De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 16 deel 1a Wat weet je van hen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 16 deel 1a Wat weet je van hen?"— Transcript van de presentatie:

1 Les 16 deel 1a Wat weet je van hen?
Ezra en Nehemia Les 16 deel 1a Wat weet je van hen? orientatiefase

2 Wat gebeurt hier? relevantiefase

3 Wedstrijd hutten bouwen
Regels: Bouw zo snel mogelijk een hut waar je gemakkelijk met z’n achten in kunt zitten Je mag al het losse hout op het terrein gebruiken De hut moet regendicht zijn De andere teams mogen jullie aanvallen en het bouwen belemmeren Jullie team mag de andere teams het bouwen ook belemmeren relevantiefase

4 Welke strategie zou je in elkaar zetten
Welke strategie zou je in elkaar zetten? Welke attributen zou je van huis meenemen? relevantiefase

5 Bouwen en verdedigen Een (hamer) troffel om te bouwen
Een zwaard om je te verdedigen

6 Nehemia moest ook bouwen en verdedigen
Sanballat wilde de herbouw van Jeruzalem ondermijnen

7 Het volk was weggevoerd naar Babel als straf vanwege de ontrouw
Om de rust in het rijk te bevorderen krijgen de overwonnen volken gunsten in de vorm van mogelijkheid tot terugkeer naar Jeruzalem Eerste terugkeer onder leiding van Zerubbabel en Jozua. De meesten blijven in Babel onder andere Mordechai en Esther Tweede terugkeer onder leiding van Ezra, veel achtergebleven Joden gaan mee informatiefase

8 Ezra Ezra is een wetgeleerde die in Jeruzalem gaat onderzoeken of de Joden zich houden aan de wet van God Teruggekeerde ballingen hebben de les van het verleden niet geleerd Ezra scheurt zijn kleed van rouw Dan roept hij de mensen om hun de zonden voor te houden Maakt diepe indruk, de meesten beloofden met hun zonden te breken informatiefase

9 Jeruzalem zonder muren biedt geen bescherming
Dertien jaar later keert Nehemia (schenker aan het hof)terug met toestemming van de koning Hij hoort dat door tegenslagen en tegenwerking van de Samaritanen Jeruzalem nog niet is herbouwd Jeruzalem zonder muren biedt geen bescherming Met vasten en bidden legt hij de nood voor God voor, ook pleit hij op Gods beloften Hij maakt s’nachts een inspectietocht langs de muren van Jeruzalem informatiefase

10 Nehemia Ondanks de tegenstand (Samaritanen) gaan ze bouwen met troffel en zwaard en in 52 dagen wordt de muur gebouwd Ezra en Nehemia hebben er voor gezorgd dat de teruggekeerde ballingen de Heere weer gingen dienen en bleven dienen tot de komst van Jezus Christus 440 jaar later informatiefase

11 Nehemia en de herbouw van de muren van Jeruzalem (Nehemia 4)
16 En het geschiedde van dien dag af, dat de helft mijner jongens doende waren aan het werk, en de helft van hen hielden de spiesen, en de schilden, en de bogen, en de pantsiers; en de oversten waren achter het ganse huis van Juda. 17 Die aan den muur bouwden, en die den last droegen, en die oplaadden, waren een ieder met zijn ene hand doende aan het werk, en de andere hield het geweer. 18 En de bouwers hadden een iegelijk zijn zwaard aan zijn lenden gegord, en bouwden; maar die met de bazuin blies, was bij mij. 19 En ik zeide tot de edelen, en tot de overheden, en tot het overige des volks: Het werk is groot en wijd; en wij zijn op den muur afgezonderd, de een ver van den ander; informatiefase

12 Vervolg 20 Ter plaatse, waar gij het geluid der bazuin zult horen, daarheen zult gij u tot ons verzamelen; onze God zal voor ons strijden. 21 Alzo waren wij doende aan het werk; en de helft van hen hielden de spiesen, van het opgaan des dageraads tot het voortkomen der sterren toe. 22 Ook zeide ik te dier tijd tot het volk: Een iegelijk vernachte met zijn jongen binnen Jeruzalem, opdat zij ons des nachts ter wacht zijn, en des daags aan het werk. 23 Voorts noch ik, noch mijn broederen, noch mijn jongelingen, noch de mannen van de wacht, die achter mij waren, wij trokken onze klederen niet uit; een iegelijk had zijn geweer en water. informatiefase

13 Wat vind je van de strategie van Nehemia?
God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken relevantiefase

14 Momenteel verrijst er ook een bouwwerk
Het fundament is Jezus Christus

15 1 Korinthe 3 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

16 Lees “De kracht van het gebed” op pag. 77
Beantwoord onderstaande vragen: Waarom waren biddende soldaten meer waard dan de anderen? Wat heeft dit verhaal met Ezra en Nehemia e maken? Wat kunnen we hier van leren? verwerkingsfase

17 Je kunt dit stukje het beste naast het "onze Vader" lezen
Zeg niet onze, als je slechts aan jezelf denkt. Zeg niet Vader, als je geen kind kunt zijn. Zeg niet Hemelen, als je slechts aardse zaken verlangt. Zeg niet Uw Naam worde geheiligd, als je voortdurend je eigen eer zoekt.

18 Zeg niet Uw Rijk kome, als je hoopt er zelf beter van te worden.
Zeg niet Uw Wil geschiede, als je geen tegenslag kunt dragen. Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt opkomen. Bid niet voor vergeving van schulden, als je in wrok leeft met familie of buren.

19 Bid niet voor een leven zonder bekoringen, als je voortdurend met het kwaad omgaat.
Bid niet voor een leven zonder kwaad, als je niet op zoek bent naar het goede. Zeg niet amen en zo zij het, als je dit gebed niet ter harte neemt

20 Huiswerk Bespreken: vragen en opdrachten les 16
Volgende keer: begrijp je het les 17 verwerkingsfase


Download ppt "Les 16 deel 1a Wat weet je van hen?"

Verwante presentaties


Ads door Google