De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Virtuele Mobiliteit: grenzeloos goed Ilse Op de Beeck en Mart Achten, KU Leuven Sander Schroevers, Hogeschool van Amsterdam 12 december 2013, Good Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Virtuele Mobiliteit: grenzeloos goed Ilse Op de Beeck en Mart Achten, KU Leuven Sander Schroevers, Hogeschool van Amsterdam 12 december 2013, Good Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Virtuele Mobiliteit: grenzeloos goed Ilse Op de Beeck en Mart Achten, KU Leuven Sander Schroevers, Hogeschool van Amsterdam 12 december 2013, Good Practices Workshop, Mechelen

2 Context en definities ‘‘Studentenmobiliteit is een belangrijk aspect van internationalisering... maar het is onmogelijk om een fysieke uitwisseling voor de meerderheid van de studenten te realiseren”

3 Definition Virtual Mobility VIRTUELE MOBILITEIT

4 Context en definities ‘‘Virtuele mobiliteit is de verzameling van ICT- ondersteunde activiteiten, georganiseerd op institutioneel niveau, met het oog op de realisatie of de ondersteuning van internationale en collaboratieve ervaringen in een context van onderwijzen en/of leren” Geen vervanging van fysieke mobiliteit maar een andere manier om mobiel te zijn!

5 Types van virtuele mobiliteit ➊ m.b.t internationale studenten- of personeelsuitwisselingen -Virtuele mobiliteit om studentenuitwisselingen te ondersteunen en te begeleiden (blended) -Virtuele mobiliteit om studentenuitwisselingen te realiseren, een student volgt een volledig studieprogramma via een ICT ondersteunde omgeving (virtueel)

6 ➋ m.b.t. internationale stages -Virtuele mobiliteit om internationale stages te ondersteunen en te begeleiden (blended) -Virtuele mobiliteit om internationale stages te realiseren (virtueel) Types van virtuele mobiliteit

7 ➌ m.b.t. een internationaal curriculum Virtuele mobiliteit als een scenario om een internationale dimensie te geven aan een (deel van) een studie, een opleiding (hoofdstuk, oefening, taak, project), programma, workshop, seminarie,… schaal van blended tot volledig virtueel Types van virtuele mobiliteit

8 VM Rijbewijs VM Rijbewijs

9

10 Presentatie Opzet Presentatie Opzet INTRO: grensoverschrijdend virtueel leren TOOLS: webcolleges, Skype, Facebook, etc. PROJECTS : transnationale virtuele mobiliteit OBSTAKELS: opleidkundig en institutioneel GLOBALISEREN: interculturele competentie

11

12 Virtuele Verankering Virtuele Verankering • UNESCO World Conference of Higher Education noteert als HO trends: 1.Globalisering / internationalisering 2.Afstandsonderwijs 3.Technologie => nieuwe leermodellen • Virtuele Mobiliteit, combineert deze. • Nog wel onderschat in academia.

13

14

15 INTERNATIONALE COMMUNICATIE TOOLS

16

17 VIDEO CONFERENCING VIDEO CONFERENCING

18 Cross Cultural Business Skills 跨文化商业技能

19

20

21

22 • Cross-cultural analyse: virtuele mobiliteitsplug-in • Project MarketBasket: virtueel mobiliteitssemester • EBS – Summer school instapmoduul (in Georgië) • EBS – Winter school instapmoduul (in Maleisië) • Markonderzoek voor Nederlandse Ambassades. Alternatieve Internationalisering Alternatieve Internationalisering

23

24 Kernvoordelen:  Wederzijdse kennistransfer.  Intensifiëren partner universiteiten.  Gevalstudies met ander perspectief.  Gezamenlijke leermiddelenproductie.  Interculturele leeromgeving.

25

26

27 27 Partnerzoektocht oneindig. Te weinig taaktoewijzingsuren. Begroting doorgaans knelpunt. Autonomie bij beoordelen/cijfers. Gebrek aan informeel contact. Virtueel => vergaande vastlegging.

