De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering 8 maart 2010. 1. Opening 2. Mededelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering 8 maart 2010. 1. Opening 2. Mededelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering 8 maart 2010

2 1. Opening

3 2. Mededelingen

4 3. Ingekomen stukken

5 4. Vaststellen notulen ledenvergadering 23 december 2009 Secr: André Tobé

6 AFTREDEND: PIETER VAN DER LOO AFGEVAARDIGDE COMMISSIE ZATERDAGVOETBAL KANDIDAAT: FRANK VAN SUCHTELEN 5. Bestuursverkiezing

7 6. Nieuwbouw/renovatie kleedkamers / kunstgrasvelden

8 Kunstgrasvelden commissie: Paul Miltenburg voorzitter Cees Wognumtechnisch Guido Brandfinancieel Wim van Egmondvelden coördinatie Ronald Baerwaldtdeskundige Maarten Eversspeel technische commissie Verslag/verantwoording aan Bestuur Taak/opdracht: Aanleg kunstgrasvelden velden 1 en 2 voorbereiden en uitvoering vanuit Floreant begeleiden

9 Raadsvergadering 2 juli 2009 Besluit: Aanleg van een tweetal kunstgrasvelden t.w.v. € 1.400.000 Gemeente opdracht gegeven aan Sportspectrum als gedelegeerde opdrachtgever vanuit de Gemeente B.A.S. (Begeleiding en Advies Sportterreinen) ingehuurd door Sportspectrum

10 B.A.S. (Begeleiding en Advies Sportterreinen) ingehuurd door Sportspectrum Opdracht: Opstellen PvE (Pakket van Eisen) De bestekken met bestektekeningen Organisatie van de aanbesteding en de begeleiding en directievoering tijdens de uitvoering van het werk Contacten: Gemeente:F. Steeflandprojectburo SportspectrumC.P. van Veen B.A.S.T. van Rossenberg FloreantP. Miltenburg

11 Complexen bezocht Do. 12 november DONK Gouda Vr. 4 decemberNoordwijk D.W.O. A.R.C.

12 PLANNING: CONCEPT BESTEK KLAAR 4 MAART BOMEN KAPPEN EN BEPLANTING VERWIJDEREN WEEK 13 EIND MAART (BROEDSEIZOEN) MAART / APRIL: AANBESTEDINGEN START WERKZAAMHEDEN: 25 MEI OPLEVERING AANNEMER: WEEK 33 (16-20 AUGUSTUS) OVERDRACHT AAN FLOREANT: WEEK 34 (23-27 AUGUSTUS) START TRAININGEN EN OEFENWEDSTRIJDEN: WEEK 34 BESPELEN OFFICIËLE KNVB WEDSTRIJDEN: WEEK 37 (13-17 SEPTEMBER)

13 Planning rest complex April: doorzaai veld 6 Bedrijfsvoetbal: 12, 17, 18, 20, 25, 27 en 29 mei (finale) Luilak: Zaterdag 22 mei Horeca: Maandag 24 mei Vanaf maandag 31 mei velden 4, mini, 5 en 6 groot onderhoud Start trainingen: Vanaf 1 augustus ? (velden ?) Complexe zomer met project kleedkamers en velden

14 Nog te doen:  Nieuw huurcontract  Sponsoring (reclameborden verwijderen/plaatsen, scorebord, etc)  Indeling trainingen (wie, wat, waar) (Tcie)  Gevolgen trainingen in relatie met wedstrijden (Tcie)  (Af)Keuringsbeleid bekend maken  Speel technische zaken (soorten schoeisel) bekend maken (Tcie)  Hoe om te gaan met kunstgrasvelden (Tcie) (doelen, spreiding, gedrag)  Onderhoud kunstgrasvelden (wie, wat)  Overleg technische commissies  Hoe om te gaan met (wedstrijd)verlichting  Bespeling niet Floreant activiteiten

15 Punten besproken (onder voorbehoud):  Ligging velden / parkeerterrein  Bestrating rondom de velden  Verlichting velden  Benodigde elektrische voeding  Financiële gevolgen verlichting  Omheining velden  Reclameborden ophangsysteem  Minidoelen  Groen voorziening complex  Soort kunstgrasvelden  Sproei installatie  Leidingwerk complex  Keeperstrook

