De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WETGEVING & EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING IN DE BOUW Door Ing.-lic. W.Van Praet Technisch adviseur bij het opstellen van het KB Ladingzekering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WETGEVING & EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING IN DE BOUW Door Ing.-lic. W.Van Praet Technisch adviseur bij het opstellen van het KB Ladingzekering."— Transcript van de presentatie:

1 WETGEVING & EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING IN DE BOUW Door Ing.-lic. W.Van Praet Technisch adviseur bij het opstellen van het KB Ladingzekering voor het kabinet van FOD Mobiliteit Belgisch vertegenwoordiger in de werkgroep Ladingzekering van de Europese Commissie Belgisch vertegenwoordiger bij het Europees Normalisatie-instituut CEN Lesgever ladingzekering voor de vakbekwaamheid chauffeur w.vanpraet@telenet.be www.atriumbvba.bewww.atriumbvba.be © 2011 0495 21 32 43

2 Gevolgen Bij wegcontrole: o.a. -Boete voor ladingzekering -Boete voor andere overtredingen -Overladen van de lading op andere voertuig -Niet tijdig op de werf: verhaal Bij ongeval: o.a -Met schade: verhaal -Met overlijden: veroordeling van de bedrijfsleider

3 Tegengehouden bij wegcontrole voor ladingzekering Ladingzekering onvoldoende + geen geldig keuringscertificaat voor de oplegger + rij- en rusttijden overschreden + overgewicht op de assen

4

5 Transportbedrijf veroordeeld voor overlijden bij ongeval tijdens lossen als gevolg van ontoereikende ladingzekering

6

7 Historiek en achtergrond van ladingzekering Duitsland: VDI2700 Europa (CEN): EN12195-1 (2003) Duitsland (CEN): EN12195-1 Initiatief: Duitsland Initiatief Scandinavië/ Europese Commissie European Best Practise Guidelines for cargo securing on road transport (2006) KB Ladingzekering van 27.04.2007 EN12195-1 IMO/ILO/ UNECE- guidelines Initiatief: Minister/Kabinet Mobiliteit IMO/ILO/ UNECE-guidelines Initiatief: IMO Europa (CEN): EN12195-1 (2011) Initiatief: deelnemers werkgroep EBPG

8 KB ladingzekering • Eisen inzake ladingzekering 1.Elke ladingseenheid moet vormstabiel zijn 2.De transporteur heeft recht op informatie 3.De lading moet zodanig gezekerd zijn dat de lading niet kan schuiven of kantelen, rekening houdende met de heersende transportkrachten 4.Ladingzekering berekenen volgens de Europese Richtlijn inzake code van goede praktijk is altijd OK 5.Er zijn 4 methoden om ladingzekering technisch uit te voeren. Deze methoden kunnen alleen of gezamenlijk ingezet worden

9 METHODES VOOR LADINGZEKERING Transportkrachten die op VOERTUIG inwerken Zwaartekracht 1 G Remkracht van voertuig = 0,8 G Centrifugaalkracht in bocht = 0,5 G Windkracht Vering Transportkrachten die op lading inwerken Zwaartekracht 1 G Aandrijving door omgezette remkracht = 0,8 G Centrifugaalkracht in bocht = 0,5 G Windkracht Vering

10 Vormstabiliteit • Elke ladingseenheid moet vormstabiel zijn. • Vormstabiliteit moet bewezen kunnen worden door - statische hellingstest (26°) - dynamische test

11 Er kan vooraf nagegaan worden voor elk type van paletbelading of deze weerstaan aan de krachten die tijdens transport optreden door de palet over een hoek van 26° te brengen zonder dat in de twee haaks gelegen richtingen er een belangrijke vervorming of verschuiving van de lading tot buiten het paletgabarit plaats vindt 26° © safetyconsult.be

