De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen
Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen

2 Programma Kennismaking Mededelingen algemeen
Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting Stage en basisveiligheid Basis, kader en technische mavo (GL) voor nu en straks Ouders mee met de klassenmentoren

3 Kennismaking Nelie Groen, directeur
Dennis Engelhart, teamleider bovenbouw Ronald Gebhart, leerjaarcoördinator klas 3 Rinus Aldenkamp, stagecoördinator Mentoren derdejaars

4 Klassenmentoren 3 Bouw b/k Dhr. Van Lieshout 3 Voertuigen b/k
Dhr. Van Engelen 3 Elektro b/k Dhr. Zonneveld 3 Installatie b/k Dhr. Schous 3 Metaal b/k Dhr. Noordzij 3 EI Technische Mavo Dhr. Berghout 3 BMV Technische Mavo Dhr. Blasweiler

5 Klassen- en Persoonlijke mentoren
Groepsbegeleiding Mentoruur Agendavoering Absentie Stageregistratie/ controle Oudercontacten Steunlessen! Individuele begeleiding Portfoliogesprekken Rapporten Oudercontacten Zorgteam

6 Mededelingen Magister als Leerlingvolgsysteem. Niet i.p.v. contact school – ouders - leerlingen Verbeteringen doorgevoerd Te bereiken via: website school, link Magister, of per app Ouders en leerlingen hetzelfde account Inhoud: Rooster, agenda Absentie Cijfers Huiswerk, toetsen

7 Mededelingen Jaarkalender is uitgedeeld aan de leerlingen en staat op de website. Schoolgidsen worden uitgedeeld door de mentoren. Rectificatie: Zomervakantie is van 7 juli t/m 17 augustus. Een week korter!

8 Bij vragen Zo dadelijk stellen aan de mentor Of mailen naar:

9 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

10 Examen bestaat uit twee delen School Examen (SE) geregeld in het PTA
Centraal Examen (CE) Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

11 De examenvakken Maatschappijleer Beroepsgerichte deel (ov telt dubbel)
Nederlands Engels Wiskunde Nask I Nask II (alleen voor GL) rekenen Maatschappijleer Kunstvakken (CKV) Lichamelijke Opvoeding

12 School Examen Schoolexamen start al direct in klas 3!
Klas 3 en 4 bestaan uit 7 periodes. Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht. Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer. Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden.

13 Centraal Examen (CSPE)
CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen) Inhoud per afdelingsprogramma verschillend Afgenomen in april/mei 2015 Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

14 Centraal Examen (CE) Start na de praktijkexamens
Leerlingen doen één examen per dag Basis- en kaderexamens zijn op de computer Het GL examen is schriftelijk

15 Wanneer ben je geslaagd?

16 Rekenvoorbeeld Vak Schoolexamen Centraal examen Gemiddeld Nederlands 6
4 5 Engels 7 6,5 Wiskunde 6,2 6,4 naskI 8,1 7,6 BG 6,3 maatschappijleer 6,8 kunstvakken V Lichamelijke opvoeding

17 Schoolexamen Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM)
Kunstvakken voldoende L.O. voldoende Beroepgerichte stage moet voldoende zijn afgerond Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond

18 Centraal examen Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.
Maximaal 2 onvoldoende punten, moet er 1 gecompenseerd worden. Bij het afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel!

19 Het Programma van Toetsing en Afsluiting
Zowel de PTA’s van de verschillende vakken als het Examenreglement staan op de website; Hierin staat wat gedurende twee jaar wordt getoetst voor het SE Welke regels er gelden voor herkansingen Het PTA is 2 jaar geldig

20 Basisveiligheid (VCA) en de stage

21 Basisveiligheid (VCA)
Veiligheid in de techniek is van belang en het certificaat vaak verplicht Alle derdejaars krijgen de cursus basisveiligheid aangeboden tot de Kerstvakantie Veel tekst en veel zelfstudie (verzoek hulp ouders) Examen basisveiligheid is op 19 december 2013! Herkansing mogelijk op 31 januari 2014

22 Stage op het TCV Beroepsgerichte stage is geen maatschappelijke stage
TCV is een beroepsgerichte school en dus zijn beroepsgerichte stages van groot belang Alle leerlingen moeten op stage

23 Stage op het TCV Invulling en duur van de stages verschilt per afdeling en per niveau Bouwtechniek. Na de Kerstvakantie één dag in de 2 weken naar Bouwmensen Kennemerland Blokstage 2 weken in april voor GL

24 Stage op het TCV Afdelingen Metaal-, Installatie-, Elektro en Voertuigentechniek De basis en kader leerlingen doen de Lintstage een dag (donderdag) in de week startend na de Kerstvakantie De GL leerlingen doen (net als de Bouwtechniek) een Blokstage in april van 2 weken

25 Stage op het TCV Stages zijn als Handelingsdeel opgenomen in het PTA
Moet dus ook met een voldoende worden afgesloten TCV heeft vele stagecontacten, maar…..

26 Basis, Kader en de Technische Mavo (GL) voor nu en straks

27 Niveau-verschillen Drie verschillende niveau’s:
basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg De leerlingen krijgen op niveau de theorie Praktijk gemengde groepen

28 Wat betekenen de verschillen?
Niveau-verschillen Wat betekenen de verschillen?

29 Verschillen nu 2 Nederlands 4 Nederlands 2 Engels 4 Engels 2 nask1
Basis Kader GL 2 Nederlands 4 Nederlands 2 Engels 4 Engels 2 nask1 3 nask1 6 nask 1/nask2 3 wiskunde/rekenen 4 wiskunde 2 LO 1 maatschappijleer 15 beroepsgericht 14 beroepsgericht 10 beroepsgericht

30 Verschillen nu Invulling afdelingsprogramma GL
Verschillende invulling stage Lesprogramma is theoretischer Examen is theoretischer i.v.m. instroom MBO 4 (MTS) VT en BT doen alleen CSE en géén praktijkexamen Metaal-, Elektro- en Installatietechniek doen examen programma MEI

31 Verschillen straks GL lln. stromen in MBO 4. 4 jarige BOL opleiding
Kader lln. Stromen in: MBO 4 opleiding (BOL) BOL/BBL 3 opleidingen Basis lln stromen in: BOL/BBL opleidingen 2 5e leerjaar op het Technisch College Velsen

32 Klassenmentoren 3 Bouw b/k Dhr. Van Lieshout 3 Voertuigen b/k
Dhr. Van Engelen 3 Elektro b/k Dhr. Zonneveld 3 Installatie b/k Dhr. Schous 3 Metaal b/k Dhr. Noordzij 3 EI Technische Mavo Dhr. Berghout 3 BMV Technische Mavo Dhr. Blasweiler


Download ppt "Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen"

Verwante presentaties


Ads door Google