De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik & beheer Informatieplanning Definitiestudie Basisontwerp Proefconversie & acceptatie Conversie en invoering Informatiebeleid Handmatige procedures.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik & beheer Informatieplanning Definitiestudie Basisontwerp Proefconversie & acceptatie Conversie en invoering Informatiebeleid Handmatige procedures."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik & beheer Informatieplanning Definitiestudie Basisontwerp Proefconversie & acceptatie Conversie en invoering Informatiebeleid Handmatige procedures Detailontwerp applicatie Bouw Integratie en systeemtest Voorbereiding van invoering Organisatorische inrichting Oplei- ding Voorbe- reiding van accep- tatie Voorbe- reiding van con- versie Vijfsporenmodel voor systeemontwikkeling

2 Project- planning Project- beheersing Gebruik en beheer Pakket- selectie Vooronderzoek/ systeem- integratie Pakket- invoering Voorbereiden technologische omgeving Maatwerk, conversie & raakvlakken Pakket installeren en testen Voorbereiden organisatie Projectuitvoering volgens PBA PBA-positionering

3 Systeemdocumentatie Applicaties en testsets (bibliotheken) Overige producten Producten van systeemontwikkeling

4 Plannen Rapporten Dossiers Hand- leidingen Alleen tijdens het project Blijven ook na het project Systeemdocumentatie

5 Systeemontwikkeling: 3 onderdelen Beschrijven Construeren Invoeren

6 Doel van beschrijven het vaststellen en vastleggen van de functionele en kwaliteitseisen die aan het te ontwikkelen systeem gesteld worden

7 Beschrijven: functionele eisen Voor het vastleggen van de functionele eisen bestaan verschillende methoden, zoals: •Entity-Relationship diagrammen •Dataflow diagrammen

8 Beschrijven: 4 mogelijke strategieën expert-gestuurd participatief analytischexperimenteel werkwijze samenwerkin g

9 typologie prototyping gebruik als: specificatie- methode bouw- methode gebruikers- interface cruciale algoritmen proeftuin alleen buitenkant alleen binnenkant buiten- en binnenkant bereik De rol van prototyping

10 •Geschikte gereedschappen •Weggooi-prototype Eenmalig gebruik in workshops •Evolutionair prototype Pre-release van een pilot, t.b.v. terugkoppelen van gebruikservaring •Operationeel prototype Toevoeging op bestaande, reeds ingevoerde pilot, t.b.v. nieuwe iteratieslag Prototyping

11 Constructie het omzetten van de functionele en kwaliteitseisen naar een werkend informatiesysteem (inclusief handmatige procedures)

12 Constructie: methoden voor software-ontwikkeling •programmeren het ambachtelijk ontwikkelen van software m.b.v. 3e en 4e generatie programmeertalen •genereren het automatisch genereren van software uit specificaties •configureren het configureren van generieke software (pakket) naar een specifieke situatie •assembleren het assembleren van (bij voorkeur bestaande) componenten tot één geheel

13 Constructie: strategieën •one-shot: •incrementeel: •evolutionair: eisensysteem subset eisendeelsysteem 1 deelsysteem nsubset eisen eisen systeem bouwenbeschrijven bouwen

14 typologie prototyping gebruik als: specificatie- methode bouw- methode gebruikers- interface aankleden: rapporten etc. cruciale algoritmen verfijnen van controles en algoritmen proeftuin evolutionaire ontwikkeling alleen buitenkant alleen binnenkant buiten- en binnenkant bereik De rol van prototyping

15 Invoeren het installeren en operationeel in gebruik nemen van een informatiesysteem, met inbegrip van de organisatorische veranderingen

16 Invoeren: strategieën one-shot evolutionair volledige dekking stapsgewijze dekking geografische dekking systeemdekking incrementeel

17 Combinaties constructie-invoering one-shot evolutionair one-shotincrementeel constructiestrategie invoeringsstrategie incrementeel evolutionair

18 Ontwikkelstrategie een manier waarop het ontwikkelen van een component van een informatievoorzieningssysteem kan worden aangepakt: een globale filosofie over de wijze waarop ontwikkelactiviteiten en ontwikkelobjecten in de tijd worden geordend De ontwikkelstrategie is een combinatie van de strategie voor beschrijven, de strategie voor construeren en de strategie voor invoeren.

