De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Marc Dillen Directeur-generaal Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen Sessie ‘Ruimte voor materiaalbewust bouwen'

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Marc Dillen Directeur-generaal Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen Sessie ‘Ruimte voor materiaalbewust bouwen'"— Transcript van de presentatie:

1 door Marc Dillen Directeur-generaal Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen Sessie ‘Ruimte voor materiaalbewust bouwen'

2 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 2 Bouw, milieu en energie Een verankerde industriële cluster met toenemende economische impact

3 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 3  Opgericht na WO II als overkoepeling voor beroepsfederaties en lokale bouwconfederaties (‘kamers’)  Met drie gewestconfederaties sedert 1990 waaronder Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ten gevolge van fors toegenomen belang van Gewesten en Gemeenschappen door opeenvolgende staatshervormingen: 1980, 1988, 1993, 2011- 2012  Uitermate representatief: ongeveer 14.000 leden in België en 9.000 leden in Vlaanderen en vertegenwoordigt 70% van de tewerkstelling  belang voor lobbying  Groepeert zowel grootste als kleinste bouwbedrijven Confederatie Bouw Wie zijn wij? Wie vertegenwoordigen wij?

4 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 4  V = vertegenwoordigen  In beperkt maar gericht aantal raden: VBOC of Vlaams Bouwoverlegcomité (= rechtstreeks met regering), Werkgroep Bouw SERV (= paritair), Woonraad, Mobiliteitsraad, VDAB, Erkenningscommissie voor Aannemers …  V = verdedigen  Van eerstelijnsinfo naar sectorspecifieke lobbying tot individuele verdediging gericht op ‘problem solving’  V = voorlichten  Elektronische nieuwsbrieven voor leden, infodossiers op Docshare voor intern gebruik, databanken, infosessies + opleidingen, publicaties (visierapporten en andere) Confederatie Bouw Wat doen wij?

5 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 5 Uitdaging 3: grondstoffen Verdere evolutie van primaire naar secundaire grondstoffen

6 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 6  Juridisch kader dat rechtszekerheid biedt Bodemsaneringsdecreet  grondverzet zonder risico’s (via vzw Grondbank) + exportgerichte bodemsaneringsbedrijven  Uitvoeringsplannen met langetermijnvisie en met duidelijke en gezamenlijk vastgelegde doelstellingen  Aanpak aan de bron via selectief sloopbestek en afvalstoffeninventaris  opzetten van ketenbeheersysteem  Aanpassen van typebestekken voor overheidsopdrachten  voorbeeldfunctie van de overheid  Naast milieu- aandacht vragen voor bouwtechnische aspecten  Handhavingsbeleid met nadruk op zware overtredingen vs. sporadische overschrijdingen Grondstoffen Actiepunten voor de VCB

7 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 7 Bouw + duurzaamheid = groei Naarmate – voetafdruk + handafdruk

8 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 8 Grondstoffen Keten van puin naar hergebruik

9  Vlaamse Confederatie Bouw is partner in het Vlaams materialenbeheer  Duurzaam materialenbeheer = één van de 13 maatschappelijke uitdagingen (ViA)  Doelstelling: Vlaanderen tegen 2020/2050 in Europese top 5  Materiaalkringlopen sluiten via oa.  doordacht design & logistiek,  substitutie van schaarse materialen,  efficiënte productieprocessen,  business modellen waar mogelijk gebaseerd op diensten,  urban mining, wijdverspreid hergebruik en selectieve inzameling & efficiënte recyclageprocessen  industriële symbiose. 9 ViA & Duurzaam Materialenbeheer

10 Vlaams Materialenprogramma Clusters: • Bouw • Chemie • Metalen • Bio-economie Randvoorwaarden: • Duurzaam design • Slim samenwerken • Slim investeren • Betere regelgeving Waardeketens: • Ontwerper, Producent, Distributie, Consument, Eindverwerker • Maatschappelijke geledingen

11 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 11  Bouwsector steeds de grootste afnemer en verbruiker van materialen  Recyclage van bouwproducten en het sluiten van de materialenkringloop wordt steeds belangrijker.  Vlaamse Confederatie Bouw trekt de hefboom ‘Bouw’ en brengt alle belanghebbenden rond dit thema samen  Actie 21: De vlakglasketen in de bouwsector sluiten  Actie 22: Introduceren van een materialentoets voor overheidsgebouwen  Actie 23: Dynamisch (ver)bouwen promoten  Actie 24: Bevorderen van de inzet van gerecycleerde granulaten in de wegenbouw  Actie 25: Ontwikkelen en verspreiden van materialenmethodiek voor gebouw- elementen om materiaalbewuste keuzes te maken Vlaams Materialenprogramma

12 01/07/2014 Grote uitdagingen... ook voor VCB 12  Selectief inzamelen: immense energiebesparing tov productie uit zand  10% Vlaamse woningen krijgen nieuwe beglazing : bepalen van potentieel volume gerecupereerd glas tov totaal productievolume  Logistiek proces om keten te sluiten (samen met andere stromen zoals gips, dakbitumen, hout,…)  Studie Summa gepresenteerd door Maarten Dubois  Partners: VCB, OVAM, FEBEM, Bouwunie, VGI, SuMMA Actie 21: Sluiten van de vlakglasketen

13 13 Actie 22 materialetoets in overheidsgebouwen  Voorbeeldrol overheid: materiaalcriteria in aanbestedingstrajecten  Aanbevelingen naar bouwheren en archtitecten  Criteria meetbaar maken en integratie met energietoets  Implicaties luchtkwaliteit, energie-efficiëntie, esthetiek,.. op materiaalgebruik in kaart brengen  Partners: VCB, Vlaamse Bouwmeester, AFM, DAR, OVAM, LNE, VITO, VUB, WTCB, lokale besturen, producenten

14  Herbruikbare gebouwelementen verlagen levenscycluskost  Aangepast aan toekomstige sociaal-maatschappelijke noden  Voorraadbron voor toekomstige bouwconstructies  Link met EWI projecten  Brownfields als potentieel  Proefproject scholenbouw Eeklo  Proefproject sociale woningbouw Zelzate  Partners: KU Leuven, VCB, WTCB, OVAM, VITO, Sociale huisvestingsmaatschappij, RWO, GO, OVAM Actie 23: Potentieel dynamisch bouwen

15 Actie 24: Inzet gerecycleerde granulaten  Afzetmogelijkheden gerecycleerde granulaten bevorderen  Aanpassing standaardbestek •Gebruik betongranulaat in hoogwaardige toepassing •Toepassingsmogelijkheden verruimen  Presentatie Kris Broos duurzaam materialengebruik  Partners AWV, OVAM, DAR, VCB, Certipro, Copro, WTCB

16  LCA gebaseerd meetinstrument om milieu impact te bepalen  Samenwerking om materialenmethodiek te vermarkten  Proefprojecten innovatieve projecten, oa brownfields  Presentatie Filip Van De Velde - De Tondelier  Partners: KU Leuven, VCB, WTCB, OVAM, VITO, DAR, Waals gewest, Brussels Gewest, FOD, Belgian Sustainable Building Council Actie 25: Samenwerkingsverband materialenmethodiek

17 Urban Mining Selectief inzamelen: optimaal hergebruik Hergebruik van ruimte: Brownfields optimaal inzetten als proefprojecten voor innovatieve bouwprojecten

18 Presentaties en debat


Download ppt "Door Marc Dillen Directeur-generaal Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen Sessie ‘Ruimte voor materiaalbewust bouwen'"

Verwante presentaties


Ads door Google