De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DBFM & Scholenbouw binnen het GO! 16 mei 2008. E. De CeukelaireDBFM18 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DBFM & Scholenbouw binnen het GO! 16 mei 2008. E. De CeukelaireDBFM18 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 DBFM & Scholenbouw binnen het GO! 16 mei 2008

2 E. De CeukelaireDBFM18 maart 2008

3 Inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur • Grootschalige inhaaloperatie scholenbouw • Decreet van 7 juli 2006 • De oprichting van de DBFM-vennootschap • De vennootschap krijgt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de bouwprojecten • Ter beschikking gedurende 30 jaar • 211 en 45 reserve scholenbouwprojecten • 1 miljard euro aan investeringen • Via een onderhandelingsprocedure op zoek naar een private partner uit de financiële sector

4 Inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur De 4 overgebleven kandidaten ontvingen op 28 maart 2008 een uitnodiging voor de onderhandelingen en het uitbrengen van een 'best and final offer' (BAFO) • KBC - DEXIA, • groep Cofinimmo - Gemeentelijke Holding • Fortis en Fortis Real Estate • consortium NIBC, Barclays en Meridian

5 Inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vele vragen … • Zijn er aanpassingen aan de lijst? • Eerste steenlegging voor de verkiezingen? • Samenbundelen van projecten? • Hoe verloopt de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester ivm de modelprojecten? • Wat met afbraakwerken, asbest-problematiek, … ? En … • Structurering van de private partner

6 DBFM & GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap • Aantal projecten 41 • Aantal reserveprojecten 6 • Aantal modelprojecten 13 (3) • Evaluatie van het bezoek aan alle sites • Paviljoenen al herkenbare typologie • Versnippering van de publieke ruimte • Verouderde onderwijsinfrastructuur • Waardevol erfgoed, haalbaar en betaalbaar? • Potenties voor ruimtelijke ontwikkeling • Integratie in de stedelijke context • Natuur als meerwaarde voor de school • In binnen- en buitenland gelauwerde projecten • Hoge ambities inzake duurzaam bouwen / passief bouwen

7 SBSO - Internaat - MPI Sint-Niklaas • Budget: 4.440.947,94 euro • Vervanging oude gebouwen en voorlopige paviljoenen die niet meer voldoen • Rationalisatie domein en andere vestigingsplaatsen (tijdelijke en noodzakelijke uitwijkingen) • Nieuwbouw met voldoende omvang en aflijnbaar • Sterke leerlingenstijging

8 S B S O ‘t Z O N N E K E

9 SBSO ‘t Zonneke 0 _ d a t a p r o j e c t 1 9 / 0 3 / 2 0 0 7 : 0 4 / 0 7 / 2 0 0 7 : Aankondiging “aanstellen ontwerper schetsontwerp en voorontwerp” Aanstellen ontwerper 2 7 / 0 9 / 2 0 0 7 : 1 2 / 1 1 / 2 0 0 7 : 1 7 / 1 2 / 2 0 0 7 :Goedkeuring voorontwerp Goedkeuring tweede schetsontwerp Goedkeuring eerste schetsontwerp

10 Ruimtelijke analyse van de site • Wat omvat het programma? • Welke zijn de ruimtelijke randvoorwaarden? • op de site • directe omgeving • Is het project op deze site realiseerbaar? • Zijn er potenties voor verdere ontwikkelingen? Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: • Duurzaam bouwen • Maximaal behoud van de open ruimte • Een integrale benadering van de opdracht • PPS-gehalte

11 Hoe pakken we dit aan?

12 KA en MS Campus Tichelrij Sint-Truiden • 18de project op de door de Vlaamse Regering goedgekeurde lijst • 6de project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap • Een uitbreiding met 2.542 m² • Een raming van 3.669.000 euro

13 Ruimtelijke uitgangspunten Open ruimte en speelplaatsen voor de kinderen maximaal behouden Voortuinstroken beperken Campusgevoel creëren of de relatie tussen de gebouwen versterken Gescheiden speelplaatsen

14 Voorstel 1 Nieuwbouw 3 bouwlagen 2.542 m 2 : 3 bouwlagen = 847,33 m² of minimum 60m gebouwen Kleine speelplaats Veel verlies aan voortuin

15 Voorstel 2 Nieuwbouw 3 bouwlagen Gedeeltelijke verbouwing/ afbraak Gesloten speelplaats Veel verlies aan voortuin Meerkost voor de verbouwing?

