De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De keuzes achter de C-Stick ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De keuzes achter de C-Stick ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 De keuzes achter de C-Stick ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen

2 Vertrekpunt voor de C-Stick •Pedagogische visie en praktijk van JES: –Ervaringsleren –Methodes en werkwijzen op maat van jongerendoelgroep –Expertise van onze instructeurs/begeleiders,…

3 Confrontatie met externe expertise en visies •Tijdens ontwikkeling –Reflectiegroep –Werkgevers –VDAB •Tijdens testfase product –Jongeren zelf! –VOCB –Reflectiegroep –Werkgevers –VDAB

4 Reflectiegroep •Jan Bal, Steunpunt Jeugd •Miranda Vermeiren, VIVO •André De Bisschop, Tracé Brussel •Karolien Lecoutere, Jeugddienst Gent •Joris Debleser, Lerende Stad (Stad Antwerpen) •Emanuelle Bernolet, VDAB

5 Keuze van sleutelcompetenties •Lijst van 53 competenties (op basis van bestaande lijsten o.a. DESECO) •Bevraging JES-personeel •Werkgeversbevraging: –Novotel, Holiday Inn, Hilton, Mini-crèche Rainbows, Sint- Elisabethziekenhuis, RVT De Eeckhof, Sterrenhuis vzw, De tandem kindercrèche, AZ Sint-Jozef, RVT Lozannahof, RVT Zonnewende, Vzw Huize Monnikenheide, St. Amadeus psychiatrische kliniek, Buurttoezicht Antwerpen, Decathlon, Media Markt, Ikea, Colruyt, Volvo Trucks, Volvo Cars Gent, Frans Maas Automotive, Atlas Copco, Instant A Brussel, Instant A Gent, Sodexho, Tumajo, Vitalis, BizXSell, Katoennatie, GOM.

6 Keuze van sleutelcompetenties •Competenties gekozen door bedrijven: 1.Kunnen samenwerken 2.Gemotiveerd zijn 3.Communicatieve vaardigheden + taalvaardigheid (luisteren/spreken/taalvaardigheid) 4.Leergierig + leerbekwaam = leervermogen 5.Contactvaardig zijn 6.Klantgericht zijn 7.Flexibel zijn 8.Discipline bezitten 9.Om kunnen gaan met gezag 10.Zelfstandig werken

7 Keuze van sleutelcompetenties •Cruciale competenties voor project 1.Kunnen omgaan met feedback 2.Feedback kunnen geven 3.Aan zelfreflectie kunnen doen 4.Leervermogen bezitten •Competenties gekozen tijdens interne bevraging: 1.Initiatief kunnen nemen 2.Inlevingsvermogen bezitten 3.Kunnen plannen en organiseren

8 Ontwikkelen van gedragsindicatoren •Eenduidig •Observeerbaar •Dit is niet waardevrij!

9 Voorbeeld 1: kunnen spreken

10 Voorbeeld 2: om kunnen gaan met gezag

11 Ontwikkelen van competentieschalen •Voorbeeld v. schaal

12 Ontwikkelen van competentieschalen

13 •Doelstelling van je meting? •Objectiviteit versus intensiviteit •Volledigheid versus overzichtelijkheid •Training van observatoren!

14 Keuze van invulling C-Stick •3 functies: –Verzamelplaats voor relevante informatie –Hulpmiddel voor het eenvoudig en flexibel opstellen en afprinten van een CV en het bijhouden en opvolgen van sollicitaties –Hulpmiddel voor het werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan

15 Keuze van invulling C-Stick •Uitgebreide literatuurstudie •Overnemen gegevens CV van Mijn VDAB •Diepte-interview met 10 werkgevers •Voorgelegd aan reflectiegroep en delegatie van JES-personeel

16 Samenwerking met VDAB •Expert van VDAB nam deel aan reflectiegroep •Zelfde elementen in portfolio •Overname van gedragsindicatoren •Vertaling naar vierpuntenschaal •Technisch voorbereiden van overdracht van gegevens •Test-trajecten

17 Uitgebreide testfase •Jongeren •Instructeurs •Reflectiegroep •VOCB •Werkgeversbevraging

18 Jongeren •200 jongeren, waarvan 80 C-Stick: –4 testmomenten grensverleggende groepsopdrachten: •oriëntatietraject bouw •opleiding event-medewerker –1 testmoment methodieken rond zelfreflectie: •opleiding event-medewerker –4 testmomenten competenties observeren: •oriëntatietraject bouw •oriëntatietraject huishoudhulp –4 testmomenten werken rond competenties binnen •kadervorming •vrijetijdswerking van KIDS (i.k.v. WACKER)

19 Jongeren •10 test-trajecten met de C-Stick: –Voortraject van deeltijds onderwijs –Opleiding eventmedewerker –Opleiding kamermeisje en ontbijtmedewerker –Opleiding verkoop –Oriëntatietraject zorg & animatie –A-typische trajectbegeleiding –Jobpartner –JH Bouckenborgh (i.k.v. WACKER)

20 Reacties jongeren •Reacties: –Praktisch –Aantrekkelijk –Toegankelijk •Bedenkingen: –Verbeteringen in navigatie mogelijk –Technische mankementen

21 Reacties instructeurs •Reacties –Brengt structuur in het traject –Ondersteunt ervaringsleren –Biedt jongere de kans om te reflecteren op zichzelf en zijn gedrag –Versterkt zelfvertrouwen van de jongere –verlicht aantal taken voor de instructeur: opmaken van een CV –Sluit aan bij de leefwereld van de jongeren •Bedenkingen –Vereist logistieke omkadering: computers voor de jongeren, een werkende internetverbinding,… –Technische mankementen in het programma

22 Werkgeversbevraging •Reacties: –Goede lay-out van de CV’s –CV’s zijn volledig –Goed dat bij werkervaringen worden taken en competenties beschreven –Goed dat niveau duidelijk omschreven is bij talenkennis •Bedenkingen: –De omschrijving van de rekenvaardigheden –De rubriek ‘sleutelcompetenties’ vinden veel werkgevers overbodig en weinig informatief –De rubriek ‘technische competenties’ is overbodig

23 VOCB •Tips m.b.t. navigatie •Rekenvaardigheden: –Zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de jongeren aansluiten –Beroepsgerelateerd •‘Hertalen’ van onze competentiedefinities en competentieschalen

24 Aanpassingen •De technische mankementen werden opgelost •Automatisch hoofdletters genereren en keuzelijsten gebruiken •Inbouwen van ‘filters’ •Vereenvoudigen van navigatie •Horizontaal scrollen werd voorkomen •Het taalgebruik in de hele toepassing werd verder vereenvoudigd •Gedeelte rekenvaardigheden werd herwerkt •Terugkeer naar traditionele CV-structuur en gedeelte sleutelcompetenties onderbrengen bij POP


Download ppt "De keuzes achter de C-Stick ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google