16  Ligging velden

17  Bestrating rondom de velden

18  Verlichting velden Veld 1: Plaatsen van 8 lichtmasten met een hoogte van 15,5 m met 16 armaturen volgens onderstaand figuur. Een lichtinstallatie voor voetbal, conform de aanbevelingen van de KNVB/ NOC*NSF en NSVV, klasse II voor het spelen van officiële wedstrijden, gemiddelde lichtsterkte bij oplevering ca. 250 lux. Geschakeld: training, wedstrijd, half veld Wedstrijd verlichting in bestuurskamer schakelen

19  Verlichting velden Veld 2: Plaatsen van 6 lichtmasten met een hoogte van 15,5 m met 8 armaturen volgens onderstaand figuur. Een lichtinstallatie voor voetbal, conform de aanbevelingen van de KNVB/ NOC*NSF en NSVV, klasse III voor trainingen en het spelen van wedstrijden, gemiddelde lichtsterkte bij oplevering ca. 150 lux. Geschakeld: training en half veld

20  Benodigde elektrische voeding  Alleen voor verlichting al 76.000 W (38 lampen)  3 * 142A minimale afname  3 * 200A zekering  Kantine:  25.000 Kw nodig  Aparte meter (incl. gas)  Financiële gevolgen verlichting  € 3 / uur training  € 6 / uur wedstrijd

21 Veld afrastering  1,20 meter hoog Ballenvangers:  Veld 1 (oost), tussen veld 1 en 2, veld 2 (west), achter pupillen doelen

22  Reclameborden ophangsysteem

23  Groen voorziening  Tussen veld 1 en 2  Tussen veld 2 en 5  Tussen veld 1 en parkeerplaats Verwijderen bestaande beplanting komende weken Noodzakelijk i.v.m. broedseizoen

24  Soort kunstgrasvelden FIFA * velden in basis bedoeld voor velden die zeer intensief gebruikt gaan worden (trainingsvelden, velden voor de breedtesport en “openbare “ velden) FIFA ** velden in basis bedoeld voor de topsport en voetbalstadions Keuze: 6 cm matten rubber (gegarandeerde kwaliteit) infill De kunstgrasmat dient te voldoen aan de FIFA ** star eisen met een betredingsresistentie van 20.200 cycli

25  Opstelplaatsen doelen

26  Scorebord

27 Keeperhoek wordt met groot onderhoud mee genomen (op hoogte brengen) Drainage reeds aanwezig Sproei installatie •Geen sproei installatie op de velden 1 en 2 •Uiteraard wel op velden 4, mini, 5 en 6

28 Samengevat GEEN WEL

29 Nieuwbouw / renovatie kleedkamers Commissie: Cees Wognum voorzitter Guido Brand financieel Maarten Everstechnisch Paul Miltenburgtechnisch Verslag/verantwoording aan Bestuur Taak/opdracht: verbouwing vernieuwing (extra) kleedkamers voorbereiden en uitvoeren voor max. € 300.000 incl. BTW

30 Uitgangspunt in overleg met Gemeente: •Gemeente velden •Floreant kleedkamers Of te wel samen complex opknappen Advies van Gemeente: Overleg met Sportspectrum

31 Zelf zaken opgepakt i.p.v. met Sportspectrum Plattegrond oud – nieuw ontwerp Werkomschrijving Tekeningen en werkomschrijving bij vier aannemers ingeleverd Eis: 1.Maak een zo scherp mogelijk prijs 2.Prijs inzage in alle afzonderlijke onderdelen 3.Bouw realiseren tussen 1 juni en 1 september 4.Afspraken over zelfwerkzaamheid 5.Afspraken over welke onderaannemers worden ingezet Aparte opdracht: 1. Asbest inventarisatie (inmiddels uitgevoerd)

32 Uitkomst en verder stappen: Grote spreiding in prijs Grote spreiding in berekening / maten (ondanks perfecte tekening) Uitkomst: 1.Met één aannemer inhoudelijke gesprekken 2.Excl. niet te voorziene posten 3.Leges 4.Kosten extra werk velden (extra elektrameter/ gas meter/ ballenhok schakelinrichting vernieuwen) 5.Ander onderhoud? Bijv. lichtsensors in andere kleedkamers

33 Grote tijdsdruk: Tekeningen voor vrijdag 5 maart 9.00 uur bij Gemeente voor (goed)keuring van welstandscommissie Uitkomst vrijdagmiddag:Goedgekeurd! Volgende stappen: Sloopvergunning en bouwvergunning Presentatie ALV ontwerp Bij akkoord: deze week advies naar Bestuur 1.Definitieve keuze aannemer 2.Finale onderhandelingen (technisch en prijs) 3.Opdracht vanuit Floreant of ………….. 4.AANWERVEN ZELFWERKZAAMHEID !!!!!!!!!!!

