De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiebesparing in de bestaande bouw “ Een onderzoek naar de bereidheid van eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen toe te passen ” Arjan Bogerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiebesparing in de bestaande bouw “ Een onderzoek naar de bereidheid van eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen toe te passen ” Arjan Bogerd."— Transcript van de presentatie:

1 Energiebesparing in de bestaande bouw “ Een onderzoek naar de bereidheid van eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen toe te passen ” Arjan Bogerd 1276603 1 oktober 2009 Peiling 4

2 2 Inhoud Energiebesparing in de bestaande bouw Inhoud van de presentatie  Introductie  Vooronderzoek  Enquête  Resultaten  Aanbevelingen

3 3 Duurzaamheid in Nederland Huidig kabinet heeft vergaande ambities m.b.t. CO 2 reductie;  De uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% verminderen vergeleken met 1990.  Het tempo van energiebesparing verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar.  Het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% Energiebesparing in de bestaande bouw Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen

4 4 Duurzaamheid in Nederland  Op dit moment is 56% van de Nederlandse woningvoorraad in handen van eigenaar-bewoner  Dit zal groeien naar 70% in de nabije toekomst  Eigenaar-bewoner is een belangrijke doelgroep om hoge CO 2 reducties te halen Energiebesparing in de bestaande bouw Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen

5 5 Hoofdvraag In welke mate is een eigenaar-bewoner bereid om energiebesparende maatregelen toe te passen in de bestaande woning? Energiebesparing in de bestaande bouw Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Doelstelling Het verkrijgen van inzicht in de balans tussen bouwtechnische mogelijkheden, financiële middelen en gedragscomponenten bij de keuze van een energiebesparingsconcept door eigenaar-bewoner.

6 6 Classificatie framework Energiebesparing in de bestaande bouw Vooronderzoek: Welke onderzoeksmethode? Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Een vignet is een korte beschrijving van een hypothetische situatie die relevant geachte informatie bevat en die wordt voorgelegd aan respondenten om een oordeel te krijgen over een beschreven persoon of situatie (Veenma et al., 2004). [Breidert, 2006]

7 7 Wat is een vignet? Energiebesparing in de bestaande bouw Vooronderzoek: Onderzoeksmethode Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Attributen: Techniek, Beelddiagonaal en Prijs Niveaus: LCD/CRT; 54/82/107; 299/399/499

8 8 Bepaling attributen Energiebesparing in de bestaande bouw Vooronderzoek: Onderzoeksmethode Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Aan de hand van gesprekken met “experts” en literatuur is een lijst gemaakt van mogelijke attributen  Isolatiegraad  Technische maatregelen  Investeringskosten  Terugverdientijd  Comfort  Ingreep in woning  Tijdsduur werkzaamheden  Onderhoud  Woningvergroting  Gedrag  Waardestijging woning

9 9 Bepaling attributen Energiebesparing in de bestaande bouw Vooronderzoek: Onderzoeksmethode Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Workshop Rigoureus 15 december 2008  Ir. Rogier Donkervoort (TNO)  Ir. Frans Koene (ECN)  Ir. Ragna Clocquet (DHV)  Ir. Guus de Haas (TU Delft)  Dr. Clarine van Oel (TU Delft)

10 10 Full Factorial Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 2= 486 unieke combinaties Fractional Factorial (SAS design)  36 keuzesets  72 vignetten  Enquête: 3 blokken van 12 keuzesets

11 11 Attribuut 1: Isolatiegraad Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen  High: Compleet nieuw prefab gevel en dak  Medium: Pleisterwerk gevelisolatie en na-isolatie dak aan binnenzijde  Light: Spouwisolatie gevel

12 12 Attribuut 2: Technische maatregelen Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen  Zonering: Woning wordt opgesplitst in verschillende delen met verschillende temperaturen  Warmtepomp: Koelen in zomer, verwarmen in winter  Zonneboiler: Verwarmen van tapwater

13 13 Attribuut 3: Terugverdientijd Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen  3-7 jaar  4-17 jaar  14-21 jaar  Geen verandering  Plaatsing van dakkapel  Aanbouw over 2 verdiepingen Attribuut 4: Comfort

14 14 Attribuut 5: Overlast tijdens werkzaamheden Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen  1 maand in rommel  1 maand uit huis  Geen verandering  Vervangen van witgoed door A++ witgoed apparatuur  Wasdroger eruit Attribuut 6: Gedrag

15 15 Voorbeeld 1 Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen

16 16 Voorbeeld 2 Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Operationalisatie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen

17 17 Onderdelen Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Uitgave Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Naast vignetten ook directe vragen over:  Informatie over de woning  Renovatie van de woning  EPBD  Vignettenenquête  Achtergrond informatie

18 18 Vereniging Eigen Huis (VEH) Energiebesparing in de bestaande bouw Enquête: Uitgave Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Gegevens over definitieve enquête: Datum: 3 april 2009 tot en met 15 april 2009 Doelgroep: Leden van Vereniging Eigen Huis die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief Totale steekproef: Ongeveer 135.000 Aantal respondenten: 2373 (1.8%) Aantal afgeronde enquêtes: 1565

