De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen
Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen Sessie ‘Ruimte voor materiaalbewust bouwen' door Marc Dillen Directeur-generaal

2 Bouw, milieu en energie Een verankerde industriële cluster met toenemende economische impact
03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

3 Confederatie Bouw Wie zijn wij? Wie vertegenwoordigen wij?
Opgericht na WO II als overkoepeling voor beroepsfederaties en lokale bouwconfederaties (‘kamers’) Met drie gewestconfederaties sedert 1990 waaronder Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ten gevolge van fors toegenomen belang van Gewesten en Gemeenschappen door opeenvolgende staatshervormingen: 1980, 1988, 1993, Uitermate representatief: ongeveer leden in België en leden in Vlaanderen en vertegenwoordigt 70% van de tewerkstelling  belang voor lobbying Groepeert zowel grootste als kleinste bouwbedrijven 03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

4 Confederatie Bouw Wat doen wij?
V = vertegenwoordigen In beperkt maar gericht aantal raden: VBOC of Vlaams Bouwoverlegcomité (= rechtstreeks met regering), Werkgroep Bouw SERV (= paritair), Woonraad, Mobiliteitsraad, VDAB, Erkenningscommissie voor Aannemers … V = verdedigen Van eerstelijnsinfo naar sectorspecifieke lobbying tot individuele verdediging gericht op ‘problem solving’ V = voorlichten Elektronische nieuwsbrieven voor leden, infodossiers op Docshare voor intern gebruik, databanken, infosessies + opleidingen, publicaties (visierapporten en andere) 03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

5 Uitdaging 3: grondstoffen Verdere evolutie van primaire naar secundaire grondstoffen
03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

6 Grondstoffen Actiepunten voor de VCB
Juridisch kader dat rechtszekerheid biedt Bodemsaneringsdecreet  grondverzet zonder risico’s (via vzw Grondbank) + exportgerichte bodemsaneringsbedrijven Uitvoeringsplannen met langetermijnvisie en met duidelijke en gezamenlijk vastgelegde doelstellingen Aanpak aan de bron via selectief sloopbestek en afvalstoffeninventaris  opzetten van ketenbeheersysteem Aanpassen van typebestekken voor overheidsopdrachten  voorbeeldfunctie van de overheid Naast milieu- aandacht vragen voor bouwtechnische aspecten Handhavingsbeleid met nadruk op zware overtredingen vs. sporadische overschrijdingen 03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

7 Bouw + duurzaamheid = groei Naarmate – voetafdruk + handafdruk
03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

8 Grondstoffen Keten van puin naar hergebruik
03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

9 ViA & Duurzaam Materialenbeheer
Vlaamse Confederatie Bouw is partner in het Vlaams materialenbeheer Duurzaam materialenbeheer = één van de 13 maatschappelijke uitdagingen (ViA) Doelstelling: Vlaanderen tegen 2020/2050 in Europese top 5 Materiaalkringlopen sluiten via oa. doordacht design & logistiek, substitutie van schaarse materialen, efficiënte productieprocessen, business modellen waar mogelijk gebaseerd op diensten, urban mining, wijdverspreid hergebruik en selectieve inzameling & efficiënte recyclageprocessen industriële symbiose.

10 Vlaams Materialenprogramma
Clusters: Bouw Chemie Metalen Bio-economie Randvoorwaarden: Duurzaam design Slim samenwerken Slim investeren Betere regelgeving Waardeketens: Ontwerper, Producent, Distributie, Consument, Eindverwerker Maatschappelijke geledingen

11 Vlaams Materialenprogramma
Bouwsector steeds de grootste afnemer en verbruiker van materialen Recyclage van bouwproducten en het sluiten van de materialenkringloop wordt steeds belangrijker. Vlaamse Confederatie Bouw trekt de hefboom ‘Bouw’ en brengt alle belanghebbenden rond dit thema samen Actie 21: De vlakglasketen in de bouwsector sluiten Actie 22: Introduceren van een materialentoets voor overheidsgebouwen Actie 23: Dynamisch (ver)bouwen promoten Actie 24: Bevorderen van de inzet van gerecycleerde granulaten in de wegenbouw Actie 25: Ontwikkelen en verspreiden van materialenmethodiek voor gebouw- elementen om materiaalbewuste keuzes te maken 03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

12 Actie 21: Sluiten van de vlakglasketen
Selectief inzamelen: immense energiebesparing tov productie uit zand 10% Vlaamse woningen krijgen nieuwe beglazing : bepalen van potentieel volume gerecupereerd glas tov totaal productievolume Logistiek proces om keten te sluiten (samen met andere stromen zoals gips, dakbitumen, hout,…) Studie Summa gepresenteerd door Maarten Dubois Partners: VCB, OVAM, FEBEM, Bouwunie, VGI, SuMMA 03/04/2017 Grote uitdagingen ... ook voor VCB

13 Actie 22 materialetoets in overheidsgebouwen
Voorbeeldrol overheid: materiaalcriteria in aanbestedingstrajecten Aanbevelingen naar bouwheren en archtitecten Criteria meetbaar maken en integratie met energietoets Implicaties luchtkwaliteit, energie-efficiëntie, esthetiek,.. op materiaalgebruik in kaart brengen Partners: VCB, Vlaamse Bouwmeester, AFM, DAR, OVAM, LNE, VITO, VUB, WTCB, lokale besturen, producenten

14 Actie 23: Potentieel dynamisch bouwen
Herbruikbare gebouwelementen verlagen levenscycluskost Aangepast aan toekomstige sociaal-maatschappelijke noden Voorraadbron voor toekomstige bouwconstructies Link met EWI projecten Brownfields als potentieel Proefproject scholenbouw Eeklo Proefproject sociale woningbouw Zelzate Partners: KU Leuven, VCB, WTCB, OVAM, VITO, Sociale huisvestingsmaatschappij, RWO, GO, OVAM

15 Actie 24: Inzet gerecycleerde granulaten
Afzetmogelijkheden gerecycleerde granulaten bevorderen Aanpassing standaardbestek Gebruik betongranulaat in hoogwaardige toepassing Toepassingsmogelijkheden verruimen Presentatie Kris Broos duurzaam materialengebruik Partners AWV, OVAM, DAR, VCB, Certipro, Copro, WTCB

16 Actie 25: Samenwerkingsverband materialenmethodiek
LCA gebaseerd meetinstrument om milieu impact te bepalen Samenwerking om materialenmethodiek te vermarkten Proefprojecten innovatieve projecten, oa brownfields Presentatie Filip Van De Velde - De Tondelier Partners: KU Leuven, VCB, WTCB, OVAM, VITO, DAR, Waals gewest, Brussels Gewest, FOD, Belgian Sustainable Building Council

17 Urban Mining Selectief inzamelen: optimaal hergebruik
Hergebruik van ruimte: Brownfields optimaal inzetten als proefprojecten voor innovatieve bouwprojecten

18 Presentaties en debat


Download ppt "Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google