De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen op en rond het Science Park 28 mei 2013 Joost van Echtelt, Arjen van Rijn, Marcel Vervoort namens het DB-WCW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen op en rond het Science Park 28 mei 2013 Joost van Echtelt, Arjen van Rijn, Marcel Vervoort namens het DB-WCW."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen op en rond het Science Park 28 mei 2013 Joost van Echtelt, Arjen van Rijn, Marcel Vervoort namens het DB-WCW

2 28 mei 20132 Onderwerpen Nieuwe bewoners – activiteiten op WCW Parkmanagementorganisatie WCW Science Park bouwontwikkelingen Sloop deel voormalig versnellergebouw

3 28 mei 20133 Nieuwe bewoners – activiteiten Science Park 113 Amsterdam University College Science Park 107 Venture lab UvA-ILLC: Institute for Logic, Language and Computation Science Park 108 (?) Institute for Nanolithography (FOM-Amolf/NWO, UvA/VU, ASML)

4 4 Winnaar Amsterdamse Architectuurprijs 2013 Bachelor opleiding ca. 700 studenten AUC: Amsterdam University College

5 ACE - Venture lab 28 mei 20135 Research based new venture creation: •Business incubation as an intensive mentoring process in the first few months of creating and starting a business; •Crash course (Boot camp) for university/NWO start-ups and spin-offs in cooperation with Stanford Venture Lab; •An environment conducive to (new) business development; •Rigorous selection process for admission; •Access to: •knowledge, skills and networks (experience & support) •infrastructure (equipment & space) •markets (launching customers) •financing and venture capital •An exit strategy Gevestigd in Science Park 107 (3e en 4e etage).

6 ACE - Venture lab 28 mei 20136

7 Institute for Nanolithography 28 mei 2013 7 - Samenwerking NWO/FOM/UvA/VU - fundamenteel onderzoek nanolithografie, specifiek voor semiconductorindustrie - omvang: 100 fte (circa 80 wetenschappers) - te starten als afdeling van AMOLF, na 2-3 jaar zelfstandig - technische ondersteuning geleverd vanuit AMOLF First topics: - Physics of EUV-light - infrared laser physics - surface physics of clusters & radicals - nanophotochemistry

8 Institute for Nanolithography 28 mei 2013 8

9 Van portefeuillehouders naar Parkmanagementorganisatie WCW beheert de volgende zaken voor bewoners: - Terreinbeheer en parkeren - Bewaking en beveiliging - Restaurant en colloquiumzalen - Energie-inkoop en netbeheer - Ondergrondse infrastructuur, ketelhuis - Milieuvergunning (incl. mobiliteit) Voorheen: taken verdeeld over de instituten/partners. Begin 2012 gestart met onderbrenging in één parkmanagementorganisatie (PMO). Afgerond 1 juli a.s.

10 Parkmanagementorganisatie (PMO) Edwin Richmond parkmanager Kees Rijksen netbeheer energie Quincy Helberg technisch beheer Contactpersoon: Edwin Richmond, parkmanager. Teamleden: Kees Rijksen en Quincy Helberg. PMO is gevestigd in het gebouw van het CWI, Kamer L010, begane grond nieuwe vleugel. E-mail info@wcw.nl, Web: www.wcw.nl/nl/pmoinfo@wcw.nlwww.wcw.nl/nl/pmo Bij enkele taken (bijv. milieuvergunning) wordt nog bijstand van specialisten van WCW-partners ingezet.

11 28 mei 201311 Bouwontwikkelingen Science Park Afgerond: Matrix 6 Datacenter Equinix In aanbouw: Duwo (woningbouw) Voorbereiding: Hotel/congrescentrum SRON (Ruimtevaart Onderzoek Nederland) Kea (woningbouw)

12 12 Science Park ontwikkelingen Hotel/congres Data center Matrix-6 Duwo Kea

13 Matrix 6 28 mei 201313 ca 5000 m2 lab - kantoor Opgeleverd: maart 2013

14 28 mei 201314 Datacenter Equinix 1 e fase ca. 14.000 m2 Opgeleverd september 2012

15 Woningbouw Duwo 15 605 studenteneenheden Oplevering eind 2013

16 16 Hotel-/congrescentrum ca 13.000 m2, 224 kamers Fase: in ontwikkeling

17 Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) -Momenteel gevestigd in Utrecht -Bidbook door partners in Science Park -Voorkeur uitgesproken voor Science Park -In initiatieffase: •Samenwerking met VU en UvA •Financiering/huisvestingsprogramma •Initiatieven rond “sharing” faciliteiten 17

18 Woningbouw Kea 18 152 huurwoningen Fase: voorlopig ontwerp Start bouw: mogelijk dec’13

19 Sloop voormalig versnellergebouw -Korte historie versneller Nikhef -Terreinontwikkelingen -Sloopproces -Radioactiviteit -Waar zit de radioactiviteit? -Facts and figures -Planning -Toelichting werkzaamheden -Communicatie -Vragen

