De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe normen - Theo Bemelmans Nieuwe normen EN ISO 156xx LASMETHODEKWALIFICATIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe normen - Theo Bemelmans Nieuwe normen EN ISO 156xx LASMETHODEKWALIFICATIE."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Nieuwe normen EN ISO 156xx LASMETHODEKWALIFICATIE

2 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Inhoud  Inleiding  Hoe kwalificeren?  Essentiële variabelen in een WPS  De kwalificatie  Het geldigheidsgebied

3 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Lasprocedure - ontwikkeling  Actie:  Ontwikkeling van de procedure  Goedkeuring  Vaststellen van de procedure  Vrijgave voor productie

4 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Lasprocedure - ontwikkeling  Pwps  Wpqr met grenzen volgens geldende normen  Wps gebaseerd op wpqr  Kopie wps of daaruit afgeleide lasconstructie

5 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Lasprocedure - ontwikkeling  Controle:  Fabrikant  Fabrikant, instantie  Fabrikant

6 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Goedkeuring door wie?  Acceptatie van een lasmethode voor een bepaald doel wordt gedaan door een “beoordelaar”. - Een beoordelaar van lasmethodes is – zo meldt de EN ISO 15605 – een persoon of organisatie die de overeenstemming met de desbetreffende norm verifieert. - In sommige gevallen kan dit door een Notified Body moeten worden uitgevoerd.

7 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Nieuwtjes  WPAR (welding procedure approval report) vervangen door WPQR  dus: pWPS, WPQR, WPS  Introductie “heterogene en homogene verbindingen”  Verschillen tussen basismateriaaldikte en lasmetaaldikte worden duidelijk

8 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Basismateriaal (geschiedenis)  CEN/TC 121/ SC1 “lasprocedure” is verscheidene jaren bezig geweest om te trachten een logische indeling en groepering te maken  Eerst alleen in Europa, nu al in de gehele wereld  EN 288-3, toen aanvulling A1, daarna CR/TR 12187 (uitgebreider en moder- ner)

9 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Basismateriaal (geschiedenis)  Nu: CR/ISO TR 15608, als document in principe bedoeld voor lasdoeleinden, maar met de nadrukkelijke mogelijkheid dat die indeling ook voor andere processen als warmtebehan- deling, warmvervormen en zelfs NDO zou kunnen worden toegepast  Binnenkort inclusief USA (ASME) en Japan  Deze oude normen zullen met het verschijnen van deze nieuwe norm worden teruggetrokken

10 Nieuwe normen - Theo Bemelmans WPS  Het systeem is gebaseerd op het gebruik van een WPS  De fabrikant stelt deze voor aanvang van het lassen op volgens de EN ISO 15609  Een WPS moet als pWPS worden geclassificeerd zolang deze nog niet conform één van in de normen genoemde methodes is gekwalificeerd  De pWPS wordt doorgaans door de fabrikant gemaakt op basis van zijn ervaringen of van andere informatie  De pWPS moet alle belangrijke fabricagevoorwaarden bevatten

11 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Verschillende kwalificatiemethoden  Kwalificatiemethode gebaseerd op de toepassing  Lasprocedureproeven: EN ISO 16514 serie Toepassing: kan altijd worden toegepast, tenzij de proceduretest onvoldoende correspondeert met de werkelijke lascondities

12 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Verschillende kwalificatiemethoden  Geteste lastoevoegmaterialen: EN ISO 15610 Toepassing is vanzelfsprekend gelimiteerd tot processen die lastoevoegmaterialen gebruiken. De toetsing van de lastoevoegmaterialen moet zijn uitgevoerd op het materiaal dat in de productie wordt gebruikt.

