De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar “Veiligheid, Innovatie en Technologie” Utrecht, 28 maart 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar “Veiligheid, Innovatie en Technologie” Utrecht, 28 maart 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Seminar “Veiligheid, Innovatie en Technologie” Utrecht, 28 maart 2007
Innoveren is samenspel Seminar “Veiligheid, Innovatie en Technologie” Utrecht, 28 maart 2007 prof dr Peter Werkhoven, TNO Defensie en Veiligheid

2 TNO werkt aan veiligheid in al haar kerngebieden
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid TNO Industrie en Techniek TNO Bouw en Ondergrond TNO ICT 1150 medewerkers, kennisgebieden: Waarnemings-systemen Informatie & Operaties Bescherming, Munitie & Wapens Biologische & Chemische Bescherming Gedrag Training & Prestatie

3 Veiligheid : Systeembenadering
Inlichtingen & Informatie Gestuurd Optreden Systeem Veiligheid & Infrastructuren Dreiging Scenario Incident Waarneming Toezicht Opsporing Analyse Informatie Positie Risico Prioriteit Preventie Omgeving Situational Awareness Proactie Voorkomen Bescherming Effectief & Veilig Ingrijpen Operations Doctrine Gedrags-beinvloeding Preparatie Opleiding Uitrusting

4 Intelligent Cameratoezicht
Momenteel sterk gericht op camera-posities en opvolgings-structuur Ontwikkelingen: Lokale intelligentie (incidentdetectie en signalering) Koppelen databases (kenteken-, gezichtsherkenning) Volgen van personen of voertuigen (PASR04/ISCAPS, crowd surveillance) Beoordelen van patronen van bewegingen LEON: de volgende sheets evt snel tonen of gedeeltelijk weglaten ivm de tijd. Ze zijn bedoeld om iets van onze “track record” te tonen. Het programma van eisen is een zeer nauwkeurig omschreven verzameling technische eisen (niet merk-gerelateerd) t.a.v. onder meer alle apparatuur, meldkamer en infrastructuur. Het PvE is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met een aantal betrokkenen. (gemeentemedewerkers, politie, etc). Dit overleg bleek erg nodig om zo goed mogelijk duidelijk te maken wat de gebruikers wilden. Inzet meer typen sensoren (omni-stereo, IR, radar, chemisch, bio) Aandacht voor positie en inrichting meldkamer Advies hoe te handelen

5 @MIGO: Mobiel Toezicht Vreemdelingen
NTP project (2004 – 2007), 1,6M Euro (ism KMar, LogicaCMG, TNO) Doelstelling: Pre-operationeel intelligencesysteem voor informatiegestuurd optreden KMar. Systeemaanpak: voorinfo, risico-analyse, afhandelen, rapporteren. Operationele beproeving grensovergang A16 bij Hazeldonk Belangrijke resultaten: Doelgerichte en selectieve controles, pakkans verhoogd Leidt tot meer integrale aanpak van criminaliteit. KMar beoogt landelijke invoering

6 Vroegtijdig Waarschuwings Systeem Utrecht
Locatie Cartesius weg Gebruik bestaande camera infrastructuur

7 EU project SOBCAH (PASR05)
Surveillance of Borders Coastlines and Harbours Haven Genua Geleid door Italiaans Finmeccanica Omvang € 3 miljoen De cameraposities zijn uiteindelijk op een kaart weergegeven, inclusief de aanduiding (kleur gecodeerd) van het gebied waarin de camera kan observeren, herkennen of identificeren.

8 Vroegtijdige waarschuwing voor biobom
Detectie biologisch aerosolen: zeer snel (seconden), zeer gevoelig (individuele deeltjes), specifiek (“vingerafdruk” deeltje). Verspreidingsmodel en analyse incidentgevolgen Miltvuur-sporen. Mobiele version voor NBC voertuig

9 Gecoordineerde rampenbestrijding: Multi-team
Multi-team: coordineert informatie-uitwisseling bij rampen (foto’s, kaarten, simulaties), inzet hulpdiensten en bestuurders. Multi-team wordt nu operationeel gebruikt in de regio Rijnmond. Follow-up ICMS project “NEC-proeftuin”: samenwerking 10 regio’s.

