De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouw de school voor jezelf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouw de school voor jezelf"— Transcript van de presentatie:

1 Bouw de school voor jezelf
Harry Gankema Bouw de school voor jezelf Over uitdagingen en valkuilen

2 Je tweede voor je vrienden…
Je eerste huis… Bouw je voor je vijand… Je tweede voor je vrienden… Je derde voor jezelf…

3 Advies nummer 1: Begin bij de derde school!

4 Kun je de ervaringen van anderen kopiëren?
“On ne voit bien qu'avec le cœur” Antoine de Saint-Exupéry HOMMAGE MULTILINGUE AU PETIT PRINCE Probeer de bouwtekening niet te doorgronden, maar het gevoel dat je deelt!

5 Wat is die droom? Niet doceren wat je kwijt wilt, maar geven wat een ander nodig heeft Niet de overdracht zo goed mogelijk regelen, maar de context zo rijk mogelijk maken! Over 10 jaar moet de leerling het met zijn hersens doen en niet met jouw les…

6 Leren vanuit de aanbieder: de stapelbenadering
Leren is het verzamelen van ontbrekende informatie K → K’. leren = Δk

7 ICT als extra in de klas Vak: Tijd: Vak: Lokaal: Lokaal: 8 2 5 1 9 1 4
Methode Leraar Leerling 8 2 5 1 9 1 4 1 2 1 3 1 1 2 1 ICT als extra in de klas

8 Leren vanuit de ontvanger: de veranderbenadering
Leren is de neurale verandering die ontstaat naar aanleiding van de waardering van een mentaal/fysieke actie. leren = K → K Leren is een verandering van de homeostase Badhuis Wasserette Badhuis Wasserette

9 Methode Leraar Leerling Experts Media

10 De kennispyramide IV III II I Weten Verwoorden Begrijpen Kunnen
cultuur III Verwoorden II Begrijpen natuur I Kunnen

11 Advies nummer 2: Niet curriculumontwerp, maar curriculumregie. Hoe kan ik ervaringen regisseren die iemand veranderen?

12 Kennismodel Wereld 1 Formaliseren kennis Wereld 3 Wereld 2 Leren
Formaliseren kennis Wereld 3 Wereld 2 Leren Studeren

13 Opbouwen van attitudes
Leerdoelen ‘De Praktijk’ Fysieke werkelijkheid ‘De Competenties’ Psychologisch ‘De feitenkennis’ talig inzichten feiten vaardigheden attitudes Opbouwen inzicht Leren van feiten Opbouwen van routines Opbouwen van attitudes

14 Didactiek ‘De Competenties’ ‘De feitenkennis’ ‘De Praktijk’
Fysieke werkelijkheid ‘De Competenties’ Psychologisch ‘De feitenkennis’ talig inzichten feiten vaardigheden attitudes Leerdoel Didactiek/werkvorm Leerresultaat Opbouwen inzicht Ontdekken in sociale context Door/inzicht Oefenen in ondersteunende omgeving Continue feedback, opvoeden Opbouwen van routines Opbouwen van attitudes Vaardigheid Gedrag

15 Wat kost het eigenlijk? Werkvorm Gem. prijs Met functiedifferentiatie
Klassikale les Just in time Begeleiding vrd.h. Begeleiding on the job Productie begeleiding afspraak Proces begeleiding afspraak Onbegeleid Stagebegeleiding € 202 € 36 € 101 € 504 € 312 € 388 € 0 € 284 € 179 € 32 € 63 € 382 € 276 € 269 € 176

16 Wat kost het eigenlijk? Vak Werk vorm Leerj1 % tijd kosten Groep gr.
Prijs / dln Incl voorber Per uur Prestatie onbegel. 3d 30 2,7% 0,0% 21 Install. Techn. 1b 1,316 0,1% € ,54 € ,43 € 2,69 Bouwfysica 2,632 0,2% € ,08 € ,85 Bouwmeten Gesch. Bouwtechn. 5,263 0,5% € ,16 € ,70 Handm. Schetsen Perspectief Bouwkosten Materiaalkennis 7,895 0,7% € ,24 € ,55 Praktijkleer Toegep. mechanica 10,53 0,9% 1,0% € ,32 € ,40 Stage 4 283 25,2% 7,7% 44 € ,11 € ,88 € 0,80 Klasbegel burgersch 3c 90 8,0% 8,2% € ,14 € ,68 Prest beg in stamgr 3b 75 6,7% 8,5% 17 € ,26 € ,58 € 3,32 Groepsbegel. 37,5 3,3% 9,0% 8 € ,84 € ,05 € 7,06 Wis/nat 1a 120 10,7% 11,0% € ,86 € ,57 Prestatie begel. 3a 150 13,4% 13,7% € ,46 Indiv. Begel. 14,4% 5 € ,75 € ,69 € 11,30 1123 100,0% € 2.940,68 € 3.675,85