16 Voorstel 3 Uitbreiding 3 bouwlagen Verbouwing 1 bouwlaag boven Nieuwbouw 3 bouwlagen Meerkost voor de verbouwing? Technisch realiseerbaar? Beperkt gesloten speelplaats Meerkost vernieuwing van klassen

17 Voorstel 4 Nieuwbouw 3 bouwlagen Speelplaats ½ verdieping boven/lokalen onderaan Nieuwbouw 3 bouwlagen Open speelplaats met minimaal verlies aan ruimte Speelplaats met niveauverschillen en hellende vlakken Meerkost vernieuwing van klassen

18 Kansen benutten

19 Herlocalisatie van de school: KA Waregem Campus Molenstraat Sofinal Campus Westerlaan

20 Herlocalisatie van de school: KA Waregem 12 34 Verbinding met school kleiner dan 50m 1 SPORT / LESLOKALEN 2 SPEELPLAATS 3 PARKING 4 DBFM PROJECT / WERKPLAATSEN

21 Herlocalisatie van de school: De Vogelzang Oostakker

22 Samenwerkingsverbanden met steden en gemeenten bv. Oostende

23 Samenwerkingsverbanden met steden en gemeenten bv. Heule

24 Samenwerkingsverbanden met steden en gemeenten bv. Oostende & Bredene

25 Gestructureerde aanpak van projecten • Opmetingsplannen • Verzamelen van alle bestaande informatie • Aanvragen van stedenbouwkundige uittreksels • Onderzoek naar de ruimtelijke randvoorwaarden • Eigen studie • Aanstellen van een masterplanner voor sommige dossiers • Bouwtechnisch en/of historisch onderzoek • Marktonderzoek voor sommige dossiers waar potenties zijn

26 Digitaal platform: GO!PPS • Methodologische ondersteuning van concrete bouwprojecten • Betrokkenheid verhogen en maximaal informatie uitwisselen • Werklast verminderen • De kwaliteit van de projectvoorbereiding verhogen • Zowel PPS als DBFM • Per project • Soms domeinoverstijgend • Unieke code

27 Digitaal platform: GO!PPS • De hoofdtoegang via website GO! zal omvatten: inleiding, highlights agenda, korte handleiding website (waaronder RSS feed), contactpersonen, … • Elke projectmap wordt onderverdeeld in: initiatie, projectdefinitie, selectie en uitvoering • Een overkoepelende map waarin de standaarden en sjablonen worden opgenomen: PPS, DBFM, ontwerpen van scholen, voorbeeldprojecten, …

28 Digitaal platform: GO!PPS • Toegang via paswoord • Leesrechten voor alle betrokkenen PPS en DBFM projecten (Raad, Algemeen Directeurs scholengroepen, Directies van de betrokken scholen, verantwoordelijken voor Infrastructuur, Afgevaardigd Bestuurder en afdelingshoofden, …) • Schrijfrechten voor projectcoördinator PPS/DBFM scholengroep • Schrijfrechten en beheer voor centrale diensten • iming

29 Beleidsnota PPS en scholenbouw Spraakmakend • kwaliteitsvolle architectuur • vernieuwende en duurzame concepten • voortrekkersrol inzake schoolinfrastructuur Smaakmakend • boeiende projecten die betekenis hebben voor de hele buurt nieuw schoolgebouwen waar jongeren graag naar school gaan • nieuw schoolgebouwen waar directie en leerkrachten graag werken

30 Structuur beleidsnota 1PPS bij scholenbouw in Vlaanderen 1.1Wat is PPS? 1.2Waarom PPS? 1.3Voorbeelden van PPS in scholenbouw 2GO! initiatieven 2005-2007 2.1Visieteksten 2.2Projecten 2.2.1Oostende Serruyslaan 2.2.2Sint-Truiden Terbiest 2.3Evaluatie van de lopende GO!-PPS projecten

31 Structuur beleidsnota 3Opportuniteiten in het GO! 3.1Behoeften van de school 3.2Behoeften van de bedrijfswereld 3.3Belang van samenwerking met steden en gemeenten 3.4Strategie en prioriteiten