10 Pro-actieve systemen op lokatie voor aansturen van optreden bij brand
Taakanalyse brandweerman & informatiebehoefte Tracking systeem in gebouwen (unieke radar transponder met nauwkeurigheid 0,5m) Sensor-ondersteunde verkenning (zie wat je collega ziet, lichte IR camera’s, gas detectie, radar door de muur, 3D-multi-sensor beeldvorming gebouwen)

11 Zelf-ontsmettende, beschermende en intelligente kleding voor hulpverleners
Bescherming hulpverleners tegen BC agentia: Polymeren met antimicrobiële activiteit Coating van textiel vezels met plasma-technologie, Gepatenteerd, vervolgtraject met Industrie. Real-time monitoring inzetbaarheid brandweerman: hartslag, temperatuur, vochthuishouding

12 Fouilleren op afstand Detectie verborgen wapens
Passieve detector (lange golf straling lichaam) Nu volledige scan in 20 s. 2007: doorontwikkeling portaal in start-up bedrijf: scan in 2 s. 2003 2005

13 Begrijpen en voorspellen radicalisering
Data 100% 100% Open source Open source Incidentenlijn Incidenten curve Occasion Occasion Violent action Violent Trigger Trigger Rumbling Rumbling Work Work up process - up process Covert source Covert source 20% 20% Proces Proces

14 Bescherming vitale infrastructuren
Analyse afhankelijkheden vitale sectoren Tegengaan domino-effecten Deelname Europese onderzoeksprojecten VITA en IRRIIS Toepassing binnen BZK project Vitaal

15 Veiligeidssystemen: niet vanachter het buro …
De basisgedachte achter dit proces is niet echt nieuw. Om van concept definition via concept development en concept refinement naar concept implementation te gaan is een bekend gegeven. Wat al enigszins nieuw is, is de rol van modelling & simulation. Om met behulp van m&s een assessment uit te voeren is in allerlei toepassingen zeer vernieuwend. Het mag duidelijk zijn dat dit op zich zware eisen stelt aan de gebruikte m&s. Wil de implementatie van NEC ook daadwerkelijk leiden tot NEC transformatie, dan dient aandacht te worden besteed aan de zogenaamde lines-of-development. Deze LOD verdienen ieder hun aparte aandacht, terwijl men daar tot nu toe vooral aandacht had voor material. Co-evolution in all Lines of Development CONOPS/Doctrine Organisation Training Leadership Material Personnel Facilities TNO en NEC Transformatie 31 mei 2006

16 Experimenteren met complexe veiligheidsconcepten
Simuleren van scenario’s Real-time interactie Gevalideerde modellen (!) Diverse aspecten: organisatie, techniek, opleiding, cultuur Monitoring & lessons learned

17 Voorbeeld van nationale samenwerking: Secure Haven
Secure Haven Den Haag zorgeloos en ongestoord bewegen in veilige gebieden toezicht ervaren als veiligheid, dienstbaarheid, en comfort Fundament zorgvuldige combinatie toezicht, identificatie- en authentificatie-middelen integratie toezicht- en regelsystemen openbare/privé integrale, robuuste en efficiënte dienstverlening en incidentafhandeling prettige omgeving met veiligheidsperceptie, verblijfsgemak en communicatie op topniveau. Den Haag als doel, proeftuin en basis voor internationale export van deze aanpak. Legal Capital, aantrekkelijk vestigingsklimaat Partners - Penvoerder: Campus Den Haag – U Leiden - TNO Defensie en Veiligheid - Capgemini Nederland B.V. Versterking cluster internationaal recht, vrede en veiligheid van het gebiedsgericht programma Pieken in de Delta - Zuidvleugel Randstad.