13 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Verschillende kwalificatiemethoden  Eerder opgedane ervaring: EN ISO 15611 Toepassing is beperkt tot procedures die in het verleden voor een groot aantal lassen zijn toegepast

14 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Verschillende kwalificatiemethoden  Standaard lasprocedure: EN ISO 15612 Vergelijkbaar met de lasprocedureproef

15 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Verschillende kwalificatiemethoden  Productie voorproeven: EN ISO 15613 Toepassing voor al die situaties waarbij de werkelijke omstandigheden niet in voldoende mate zijn te reproduceren in een van de standaard proefstukken

16 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Keuze van kwalificatiemethoden  De keuze van de uiteindelijke methode van kwalificeren voor een bepaalde opdracht is meestal een contractuele eis of wordt door een toepassingsnorm voorgeschreven  In de meeste gevallen dus géén vrije keuze voor de fabrikant

17 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Geldigheidsduur  Een lasmethodekwalificatie is voor altijd geldig

18 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Lasmethodebeschrijving (WPS)  Bedenk altijd dat de wps in principe als een werkinstru- ment moet kunnen worden gebruikt in de werkplaats en dat hij alle noodzakelijke informatie moet bevatten om een las te kunnen maken  Een WPS dekt materiaalgroepen, een diktegebied en een groep van toevoegmaterialen; daardoor is het soms zinvol om een gedetailleerde werkinstructie te maken voor één specifiek onderdeel of zelfs voor één las  Voor sommige toepassingen kan het noodzakelijk zijn de inhoud van de WPS uit te breiden of zelfs te beperken

19 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Basismateriaal  Conform met CR/ISO/TR 15608  Een wps mag een groep van materialen afdekken

20 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Enkele parameters op de WPS  AC/DC, elektrode, polariteit  Stroomsterkte  Spanning  Pulserend lassen: alle parameters moeten worden opgegeven indien ze traceerbaar zijn; piekstroom, piekspanning, basisstroom, puls- frequentie, balans  Wanneer deze parameters niet toegankelijk zijn, moeten de machine-instellingen of de programmakeuze worden bepaald

21 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Moderne stroombronnen  Een interessante nieuwe opmerking in de nieuwe norm betreft apparatuur waarbij het niet mogelijk is om ieder van de genoemde variabelen afzonderlijk te beheersen. De norm verplicht in dat geval om de machine-instellingen te specifiëren waarna het geldigheids- gebied van de WPS automatisch wordt beperkt tot apparatuur van dat specifieke type

22 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Temperaturen  Voorwarmtemperaturen (EN 1011-2)  Indien geen voorverwarmen wordt toegepast, dient toch een minimale werkstuktemperatuur te worden opgegeven  Tussenlagentemperatuur  Handhaven voorwarmtemperatuur: een nieuwe parameter; de minimale temperatuur voor de laszone wanneer het lassen wordt onderbroken  Waterstofarm gloeien: nieuwe parameters zijn het temperatuursgebied en de minimale verblijftijd  Warmtebehandeling na het lassen  Warmte-inbreng (heat-input)

23 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Proces specifieke parameters  Proces 111: uitsteeklengte  Proces13: beschermgasparameters aantal draadelektroden aanvullend toevoegmateriaal afstand contactbuis-werkstuk boogspanning metaalovergang  Proces 12: als er een méérdraadsysteem wordt toegepast, moet er een nauwkeurige configuratie opgegeven worden - min - max boogspanning vastleggen

24 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Proces specifieke parameters Proces14: type, diameter en codering wolfraamelektrode debiet beschermgas en gascupdiameter Proces 15: plasma samenstelling, nozzle diameter, debiet plasmagas,type lastoorts

25 Nieuwe normen - Theo Bemelmans Goedkeuring WPS  Een WPS behoeft in principe slechts de goedkeuring van de in het bedrijf werkzame lascoördinator  Acceptatie van een lasmethodekwalificatie voor een bepaald doel wordt gedaan door een beoordelaar  Een beoordelaar van lasmethodes is een persoon of organisatie die de overeenstemming met de desbetreffende norm verifieert  In sommige gevallen kan dit door een notified body moeten worden uitgevoerd. De functie kan ook vervuld worden door een erkende onafhan- kelijke instelling

26 Nieuwe normen - Theo Bemelmans WPQR  Welding procedure qualification record  Een rapport met alle relevante parameters  Zo gedetailleerd mogelijk weergeven, belangrijk voor de aanmaak van een nieuwe WPS en voor de toekomst


Download ppt "Nieuwe normen - Theo Bemelmans Nieuwe normen EN ISO 156xx LASMETHODEKWALIFICATIE."

Verwante presentaties


Ads door Google