12

13 Voorbeeld uit de bouwwereld

14 VERHINDEREN VAN SCHUIVEN VAN LADING • METHODE 1: VERHOGEN VAN DE WRIJVINGSWEERSTAND TUSSEN LADING EN LAADVLOER tot een waarde waarbij de wrijvingskracht gelijk of groter wordt dan de aandrijvingskracht van 0,8 G voorwaarts en 0,5 G zij- en achterwaarts • Technische uitvoering: door gebruik van antislipmatten: - In België: bij voldoende antislipmatten, spanriemen alleen nog ter voorkoming van wandelen en kantelen van de lading. - In Duitsland: bij voldoende antislipmatten, altijd nog steeds een spanriem per paletsectie

15 Verhoging van de wrijvingskracht doet de restkrachten verminderen

16 VERHINDEREN VAN SCHUIVEN VAN LADING • METHODE 2: DE KRACHTEN DIE OP DE LADING INWERKEN DOORGEVEN AAN VOLDOENDE STERKE OBSTAKELS IN DE LAADRUIMTE • Technische uitvoering: - voertuigen met L- of XL-certificaat (alle wanden zijn dan verstevigd). - verstevigd kopschot - steunbok - stijlen • KRACHTEN DOORGEVEN betekent: geen lege ruimte tussen lading onderling en tussenlading en wand. (uitzondering: in de breedte wordt in totaliteit max. 8cm toegelaten) (momenteel een courante overtreding) • Technische uitvoering – opvullen met vormvast materiaal (paletten, stuwkussens, …) – opvangen met obstakels (spanriemen, stangen, …)

17 Insluiten van de lading door voldoende sterke wanden

18 VERHINDEREN VAN KANTELEN VAN LADING • METHODE 3: DE KRACHTEN DIE OP DE LADING INWERKEN OPVANGEN EN VIA VOLDOENDE STERKE VERBINDINGSLIJNEN DOORGEVEN AAN DE LAADVLOER • Technische uitvoering: - spanriemen, kettingen, etc… (het is de materiaalsterkte die hier belangrijk is. Gemiddelde LC-waarde: 2000 daN enkel en 4000 daN bij rondsjorring) - verschillende geometrische verbindingspatronen zijn mogelijk (direct verbinden, diagonaal sjorren, kopsjorren, …) - verbinding met de laadvloer bij voorkeur via ankers (die zelf ook voldoende sterk moeten zijn.

19 Opvangen van restkrachten door voldoende sterke spanlijnen

20 LC = Lashing capacity Geeft aan hoeveel trekkracht deze spanriem kan verdragen tussen de twee uiteinden Hier: 2000 daN STF = Standard Tension Force Geeft aan hoeveel trekkracht maximaal op deze spanriem kan gezet worden bij het maximaal aanspannen van de spanratel Hier: 320 daN S HF = Standard Hand Force De normale handkracht die nodig is om de ratel aan te spannen. Hier: 50 daN

21 VERHINDEREN VAN SCHUIVEN VAN LADING • METHODE 4: DE KRACHTEN DIE OP DE LADING INWERKEN OPVANGEN DOOR VELE KLEINE WRIJVINGS-KRACHTEN TE CREËREN VIA KLEINE NEERWAARTSE KRACHTEN DIE AANGELEGD WORDEN DOOR HET NEERSJOREN VAN EEN SPANRIEM OVER DE LADING • Technische uitvoering: - spanriemen - het is niet de maximale spankracht van een spanriem die telt, maar wel de maximale kracht die met de ratel kan aangelegd worden (= S TF -waarde) - de S TF -waarde is beperkt (gemiddeld ca. 400 daN) en hiervan kan gemiddeld slechts ongeveer de helft nuttig worden in rekening gebracht

22 Verhogen van de wrijvingsweerstand door neersjorren (weinig doeltreffend)

23 Geen verhoging van de wrijvingsweerstand Geen insluiting door wanden Restkrachten worden niet opgevangen door spanlijnen Neersjorren te verwaarlozen


Download ppt "WETGEVING & EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING IN DE BOUW Door Ing.-lic. W.Van Praet Technisch adviseur bij het opstellen van het KB Ladingzekering."

Verwante presentaties


Ads door Google