De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vijfsporenmodel voor systeemontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vijfsporenmodel voor systeemontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Vijfsporenmodel voor systeemontwikkeling
Informatiebeleid Informatieplanning Definitiestudie Basisontwerp Organisatorische inrichting Detailontwerp applicatie Voorbe- reiding van accep- tatie Voorbe- reiding van con- versie Handmatige procedures Oplei- ding Bouw Voorbereiding van invoering Integratie en systeemtest Proefconversie & acceptatie Conversie en invoering Gebruik & beheer

2 PBA-positionering Projectuitvoering volgens PBA Vooronderzoek/
systeem- integratie Project- planning Project- beheersing Projectuitvoering volgens PBA Pakket- selectie Pakket installeren en testen Maatwerk, conversie & raakvlakken Voorbereiden technologische omgeving Voorbereiden organisatie Pakket- invoering Gebruik en beheer

3 Producten van systeemontwikkeling
Systeemdocumentatie Applicaties en testsets (bibliotheken) Overige producten

4 Systeemdocumentatie Systeemdocumentatie Plannen Dossiers Hand-
leidingen Rapporten Alleen tijdens het project Blijven ook na het project

5 Systeemontwikkeling: 3 onderdelen
Beschrijven Construeren Invoeren

6 Doel van beschrijven het vaststellen en vastleggen van de functionele en kwaliteitseisen die aan het te ontwikkelen systeem gesteld worden

7 Beschrijven: functionele eisen
Voor het vastleggen van de functionele eisen bestaan verschillende methoden, zoals: Entity-Relationship diagrammen Dataflow diagrammen

8 Beschrijven: 4 mogelijke strategieën
werkwijze analytisch experimenteel expert-gestuurd samenwerking participatief

9 De rol van prototyping gebruik als: typologie prototyping bereik
specificatie- methode bouw- methode alleen buitenkant gebruikers- interface bereik alleen binnenkant cruciale algoritmen buiten- en binnenkant proeftuin

10 Prototyping Geschikte gereedschappen Weggooi-prototype
Eenmalig gebruik in workshops Evolutionair prototype Pre-release van een pilot, t.b.v. terugkoppelen van gebruikservaring Operationeel prototype Toevoeging op bestaande, reeds ingevoerde pilot, t.b.v. nieuwe iteratieslag

11 Constructie het omzetten van de functionele en kwaliteitseisen naar een werkend informatiesysteem (inclusief handmatige procedures)

12 Constructie: methoden voor software-ontwikkeling
programmeren het ambachtelijk ontwikkelen van software m.b.v. 3e en 4e generatie programmeertalen genereren het automatisch genereren van software uit specificaties configureren het configureren van generieke software (pakket) naar een specifieke situatie assembleren het assembleren van (bij voorkeur bestaande) componenten tot één geheel

13 Constructie: strategieën
one-shot: incrementeel: evolutionair: eisen bouwen systeem bouwen subset eisen deelsysteem 1 bouwen subset eisen deelsysteem n eisen beschrijven bouwen systeem

14 De rol van prototyping gebruik als: typologie prototyping bereik
specificatie- methode bouw- methode aankleden: rapporten etc. alleen buitenkant gebruikers- interface bereik verfijnen van controles en algoritmen alleen binnenkant cruciale algoritmen buiten- en binnenkant evolutionaire ontwikkeling proeftuin

15 Invoeren het installeren en operationeel in gebruik nemen van een informatiesysteem, met inbegrip van de organisatorische veranderingen

16 Invoeren: strategieën
geografische dekking volledige dekking stapsgewijze dekking one-shot systeemdekking incrementeel evolutionair

17 Combinaties constructie-invoering
constructiestrategie one-shot incrementeel evolutionair one-shot invoeringsstrategie incrementeel evolutionair

18 Ontwikkelstrategie een manier waarop het ontwikkelen van een component van een informatievoorzieningssysteem kan worden aangepakt: een globale filosofie over de wijze waarop ontwikkelactiviteiten en ontwikkelobjecten in de tijd worden geordend De ontwikkelstrategie is een combinatie van de strategie voor beschrijven, de strategie voor construeren en de strategie voor invoeren.