19 19 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Vignettenanalyse hoofdeffecten Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Analyse in SAS:  37.416 waarnemingen (1559 resp. x 12 sets x 2 vignetten)  Significantieniveau 5%  Weergave in utiliteit (waardering)

20 20 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Vignettenanalyse hoofdeffecten Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Analyse in SAS:  Attributen met de hoogste waardering

21 21 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Vignettenanalyse hoofdeffecten Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Analyse in SAS:  Attributen met de hoogste waardering  Attributen met een positieve waardering

22 22 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Toetsing attribuutniveau`s Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Isolatiegraad  Respondenten hebben een sterke voorkeur voor Light t.o.v. High (utiliteit=0.26)  Verschil tussen Medium en High is vrij klein (utiliteit=0.07) Technische maatregelen  Warmtepomp heeft een zeer hoge waardering (0.52)  Zonneboiler heeft een matige waardering (0.24)  Zonering heeft zeer lage waardering

23 23 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Toetsing attribuutniveau`s Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Terugverdientijd  3-7 jaar heeft een zeer hoge waardering (1.09)  7-14 jaar heeft een matige waardering (0.76)  Terugverdientijd van 14-21 jaar is onacceptabel Comfort (woningvergroting)  Vergroting van de woning leidt tot een aanzienlijke verbetering van waardering  Waardering dakkapel= 0.37  Waardering uitbouw over 2 verdiepingen= 0.43

24 24 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Toetsing attribuutniveau`s Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Overlast tijdens werkzaamheden  In directe vragen is 11% bereidt de woning te tijdelijk te verlaten  Een maand uit huis heeft een zeer negatieve waardering (-0.45) Gedrag  Het wegdoen van de droger heeft geen draagvlak  Het vervangen van witgoed door A++ label witgoed heeft een opmerkelijk hoge waardering (0.72), meer dan helemaal niets doen (0.33)

25 25 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Eerste orde interacties Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Wat is een interactie effect?  Invloed van attributen onderling  Invloed van externe factoren (bijv. leeftijd en inkomen)  Significantieniveau van 1%  Bij de interacties is niet de waardering weergegeven, maar de kans dat het alternatief is gekozen.

26 26 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Eerste orde interacties Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Attributen:  Terugverdientijd met technische maatregelen  Terugverdientijd met comfort

27 27 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Eerste orde interacties Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Externe factoren:  Comfort en leeftijd  Comfort en huishoudsamenstelling

28 28 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Eerste orde interacties Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Milieubewustzijn:  A.d.h.v. een schuifbalk is respondenten gevraagd waar ze meer waarde aan hechten, welvaart of klimaat

29 29 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Representativiteit Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Milieubewustzijn:  A.d.h.v. een schuifbalk is respondenten gevraagd waar ze meer waarde aan hechten, welvaart of klimaat

30 30 Energiebesparing in de bestaande bouw Resultaten: Conclusie Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen  Eigenaar-bewoner geeft de voorkeur aan isolatiegraad Light, de attribuutniveau`s High en Medium zijn waarschijnlijk te ingrijpend  Zonering heeft een lage waardering, respondenten geven de voorkeur aan zonneboiler en met name warmtepomp  Een terugverdientijd van 14-21 is niet acceptabel  Woningvergroting en warmtepomp leidt tot een hogere acceptatie van langere terugverdientijden  Respondenten willen duidelijk in hun huis blijven tijdens een ingrijpende verbouwing  Het attribuutniveau “A++label witgoed” heeft een opmerkelijk hoge waardering, zelfs meer dan niets doen  Het wegdoen van de droger is geen optie

31 31 Energiebesparing in de bestaande bouw Aanbevelingen: Energiebesparingsconcepten Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen  Isolatiegraad High lijkt te extreem (overlast en complexiteit) om verder doorontwikkeld te worden  Nader onderzoek om waardering van isolatiegraad Medium te verbeteren door een metselwerk buitenblad terug te plaatsen i.p.v. pleisterwerk  Het toepassen van warmtepompen en/of zonneboilers in concepten, zonering is geen aantrekkelijke optie  Nader onderzoek om de overlast tijdens aanbrengen van warmtepomp te reduceren  Een terugverdientijd van 14-21 is niet acceptabel, TVT van 7-14 jaar lijkt acceptabel door woningvergroting of plaatsing van warmtepomp  Woningvergroting vergroot draagvlak voor concepten, is wel afhankelijk van levensfase  Concepten aanbieden in gefaseerde aanpak om overlast voor bewoner te verkleinen

32 32 Energiebesparing in de bestaande bouw SLOT Introductie Vooronderzoek Enquête Resultaten Aanbevelingen Zijn er nog vragen?


Download ppt "Energiebesparing in de bestaande bouw “ Een onderzoek naar de bereidheid van eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen toe te passen ” Arjan Bogerd."

Verwante presentaties


Ads door Google