De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continurooster Montessorischool Jan Vermeer en de Lange Keizer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continurooster Montessorischool Jan Vermeer en de Lange Keizer."— Transcript van de presentatie:

1 Continurooster Montessorischool Jan Vermeer en de Lange Keizer

2 Inleiding  Verduidelijken pilot  Het beslistraject  Beantwoorden van veel gestelde vragen

3 Inhoud van de avond  Presentatie:  Waarom wil de school graag een continurooster  Planvorming  Opzet pilot continurooster  Hoe ziet dan een dag op school er uit  en de tijd na school?  Meest gestelde vragen  Hoe betrekken we ouders  Vragen stellen

4 Waarom wil de school graag een continurooster?  Een continurooster geeft meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen. Minder wisselmomenten gedurende de dag tussen onderwijs en opvang.  Een kortere overblijf door leerkrachten geeft rust en beperkt het werktijd verlies (minder tijd nodig voor oplossen van conflicten)  Gelijke tijden tussen bouwen en binnen een bouw maken schooltijden duidelijker.

5  Leerkrachten meer tijd voor niet- lesgebonden taken na schooltijd  Ouders ontevreden over wachtlijsten NSO  Daarnaast is er gekozen voor 5 gelijke dagen van 5 uur in verband met de Arbo-wet die het verplicht stelt om na 5 ½ uur werk pauze te geven aan werknemers.  Overal in het land komen nieuwe tijden, continurooster komt veel voor.  Opzegging TSO dwingt om nu keuze te maken

6 Tijdpad planvorming  2006 verandering wet schooltijden  Februari 2008 in MR mogelijkheden besproken andere schooltijden, continurooster besproken als mogelijke optie voor later  Schooljaar 2008-2009 kleine verandering allemaal naar 12.15uur op woensdag  Juni 2009 intern besluit voor pilot continurooster 2010  September 2009 bijeenkomst gemeente “dagarrangementen”  Oktober 2009 presentatie in MR vergadering

7 Tijdpad planvorming  Oktober 2009 presentatie aan team tijdens studiedag  Oktober 2009 subsidieaanvraag dagarrangementen bij gemeente  November 2009 vaststellen datum pilot in teamvergadering  November 2009 in OR mededeling pilot in voorjaar  December 2009 overleg steunpunt brede scholen  December 2009 opzeggen TSO door de Lange Keizer bij 5 basisscholen  Januari 2010 brief naar ouders over continurooster met formulier (aantallen nodig om pilot te kunnen indelen/draaien)  20 januari 2010 ouderavond

8 Tijdpad planvorming  Januari/februari 2010 overleg Dominicusschool in Rotterdam  27 januari MR vergadering beslistraject en criteria pilot  Maart 2010 draaien pilot  Evaluatie met team, kinderpanel, de Lange Keizer  Maart andere opties uitgezocht hebben  Maart 2010 evaluatie avond met ouders  April 2010 MR vergadering besluitvorming

9 Tijden pilot  Vijf gelijke dagen model  Met een volledig ingevoerd model 5 x 5= 25 uur per week  1000 uur op jaarbasis  In de pilot is de lunch in de schooltijd meegenomen maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag school 8.30 tot 13.30 opvang 13.30 tot 18.00

10 Hoe ziet een dag op school eruit tijdens de pilot?  Werkperiode van 8.30 uur tot 11.30 uur  Kinderen kunnen daar op een zelfgekozen moment rond 10 uur een tussendoortje in eten en drinken of tijdens het voorlezen (allebei uitproberen)  Rond 11.30 uur 15 minuten buitenspelen met de eigen leerkracht voor MB en BB (OB gaat langer)  11.45 gezamenlijk lunchen in de klas samen met eigen leerkracht of op ander gekozen moment? Tijdens de pilot allebei uitproberen  Werkperiode 12.00 uur tot 13.30 uur

11 en de tijd na schooltijd?  13.30 naar huis of naar NSO  Tussen 13.30 en 15.00 activiteiten in groepen van 10 of 20 kinderen (afhankelijk van activiteit) inroosteren samenwerking van school en de Lange Keizer  Activiteiten door leid(st)ers van de Lange Keizer, leerkrachten, externen  Na 15.00 naar vrije keuze opvang van de Lange Keizer of naar huis (of op elk gekozen moment tussen 15.00 en 18.00 uur)

12 Reacties ouders:  Vergelijkbaar aantal negatieve als positieve reacties.  Communicatie is tot nu toe als onvoldoende ervaren  Prima oplossing  Meer rust voor mijn kind  Gaat dit ons niet veel meer geld kosten?  Moderne oplossing  Continurooster mag graag morgen al beginnen!  Goed eerst een pilot voordat er besloten wordt  Hoe moet het met de woensdagmiddag?

13 Veel gestelde vragen 1 Maken we genoeg uren? De uren optelling als voor alle groepen ingevoerd is. Tijdens de invoering zullen enkele jaargroepen iets minder uren hebben, over de compensatie daarvan wordt nagedacht.

