De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © Aquafin NV 2008 21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld- Resschebeke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © Aquafin NV 2008 21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld- Resschebeke."— Transcript van de presentatie:

1 1 © Aquafin NV A: Collector Kapellemeersen-Roeveld- Resschebeke

2 2 © Aquafin NV 2008 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen 3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Aalst - rioleringswerken tlv Affligem/Aquario - beschrijving wegenis door SB 4. Verloop van het project o.a. Aannemer De Moor - voorstelling, planning en fasering 5. Omgevingsvriendelijk werken 6. Vragenronde

3 3 © Aquafin NV Waterzuivering in Vlaanderen • Opnieuw helder water in beken en rivieren (Dender, Kapellemeersen) • Gezond oppervlaktewater voor drinkwaterproductie • Druk van de Europese richtlijnen

4 4 © Aquafin NV Waterzuivering in Vlaanderen Aquafin NV • Overeenkomst met Vlaamse Gewest • Transporteren van gemeentelijk rioolwater • Bouwen en renoveren van zuiveringsinstallaties • Financiering van de investeringen • Exploiteren van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur • Zorgen voor goede afstemming met gemeentelijke investeringen

5 5 © Aquafin NV Waterzuivering in Vlaanderen - 87 % inwoners aangesloten op riolering - 75 % inwoners effectief gezuiverd

6 6 © Aquafin NV Waterzuivering in Vlaanderen Dender: 89 % op riolering aangesloten 78 % effectief gezuiverd

7 7 © Aquafin NV Beschrijving van het project (alg) Doel • Verzamelen en transporteren van het afvalwater •1.800 IE (Aqf) IE (Aalst) + 30 IE (Affligem) = IE • Aanleg van een gescheiden stelsel (maximale infiltratie en buffering RWA aan de bron) (2 DWA-stelsel St-Amandstraat) • Heraanleg wegen • Heraanleg voetpaden

8 8 © Aquafin NV Beschrijving van het project (alg) Uitvoering • Opdrachtgevers •Stad Aalst •Gemeente Affligem/Aquario •Aquafin • Ontwerper •Arcadis Belgium Haaltert • Aannemer •De Moor uit Wetteren

9 9 © Aquafin NV Beschrijving van het project Rioleringswerken tlv Aquafin De aanleg van een nieuwe afvalwater- en regenwaterriool in Sint-Amandstraat, Stillebreek, Kleistraat De aanleg van een nieuwe afvalwaterriool - 2 leidingen doorheen bos- en landbouwgebied tussen de E40 en de Dom. Modest Van Asschelaan - Door weides Ten Bos De bouw van een pompstation - in de Leuvestraat; - aan de overgang tussen Resschebeke en de Kleistraat

10 3. Beschrijving van het project Rioleringswerken tlv Aquafin De bouw van een bergbezinkingsbekken aan de overgang tussen Resschebeke en de Kleistraat De aanleg van een persleiding vanaf Resschebeke onder de Dender naar de Rodestraat in Denderleeuw. De aanleg van een DWA-leiding 2 onderdoorpersingen onder de E40 10 © Aquafin NV 2008

11 3. Beschrijving van het project Rioleringswerken tlv Aalst De aanleg van een nieuwe afval- en regenwaterriool in Resschebeke, Ten Bos en de Donkerstraat (grondgebied Aalst) De aanleg van een afvalwaterriool in de achtertuinen van enkele woningen in de Sint-Amandstraat De bouw van een pompstation en persleiding in buurtweg 25 (Stillebreek) 11 © Aquafin NV 2008

12 3. Beschrijving van het project Rioleringswerken tlv Affligem/Aquario De aanleg van een nieuwe afval- en regenwaterriool in Ten Bos en de Donkerstraat (grondgebied Affligem) De aanleg van een pompstation en bijhorende persleiding in wijk Kavee 12 © Aquafin NV 2008

13 13 © Aquafin NV 2008

14 14 © Aquafin NV Beschrijving van het project Doel: Afvalwater van deze omgeving naar een zuiveringsinstallatie voeren (Liedekerke) Regenwaterafstroom van deze omgeving zoveel als mogelijk behouden Enkel zuiver water in Dender en Kapellemeersen

15 15 © Aquafin NV Beschrijving van het project Wegenisinrichting Beschrijving door SB Arcadis

16 16 © Aquafin NV 2008.

