De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder."— Transcript van de presentatie:

1 Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder

2 2 Kort: •Informatie legalisering traject. •Kostenplaatje. •Akkoord geven aan de architect om aan de slag te gaan. •Hoe helpen we elkaar door het legalisering traject?

3 3 Wat ging hieraan vooraf: • We wónen hier al sinds 1978-1979 • In 2003 wil de gemeente dat terugdraaien • Rondom Maarsseveen voert actie. • In 2004 voert de Molenpolder actie > Houd de dief > Brief minister Dekker etc. • In 2005 -2007 Gemeente en Provincie en Rijk vechten het uit. • In 2007-2008 Dossiers: de helft van de bewoners kan bewijzen dat hier altijd gewoond werd.

4 4 HET LUKT !!!!!! In 2008 ligt het er: Het nieuwe bestemmingsplan staat legaliseren toe! Op 18 mei 2009 gaat het officieel in! Een fantastische overwinning voor de parken.

5 5 Vóór mei 2009: Alléén mensen met objectgebonden overgangsrecht mogen permanent wonen, én verkopen voor bewoning. Voor de rest worden chalets recreatief na verhuizing. Dus: de helft van bewoners heeft voordeel, de rest niet; + het blijft een uitsterf - beleid.

6 6 Ná 18 mei 2009 Het nieuwe bestemmingsplan: NA Legalisering mogen álle bewoners blijven wonen én verkopen voor bewoning! Om legaal te wonen moeten we wél vóór mei 2019 aan de wettelijke voorwaarden voldoen!

7 7 Als we aan de voorwaarden voldoen vóór mei 2019, Dan kunnen we hier permanent blijven wonen en verkopen voor bewoning!! Niemand kan dan ons woonrecht nog aantasten. Eindelijk (ver)bouwen met bouwvergunningen.

8 8 Als we NIET Legaliseren, Dan verliezen we na mei 2019 bijna alle rechten. BESTEMMING blijft WEER RECREATIEF. Grote kans op gedwongen verhuizingen, of ná verhuizing of overlijden mag er niet meer in de chalets gewoond worden. We mogen dan alleen nog recreëren.

9 9 In 2009 – 2010 – tot in 2011 • Het platform voor de parken is ingesteld. • Voorwaarden zijn bestudeerd en besproken. • Gemeente wakker geschud dat we meteen aan de slag wilden, maar zover waren ze nog niet. • Gemeente Maarssen werd gemeente Stichtse Vecht. • Er kwam een nieuwe wethouder Ruimtelijke ordening, dhr. Klaas Wiersema. • Er kwamen nieuwe gemeentelijke contactpersonen voor het legaliseren. • Pilot Veenhoeve was vertraagd, maar is van start. • Architecten werden bezocht, offertes uitgeplozen.

10 10 e n L E G A A L!! We willen ongestoord wonen

11 11 WIJ GÁÁN ER VOOR BÍNNEN EEN JAAR LEGAAL!!!! WE KUNNEN HET NU CONCREET MAKEN.

12 12 LEGALISEREN: Wat moet er gebeuren? A. De voorwaarden B. Stappen omzetting naar woonbestemming C. Kosten en baten

13 13 DE VOORWAARDEN 1. Park niveau a. 5% van het totale park moet openbaar groen zijn. b. De parkeernorm is 1,6 per wooneenheid. c. Calamiteiten ontsluiting. d. Het hele park moet mee!

14 14 2. Per perceel a. Ieder perceel moet minimaal 150 m² groot zijn. b. Woning incl. schuur maximaal 50% van het perceel. c. Nokhoogte maximaal 5 meter. d. Het hele huis niet groter dan 248 m³. DE VOORWAARDEN

15 15 3. Chalet a.Brandveiligheid binnen chalets. b.Brandveiligheid tussen chalets; is reeds aan voldaan. c. Voldoen aan beperkt Bouwbesluit voor bestaande bouw 2003. Architect gaat in onderhandeling met gemeente om naleving van de eisen redelijk te houden. DE VOORWAARDEN

16 16 • Molenpolder – architect – maakt een inrichtingsplan: • De huidige situatie én definitieve inrichting. • De architect maakt deze tekeningen zo dat ze aan de wettelijke eisen voldoen. • De architect stelt oplossingen voor, overlegt met de gemeente over het vereiste eindresultaat. Stappen omzetting naar woonbestemming

17 17 • De gemeente keurt dat plan goed. (of na commentaar) • Wij gaan aan het werk om aan de vereisten te voldoen, op park, perceel en chalet niveau. • Controle gemeente. Stappen omzetting naar woonbestemming

18 18 Stappen omzetting naar woonbestemming • Na de eventuele laatste aanpassingen gaat de definitieve tekening naar de gemeente. • Gemeente keurt de definitieve tekening goed. • Bestemmingswijziging wordt in gang gezet. YES YES YES

19 19 Officiële Wijziging De betrokken ambtenaren adviseert het college van B&W. Het college vergadert over het advies en neemt een ontwerpbesluit over het officiële verzoek. Normaal neemt het college het advies aan. Hierna wordt het ontwerpbesluit bekend gemaakt en kan er bezwaar gemaakt worden. De gemeente verwacht weinig of geen (ontvankelijk) bezwaar. Daarna officiële bekendmaking. Als er geen beroepsprocedures ontstaat, dan gaat de legale bestemming in op de dag na de bezwaarperiode.

20 20 KOSTEN EN BATEN Gaat het geld kosten? Ja, het gaat geld kosten. En het levert véél op! Kosten: •Architect ongeveer € 300,- per chalet in 2011. •Leges gemeente € 300,- per chalet in 2012. •Individuele aanpassingen.…….onzeker, schatting € 0,0 tot max. € 2000.

