 2002 Extractive Industries Transparency Initiative  Stap 1 extractiecontracten transparant  Stap 2 risico niet alleen voor regering maar ook voor bedrijf  Stap 3 alle betalingen transparant  Stap 4 transparantie publieke uitgaven  Stap 5 regels om publieke uitgaven te garanderen in geval van revenue shocks

28 Internationale standaard  Peer pressure  Ook vanuit civil society  De Beers en Kimberley Process voor certificatie diamanten  China moet wel meedoen

29 Charter voor democratie  Verkiezingen is niet voldoende: patronage wint  Checks en balances nodig, mediaregels  Controle op gelden verkiezingscampagne

30 Charter voor Budget transparancy  Verbetert controle bottom up en top down  African Peer Review Mechanism, vrijwillige selfevaluation zoals OECD

31 Charter voor postconflict situaties  Regels voor gedrag donoren en internationaal veiligheidsregime  Regeringen moeten militaire uitgaven <  Transparant begroting  Oppositie erbij betrekken, decentralisatie  Oplossen property claims  Waarheids en verzoeningscommissies  Verkiezingen leiden niet tot veiligheid

32 Charter voor investment  Zelfde regels voor nationale en buitenlandse investeerders  Voorkomen dat regering confisceert  Internationale arbitrage  Investeringsverzekering  OECD Multilateral Agreement on investment werd helaas door dictators en NGO’s getorpedeerd  Treurig want bottom billion heeft investeringen nodig

33 Handelspolitiek om marginalisering te voorkomen  Armoede is niet de schuld van het Westen maar van economisch disfunctioneren  They know it is crap but it sells the t-shirts  Landbouwprotectie Westen <  Tariefescalatie, tarieven op bewerkte produkten zijn > grondstoffen  Er is helaas ook protectie in bottom billion: bron voor corruptie  Schande dat NGO’s de protectie in bottom billion goed praat

34 Hulp verergert handelsbelemmeringen  Hulp leidt appreciatie lokale munt en vermindert dus export  Handelsliberalisatie verhoogt vraag import omdat goedkoper wordt, dus geen appreciatie lokale munt  Dus extra hulp maar ook Afrikaanse handelsliberalisering

35 Probleem met Fair Trade  Hogere prijzen voor koffie is mooi  Maar het stimuleert koffieproductie en dus niet exportdiversificatie  Van grondstoffen wordt men niet rijk

36 Regionale integratie  Veel overlappende regimes  Regionale integratie tussen arme landen verhoogt divergentie tussen rijkere arme landen en niet rijke  Vereist laag buitentarief  Afrikaanse export verhoogt produktiviteit

37 Hoe export diversificatie?  Tijdelijke bescherming voor Azie  Dus preferentiele behandeling Afrikaanse produkten in Eu en VS  Tarieven voor Aziatische produkten zijn tijdelijk  USA: African growth and opportunity act  EU: everything but arms  Rules of origin te restrictief  Nodig is simpel schema: generous origine regel, pan-Afrikaans en 2015 phase out  WTO: eenzijdige liberalisering toegang bottom billion tot rijke markten

38 An Agenda for action  Gaat niet goed met bottom billion door de conflict trap, natural resources trap, being landlocked en bad governance  Globalisering helpt niet: handel maakt hen afhankelijk van grondstoffen en internationale kapitaal en arbeidsmarkt leidt waarschijnlijk meer tot arbeids en kapitaalsverlies dan economische groei  Kritiek: hoe werden landen in verleden dan rijk?

39 Hoe kunnen we verbeteren?  Hulp, veiligheid, laws and charters en trade  Hulp is nu slecht georganiseerd, en andere drie nauwelijks  Stoppen met oude controverses

40 Oude controverses  They need more money versus aid feeds corruption  They need democracy versus they are locked in ethnic hatreds  Go back to empire versus respect their sovereignty  Support their armed struggles versus prop up our allies

41 What needs to be done?  Trap by trap what combination of instruments is most effective?  Who is going to do this?

42 Breaking the conflict trap  Postconflict situation: forget about trade  Aid postconflict: too little and too soon  Alternatief: plannen decennium  Independent service authority model in plaats van begrotingssteun  Herstel infrastructuur, beware corruption  Externe militaire presentie voor lange tijd met robuust mandaat en acceptatie slachtoffers  Nationale leger  Nationale leger  Charter for postconflict governance, internationale norm

43 Breaking the natural resource trap  Hulp en handel werken niet  Militaire steun wel  Charter for resource wealth  Dus Kimberley Process en the Extractive Industries Transparency Initiative  De hervormers steunen niet de crooks

44 Lifelines for the landlocked  Veel hulp  Malawi, Burkina Faso en Oeganda mogen begrotingssteun omdat governance beter is dan in Tsjaad of de Centraal Afrikaanse Republiek  Kritiek Oeganda?  In Tsjaad: governance conditionality en independent service authorities  Hulp aan buren voor transport corridors  Externe militaire garantie tegen coups maar alleen als regering democracy and budget transparency inwilligt

45 Breaking the reform impasse in failing states  Steun de helden: Soludo in Nigeria, Githongo in Kenia, Botchwey in Ghana  Credible promise of export diversification based on successes in neighboring countries  International charters

46 Breaking out of limbo  Hoe kunnen landen aansluiting vinden op wereldmarkt?  Veel maar tijdelijke hulp om export infrastructuur >  Misschien militaire interventie (Madagascar voorbeeld)  Investment charter en trade policy, effectieve tijdelijke bescherming tegen Aziatische reuzen

47 Who should make it happen?  Er is geen wereldregering  Publieke opinie is cruciaal: constituency for aid is suspicious of growth en the constituency for growth is suspicious of aid  Aid agencies concentreren op moeilijke gebieden en meer falen accepteren  Financieren big push export diversification en governance conditionality  DTSL/Japan en Afrikaanse landen meer doen aan militaire interventie

48 International Charters  Alliance NGO’s en OECD  Hervormers steunen  Charter for postconflict governance: Peace- building Commission of UN  Political standards campaign finance en checks and balances: European Commission, British Common Wealth, clubs like Mercosur, niet Afrikaanse unie maar clubs van gelijkgestemden

49 Trade policy  NGO’s begrijpen niets van handel en de notie van comparative voordeel  Seatle gingen de anti-globalisten samen met de protectionisten de straat op  In WTO gaat het te veel om belangen niet om ontwikkeling

50 coordinatie  Alleen Ministerie OS is geinteresseerd in ontwikkeling  En het enige instrument dat zij controleren is hulp  Dus worden zij lobbies for aid in plaats van development  Zelfs Bush omarmt alleen MDG’s  Oplossing: G8 moet niet alleen gaan over hulp maar ook over veiligheid, handel en standaarden  MDG’s niet alleen inputs maar vooral outputs

51 coordinatie  Growth is not a cure-all maar lack of growth is a kill-all  Doel moet niet hulp zijn maar groei  Links moet van groei gaan houden  Schuld voor armoede is niet het rijke westen of het kapitalisme maar boeven in bottom billion  Hervormers steunen


Download ppt "College 7 Part 4 en 5, pp. 99-192. Hulp zal bottom billion niet redden  Drie andere instrumenten zijn belangrijker:  1. militaire interventie  2. laws."

Verwante presentaties


Ads door Google