De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel-dia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel-dia."— Transcript van de presentatie:

1 Titel-dia

2 Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E

3 Krimp is het einde van de suburbanisatiegolf 1970-2000
Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E Krimp is het einde van de suburbanisatiegolf

4 De stad d e s t a d

5 instroom instroom = attractie d e s t a d

6 geen uitstroom = binding
d e s t a d

7 Het succes van de stad is het gaspedaal van de krimp
Opzet DORP EN STAD: CONTRAMAL Het succes van de stad is het gaspedaal van de krimp

8 Wat is krimp? - minder mensen op een plek
Agenda Wat is krimp? - minder mensen op een plek - ze vertrekken niet, er komen er minder - vanwege te lage kwaliteit in vergelijking met andere opties

9 Wat is groei? - meer mensen op een plek
Agenda Wat is groei? - meer mensen op een plek - ze komen niet, er vertrekken er minder - vanwege een hoge kwaliteit in vergelijking met andere opties

10 Wat doet krimp? - kan leiden tot regionale segregatie
Agenda Wat doet krimp? - kan leiden tot regionale segregatie - kan leiden tot nog meer kwaliteitsverlies en krimp - kan kwetsbare groepen belemmeren in hun perspectieven ouderen kinderen uit lage inkomensgroepen

11 DORP EN STAD: GELIJKENIS
Agenda DORP EN STAD: GELIJKENIS IN PROBLEMATIEK - krimpend dorp = naoorlogse wijk - kern van het fysieke probleem zit in naoorlogse voorraad - kern van het sociale probleem zit in gebrek aan perspectief

12 DORP EN STAD: GELIJKENIS
Agenda DORP EN STAD: GELIJKENIS IN PROCES - van ontkenning - via innige omarming en grootse (sloop)opgaven - naar maatwerk voor kwalitatieve en sociale versterking

13 DORP EN STAD: GELIJKENIS
Agenda DORP EN STAD: GELIJKENIS IN AANPAK ? - ruimtelijk: mooier (met minder) - sociaal: ouderen: zelforganisatie - mantelzorg - ontmoeting kinderen: onderwijs - 7 tot 7 - gezondheid - participatie

14 Titel-dia

15 dia

16 Wat is krimp? Minder mensen? Teveel huizen?
dia Wat is krimp? Minder mensen? Teveel huizen? Meer ouderen, minder jongeren? Schaalvergroting >>> Raakt alle sectoren: wonen, werken, winkels, onderwijs, welzijn, cultuur en sport , zorg, openbare ruimte, bereikbaarheid Kortom: wonen én leefbaarheid

17 Dilemma’s…. Concurrentie of samenwerking? Prisoners dilemma…
dia Dilemma’s…. Concurrentie of samenwerking? Prisoners dilemma… Regionaal, subregionaal, gemeentelijk? Top down/bottom up? Bestuurders of bewoners?

18 Dia Uitgangspunten plan Sturing beperkt. Samenwerken met bewoners, partners en buren Kwaliteit leidend, niet kwantiteit Motto: ‘samen (regionaal) wat moet, alleen (lokaal) wat kan’ Innovatie ontstaat uit verbinding

19 Proces 1 Inventarisatie en analyse (september 2010 – januari 2011)
dia Proces 1 Inventarisatie en analyse (september 2010 – januari 2011) 2 Bestuurlijke consultatie: welke richting? (december 2010, februari 2011) - spreiden / concentreren? - in hoeverre sturen? - wat lokaal, wat regionaal? - rol en samenwerking maatschappelijke partners - betrekken inwoners en bedrijven 3 Maatschappelijke consultatie (maart – mei 2011) 4 Besluitvorming (juni – nov 2011) 5 Uitvoeringsprogramma (jan 2012– juli 2013)

20 dia Wat is er aan de hand?

21 Titel-dia

22 Demografische ontwikkelingen
dia Demografische ontwikkelingen

23 Demografische ontwikkelingen
dia Demografische ontwikkelingen Toenemend sterftesaldo, afnemend vestigingssaldo

24 Demografische ontwikkelingen
dia Demografische ontwikkelingen Huishoudens: stabilisatie totaal, maar grote verschuivingen daarbinnen

25 Demografische ontwikkelingen
dia Demografische ontwikkelingen

26 Gebiedstypen Stedelijk gebied Centrumdorpen Basisdorpen
dia Gebiedstypen Stedelijk gebied Centrumdorpen Basisdorpen Woondorpen en landelijk gebied: de andere kernen en platteland Zegt meer dan gemeentegrenzen!

27 Demografische ontwikkelingen
dia Demografische ontwikkelingen

28 Verhuisstromen reëel 3 Verhuizingen per gemeente (CBS)
Oost-Groningen grote verschillen!

29 Verhuisstromen reëel 1 Stromen naar leeftijd (CBS) Hoofdlijn
4 Hoofdlijn Jong naar de stad uit alle gebieden ‘Settelen’ rondom de stad Verder afzakken naar zuid Gebrek instroom noord en oost en daardoor krimp Op den duur ook natuurlijke krimp 1 2 5 3

30 Demografische ontwikkelingen
dia Demografische ontwikkelingen

31 Wonen Kwalitatieve opgave! Vooral meer nultreden huur
dia Wonen Kwalitatieve opgave! Vooral meer nultreden huur Transformatieopgave: vooral bestaande voorraad en erg duur Particuliere voorraad: kans op waardedalingen Uitbreidingsambities vaak riskant: samenhang met bestaande voorraad Woningmarkt is subregionaal, afspraken worden per gemeente gemaakt. Corporaties al flinke stappen gemaakt

32 Werken Verhouding werkenden – niet werkenden groeit schever
dia Werken Verhouding werkenden – niet werkenden groeit schever Arbeidskrachten in de zorg en de techniek: knelpunt! Ruim baan voor starters!