20 Historie versneller Nikhef 28 mei 201320

21 Milestones versneller 28 mei 201321 -1973 start bouw versneller Nikhef Medium Energy Accelerator (MEA) -1981 eerste experimenten MEA -1990 start bouw ringuitbreiding AmPS -1998 einde AmPS -1999 verhuizing AmPS naar Dubna (Rusland)

22 AFBU Versneller tunnel

23 Experimenteerhal EMIN

24 Terreinontwikkeling Situatie 1997

25 Luchtfoto 2010-2011 Terreinontwikkeling Situatie 2010

26 Terreinontwikkeling Sloop/bouwrijp Bouwlogistiek

27 Sloopproces •Uitgangspunten - Veiligheid voor mens en omgeving - Minimale overlast voor omgeving •Traject sloop- bouwrijp maken: - Verwijderen enig asbest - Verwijderen licht radioactief betonstaal (Co-60) - Sanering kleine bodemverontreiniging (lood) - Sloop bunker tot 1,8 meter onder maaiveld •Scheiden van licht radioactief betonstaal in IT-hal - Vergunningplichtig (≥ 1 Bq/g, afvoeren naar COVRA) - Niet vergunningplichtig (< 1 Bq/g, gecontroleerd storten) •Sloop trillingsarm  zagen •Monitoring geluid en trillingen tijdens sloopproces

28 Sloopmethode Zagen : - Geen trillingen - Beperking geluid en stof

29 Radioactiviteit : Wat is radioactiviteit en hoe ontstaat dit? •Ontstaat o.a. bij het botsen van elektronen op materiaal, zoals bij de experimenten met MEA/AmPS •Er is altijd een normale achtergrondstraling •Halfwaardetijd van kobalt-60 is ca. 5 jaar

30 Radioactiviteit : Waar zitten de licht radioactieve materialen? Locatie licht radio actief betonstaal (in constructie)

31 Activiteit (bron: Rapport ApplusRTD 2009) EMIN (Ton betonstaal) ≥ 1 Bq/g (vergunningplichtig) 7,2 < 1 Bq/g (vrijgesteld)7,1 Totaal14,3 Totaal omvang (in m3) Totaal omvang vergunningplichtig ca. 1,8 m 3 ca. 25 MBq [1] Facts and figures (1) [[1] inschatting totale activiteit van het vergunningplichtige deel Vergelijk: -Gaskousje (campinglamp)1 kBq (10 Bq/g) - IJkbronnen en brandmelder: 1 kBq (1.000 Bq) - Grotere ijkbronnen/experimenten: 1 GBq (1.000.000.000 Bq) - Productie radionucliden:1 TBq (1.000.000.000.000 Bq)

32 Stralingsniveau Bron: Rapport ApplusRTD 2009 Achtergrond (in µSv/uur) EMIN (in µSv/uur) Stralingsniveau0,20,2 -2,5 Norm1 mSv/jaar Achtergronddosis2,5 mSv/jaar Facts and figures (2) Vergelijk: -Retour New Yorkca. 0,07 mSv per retourvlucht -Röntgenfoto 0,1 – 0,5 mSv per foto Dus: als je een week lang continu in de EMIN-dumpruimte zou verblijven, is het opgelopen stralingsniveau vergelijkbaar met één röntgenfoto.

33 Planning Voorbereiding –Vooroverleg bevoegd gezag RA okt 2012 – jan 2013 –Voorbereiding sloop/verwijderen okt 2012 – mei 2013 Vergunningen –KEW vergunningaanvraag 25 mrt 2013 –Overige vergunningen (kap, sloop, e.d.) nov 2012 – jul 2013 Besluitvorming (go/no go): zomer 2013 Sloop-verwijdering RA - Aanvang sloop – verwijdering RA aug 2013 - Bouwrijpe levering mrt 2014

34 Gevolgen omgeving - Geen gevaar omgeving t.a.v. radioactiviteit -Asbest is veilig te verwijderen -Beperking overlast (geluid, trillingen en stof) omgeving door sloopmethode -350 - 400 transporten om 7000 m 3 af te voeren (ca. 5-20 transporten/dag) -Tijdelijke omleidingen bij civiele werken

35 Communicatie Proces - planning -Voorlichting in samenwerking met Stadsdeel en Science Park -21 mei: voorlichting staf Amolf -27 mei: bijeenkomst bewoners omgeving -28 mei: lunchbijeenkomst WCW-instituten Vervolg informatie onder meer: -Communicatie moment go/no go: zomer 2013 -Planning uitvoering -Afstemming met omwonenden bij mogelijke overlast -Informatie via website: www.nikhef.nl/versnellergebouw

36 Vragen ? www.nikhef.nl/versnellergebouw

37 Voorbereidende werken sloop - Aanleg bouwweg - Kappen bomen - Verplaatsen bomen - Aanpassing infra - Terreinopslag

38 Sloop EMIN - Atenlab

39 Bouwrijp maken – P-terrein


Download ppt "Ontwikkelingen op en rond het Science Park 28 mei 2013 Joost van Echtelt, Arjen van Rijn, Marcel Vervoort namens het DB-WCW."

Verwante presentaties


Ads door Google