19 2 functionaliteit 1 doelstelling plan van aanpak 3 detailontwerp en bouw 4 beproeving en evaluatie radius = bestede inspanning of kosten Naar: Boehm Het spiraalmodel van systeemontwikkeling

20 Invloeden op het spiraalmodel De volgende parameters hebben invloed op de verschijning van het spiraalmodel: •risico’s •afmeting van ontwikkeld object •oplevering na elke cyclus? •totale applicatie vooraf gepland? •relatie tussen opeenvolgende cycli

21 Ontwikkelmodel een beschrijving van een standaardoplossing voor het ontwikkelen van een informatiesysteem

22 Ontwikkelmethode een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald resultaat te halen

23 Gedegen systeemontwikkelingmethode Een gedegen ontwikkelmethode biedt: •Verifieerbare resultaten (producten) •Duidelijke ontwikkelstappen (uitvoer, invoer en de relatie daartussen) •Per ontwikkelstap en per product: •regel/richtlijnen •technieken –werkwijzen –afbeeldingswijzen •hulpmiddelen •Scheiding tussen projectdocumentatie en systeemdocumentatie

24 De keuze voor methoden en technieken gekozen ontwikkel- strategie te gebruiken ontwikkel- methoden en -technieken (geautomatiseerde) hulpmiddelen keuze ondersteunen ontwikkelmodellen bepaalt naar Bemelmans (1987)

25 Workshops Gebruikers èn ontwikkelaars Snelle ontwikkeling Consensus over realistische specificatie Minder mijlpaalproducten Minder formele validatie Prototyping Systeemencyclopedie! Ontwikkel- scenario Pilotplan Pilotontwerp Terug- koppeling Beoordeling & Test Workshops Acceptatie Kort cyclische systeemontwikkeling

26 Beschrijven: kwaliteitseisen Voor het bepalen van kwaliteitseisen bestaan verschillende methoden, zoals: •Kwaliteitsbehoefte-bepaling (KBB): het inventariseren van kwaliteitsbehoeften bij belanghebbenden en gebruikers, en op basis daarvan de kwaliteitseisen afleiden •Quality Function Deployment (QFD): het identificeren en beschrijven van behoeften, wensen en verwachtingen van afnemers en het relateren daarvan aan specificaties

27 Onderscheid behoeften/eisen/maatregelen •behoeften: •eisen: •maatregelen: wat de gebruiker wil (tevreden gebruiker) wat wordt er afgesproken (beheersbare ontwikkeling) hoe wordt het gemaakt

28 Kringloop productkwaliteit Beschrijven Verifiëren en valideren Verifiëren, valideren en bijstellen OntwerpenBouwen Verifiëren BEHOEFTEN KWALITEITS- EISEN KWALITEITS- EISEN MAAT- REGELEN MAAT- REGELEN EIGEN- SCHAPPEN EIGEN- SCHAPPEN

29 Hulpmiddelen voor systeemontwikkeling Er bestaan verschillende hulpmiddelen voor de verschillende onderdelen van de systeemontwikkeling, zoals: •Analysis & Design tools (of upper-CASE-tools) •Development tools (of lower-CASE-tools) •GUI development tools •Repository based tools (of systeemencyclopedieën) Bestaande tools ondersteunen vaak meerdere van deze zaken.

30 Technieken upper-CASE-tools lower-CASE-tools Fasering Definitiestudie Basisontwerp Detailontwerp Constructie Computer Aided Software Engineering (CASE)

31 bedrijfs- informatie- model globaal ontwerp appli- catie bedrijfs- voering van informatie- systeem constructie en invoering initieel ontwerp informatie- beleid & -planning Ontwikkelen zonder systeemencyclopedie

32 bedrijfs- voering van informatie- systeem constructie en invoering initieel ontwerp informatie- beleid & -planning systeem- encyclo- pedie De rol van de systeemencyclopedie alle systeemdocumentatie op één plaats

33 AnalyseAssemblageHergebruik Architectuurraamwerk Analyse & ontwerp Kennisbeheer & -ontsluiting Assemblage & constructie Bedrijf Informatie- voorziening ApplicatieRealisatie Fabrieksmatige aanpak

34 relatie: gebruiker, ontwikkelaar ondersteuning: ontwikkelomgeving/ tools aanpak: ontwikkelstrategie, methode Evolutie in systeemontwikkeling


Download ppt "Gebruik & beheer Informatieplanning Definitiestudie Basisontwerp Proefconversie & acceptatie Conversie en invoering Informatiebeleid Handmatige procedures."

Verwante presentaties


Ads door Google