21 21 Baten: •Woonrecht verzekerd. Een goede buurt om in te wonen. •Lost veel leegstand op. •Officieel wonen, verkopen, hypotheken. •Aanmerkelijke waardevermeerdering van je huis •Waarde is reden om goed te onderhouden. •In feite leidt ± € 600, tot € 2000,- investeren, tot € 20.000, - € 80.000, - meerwaarde. KOSTEN EN BATEN

22 22 Financiering: •Ieder betaalt voor het eigen chalet. •Vanaf nu € 300,- voor de architect in 2011. •In 2012 voor de gemeente ook € 300,-. •De stichting int het geld voor de architect. •Hoe de gemeente int, horen we dan. KOSTEN EN BATEN

23 Betaling We willen wel dat iedereen mee kan doen. We bieden iedereen gespreide betaling aan van € 50 per maand vanaf 1 juli. EN De stichting biedt iedereen, onder voorwaarden, een korting uit de reserves van de stichting aan.

24 24 1. Je verkrijgt de korting door jouw betalingsmachtiging vóór 1 september voor € 300 in te leveren bij het bestuur. 2. De € 200 korting wordt door de stichting betaald, nádat je in 2012 jouw resterende € 100 betaald hebt aan de gemeente. Voorwaarden voor de korting van € 200,- :

25 25 Samengevat: Kosten € 600 •Als je op tijd reageert en betaald, ontvang je € 200 korting. •Dus je betaalt dan € 400 van de € 600. •Reageer je niet en betaal je te laat: dan betaal je de volle € 600.

26 26 Betaling architect: Start betaling 1 e maand = juli 2011 in 6 termijnen van € 50. In februari 2012 dient de laatste betaling, en totaal € 300 binnen te zijn.

27 27 Betaling Gemeente: In 2012 krijg je de rekening van de gemeente. Pas als jij jouw aandeel betaald hebt, vult de stichting de resterende € 200 aan.

28 28 w e h i e r L E G A A L!! E n d a n w o n e n

29 29 Molenpolder is de 2e •De Molenpolder is de 2 e die bij de gemeente het legalisatie-traject kan ingaan. •De Molenpolder heeft al een architect gekozen, samen met De Vier Hoeven en Het Zwaluwpark. •De Veenhoeve en De Berkenhof kozen een andere architect. •De draagvlakgroep is op gang gezet. •De financiën zijn op gang gezet. •De architect doet al ‘voorwerk’.

30 30 Wie doen mee? Het is een flink traject. •Bestuur heeft contactpersonen voor architect en gemeente •Die brede groep bewoners doet mee. •De architect. •De gemeente. •Iedere bewoner doet eigen chalet. •Er is eventueel hulp van medebewoners.

31 31 •Info verzamelen over alle chalets •Info verwerken voor de architect •Meelopen met architect en landmeter •Architect en landmeter NIET STOREN!!! •Vragen beantwoorden van bewoners •Financiën verzorgen •Oplossingen bedenken •Meewerken aan vereiste wijzigingen •Etcetera………… DOE JE MEE? DE DRAAGVLAKGROEP IS OPEN! Wat is er toe DOEN? Bijvoorbeeld:

32 32 Wat doet de architect? •Architect praat met gemeente •Voorwaarden zó helder maken, dat we zeker weten dat ons park gelegaliseerd wordt. •Behartigt onze belangen •Intekenen en vaststellen van de vereiste aanpassingen •Oplossingen bieden voor obstakels •Bespreekt met contactpersonen Molenpolder •Zorgt voor het definitieve inrichtingsplan

33 33 Wat doet de gemeente? • Zorgt voor vaste contactpersonen. • Legt goed verslag van genomen besluiten. • Geeft duidelijke regels zodat helder is waar we aan moeten voldoen. • Controleert plan en gewijzigde situatie. • Laat weten of we op goede weg zijn. • Keurt goed en brengt positief advies uit. • Het college besluit over de bestemmingswijziging.

34 34 Wij gaan voor bínnen een jaar legaal!  en dan klaar met al dat gedoe  •Het is het hele park legaal, of níét legaal. •Je dupeert je medebewoners als je niet meedoet. •Over 8 jaar, na de planperiode stopt het objectgebonden overgangsrecht.

35 35 We doen het samen!! •Draagvlakgroep denkt al mee en staat klaar om werkzaamheden op te pakken. •Klussers staan al klaar om mensen te helpen die het zelf niet kunnen (betalen). •Financiële groepje denkt al mee hoe een en ander aan te pakken. •Wie wil een website bouwen om vorderingen te kunnen volgen? •Je kunt mee doen!!! Hoe meer mensen, hoe lichter het werk.

36 36 Volgende stappen •Machtigingen voor betaling verzamelen Langs de huizen, uitleggen en handtekening vragen + kopie ID. •Nieuwsbrief maken met alle nodige info. •Architect gaat park en chalets “inmeten”. •Info verzamelen over alle chalets. •Wat zich aandient…….

37 37 Nazomer-Herfst •Zodra we weten of er nog park- en/of perceel vereisten liggen, gaan we daarmee aan de slag. •Zodra we meer weten over de chalet eisen kunnen we ons eigen chalet aanpassen.

38 38 Kortom: Werk in uitvoering!!!


Download ppt "Molenpolder legaliseert Presentatie op 30 juni 2011 op de ALV van de Molenpolder."

Verwante presentaties


Ads door Google