De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel-dia. Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel-dia. Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E."— Transcript van de presentatie:

1 Titel-dia

2 Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E

3 Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E Krimp is het einde van de suburbanisatiegolf 1970-2000

4 De stad d e s t a d

5 instroom d e s t a d instroom = attractie

6 geen uitstroom d e s t a d geen uitstroom = binding

7 Opzet DORP EN STAD: CONTRAMAL Het succes van de stad is het gaspedaal van de krimp

8 Agenda Wat is krimp? - minder mensen op een plek - ze vertrekken niet, er komen er minder - vanwege te lage kwaliteit in vergelijking met andere opties

9 Agenda Wat is groei? - meer mensen op een plek - ze komen niet, er vertrekken er minder - vanwege een hoge kwaliteit in vergelijking met andere opties

10 Agenda Wat doet krimp? - kan leiden tot regionale segregatie - kan leiden tot nog meer kwaliteitsverlies en krimp - kan kwetsbare groepen belemmeren in hun perspectieven • ouderen • kinderen uit lage inkomensgroepen

11 Agenda DORP EN STAD: GELIJKENIS IN PROBLEMATIEK - krimpend dorp = naoorlogse wijk - kern van het fysieke probleem zit in naoorlogse voorraad - kern van het sociale probleem zit in gebrek aan perspectief

12 Agenda DORP EN STAD: GELIJKENIS IN PROCES - van ontkenning - via innige omarming en grootse (sloop)opgaven - naar maatwerk voor kwalitatieve en sociale versterking

13 Agenda DORP EN STAD: GELIJKENIS IN AANPAK ? - ruimtelijk: mooier (met minder) - sociaal: • ouderen: zelforganisatie - mantelzorg - ontmoeting • kinderen: onderwijs - 7 tot 7 - gezondheid - participatie

14 Titel-dia

15 dia

16 Wat is krimp? • Minder mensen? • Teveel huizen? • Meer ouderen, minder jongeren? • Schaalvergroting >>> Raakt alle sectoren: wonen, werken, winkels, onderwijs, welzijn, cultuur en sport, zorg, openbare ruimte, bereikbaarheid Kortom: wonen én leefbaarheid dia

17 Dilemma’s…. • Concurrentie of samenwerking? Prisoners dilemma… • Regionaal, subregionaal, gemeentelijk? • Top down/bottom up? • Bestuurders of bewoners? dia

18 Uitgangspunten plan • Sturing beperkt. Samenwerken met bewoners, partners en buren • Kwaliteit leidend, niet kwantiteit • Motto: ‘samen (regionaal) wat moet, alleen (lokaal) wat kan’ • Innovatie ontstaat uit verbinding Dia

19 Proces 1 Inventarisatie en analyse (september 2010 – januari 2011) 2 Bestuurlijke consultatie: welke richting? (december 2010, februari 2011) - spreiden / concentreren? - in hoeverre sturen? - wat lokaal, wat regionaal? - rol en samenwerking maatschappelijke partners - betrekken inwoners en bedrijven 3 Maatschappelijke consultatie (maart – mei 2011) 4 Besluitvorming (juni – nov 2011) 5 Uitvoeringsprogramma (jan 2012– juli 2013) dia

20 Wat is er aan de hand? dia

21 Titel-dia

22 Demografische ontwikkelingen dia

23 Demografische ontwikkelingen Toenemend sterftesaldo, afnemend vestigingssaldo dia

24 Demografische ontwikkelingen Huishoudens: stabilisatie totaal, maar grote verschuivingen daarbinnen dia

25 Demografische ontwikkelingen dia

26 Gebiedstypen • Stedelijk gebied • Centrumdorpen • Basisdorpen • Woondorpen en landelijk gebied: de andere kernen en platteland Zegt meer dan gemeentegrenzen! dia

27 Demografische ontwikkelingen dia

28 Verhuisstromen reëel 3 Verhuizingen per gemeente (CBS) •Oost-Groningen grote verschillen!

29 Verhuisstromen reëel 1 Hoofdlijn 1.Jong naar de stad uit alle gebieden 2.‘Settelen’ rondom de stad 3.Verder afzakken naar zuid 4.Gebrek instroom noord en oost en daardoor krimp 5.Op den duur ook natuurlijke krimp Stromen naar leeftijd (CBS) 1 2 3 4 5

30 Demografische ontwikkelingen dia

31 Wonen • Kwalitatieve opgave! Vooral meer nultreden huur • Transformatieopgave: vooral bestaande voorraad en erg duur • Particuliere voorraad: kans op waardedalingen • Uitbreidingsambities vaak riskant: samenhang met bestaande voorraad • Woningmarkt is subregionaal, afspraken worden per gemeente gemaakt. • Corporaties al flinke stappen gemaakt dia