34 Oude situatie

35 •Nieuwe situatie

36

37 Financiën Onderdeel van zowel velden commissie en bouw commissie Guido Brand, adviseur bestuur en commissies

38 Financiële aspecten nieuwbouw 1.Budget nieuwbouw 2.Kosten nieuwbouw 3.Rekenvoorbeeld 4.Contributie verhoging 5.Voordelen stichting 6.Onderdelen exploitatie complex (stichting) 7.Actiepunten

39 1.Budget nieuwbouw Budget afhankelijk van diverse factoren •Aparte beheerstichting / btw compensatie 1.1 •Rentepercentage geldlening 1.2 •Leegloop leden 1.3 •Hoogte contributie verhoging 1.4 •Looptijd afschrijving nieuwbouw 1.5

40 1.1 Stichting exploitatie sportcomplex •Stichting huurt velden van gemeente boskoop •Stichting bouwt kleedkamers •Stichting geeft gelegenheid tot sport aan Floreant (“verhuur” complex) •Btw bouw en inkopen 19% verrekenbaar •Huur aan Floreant 6% belast (i.p.v.19%) •Stichting koopt doelen, ballen etc.

41 1.2 Rente nieuwe geldlening •Afhankelijk van geldmarkt •Afhankelijk van risicoprofiel floreant •Afhankelijk van gemeentegarantie •Rekenrente 6,5%

42 1.3 Leegloop leden •Hoeveel leden zeggen op bij aanzienlijke contributieverhoging?

43 1.4 Hoogte contributie verhoging •Alle leden dezelfde verhoging? •Junioren en pupillen minder verhoging? (dan meer verhoging bij senioren!) •Minder categorieën contributie bij junioren en pupillen? Bijvoorbeeld: a/b, c/d, e/f junioren/pupillen

44 1.5 Looptijd nieuwbouw •In hoeveel jaar moet de nieuwbouw worden afgeschreven •40 jaar onhaalbaar, gebouwen zijn eerder “versleten” •20 jaar realistische looptijd

45 2.1 Overige projectkosten  Verlaagde plafonds in wc's (tbv regelunits electra)  Camera's beveiliging (aanschaf en aanleg)  Ophogen dakrand  Aanpassen dak oud aan dak nieuw (verhoging dak oud)  Aanbrengen extra isolatie  Opknappen terrein inclusief straatwerk  Vernieuwen riool  Vernieuwen putten (riool)  Aarding  Aansprakelijksheidsverzekering tijdens bouw  Overige projectkosten  Schilderwerk (eigen werkzaamheden)

46 3 Rekenvoorbeeld: investering NIEUWBOUW KLEEDKAMERS FLOREANT •Investering ex btw € 250.000,00 •btw 19% € 46.550,00 •totale investering € 296.550,00 •rekenrente lening bank 6,5%

47 3 Rekenvoorbeeld: voordelen reserve bij stichting •onderhoudsreserve apart van Floreant •gelden altijd ten gunste van Floreant besteed •door “slimme” statuten nieuwe stichting •besteding gelden i.o.m. Floreant

48 4. Contributie verhoging (1) •Alle leden dezelfde verhoging? •Junioren en pupillen minder verhoging? (dan meer verhoging bij senioren!) •Minder categorieën contributie bij junioren en pupillen? Bijvoorbeeld: a/b, c/d, e/f junioren/pupillen

49 5 Voordelen stichting Financieel voordeel (ivm btw) •BTW nieuwbouw verrekenbaar •Lagere geldlening / afschrijvingskosten •BTW exploitatie verrekenbaar •Exploitatie complex op lange termijn zeker gesteld: staat formeel los van Floreant

50 6 Onderdelen Exploitatie complex Wat valt er onder de exploitatie van het complex? •Onderhoud gebouw (kleedkamers) •Investering in spelmateriaal (doelen, ballen etc) •Exploitatiekosten velden en kleedkamers (electra, water etc) •Kortom: alles wat te maken heeft met het geven van gelegenheid tot sport

51 7 Actiepunten  Aanvragen bouwvergunning en sloopvergunning  Overleg met aannemer over definitieve PVE  Onderzoek naar overdracht oude/andere kleedkamers naar nieuwe stichting  Overleg met belastingdienst i.v.m. structuur nieuwe stichting  Overleg met bank(en) inzake nieuwe geldlening  Overleg met gemeente inzake garantie op geldlening

52 Vragen ?????

53 7. Rondvraag

54 8. Sluiting


Download ppt "Ledenvergadering 8 maart 2010. 1. Opening 2. Mededelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google