17 Algemene vaardigheden
Vaardigheid Feiten Competenties Vaardigheid Feiten Competenties Permanente oefenruimtes Vaardigheid Feiten Competenties Simulaties, opdrachten Documentatie, informatie Oefenruimte bij simulatie Opvoedingsomgeving

18 Advies nummer 3: Elk moment heb je keuzevrijheid om je didactiek te kiezen. Leg die keuze niet van te voren vast.

19 Traditioneel onderwijs creëerde ‘tijd <-> ruimte’
Kennisgebieden Methode bij vak Tijdseenheden 50 min. Leerkracht Leerling Als leeromgevingen teruggebracht zijn tot 1 kennisgebied en één vaste tijdseenheid dan is het onmogelijk om samenhang tussen kennisgebieden aan te brengen en om leerpsychologische principes toe te passen die meer tijd vragen dan 50 minuten

20 ‘Gedeeltelijke doorbreking tijd <-> ruimte’
Competentie inhoud Ruimte: Kennisgebieden Tijdseenheden Open. Intentioneel leren Docenten Leerling Als leeromgevingen 100% intentioneel zijn dan kan de snelheid van het leren nooit hoger zijn dan wat door ontwerpers vooraf is voorzien. De ontwerpers en uitvoerders bepalen de leertijd en efficiency.

21 ‘Doorbreking tijd <-> ruimte’
Leer-organisatie Formeel beschikbaar Informeel mogelijk Tijdseenheden Open. Potentieel leren Leerbronnen Leerling Als leeromgevingen potenties tot leren hebben dan is het mogelijk dat dln. ‘A’ in twee omgevingen dezelfde resultaten haalt als ‘B’ in vier. Individuele fluctuaties zijn mogelijk en beheersbaar.

22 Advies nummer 4: Als je precies weet wat er getoetst wordt in deze leeromgeving, zie je niet meer wat er geleerd wordt…

23 Opslag Op welke leeftijd snapt een kind de Nederlandse grammatica?
Hadden we het leerproces op driejarige leeftijd kunnen versnellen door de lerende zicht te geven op het totale leerproces en hem verantwoordelijk te maken voor de verwerving

24 Begeleiding en coaching
Begeleiding en coaching zijn belangrijke functies in het CGO! 25% van het nieuwe functiehuis gaat op aan functies die we eerst niet hadden, voor zaken die we altijd al deden

25 Opslag Het puberende brein: zelfsturing en zelfstandigheid zijn belangrijke zaken om te leren. Maar het maakt de invoering van CGO een stuk makkelijker als je het direct van je leerlingen eist!

26 Advies nummer 5: Voorkom modernismen. Moet er altijd gereflecteerd worden, is begeleiding per definitie een specialisme, wat betekent zelfsturing eigenlijk?

27 De filosofie van Lucas School verandert van productieoriëntatie naar dienstverleningsoriëntatie. Ondernemerschap gericht op primair proces Leiding door coaching, communicatie door ‘Being there, walking and linking’. Alleen overleg om primair proces voor direct overzienbare periode praktisch te regelen Problemen oplossen en implementaties bespreken aan de hand van concrete casuïstiek.

28 Feedback door het systeem
Bedrijf, School Ik krijg het niet werken Strategie Tactisch operationeel Uitvoering Bijstelling strategie Bijstelling instructie, operationele inrichting, verheldering Zo werkt het niet

29 CvB: Sturing. strategie
Budget Dir. Onderw.: Prim. Proces Sint Lucas Faciliteiten Beleid Staf Budget Ondern.sch Teamcoord.: Prim. Pr. profiel Ondern.sch Teamleden

30 Feedback door het systeem
Bedrijf, School Ik krijg het niet werken “Minder sturing, meer overleg” Strategie Tactisch operationeel Uitvoering Strategie Tactisch operationeel Uitvoering Bijstelling strategie Bijstelling instructie, operationele inrichting, verheldering “Top down werkt niet” Zo werkt het niet Ik zorg als professional wel dat het werkt Zo werkt het niet

31 Vervreemding Rationaliteit Realiteit Integratie?

32 Advies nummer 1: Heb een droom, kijk bij elkaar hoe je die verwezenlijkt, kijk af, deel, droom, denk en doe. Zeker de beslissers.


Download ppt "Bouw de school voor jezelf"

Verwante presentaties


Ads door Google