18 Dank!

19 Supply Chain Security Governance Transaction Logistics Bron: Rand
US Customs WCO Homeland Security EU Department of Transport IMO Transaction SHIPPER FORWARDER AGENT SHIPPING COMPANY RETAIL BANK INSURER CUSTOMER Logistics RAIL INLAND WATERWAYS TERMINAL SHIP Bron: Rand ROAD TRANSPORT DISTRIBUTION CENTRE

20 Samenvatting Op het gebied van veiligheid is publiek-private samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, veiligheidsorganisaties en overheden onontbeerlijk om tot snelle en effectieve innovaties te komen. Een mooi voorbeeld is de participatie van TNO in de Koepel Bedrijvigheid en Veiligheid Utrecht, een initiatief van de gemeente Utrecht waarin partijen hun krachten bundelen om veiligheidsdiensten te ontwikkelen op basis van breedbandige communicatienetwerken. TNO beantwoordt de grote behoefte aan snelle innovaties niet alleen met intelligente camera's, slimme radar en chemische en biologische detectoren voor het beveiligen van publieke ruimtes, maar ook met geavanceerde beschermende en intelligente kleding voor politie en brandweer, innovatieve materialen en constructies om gebouwen en vitale infrastructuur explosieveilig te maken, sensoren om door muren en kleding heen te kijken, en modellen die de radicalisering van groepen in kaart brengen. Dit zijn echter technologische bouwstenen van een groter geheel. In een systeembenadering voor veiligheid moet ook aandacht worden besteed aan aspecten als organisatie, cultuur, training en opleiding, leiderschap en maatschappelijke beleving. Deze elementen moeten in samenhang met de technologie tot ontwikkeling worden gebracht. Daar zijn ook geheel nieuwe methoden voor nodig, bijvoorbeeld het door TNO ontwikkelde Advanced Concept Develpment en Experimentation platform, op basis van gevalideerde inhoud en geavanceerde simulatie- en gametechnologie. Een voorbeeld van een dergelijke systeembenadering is het project Secure Haven: de ambitie van de stad Den Haag om de veilige en comfortabele legal capital van de wereld te zijn. Samen met de Universiteiten en bedrijfsleven ontwikkelt TNO blauwdrukken voor de realisatie van deze visie van onze regeringsstad.

21 TNO projecten cameratoezicht
Gemeente Arnhem (53 camera’s) Gemeente Utrecht (22 camera’s) Gemeente Maastricht (34+44 camera’s) Gemeente Purmerend (12 camera’s) Gemeente Zaanstad (56 camera’s) Gemeente Heerlen (123 camera’s) Gemeente Den Haag ( camera’s) Gemeente Zoetermeer (18 camera’s) Gemeente Leiden (0 camera’s) Gemeente Harderwijk (23 camera’s) Gemeente Delft (22 camera’s) Cameraplannen 28 NS-stations (ca. 800 camera’s) Technische deel “Handreiking Cameratoezicht” Handboek cameratoezicht NS Kosten/baten analyse IP-video voor NS Handboek cameratoezicht GVB Amsterdam Ondersteuning Rijkswaterstaat Ondersteuning RET Rotterdam Haalbaarheid regionale centrale Politie Haaglanden Specificaties regionale centrale Politie Haaglanden Onderzoek “effectiviteit centralist” Onderzoek “camera’s en verlichting” LEON: deze sheet evt weglaten en in volgende sheet benoemen: “PVE’s en ondersteuning bij camera observatie projecten in ca. 11 grote steden”.

22 Geleid door NL Capgemini Omvang € 25 miljoen
EU project Haven Rotterdam Geleid door NL Capgemini Omvang € 25 miljoen De cameraposities zijn uiteindelijk op een kaart weergegeven, inclusief de aanduiding (kleur gecodeerd) van het gebied waarin de camera kan observeren, herkennen of identificeren.

23 Tracking the bad guy met “chemische vingerafdruk”
Verband leggen tussen chemische sporen op plaats incident en verdachten. “Quick & dirty” synthese processen van VX en Sarin veroorzaken unieke “vervuilingen” VX gas, ontwikkeld in 1952, Porton Down Chemical Weapons Research Centre, Wiltshire, England


Download ppt "Seminar “Veiligheid, Innovatie en Technologie” Utrecht, 28 maart 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google