De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is er loos; Nijpend personeelstekort op midden- en hogerkaderfuncties door; Vergrijzijng en ontgroening, én vanwege uitdagende toename bouwproductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is er loos; Nijpend personeelstekort op midden- en hogerkaderfuncties door; Vergrijzijng en ontgroening, én vanwege uitdagende toename bouwproductie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is er loos; Nijpend personeelstekort op midden- en hogerkaderfuncties door; Vergrijzijng en ontgroening, én vanwege uitdagende toename bouwproductie Drie maatregelen; 1. Instroom verhogenSkyline campagne 2. Nieuwkomers boeien en bindenBouwtalent 3. Uitstroom en uitval beperkenHRM beleid Vandaag beperken tot punten 1 en 2

3 1. Een Instroomcampagne Wat willen we bereiken met de campagne? 1.Een modern beeld van de sector Bouw en Infra neerzetten; 2.De houding in het beroepskeuzeproces van jongeren voor die sector ombuigen van negatief naar positief! 3.Substantiële verhoging (5%) van de instroom in de bouw- en infrasector in opleidingen voor midden- en hogerkaderberoepen

4 Wie draagt de campagne Werkgevers in de Bouw en Infra (BouwendNederland) Werknemersrganisaties in de Bouw (FNV en CNV)

5 Onze signalen naar de jongeren –Jongeren nieuwsgierig maken en met een andere blik laten kijken naar de bouw en infra –Laten zien dat je in de bouw/infra meewerkt aan een wereld waar je bij wilt horen! –The Skyline is yours: je bouwt mee aan de skyline van Nederland

6 Wie zijn onze doelgroepen 1.Jongeren in de bovenbouw van vmbo – theoretische leerweg 2.Jongeren in de bovenbouw HAVO 3.Jongeren in de bovenbouw VWO 4.Jongeren in klas 4 vmbo Bouwtechniek (kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg)

7 Campagneonderdelen: multimedia én traditioneel 1.Kick Off 2.Website 3.TV-campagne 4.Online acties 5.Campagne schoolkanalen 6.Opleidingsbeurzen 7.Voorlichting en gastlessen 8.Voorlichtingscentra 9.Bouwborden 10.Personeelsadvertenties

8 Planning 2008

9 Website landingspagina

10 Beroepeninformatie ( Kader)beroepen op de website: - 2008: 10 beroepenfilms - 2009: nog 10 beroepen - 2010: de rest Beroepenfilms: www.scholieren.tvwww.scholieren.tv en andere sites Diverse zoekfuncties Toekomsttest op scholieren.tv

11 Zichtbaar in het land

12 Personeelsadvertenties

13 Week van de Bouw: week 46 2008 Voor wie: - Leerlingen vmbo Theoretische Leerweg - Leerlingen HAVO/VWO;  profielkeuze Natuur&Techniek of Economie&Maatschappij - Leerlingen klas 4 vmbo Kaderberoepsgerichte / Gemengde Leerweg Door wie: - Bouwend Nederland, Vakgroep Opleidingsbedrijven - CNV Hout en Bouw, FNV Bouw - Fundeon - ROC’s, HBO-instellingen -Bij Wie: -Bij uitdagende projecten aan te dragen door -Opdrachtgevers, Bouwondernemers uit hele land

14 Bouwtalent

15 2. Boeien en binden Door Hbo-duaal ook MBO Onder de naam Bouwtalent

16 Verschillende duale leerroutes Bouwkunde:Architectuur Bouwtechniek Civiele Techniek:Waterbouw Infrastructuur Gezamenlijk B/CT:Constructie Management Uitstroomrichtingen studenten

17 BouwTalent Duaal traject HBO: • Dienstbetrekking voor bepaalde tijd (2 jaar) • Salaris op basis van wettelijk min. (jeugd)loon •Vergoeding collegegeld (achteraf) bij goed functioneren (incl. vakantiegeld, ziekteverzuim, studierendementsprikkel)

