De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen op en rond het Science Park

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen op en rond het Science Park"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen op en rond het Science Park
28 mei 2013 Joost van Echtelt, Arjen van Rijn, Marcel Vervoort namens het DB-WCW

2 Onderwerpen Nieuwe bewoners – activiteiten op WCW
Parkmanagementorganisatie WCW Science Park bouwontwikkelingen Sloop deel voormalig versnellergebouw 28 mei 2013

3 Nieuwe bewoners – activiteiten
Science Park 113 Amsterdam University College Science Park 107 Venture lab UvA-ILLC: Institute for Logic, Language and Computation Science Park 108 (?) Institute for Nanolithography (FOM-Amolf/NWO, UvA/VU, ASML) 28 mei 2013

4 AUC: Amsterdam University College
Winnaar Amsterdamse Architectuurprijs 2013 Bachelor opleiding ca. 700 studenten

5 ACE - Venture lab Research based new venture creation:
Business incubation as an intensive mentoring process in the first few months of creating and starting a business; Crash course (Boot camp) for university/NWO start-ups and spin-offs in cooperation with Stanford Venture Lab; An environment conducive to (new) business development; Rigorous selection process for admission; Access to: knowledge, skills and networks (experience & support) infrastructure (equipment & space) markets (launching customers) financing and venture capital An exit strategy Gevestigd in Science Park 107 (3e en 4e etage). 28 mei 2013

6 ACE - Venture lab 28 mei 2013

7 Institute for Nanolithography
First topics: - Physics of EUV-light infrared laser physics surface physics of clusters & radicals - nanophotochemistry - Samenwerking NWO/FOM/UvA/VU fundamenteel onderzoek nanolithografie, specifiek voor semiconductorindustrie omvang: 100 fte (circa 80 wetenschappers) te starten als afdeling van AMOLF, na 2-3 jaar zelfstandig technische ondersteuning geleverd vanuit AMOLF 28 mei 2013

8 Institute for Nanolithography
28 mei 2013

9 Van portefeuillehouders naar Parkmanagementorganisatie
WCW beheert de volgende zaken voor bewoners: - Terreinbeheer en parkeren - Bewaking en beveiliging - Restaurant en colloquiumzalen - Energie-inkoop en netbeheer - Ondergrondse infrastructuur, ketelhuis - Milieuvergunning (incl. mobiliteit) Voorheen: taken verdeeld over de instituten/partners. Begin 2012 gestart met onderbrenging in één parkmanagementorganisatie (PMO). Afgerond 1 juli a.s.

10 Parkmanagementorganisatie (PMO)
Contactpersoon: Edwin Richmond, parkmanager. Teamleden: Kees Rijksen en Quincy Helberg. PMO is gevestigd in het gebouw van het CWI, Kamer L010, begane grond nieuwe vleugel. Web: Bij enkele taken (bijv. milieuvergunning) wordt nog bijstand van specialisten van WCW-partners ingezet. Quincy Helberg technisch beheer Edwin Richmond parkmanager Kees Rijksen netbeheer energie

11 Bouwontwikkelingen Science Park
Afgerond: Matrix 6 Datacenter Equinix In aanbouw: Duwo (woningbouw) Voorbereiding: Hotel/congrescentrum SRON (Ruimtevaart Onderzoek Nederland) Kea (woningbouw) 28 mei 2013

12 Science Park ontwikkelingen
Kea Matrix-6 Duwo Data center Matrix VI: ca m2 BVO, start bouw 1e helft 2011 – opgeleverd mrt 2013 Datacenter: opgeleverd …. 12 Hotel congres: initiatieffase Duwo: gereed 2e helft 2013 Kea: wellicht start eind dec’13 Hotel/congres

13 Matrix 6 ca 5000 m2 lab - kantoor Opgeleverd: maart 2013 28 mei 2013

14 Datacenter Equinix 1e fase ca. 14.000 m2 Opgeleverd september 2012
1e fase ca m2 BVO (check Jan) 2e fase ca m2 BVO 1e fase ca m2 Opgeleverd september 2012 28 mei 2013

15 Woningbouw Duwo 605 studenteneenheden Oplevering eind 2013

16 Hotel-/congrescentrum
ca m2, 224 kamers Fase: in ontwikkeling

17 Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (SRON)
Momenteel gevestigd in Utrecht Bidbook door partners in Science Park Voorkeur uitgesproken voor Science Park In initiatieffase: Samenwerking met VU en UvA Financiering/huisvestingsprogramma Initiatieven rond “sharing” faciliteiten

18 Woningbouw Kea 152 huurwoningen Fase: voorlopig ontwerp
Start bouw: mogelijk dec’13

19 Sloop voormalig versnellergebouw
Korte historie versneller Nikhef Terreinontwikkelingen Sloopproces Radioactiviteit Waar zit de radioactiviteit? Facts and figures Planning Toelichting werkzaamheden Communicatie Vragen

