De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGE GEZONDHEIDSRAAD 1 De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009) Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGE GEZONDHEIDSRAAD 1 De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009) Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 1 De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009) Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid

2 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 2 Méér dan de geschiedenis van een overheidsorgaan -Silent actor (werkt achter de schermen de krijtlijnen uit van het Belgische gezondheidsbeleid - Ontwikkelingen hygiëne, medisch-wetenschappelijke ontdekkingen, gezondheidsbeleid, eerste sociale wetten - sociaal-economische context

3 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 3 Chronologische structuur - Deel 1: 1849-1884 Eerste werkingsjaren HGR - Deel 2: 1885-1913 Belangrijke cesuur bacteriologische ontdekkingen & arbeidersproblematiek - Deel 3: 1914-1940 (algemeen enkelvoudig stemrecht) - Epiloog: 1945-2009

4 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 4 Deel 1 Context: zware landbouwcrisis, overvolle beluiken, epidemieën haast geen centraal gezondheidsbeleid -> gemeenten 15 mei 1849: oprichting HGR door Charles Rogier Opdracht: adviseren over alles wat met hygiëne en gezondheid te maken had. -> op vraag van de overheid -> uit eigen initatief

5 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 5 Enkele thema’s

6 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 6 Epidemieën - Cholera Angst voor « miasmen » Wet op de onteigening per zone 1867 - De pokkenvaccinatie 1868: Vaccinatieinstituut van de Staat Illustratie Archief stad Brussel

7 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 7 Ziekenhuisarchitectuur « Sterfhuis ». Controle bouwplannen. Bouwvoorschriften. Het ideaaltype: paviljoenbouw (isolatie, ventilatie, licht). Veel groen Illustratie: Instituut voor Volksgezondheid

8 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 8 Kerkhoven.Controle bouw/saneringsplannen. Hygiënevoorschriften Buiten dorpskern Niet rond kerk Hygiënevoorschriften Illustratie: Miat

9 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 9 Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven HGR oordeelt over gezondheid en hygiëne in bedrijven -> moeilijk balanceren tussen economische belangen en gezondheid (bv vlasnijverheid, gebruik loodwit) Illustratie: Miat

10 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 10 Deel 2 Context: Economische crisis, protectionisme -> verlies afzetmarkten Cesuur 1: 1886: wilde stakingen Waalse mijnstreek -> arbeidersproblematiek op politieke agenda (ook door sterker wordende BWP en de christen-democratische vleugel Katholieke partij)

11 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 11 Arbeidershuisvesting 1886-1887: Onderzoek naar de arbeiderswoningen door HGR -> 1887: Nieuw reglement arbeiderswoningen -> 1889: Wet op de arbeiderswoningen. meer huizen. arbeider = eigenaar (fiscale voordelen, ASLK, beschermingscomités) Illustratie: Musée de la Photographie

12 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 12 Eerste sociale wetgeving -1886 hygiëne en veiligheid op de werkvloer -1889 Kinderarbeid ->arbeidsduur/rusttijden -1905 Zondagsrust (uitzonderingen) Illustratie: de la Vie walonne

13 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 13 Cesuur 2: De bacteriologische ontdekkingen Ontdekking van tuberkelbacil en cholerabacil (1882 en 1883) -> Einde van miasmentheorie, bacteriën veroorzaken infectieziekten

14 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 14 Hygiëne - Pleidooi voor persoonlijke hygiëne Hygiëne moet routine worden!. Badhuizen/ zwembaden, douches op het werk, hygiëneonderwijs. Illustratie: Musée de la Vie wallonne

15 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 15 Bestrijden van infectieziektes. Ontsmettingstechnieken in ziekenhuizen.Strijd tegen tuberculose (1893) Preventiemaatregelen, bouwvoorschriften voor sanatoria, consultatiebureaus… - Kinderziekten: preventie, hygiëne op school Illustratie: Universiteitsbibliotheek Gent

16 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 16 Deel 3 Interbellum Enkele thema’s

17 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 17 Verplicht medisch schooltoezicht 1914 - Verplicht in kleuter– en lager onderwijs - Rol van de schoolarts centraal - Medische fiche Illustratie: Liberaal archief

18 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 18 Hervormde verpleegopleiding Raad trekt lessen uit werk Engelse verpleegkundigen tijdens WOI. Nood aan wetenschappelijk onderbouwde verpleegopleiding. 1921: hervorming -> 3 jaar (hospitaal, ambulante, psychiatrisch verpleegkundigen) -> colleges anatomie, fysiologie, microbilogie -> kritiek ‘pseudo-dokters’ Illustratie: OCMW Antwerpen

19 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 19 Preventieve gezondheidszorg -Tuberculose (schoolkolonies) -Venerische ziekten (toename WOI) Vroeger: alleen prostituees geviseerd Interbellum: iedereen die besmet is -> oprichten consultatiebureaus informatie en gratis behandeling -> strikte discretie! Illustratie: Koninklijke bibliotheek van België

20 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 20 Sociale wetgeving 1919: Verplichte medische begeleiding van de werkende adolescent 1921: HGR controleert uitzonderingen op verbod nachtarbeid adolescenten 1921: HGR controleert uitzonderingen op de acht-urenwerkdag in industrie -> Rode draad in geschiedenis HGR. Raad houdt rekening met economische belangen in tijden van crisis

21 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 21 Jaren ’30 Aantal adviezen HGR daalt significant -> rode draad in de geschiedenis van HGR In tijden van crisis: interesse van overheid in volksgezondheid daalt

22 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 22 1945-2009. Introductie van verplichte ziekteverzekering -> stijging medische consumptie, medische verzorging wordt een verworven recht. Gezondheidswet 31/09/1945 -> toename overheidsinmenging. Enorme vooruitgang en specialisatie op wetenschappelijk-medisch gebied. -> nieuwe thema’s op agenda van de HGR (pesticiden, ioniserende straling, orgaantransplantaties, kunstmatige inseminatie…)

23 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 23 HGR specialiseert zich na de oorlog in: -Beschavingsziekten (verslavingen, psychosociale aspecten van ziekten) - Profylaxe van overdraagbare ziekten en gebruik van producten en organen van menselijke oorsprong. -Bescherming tegen chemische, fysische en biologische agentia -Hygiëne van voeding en voedingsmiddelen -Milieuhygiëne -Gezondheidsindicatoren -Hygiëne in de gezondheidszorg

24 HOGE GEZONDHEIDSRAAD 24 Reorganisatie vanaf 2007 - Ad hoc en permanente werkgroepen die snel kunnen inspelen op actualiteit (ipv de vroegere afdelingen die als eilandjes binnen de hgr opereerden) - wetenschappelijke vooruitgang en specialisering -> toenemende vraag naar meer expertise. -> aanstelling van een wervingsbestand van 500 experts, verdeeld over alle wetenschappelijke instellingen van het land. - Transparant communicatiebeleid


Download ppt "HOGE GEZONDHEIDSRAAD 1 De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009) Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google