33 Winkels Door schaalvergroting komen kleinere supermarkten onder druk
dia Winkels Door schaalvergroting komen kleinere supermarkten onder druk Internetwinkelen bedreiging, maar ook oplossing Winkelgebieden stedelijke kernen: compacter en hogere kwaliteit

34 Opvang en onderwijs Van 15.000 naar 11.000 basisschoolleerlingen
dia Opvang en onderwijs Van naar basisschoolleerlingen Nu 100 basisscholen, straks 50-80 Relatief veel zwakke scholen Redenen tot samenwerking: onderwijskwaliteit, BSO/TSO, personeel Spanning tussen identiteit, bereikbaarheid, kwaliteit VO: na 2020 merkbare terugloop

35 Welzijn, cultuur en sport
dia Welzijn, cultuur en sport Terugloop bevolking ook merkbaar in draagvlak sport, verenigingsleven Ontmoetingsmogelijkheid cruciaal! Maar wel initiatief uit dorpen nodig… Grootschalige voorzieningen onder druk: theaters, zwembaden, bioscopen… samenwerking!

36 Zorg Zorgvraag neemt toe, vooral door groei 75-plussers
dia Zorg Zorgvraag neemt toe, vooral door groei 75-plussers Zorgvoorzieningen: concentratie dus grotere afstanden Huisartsen: opvolgingsproblemen in dorpen Ziekenhuisfusie; wat is het effect in de gemeenten? Dreigend personeelstekort zorg

37 Wat is onze visie en onze strategie
dia Wat is onze visie en onze strategie

38 concurreren faciliteren compenseren regisseren weinig sturing
reparatie innovatie compenseren regisseren veel sturing

39 concurreren faciliteren compenseren regisseren weinig sturing
regio subregio gemeente reparatie innovatie compenseren regisseren veel sturing

40 concurreren faciliteren compenseren regisseren weinig sturing
regio ontwikkelen bedrijvigheid platform vervoer winkelcentra subregio arbeidsmarkt zorg & techniek platform voor particuliere voorraad zorg innovatie platform gemeente toekomst primi onderwijs reparatie woon & basis dorpen beleid innovatie woningbouw & transformatie ketenontwikkeling wonen & zorg cultuur & sport compenseren regisseren veel sturing

41 dia Wat is onze agenda?

42 impact urgentie prioritering woon & basis dorpen beleid
platform voor particuliere voorraad toekomst primair onderwijs platform vervoer ketenontwikkeling wonen & zorg impact zorg innovatie platform woningbouw & transformatie arbeidsmarkt zorg & techniek cultuur & sport ontwikkelen bedrijvigheid urgentie

43 onderwijs en arbeidsmarkt
dia Extra hoge urgentie basisonderwijs onderwijs en arbeidsmarkt zorg particuliere woningvoorraad Wat is onze agenda?

44 Hoge urgentie economie leefbare dorpen prestatieafspraken
dia Hoge urgentie economie leefbare dorpen prestatieafspraken cultuur en sport Wat is onze agenda?

45 dia Wat gaan we doen?

46 8 samenwerkingclusters 8 opgaven 8 netwerken 1 kwartiermaker:
dia 8 samenwerkingclusters 8 opgaven 8 netwerken 1 kwartiermaker: eind 2012 plannen uitvoeringsgereed en voorzien van budget Wat gaan we doen?

47 dia Hoe gaan we inbedden?

48 dia Een vlinder…

49 dia Een vlinder… dragende vleugels agenda

50 Een vlinder… overheid – regionaal maatschappelijk – regionaal
dia Een vlinder… overheid – regionaal maatschappelijk – regionaal dragende vleugels agenda

51 Portefeuille-houders Ambt ondersteuning opgaven Werkgroepen
dia SG RWLP Portefeuille-houders Ambt ondersteuning opgaven Werkgroepen Best overleg maatsch. veld Economie Wonen part Arbeidsmarkt en onderwijs Cultuur en sport Zorg Prim onderwijs Wonen (prest) Nw Burgerschap

52 Portefeuille-houders Ambt ondersteuning opgaven Werkgroepen
dia SG RWLP Portefeuille-houders Ambt ondersteuning opgaven Werkgroepen Best overleg maatsch. veld Economie Wonen part Arbeidsmarkt en onderwijs Cultuur en sport Zorg Prim onderwijs Wonen (prest) Nw Burgerschap

53 Van concurrentie naar samenwerking
dia Van concurrentie naar samenwerking Geef inzicht in gemeenschappelijke problematiek Breng in contact: werkgroepen, Toogdagen, helpdesk, site Neem initiatief en laat op tijd los Beloon voorbeelden en positionering Eerlijk delen leidt tot concurrentie… Dwang en straf verlammen!

54 Bewoners: sluitstuk of startpunt?
dia Bewoners: sluitstuk of startpunt? Uit het oog = uit het hart Nieuwe rollen: in zorg, cultuur, vervoer, beheer, bouw en daarmee innovatiekracht van belang Breekbaarheid: ouderen & kinderen

55 Titel-dia

56


Download ppt "Titel-dia."

Verwante presentaties


Ads door Google