32 Werken • Verhouding werkenden – niet werkenden groeit schever • Arbeidskrachten in de zorg en de techniek: knelpunt! • Ruim baan voor starters! dia

33 Winkels • Door schaalvergroting komen kleinere supermarkten onder druk • Internetwinkelen bedreiging, maar ook oplossing • Winkelgebieden stedelijke kernen: compacter en hogere kwaliteit dia

34 Opvang en onderwijs • Van 15.000 naar 11.000 basisschoolleerlingen • Nu 100 basisscholen, straks 50-80 • Relatief veel zwakke scholen • Redenen tot samenwerking: onderwijskwaliteit, BSO/TSO, personeel • Spanning tussen identiteit, bereikbaarheid, kwaliteit • VO: na 2020 merkbare terugloop dia

35 Welzijn, cultuur en sport • Terugloop bevolking ook merkbaar in draagvlak sport, verenigingsleven • Ontmoetingsmogelijkheid cruciaal! Maar wel initiatief uit dorpen nodig… • Grootschalige voorzieningen onder druk: theaters, zwembaden, bioscopen… samenwerking! dia

36 Zorg • Zorgvraag neemt toe, vooral door groei 75-plussers • Zorgvoorzieningen: concentratie dus grotere afstanden • Huisartsen: opvolgingsproblemen in dorpen • Ziekenhuisfusie; wat is het effect in de gemeenten? • Dreigend personeelstekort zorg dia

37 Wat is onze visie en onze strategie dia

38 faciliteren regisserencompenseren concurreren reparatieinnovatie veel sturing weinig sturing

39 faciliteren regisserencompenseren concurreren reparatieinnovatie veel sturing weinig sturing subregio gemeente regio

40 faciliteren regisserencompenseren concurreren reparatieinnovatie veel sturing weinig sturing subregio gemeente regio ontwikkelen bedrijvigheid platform vervoer arbeidsmarkt zorg & techniek ketenontwikkelin g wonen & zorg toekomst primi onderwijs zorg innovatie platform winkelcentra woon & basis dorpen beleid woningbouw & transformatie platform voor particuliere voorraad cultuur & sport

41 Wat is onze agenda? dia

42 prioritering impact urgentie ontwikkelen bedrijvigheid platform vervoer arbeidsmarkt zorg & techniek ketenontwikkelin g wonen & zorg toekomst primair onderwijs zorg innovatie platform woon & basis dorpen beleid woningbouw & transformatie platform voor particuliere voorraad cultuur & sport

43 Extra hoge urgentie - basisonderwijs - onderwijs en arbeidsmarkt - zorg - particuliere woningvoorraad Wat is onze agenda? dia

44 Hoge urgentie - economie - leefbare dorpen - prestatieafspraken - cultuur en sport Wat is onze agenda? dia

45 Wat gaan we doen? dia

46 8 samenwerkingclusters 8 opgaven 8 netwerken 1 kwartiermaker: eind 2012 plannen uitvoeringsgereed en voorzien van budget Wat gaan we doen? dia

47 Hoe gaan we inbedden? dia

48 Een vlinder… dia

49 Een vlinder… dia agenda dragende vleugels

50 Een vlinder… dia agenda dragende vleugels maatschappelijk – regionaal overheid – regionaal

51 dia SG RWLP Portefeuille- houders Ambt ondersteuning opgavenWerkgroepenBest overleg maatsch. veld Economie Wonen part Arbeidsmarkt en onderwijs Cultuur en sport Zorg Prim onderwijs Wonen (prest) Nw Burgerschap

52 dia SG RWLP Portefeuille- houders Ambt ondersteuning opgavenWerkgroepenBest overleg maatsch. veld Economie Wonen part Arbeidsmarkt en onderwijs Cultuur en sport Zorg Prim onderwijs Wonen (prest) Nw Burgerschap

53 Van concurrentie naar samenwerking • Geef inzicht in gemeenschappelijke problematiek • Breng in contact: werkgroepen, Toogdagen, helpdesk, site • Neem initiatief en laat op tijd los • Beloon voorbeelden en positionering • Eerlijk delen leidt tot concurrentie… • Dwang en straf verlammen! dia

54 Bewoners: sluitstuk of startpunt? • Uit het oog = uit het hart • Nieuwe rollen: in zorg, cultuur, vervoer, beheer, bouw en daarmee innovatiekracht van belang • Breekbaarheid: ouderen & kinderen dia

55 Titel-dia

56


Download ppt "Titel-dia. Opzet S U B - E N U R B A N I S A T I E."

Verwante presentaties


Ads door Google