19 Het spiraalmodel van systeemontwikkeling
2 functionaliteit 1 doelstelling plan van aanpak 4 beproeving en evaluatie 3 detailontwerp en bouw Naar: Boehm radius = bestede inspanning of kosten

20 Invloeden op het spiraalmodel
De volgende parameters hebben invloed op de verschijning van het spiraalmodel: risico’s afmeting van ontwikkeld object oplevering na elke cyclus? totale applicatie vooraf gepland? relatie tussen opeenvolgende cycli

21 Ontwikkelmodel een beschrijving van een standaardoplossing voor het ontwikkelen van een informatiesysteem

22 Ontwikkelmethode een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald resultaat te halen

23 Gedegen systeemontwikkelingmethode
Een gedegen ontwikkelmethode biedt: Verifieerbare resultaten (producten) Duidelijke ontwikkelstappen (uitvoer, invoer en de relatie daartussen) Per ontwikkelstap en per product: regel/richtlijnen technieken werkwijzen afbeeldingswijzen hulpmiddelen Scheiding tussen projectdocumentatie en systeemdocumentatie

24 De keuze voor methoden en technieken
ontwikkelmodellen gekozen ontwikkel- strategie bepaalt keuze te gebruiken ontwikkel- methoden en -technieken ondersteunen (geautomatiseerde) hulpmiddelen naar Bemelmans (1987)

25 Kort cyclische systeemontwikkeling
Workshops Gebruikers èn ontwikkelaars Snelle ontwikkeling Consensus over realistische specificatie Minder mijlpaalproducten Minder formele validatie Prototyping Systeemencyclopedie! Ontwikkel- scenario Pilotplan Terug- koppeling Pilotontwerp Workshops Beoordeling & Test Acceptatie

26 Beschrijven: kwaliteitseisen
Voor het bepalen van kwaliteitseisen bestaan verschillende methoden, zoals: Kwaliteitsbehoefte-bepaling (KBB): het inventariseren van kwaliteitsbehoeften bij belanghebbenden en gebruikers, en op basis daarvan de kwaliteitseisen afleiden Quality Function Deployment (QFD): het identificeren en beschrijven van behoeften, wensen en verwachtingen van afnemers en het relateren daarvan aan specificaties

27 Onderscheid behoeften/eisen/maatregelen
wat de gebruiker wil (tevreden gebruiker) wat wordt er afgesproken (beheersbare ontwikkeling) hoe wordt het gemaakt

28 Kringloop productkwaliteit
BEHOEFTEN Verifiëren en valideren Beschrijven KWALITEITS- EISEN EIGEN- SCHAPPEN Verifiëren, valideren en bijstellen Verifiëren Ontwerpen Bouwen MAAT- REGELEN

29 Hulpmiddelen voor systeemontwikkeling
Er bestaan verschillende hulpmiddelen voor de verschillende onderdelen van de systeemontwikkeling, zoals: Analysis & Design tools (of upper-CASE-tools) Development tools (of lower-CASE-tools) GUI development tools Repository based tools (of systeemencyclopedieën) Bestaande tools ondersteunen vaak meerdere van deze zaken.

30 Computer Aided Software Engineering (CASE)
Fasering Definitiestudie Basisontwerp Detailontwerp Constructie Technieken upper-CASE-tools lower-CASE-tools

31 Ontwikkelen zonder systeemencyclopedie
bedrijfs- informatie- model globaal ontwerp appli- catie informatie- beleid & -planning constructie en invoering bedrijfs- voering van informatie- systeem initieel ontwerp

32 De rol van de systeemencyclopedie
bedrijfs- voering van informatie- systeem informatie- beleid & -planning constructie en invoering initieel ontwerp systeem- encyclo- pedie alle systeemdocumentatie op één plaats

33 Fabrieksmatige aanpak
Analyse Hergebruik Assemblage Analyse & ontwerp Assemblage & constructie Kennisbeheer & -ontsluiting Informatie- voorziening Bedrijf Applicatie Realisatie Architectuurraamwerk

34 Evolutie in systeemontwikkeling
relatie: gebruiker, ontwikkelaar ondersteuning: ontwikkelomgeving/ tools aanpak: ontwikkelstrategie, methode


Download ppt "Vijfsporenmodel voor systeemontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google