De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen

2 Programma  Kennismaking  Mededelingen algemeen  Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting  Stage en basisveiligheid  Basis, kader en technische mavo (GL) voor nu en straks  Ouders mee met de klassenmentoren

3 Kennismaking  Nelie Groen, directeur  Dennis Engelhart, teamleider bovenbouw  Ronald Gebhart, leerjaarcoördinator klas 3  Rinus Aldenkamp, stagecoördinator  Mentoren derdejaars

4 Klassenmentoren 3 Bouw b/kDhr. Van Lieshout 3 Voertuigen b/kDhr. Van Engelen 3 Elektro b/kDhr. Zonneveld 3 Installatie b/kDhr. Schous 3 Metaal b/kDhr. Noordzij 3 EI Technische MavoDhr. Berghout 3 BMV Technische MavoDhr. Blasweiler

5 Klassen- en Persoonlijke mentoren • Groepsbegeleiding • Mentoruur • Agendavoering • Absentie • Stageregistratie/ controle • Oudercontacten • Steunlessen! • Individuele begeleiding • Portfoliogesprekken • Rapporten • Oudercontacten • Zorgteam

6 Mededelingen  Magister als Leerlingvolgsysteem. Niet i.p.v. contact school – ouders - leerlingen  Verbeteringen doorgevoerd  Te bereiken via: website school, link Magister, of per app  Ouders en leerlingen hetzelfde account  Inhoud:  Rooster, agenda  Absentie  Cijfers  Huiswerk, toetsen

7 Mededelingen  Jaarkalender is uitgedeeld aan de leerlingen en staat op de website. www.technischcollegevelsen.nl  Schoolgidsen worden uitgedeeld door de mentoren.  Rectificatie: Zomervakantie is van 7 juli t/m 17 augustus. Een week korter!

8 Bij vragen  Zo dadelijk stellen aan de mentor  Of mailen naar:  r.gebhardt@dunamare.nl  d.engelhart@dunamare.nl  r.aldenkamp@dunamare.nl

9 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

10 Examen  Examen bestaat uit twee delen  School Examen (SE) geregeld in het PTA  Centraal Examen (CE)  Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

11 De examenvakken  Beroepsgerichte deel (ov telt dubbel)  Nederlands  Engels  Wiskunde  Nask I  Nask II (alleen voor GL)  rekenen  Maatschappijleer  Kunstvakken (CKV)  Lichamelijke Opvoeding  Maatschappijleer  Kunstvakken (CKV)  Lichamelijke Opvoeding

12 School Examen  Schoolexamen start al direct in klas 3!  Klas 3 en 4 bestaan uit 7 periodes.  Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht.  Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer.  Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden.

13 Centraal Examen (CSPE)  CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen)  Inhoud per afdelingsprogramma verschillend  Afgenomen in april/mei 2015  Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

14 Centraal Examen (CE)  Start na de praktijkexamens  Leerlingen doen één examen per dag  Basis- en kaderexamens zijn op de computer  Het GL examen is schriftelijk

15 Wanneer ben je geslaagd?

16 Rekenvoorbeeld VakSchoolexamenCentraal examen Gemiddeld Nederlands645 Engels676,5 Wiskunde6,56,26,4 naskI78,17,6 BG6,566,3 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV

17 Schoolexamen  Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM)  Kunstvakken voldoende  L.O. voldoende  Beroepgerichte stage moet voldoende zijn afgerond  Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond

18 Centraal examen  Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.  Maximaal 2 onvoldoende punten, moet er 1 gecompenseerd worden.  Bij het afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel!

19 Het Programma van Toetsing en Afsluiting  Zowel de PTA’s van de verschillende vakken als het Examenreglement staan op de website; www.technischcollegevelsen.nlwww.technischcollegevelsen.nl  Hierin staat wat gedurende twee jaar wordt getoetst voor het SE  Welke regels er gelden voor herkansingen  Het PTA is 2 jaar geldig

20 Basisveiligheid (VCA) en de stage

21 Basisveiligheid (VCA)  Veiligheid in de techniek is van belang en het certificaat vaak verplicht  Alle derdejaars krijgen de cursus basisveiligheid aangeboden tot de Kerstvakantie  Veel tekst en veel zelfstudie (verzoek hulp ouders) https://portal.vakcollegegroep.nl/account/register/ https://portal.vakcollegegroep.nl/account/register/  Examen basisveiligheid is op 19 december 2013!  Herkansing mogelijk op 31 januari 2014

22 Stage op het TCV  Beroepsgerichte stage is geen maatschappelijke stage  TCV is een beroepsgerichte school en dus zijn beroepsgerichte stages van groot belang  Alle leerlingen moeten op stage

23 Stage op het TCV  Invulling en duur van de stages verschilt per afdeling en per niveau  Bouwtechniek. Na de Kerstvakantie één dag in de 2 weken naar Bouwmensen Kennemerland  Blokstage 2 weken in april voor GL

24 Stage op het TCV  Afdelingen Metaal-, Installatie-, Elektro en Voertuigentechniek  De basis en kader leerlingen doen de Lintstage een dag (donderdag) in de week startend na de Kerstvakantie  De GL leerlingen doen (net als de Bouwtechniek) een Blokstage in april van 2 weken

25 Stage op het TCV  Stages zijn als Handelingsdeel opgenomen in het PTA  Moet dus ook met een voldoende worden afgesloten  TCV heeft vele stagecontacten, maar…..

26 Basis, Kader en de Technische Mavo (GL) voor nu en straks

27 Niveau-verschillen  Drie verschillende niveau’s: basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg  De leerlingen krijgen op niveau de theorie  Praktijk gemengde groepen

28 Niveau-verschillen Wat betekenen de verschillen?

29 Verschillen nu BasisKaderGL 2 Nederlands 4 Nederlands 2 Engels 4 Engels 2 nask13 nask16 nask 1/nask2 3 wiskunde/rekenen 4 wiskunde 2 LO 1 maatschappijleer 15 beroepsgericht14 beroepsgericht10 beroepsgericht

30 Verschillen nu  Invulling afdelingsprogramma GL  Verschillende invulling stage  Lesprogramma is theoretischer  Examen is theoretischer i.v.m. instroom MBO 4 (MTS)  VT en BT doen alleen CSE en géén praktijkexamen  Metaal-, Elektro- en Installatietechniek doen examen programma MEI

31 Verschillen straks  GL lln. stromen in MBO 4. 4 jarige BOL opleiding  Kader lln. Stromen in:  MBO 4 opleiding (BOL)  BOL/BBL 3 opleidingen  Basis lln stromen in:  BOL/BBL opleidingen 2  5e leerjaar op het Technisch College Velsen

32 Klassenmentoren 3 Bouw b/kDhr. Van Lieshout 3 Voertuigen b/kDhr. Van Engelen 3 Elektro b/kDhr. Zonneveld 3 Installatie b/kDhr. Schous 3 Metaal b/kDhr. Noordzij 3 EI Technische MavoDhr. Berghout 3 BMV Technische MavoDhr. Blasweiler


Download ppt "Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen."

Verwante presentaties


Ads door Google