32 Structuur beleidsnota 4Inhaalbeweging schoolinfrastructuur 4.1DBFM concept 4.2DBFM dossiers 4.3Stand van zaken procedure 4.4Ondersteuning vanuit de centrale diensten 4.5Ondersteuning vanuit het team van de Vlaamse Bouwmeester 4.5.1Studio Open School 4.5.2Pilootprojecten 4.5.3Kunst in opdracht

33 Structuur beleidsnota 5Publiek-private Samenwerking: een les in samenwerken 5.1Projectorganisatie en taakverdeling 5.2Opmaak van projectdefinities 5.2.1Leidraad tot kwaliteitscontrole 5.2.2Samenwerken als meerwaarde 5.2.3Een vaste structuur met ruimte voor de identiteit van de school 5.3Uitwisseling van informatie 5.3.1Thematische werkgroepen 5.3.2Elektronisch platform 5.4.Uitbouwen van een expertennetwerk 5.4.1Organiseren van marktconsultaties 5.4.2Opstart van een GO!-PPS-taskforce

34 Structuur beleidsnota 6Voor- en nadelen van PPS voor scholenbouw in het GO! 6.1Pluspunten van PPS voor het GO! 6.2Minpunten van PPS voor het GO! 6.3Voordelen van GO!-PPS voor de private partner 6.4Nadelen van GO!-PPS voor de private partner

35 Structuur beleidsnota 7Stappenplan voor succesverhalen 7.1Projectoverstijgende aanpak stimuleren 7.1.1Methodologie bij de keuze van projecten 7.1.2Onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid 7.1.3Opmaak van een PPS-handleiding voor scholengroepen 7.2Projectplanning en fasering 7.3De aanpak 7.3.1Initiatie van het project 7.3.2Structurering en projectdefiniëring 7.3.3Selectie van de private partner 7.3.4Uitvoering en management

36 Structuur beleidsnota 8Flankerende initiatieven 8.1Passief Bouwen 8.2Ideeënwedstrijd ‘school om van te dromen’ 8.3Studie Service Level Agreements voor scholenbouw 9Typologische cases 10GO!-PPS cel 10.1Projectorganisatie 10.1.1Projectleiding 10.1.2Stakeholders 10.1.3Taakverdeling en verantwoordelijkheden 10.2Kennis verzamelen en ter beschikking stellen

37 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 002-230.G Scholengroep 17 Waasland Eekhoornstraat Sint-Niklaas / 4.440.975,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologieneen ArchitectuurjaSint-Lucas Gent / KUL Fotografieneen Interieurvormingneen

38 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 006-226.G Scholengroep 11 Leuven - Tienen - Landen Prosperdreef Heverlee / 7.856.888,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaSint-Lucas Brussel / KUL Fotografieja Interieurvormingneen

39 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 012-217.G Scholengroep 1 Thonetlaan Antwerpen / 5.577.000,00 euro STAND VAN ZAKEN ProjectdefinitiejaRUG Culturele antropologieja ArchitectuurjaSint-Lucas Brussel Fotografieja Interieurvormingja/neen

40 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 028-222.G Scholengroep Rivierenland Van Leriuslaan Boom / 1.653.000,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG Architectuurja Henry van de Velde Fotografieneen Interieurvormingneen

41 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 030-221.G Scholengroep 5 (Mechelen-Keerbergen-Heist o/d Berg) Fr. Coeckelberstraat Heist-op-den-Berg / 3.044.000,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaKUL Fotografieja Interieurvormingneen

42 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 034-224.G Scholengroep Brussel Kasteellaan Koekelberg / 8.400.000,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaSint-Lucas Gent / UGent Fotografieja Interieurvormingneen

43 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 056-235.G Scholengroep 24 Molenstraat Waregem / 1.876.875,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaHenry van de Velde / VUB Fotografieja Interieurvormingneen

44 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 063-310.G Scholengroep 14 Richter Genk / 5.775.000,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologieneen ArchitectuurjaKUL Fotografieja Interieurvormingneen

45 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 075-238.G Scholengroep 27 Haverstraat Oostende / 8.760.938,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologieneen ArchitectuurjaSint-Lucas Gent / VUB Fotografieja Interieurvormingneen