14 Wet schooltijden  wet op het primair onderwijs in 1 augustus 2006 aangepast  scholen veel meer vrijheid gekregen verdeling  7520 uren in acht jaar  vroeger verplicht t/m gr 4 880 uur (22 uur per week)  vanaf groep 5 1000 uur (25 uur per week)  940 uur per jaar gemiddeld over alle bouwen (23,5 uur per week)

15 Wat draaien wij nu  t/m groep 4 23,75 uur per week  Vanaf groep 5 25,75 uur per week  Gemiddeld 24,75 = 990 uur  Daar gaan studiedagen en bijvoorbeeld de marge dag die we moeten vrijhouden voor begrafenissen van het koninklijkhuis nog af 990-30 uur = 960  In acht jaar maken we nu 7680

16 Veel gestelde vragen 2  Is het voorstel wat er nu ligt al een voldongen feit?  Waarom ouders nu pas informeren?  Waarom een pilot? Wat moet een pilot opleveren?  Hoe wordt er geëvalueerd?  Hoe worden ouders betrokken?  Wat zijn de criteria?  Welke andere opties zijn bekeken?

17 Andere opties  School/Ouders gaan overblijf weer zelf organiseren (indeling volgens rooster)  Eten met leerkracht en vervolgens 30 minuten buiten bij overblijfouder  Eten met leerkracht, vervolgens naar buiten met de helft van de leerkrachten. De andere helft heeft pauze dat wisselt na een kwartier om.

18 Besproken optie in team • 8.30-10.45 en 11.15 -14.00 onderbouw • 8.30-11.15 en 11.45-14.00 middenbouw • 8.30 -11.45 en 12.15-14.00 bovenbouw • 3 overblijf ouders nodig voor 1 ½ uur nodig ipv 9 voor een uur • Per bouw pauze • Leerkracht brengt kinderen naar buiten, heeft ½ uur pauze en haalt kinderen buiten weer zelf op, dit geeft meer rust dan huidige situatie bij een overblijfouder • Leerkracht eet samen met de kinderen in de klas na het buitenspelen (of op zelf gekozen moment), dit geeft meer rust dan bij een overblijfouder

19 Nog een mogelijke optie  8.30-14.00 ma,di,do,vr continurooster  8.30 -12.30 wo niet lunchen met klas  Ma Di Wo Do Vrij  5,25 5,25 4 5,25 5,25  8.30 -11.30 uur werken tussendoortje eten tijdens voorlezen om uur of 10.00 uur  11.30-11.45 buiten spelen met eigen leerkracht  11.45-12.00 lunchen met eigen leerkracht  12.00-14.00 werken 

20 Veel gestelde vragen 3  Waarom niet een continurooster met toch nog een kortere woensdag er in?  Kan de woensdag niet helemaal een vrije dag worden?  Kunnen kinderen genoeg concentratie opbrengen in zo’n rooster?  Moet ik nu voor 2 weken tijdens de pilot met mijn werkgever regelen dat ik mijn kinderen moet halen?  Waarom ziet de school in de pilot lunchtijd als schooltijd?

21  Het was de visie van Montessori dat kinderen zoveel mogelijk activiteiten uit het dagelijkse leven zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. Alles wordt zo georganiseerd in de voorbereide omgeving, uitgelegd en begeleid dat de kinderen dit zo snel mogelijk kunnen. Het samen klaarmaken en nuttigen van de maaltijd is hier erg belangrijk in. Kinderen leren op deze manier allerlei vaardigheden:  motorisch  sociaal (omgangsvormen)  pedagogisch (gezond eten, hygiëne)

22

23

24 Veel gestelde vragen  Moet ik mijn kind nu voor één of anderhalf uur naar de opvang sturen? Kan de Lange Keizer dat wel aan?  Waarom maken veel ouders zich zorgen over de opvang tussen 13.30 uur tot 15.00 uur terwijl de kinderen nu bij de zelfde organisatie wel elke dag een uur doorbrengen?  Hoe kan er gezegd worden dat de kosten in veel gevallen wel meevallen?  Waarom kan ik alleen voor een hele middag betalen?  Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

25 Ideeën voor activiteiten:  MusicalTechniek  Lego mindstormsLeesclub  KokenMuseumclub  Tekenen en schilderenDrama  GymTurnen  Zaalvoetbalbasketbal  YogaKunstzinnige therapie  OrkestZangkoor  ZwemmenBreakdance  Handvaardigheid/mozaïeken/kleien/naaien/borduren  TuinierenSpaans  Verkeersles (met de leskisten via OA)  Rots-water Ehbo  Dansles KIES (vanuit CJG)

26 Veel gestelde vragen  Hoe wordt er dan omgegaan met de wachtlijsten op bepaalde dagen?  Kunnen er meer gestructureerde en meer rustigere activiteiten aangeboden worden bij de opvang?  Heeft de Lange Keizer contact gehad met de belastingdienst om tot afspraken te komen?  Wat gaan de 4 andere scholen doen waar de Lange Keizer heeft opgezegd?

27 dagarrangementen  De term dagarrangement wordt gedefinieerd als:  “Een samenhangend en doorlopend aanbod van onderwijs,opvang en sport-, welzijns en culturele activiteiten, dat nieuwe oplossingen biedt voor ouders om arbeid en zorg te combineren en bijdraagt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en waar kinderen en ouders op basis van behoefte en eigen keuze gebruik van kunnen maken.”

28  23,5 x39,7=933  23,75x39,7=943  25,75x39,7=1022  25 x 39,7=992 32 marge eraf is 960  1 jaar mist 10 uur  1 jaar mist 40 uur oplossing groep 8 heeft 20 weken 2 uur musical les van 14.00 uur tot 16.00 uur dit is schooltijd maar valt niet onder de schooltijd van alle andere kinderen!


Download ppt "Continurooster Montessorischool Jan Vermeer en de Lange Keizer."

Verwante presentaties


Ads door Google