18 VORM •WERKEN IN BEDRJFSLEVEN EN STUDEREN • 4 DAGEN WERKEN VOOR DE BAAS • 1 DAG WERKEN VOOR SCHOOL • BEGELEIDING OP WERKPLEK • BEGELEIDING VAN SCHOOL EISEN AAN STUDENT: • GROTE ZELFSTANDIGHEID • KAN EIGEN WERK INDELEN • WIL EIGEN LEERPROCES VORMGEVEN BouwTalent, hoe ziet dat er uit

19 •DUAAL LEREN voordelen bedrijf : • Relatief goedkope (toekomstige) werknemer • Extra dimensie voor eigen werknemers • Kennisuitwisseling onderwijs – bedrijfsleven • Beter / meer instroom van personeel: - eerder binding aan de sector - aantrekkelijke leerroutes - aantrekkelijke voorzieningen • Het voorkomen van uitstroom: - roulatiemogelijkheden - loopbaantrajecten (leven lang leren)

20 BouwTalent Voordeel student: • Multidisciplinair ervaring opdoen • Vergroten carrière perspectief • Persoonlijk netwerk • Bewust kiezen in toekomstig werkveld

21 BouwTalent Voordeel hogeschool: • Verhogen carrièreperspectief van studenten • Representatief netwerk met bedrijven in de regio • Afstemming tussen opleiding en behoefte van de bedrijfstak • Specifieke aandacht voor de aansluiting MBO- HBO

22 Procedure: • Aanmelden/selectie bij Hogeschool • (Sollicitatie)gesprek met st. BouwTalent op basis van CV • Zoeken naar geschikt bedrijf door Bouwtalent • Voorstelronde(s) • Gesprek(ken) / sollicitatiegesprekken bij bedrijf • Vaststellen bedrijfscoach en schoolcoach • POP vaststellen - afstudeerrichting / te behalen competenties - werkzaamheden binnen bedrijf - overlegmomenten student en coach • Arbeidsovereenkomst met BouwTalent BOUWTALENT, hoe verloopt het

23 Stichting BouwTalent Bestuur (taken) • Besturen en beheren van de stichting •(on)Gevraagd advies geven t.a.v. volgende domeinen: - inhoud onderwijs - ontwikkelingen in MBO en HBO en samenhang hiertussen - werkgeversaangelegenheden - signalen uit het werkveld • Voorlichtings- en PR-activiteiten

24 Stichting BouwTalent Bestuur (samenstelling) • Werkgevers vanuit alle disciplines, Bouwondernemers, opdrachtgevers, overheden, architekten, ingenieurs • Vertegenwoordigers vanuit het MBO en HBO • Bouwend Nederland en Fundeon • Uitvoerend samenwerkingsverband

25 BouwTalent Voorbeelden in het land: • BouwTalent Flevoland • Bouwtalent Gelderland • Bouwtalent Arnhem - Nijmegen • Overijssel: HBO JobScore • BouwTalent Friesland • BouwTalent Noord Holland • BouwTalent Zuid • BouwTalent Zuid Holland • BouwTalent DAV (Dordrecht-alblasserwaard- vijfherenlanden) Plus landelijke stichting als aanjager

26 Résumerend: • BouwTalent is een landelijke ontwikkeling =  = beeldmerk •BouwTalent biedt deelnemer BPV garantie gedurende 4-jarige MBO opleiding  BouwTalent wordt erkend leerbedrijf •100% werkgeversaanpak •Verhogen carrièreperspectief van de deelnemer/student (leven lang leren) •Structureel afstemming met bouwbreed bedrijfsleven

27 Nog geen participant? Kom erbij! Vragen? BouwTalent


Download ppt "Wat is er loos; Nijpend personeelstekort op midden- en hogerkaderfuncties door; Vergrijzijng en ontgroening, én vanwege uitdagende toename bouwproductie."

Verwante presentaties


Ads door Google