20 Historie versneller Nikhef
28 mei 2013

21 Milestones versneller
start bouw versneller Nikhef Medium Energy Accelerator (MEA) eerste experimenten MEA start bouw ringuitbreiding AmPS einde AmPS verhuizing AmPS naar Dubna (Rusland) 28 mei 2013

22 Versneller tunnel AFBU

23 Experimenteerhal EMIN

24 Terreinontwikkeling Situatie 1997

25 Luchtfoto Terreinontwikkeling Situatie 2010

26 Terreinontwikkeling Bouwlogistiek Sloop/bouwrijp

27 Sloopproces Uitgangspunten - Veiligheid voor mens en omgeving
- Minimale overlast voor omgeving Traject sloop- bouwrijp maken: - Verwijderen enig asbest - Verwijderen licht radioactief betonstaal (Co-60) - Sanering kleine bodemverontreiniging (lood) - Sloop bunker tot 1,8 meter onder maaiveld Scheiden van licht radioactief betonstaal in IT-hal - Vergunningplichtig (≥ 1 Bq/g, afvoeren naar COVRA) - Niet vergunningplichtig (< 1 Bq/g, gecontroleerd storten) Sloop trillingsarm  zagen Monitoring geluid en trillingen tijdens sloopproces

28 Sloopmethode Zagen: Geen trillingen Beperking geluid en stof

29 Radioactiviteit: Wat is radioactiviteit en hoe ontstaat dit?
Ontstaat o.a. bij het botsen van elektronen op materiaal, zoals bij de experimenten met MEA/AmPS Er is altijd een normale achtergrondstraling Halfwaardetijd van kobalt-60 is ca. 5 jaar

30 Radioactiviteit: Waar zitten de
licht radioactieve materialen? Locatie licht radio actief betonstaal (in constructie)

31 Facts and figures (1) Activiteit EMIN (Ton betonstaal)
(bron: Rapport ApplusRTD 2009) EMIN (Ton betonstaal) ≥ 1 Bq/g (vergunningplichtig) 7,2 < 1 Bq/g (vrijgesteld) 7,1 Totaal 14,3 Totaal omvang (in m3) Totaal omvang vergunningplichtig ca. 1,8 m3 ca. 25 MBq [1] [[1] inschatting totale activiteit van het vergunningplichtige deel Vergelijk: Gaskousje (campinglamp) 1 kBq (10 Bq/g) IJkbronnen en brandmelder: 1 kBq (1.000 Bq) Grotere ijkbronnen/experimenten: 1 GBq ( Bq) Productie radionucliden: 1 TBq ( Bq)

32 Facts and figures (2) Vergelijk: Stralingsniveau Achtergrond
Bron: Rapport ApplusRTD 2009 Achtergrond (in µSv/uur) EMIN (in µSv/uur) 0,2 0,2 -2,5 Norm 1 mSv/jaar Achtergronddosis 2,5 mSv/jaar Vergelijk: Retour New York ca. 0,07 mSv per retourvlucht Röntgenfoto 0,1 – 0,5 mSv per foto Dus: als je een week lang continu in de EMIN-dumpruimte zou verblijven, is het opgelopen stralingsniveau vergelijkbaar met één röntgenfoto.

33 Planning Voorbereiding Vergunningen
Vooroverleg bevoegd gezag RA okt 2012 – jan 2013 Voorbereiding sloop/verwijderen okt 2012 – mei 2013 Vergunningen KEW vergunningaanvraag mrt 2013 Overige vergunningen (kap, sloop, e.d.) nov 2012 – jul 2013 Besluitvorming (go/no go): zomer 2013 Sloop-verwijdering RA - Aanvang sloop – verwijdering RA aug 2013 - Bouwrijpe levering mrt 2014

34 Gevolgen omgeving - Geen gevaar omgeving t.a.v. radioactiviteit
- Asbest is veilig te verwijderen Beperking overlast (geluid, trillingen en stof) omgeving door sloopmethode transporten om 7000 m3 af te voeren (ca transporten/dag) - Tijdelijke omleidingen bij civiele werken

35 Communicatie Proces - planning Vervolg informatie onder meer:
- Voorlichting in samenwerking met Stadsdeel en Science Park - 21 mei: voorlichting staf Amolf - 27 mei: bijeenkomst bewoners omgeving 28 mei: lunchbijeenkomst WCW-instituten Vervolg informatie onder meer: - Communicatie moment go/no go: zomer 2013 - Planning uitvoering - Afstemming met omwonenden bij mogelijke overlast - Informatie via website:

36 Vragen ?

37 Voorbereidende werken sloop
- Aanleg bouwweg - Kappen bomen - Verplaatsen bomen Aanpassing infra Terreinopslag

38 Sloop EMIN - Atenlab

39 Bouwrijp maken – P-terrein


Download ppt "Ontwikkelingen op en rond het Science Park"

Verwante presentaties


Ads door Google