46 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 081-322.G Scholengroep 28 Sint-Elisabethlaan De Panne / 1.829.231,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaVUB Fotografieja Interieurvormingneen

47 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 097-231.G Scholengroep 19 Dender Galgenbergstraat Berlare / 3.213.788,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologieja ArchitectuurjaSint-Lucas Gent Fotografieja Interieurvormingneen

48 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 107-307.G Scholengroep 10 Midden-Brabant Karel Ledeganckstraat Vilvoorde / 2.523.544,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaVUB Fotografieja Interieurvormingneen

49 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 116-228.G Scholengroep 15 Brugstraat Bocholt / 2.698.000,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaVUB Fotografieja Interieurvormingneen

50 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 133-305.G Scholengroep 9 Ringscholen Kluisstraat Halle / 6.872.250,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaVUB Fotografieja Interieurvormingja/neen

51 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 175-320.G Scholengroep 27 Europastraat Bredene / 5.422.725,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologieja/neen ArchitectuurjaSint-Lucas Brussel Fotografieja Interieurvormingja/neen

52 Vlaams Bouwmeester – Studio Open School PROJECT 184-323.G Scholengroep 3 Agora Liersebaan Zandhoven / 2.338.000,00 euro STAND VAN ZAKEN Projectdefinitieja Culturele antropologiejaRUG ArchitectuurjaKUL Fotografieja Interieurvormingja/neen

53 Vlaams Bouwmeester – Kunst in Opdracht • Het decreet van 23 december 1986 over ‘de integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten…’ • 2 percent voor de eerste schijf, lager of gelijk aan 250.000 euro • 1,5 percent voor de tweede schijf, hoger dan 250.000 euro en lager van 1.250.000 euro • 1 percent voor de derde schijf, hoger dan 1.250.000 euro en lager dan 2.500.000 euro • 0,5 percent voor de schijf hoger dan 2.500.000 euro • Brief van de Vlaamse Bouwmeester (maart 2008) • Basisconcept: 750 euro – 1.250 euro - … • Wie stelde zich kandidaat?

54 Vlaams Bouwmeester – Kunst in Opdracht • Wetgevend kader: school als openbaar gebouw • Gemiddeld 1,5% van het budget of 20.000 – 100.000 euro • Een gelaagde aanpak • Kwaliteit van de architectuur als object (open oproep) • Een integrale aanpak op de campus (masterplan) • Kwaliteit van de inrichting, publieke ruimte (?)… • Kunst in opdracht als meerwaarde (?) • Projectoverstijgende aanpak noodzakelijk • Kunstwerk in bureau directeur versus beeld aan straatkant • Vrijheden kunstenaar • Wat met beschadiging van het kunstwerk? • Kunst als marketing

55 Modelprojecten • Modelprojecten zijn toonaangevende projecten, projecten die een maatschappelijke voortrekkersrol op zich nemen, die innovatief zijn en voorbeeldig opdrachtgeverschap tonen. • Modelprojecten is iets voor moedige bouwheren. Opdrachtgevers die erop vertrouwen dat we door een constructieve samenwerking en met de inzet van al onze kennis de uitdagingen voor de toekomst aankunnen en ze niet uit de weg hoeven te gaan.

56 Projectdefinitie • Mod

57 Workshops • Drie workshops • Gericht naar verantwoordelijke voor infrastructuur, PPS, DBFM • Gericht naar de directies van de betrokken scholen WANNEER? Basisonderwijs: Woensdag 21 mei 2008 van 10u tot 16u Secundair onderwijs: Maandag 26 mei 2008 van 10u tot 16u Buitengewoon onderwijs: Woensdag 28 mei 2008 van 10u tot 16u WAAR? • Jette, Dieleghemsesteenweg 24

58 Besluit & vragen •PPS & DBFM blijkt een weerbarstig onderwerp. •PPS & DBFM kan spraakmakend en smaakmakend zijn. •Ondanks veel tamtam zijn de successen nog schaars. •Het gaat om wederzijds vertrouwen en om het combineren van vakkennis met samenwerkingsbekwaamheid. Edwin De Ceukelaire GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – Centrale Diensten – afdeling Infrastructuur – cel PPS


Download ppt "DBFM & Scholenbouw binnen het GO! 16 mei 2008. E. De CeukelaireDBFM18 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google