17 17 © Aquafin NV 2008

18 18 © Aquafin NV 2008

19 19 © Aquafin NV 2008

20 20 © Aquafin NV Beschrijving van het project (alg) •Aquafin: EUR •Stad Aalst: EUR •Affligem/Aquario: EUR •TOTAAL excl. BTW EUR Kostprijs?

21 21 © Aquafin NV Verloop van het project •Totale duur: 230 werkdagen -> +/- 15 maanden (incl. verlet) •werken nutsmaatschappijen - vanaf april werken in Sint-Amandstraat en Stillebreek - vanaf mei: werken in Resschebeke - lokale aanpassingen !!!! NIEUWE AANSLUITINGEN ONMIDDELLIJK AANVRAGEN !!! •Vanaf 26/04/2011: Start rioleringswerken door De Moor Werken in fases

22 22 © Aquafin NV Verloop van het project Vordering binnen één fase

23 4. Verloop van het project Voorstelling aannemer + fasering en planning Aannemer De Moor 23 © Aquafin NV 2008

24 24 © Aquafin NV Verloop van het project - Fase 1: bergbezinkingsbekken op grens Kleistraat-Resschebeke start: 26/04/2011 einde: begin oktober - Fase 2: werken in Resschebeke start: 09/05/2011 einde: december Fase 3: werken in wijk Kavee start: half juni einde: half augustus - Fase 4: werken in Kleistraat, Stillebreek, Sint-Amandstraat start: eind augustus einde: december 2011

25 25 © Aquafin NV Verloop van het project - Fase 5: Kruispunt Leuvestraat – Sint-Amandstraat rond jaarwisseling, 15 werkdagen - Fase 6: Persleiding onder de Dender start: half oktober einde: half november - Fase 7: werken in Ten Bos voorjaar Fase 8: werken in Ten Bos -zijstraat voorjaar 2012

26 26 © Aquafin NV Verloop van het project - Fase 9: werken in Donkerstraat voorjaar Fase 10: werken tussen E40 en Dom. Modest Van Asschelaan start: half junieinde: half september - Fase 11: werken in achtertuinen van de Sint-Amandstraat (2 DWA stelsel + afkoppelingsdeskundige)

27 27 © Aquafin NV Verloop van het project Bereikbaarheid tijdens de werken • G een doorgaand verkeer mogelijk • Plaatselijk verkeer wordt maximaal doorgelaten (langs één van beide zijden van de werken) • Fietsers en voetgangers steeds maximaal doorgang • Wegomleidingen volgen • Richtlijnen aannemer volgen

28 28 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken Preventieve maatregelen ter voorkoming van schade •Goede voorbereiding van het project •Goede besteksvoorschriften •(geen plaatsbeschrijvingen) Indien toch schade •Zo snel mogelijk aan de werftoezichter melden •Schriftelijk aangeven aan de dienst Verzekeringen, met becijferd bestek

29 29 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken • Sociale hinderanalyse • Goede afspraken met nutsmaatschappijen en gemeente • Organisatie van de werken (bereikbaarheid, veiligheid) i.s.m. lokale handelaars en buurtbewoners Goede organisatie voordat de werken van start gaan

30 30 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken Tijdens de werken goede verstandhouding op de werf •Tweewekelijkse planning op de website •Handelaars- en/of buurtvertegenwoordiger •2-maandelijkse vorderingsbrief •Informatie bij eventuele vertragingen of problemen •Ombudsman

31 31 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken Info ook via

32 32 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken

33 33 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken Nuttige telefoonnummers (noodnummer ) • Projectleider Aquafin Thierry Adriaensens, tel • Werftoezichter Jean-Pierre De Backer, tel • Aannemer De Moor Matthias Van Durme, tel • Studiebureel Arcadis Rudy Vijverman, tel • Technische dienst Aalst Hans Van Langenhove, tel • Technische dienst Affligem Koen Surdiacourt, tel • Aquario Mieke Puttemans, tel • Ombudsman Julien De Mulder, tel

34 34 © Aquafin NV Omgevingsvriendelijk werken Aansluitingen drinkwater (TMVW) Via aquafoon tel Aansluitingen gas- en elektriciteit (Eandis)Via de site of tel Aansluitingen BelgacomVia de site of tel Aansluitingen TelenetVia de site of tel


Download ppt "1 © Aquafin NV 2008 21.344A: Collector Kapellemeersen-Roeveld- Resschebeke."

Verwante presentaties


Ads door Google