De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specialisatiemodule Bouw/Infra V:1 27-09-05.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specialisatiemodule Bouw/Infra V:1 27-09-05."— Transcript van de presentatie:

1 Specialisatiemodule Bouw/Infra GIS@MBO V:1 27-09-05

2 Deel 1 Herhaling uit Basismodule Wat is een GIS?

3 GIS is een geografisch informatiesysteem om kaarten te maken met gegevens over rivieren, huizen, vegetatie, bedrijven, adressen, windmolens, …… etc. Wat is een GIS?

4 Procedures GIS-gebruikers Waaruit bestaat een GIS?

5 Wat doet een GIS? Data verzamelen Data opslaan Identificeren en bevragen Analyseren Publiceren van eindproduct Kaarten en grafieken maken

6 Twee vormen van geometrie Rasterdata Vectordata

7 De werkelijkheid opgesplitst in drie basisvormen Lijnen (Straten) Vlakken (Landgebruik) Punten (Winkels)

8 •Vlakken bestaan uit •Lijnen die bestaan uit •Punten die bestaan uit •Coördinaten (x,y) Vectordata

9 Vectordata: drie datacomponenten Straten Attributen Geometrie Topologie Regels Straten en snelwegen mogen niet snijden

10 Attributen •Beschrijvende informatie over de geografische objecten (features) •In tabelvorm te raadplegen •Om selecties mee uit te voeren (Select by Attributes)

11 Geometrie •Ruimtelijke weergave van features •Afhankelijk van type object: punt, lijn of vlak •Richting, positie ten opzichte van elkaar

12 Topologie •Modelleert ruimtelijke relaties tussen features •De ruimtelijke relaties betreffen nabijheid, verbondenheid en mate van samenvallen PercelenBodem Nabijheid BuizenBeken Verbondenheid

13 Topologie •Bestaat uit regels aan de hand waarvan de werkelijkheid beter is weer te geven •Voorbeelden: –Percelen moeten naast elkaar liggen, ze kunnen niet overlappen of ruimtes bevatten. –Buizen van een afvoerstelsel moeten met elkaar zijn verbonden, anders is er geen afvoer mogelijk.

14 De werkelijkheid weergeven in een regelmatig raster van cellen: – elke cel heeft een label dat aangeeft tot welk object het behoort – meestal geen attribuutdata – Tiff, Bmp, Gif, Jpeg, etc. Rasterdata

15 De ligging van cellen wordt vastgelegd met rastercoördinaten. Rasterdata: coördinaten De coördinaten van deze cel zijn (5,3)

16 Rijksdriehoeksstelsel •Middelpunt oorspronkelijk Amersfoort (O.L. Vrouwetoren) •Sinds 1970 verplaatst: –False Easting 155.000 m False Northing 463.000 m •Azimutale stereografische projectie

17 Rijksdriehoeksstelsel

18 Deel 2 GIS in de Bouw/Infra

19 Voorbeelden van gegevens •Weg: soort wegdek, bermen, verkeerssoort •Waterloop: breedte, diepte, debiet •Groen: grond, plantensoort, onderhoud •Opstal: inhoud, aansluitingen, eigenaar •Perceel: breedte, hoogte, eigenaar, gebruik

20 Punten bepalen •Punten zijn de basis voor iedereen die met GIS werkt •Aan punten worden gegevens gekoppeld •Voor puntsbepaling gebruik je GPS en in de toekomst Galileo

21 Hoogte, Terrein, Landschapsmodellen •Hoogtemodellen •Terrein of landschapsmodellen •Kaart “algebra” •Beelden vormen en beslissingen voorbereiden

22 Volume bepalingen

23 Een dijk vastleggen in 3D •LiDAR is een nieuwe opname techniek •Zelf inkleuren •Resolutie (pixels) bepaalt de nauwkeurigheid

24 Toen GIS niet bestond Voorbeeld: De Deltawerken: •met maquettes werken •tijdrovend

25 Grote projecten met GIS HSL gevolgd met Landsat satelliet (Juli 2002 )

26 Grote projecten met GIS Ruimte voor de rivier bij Arnhem: berekening van alternatieven

27 Deel 3 Case Sportterrein in Tiel

28 •Sportterrein verplaatsen in opdracht van de Gemeente Tiel buiten de bebouwde kom •Zoek een locatie en richt het sportterrein in Opdrachtformulering

29 Denk om bereikbaarheid, grondsoort en eventuele overlast. Denk ook aan aansluitingen op voorzieningen als water, elektra, riool, gas. De kosten voor aankoop van grond spelen eveneens een rol. Houd bij welke stappen je steeds zet. Enkele stappen

30 CAD & GIS •Bouwkundigen tekenen hun ideeën over hoe het er uit zou kunnen zien met CAD. •Bouwkundigen laten meer en meer zien wat allemaal kan en mag in een omgeving met gebruik van GIS.

31 Een mogelijk eindresultaat Sportvelden buiten de bebouwde kom

32 Veel succes


Download ppt "Specialisatiemodule Bouw/Infra V:1 27-09-05."

Verwante presentaties


Ads door Google