28 Schroevers, 2011

29

30

31

32 Int. Negotiations, vermag te frustreren…, vermag te frustreren… Grensoverschrijdend communiceren

33 Cultuurdimensies Nederland - Pakistan Cultuurdimensies Nederland - Pakistan

34 • Streven is opdrachten te ontwerpen met maximale waarden contrapositionering. • We willen stootkrachtgarantie. • Vooranalyse door docenten. • Voorafgaand inwerkcollege. • e-Coaching tijdens/achteraf. INTERCULTURELE STOOTKRACHT

35

36 VIRTUELE MOBILITEIT IS LAAGDREMPELIG

37 De wereld is plat De wereld is plat • Globalisering creëert een nieuwe orde. • Globalisering beïnvloedt de agenda van internationalisering. • En internationalisering beïnvloedt weer de agenda van het Hoger Onderwijs. • Nog wel verdedigbaar studenten zich op de thuismarkt te laten focussen?

38 سؤال سؤال A A A A A Questions?Questions?Questions?Questions?

39 vmcolab.eu Presenter Name Event Name vmcolab.eu Het VMCOLAB project

40 vmcolab.eu VMCOLAB ‘European Co-Laboratory for the Integration of Virtual Mobility in Higher Education Innovation and Modernisation Strategies’ Duur: 1 oktober 2012 – 30 september 2014 Partners: •KU Leuven (BE) •SCIENTER (IT) •EFQUEL (BE) •Coimbra Group (BE) •University of Porto (PT) Vytautas Magnus University (LT) University of Granada (ES) University of Padova (IT) United Nations University (DE) University Politehnica of Bucharest (RO) Gefinancierd met de steun van de Europese Commissie in het kader van het Programma “Een Leven Lang Leren”

41 vmcolab.eu VMCOLAB – het project “een bijdrage leveren aan de innovatie en internationalisering van Europese hogeronderwijsinstellingen door het potentieel van ICT en virtuele mobiliteit ten volle te benutten en door de toegang tot internationale leerervaringen voor alle Europese studenten te vergemakkelijken” “ontwikkelen van ondersteuningsmaterialen en diensten voor zij die virtuele mobiliteit willen uittesten”

42 vmcolab.eu VMCOLAB – de doelstellingen •Ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem voor VM •Bewustzijn creëren bij de instellingen van het potentieel van VM •Bewustzijn creëren bij studenten van de mogelijkheden die ICT biedt voor interculturele studies •Opzetten en uittesten van een geheel van ondersteunende diensten voor hogeronderwijsinstellingen die VM willen uittesten •Integreren van VM in een institutionele academische context

43 vmcolab.eu VMCOLAB – de resultaten Voor hogeronderwijsinstellingen •Handboek voor kwaliteitszorg Virtuele Mobiliteit •Integratiekit voor Virtuele Mobiliteit •Seminaries Voor studenten •Gids rond Virtuele Mobiliteit •‘Virtual4Me’ website: http://virtual4me.vmcolab.euhttp://virtual4me.vmcolab.eu Voor beleidsmakers •Beleidsaanbevelingen •Policy seminar

44 vmcolab.eu VMCOLAB – de piloot cursussen •Piloot rond Open Educational Resources, Vytautas Magnus University •Piloot rond Water Management, KU Leuven •Piloot rond Career Service Staff Training, University of Padova -- --> Ondersteuning & training voor het opzetten van VM piloten -- -->VMCOLAB Co-Laboratory

45 vmcolab.eu Pilootproject Water Management •Vak Water Management •Coördinator: KU Leuven, België •2 andere universiteiten: Universiteit van Granada en Universiteit van Porto •Geïntegreerd in het reguliere curriculum •Delen van expertises van verschillende partnerinstellingen •Interculturele componenten

46 vmcolab.eu Pilootproject OER •3 ECTS cursus over OER •Coördinator: Vytautas Magnus University, Litouwen •University of Granada, Spanje, University of Pavia, Italië, University of Jyvaskyla, Finland, University of Porto, Portugal, EFQUEL

47 vmcolab.eu Pilootproject OER •Samenwerking tussen docenten en studenten •Groepsopdrachten •Duur: 5 weken •20 deelnemers •Certificaat

48 vmcolab.eu Meer informatie? VMCOLAB project website www.vmcolab.eu Virtual4Me website (voor studenten) virtual4me.vmcolab.eu

49 vmcolab.eu

50


Download ppt "Virtuele Mobiliteit: grenzeloos goed Ilse Op de Beeck en Mart Achten, KU Leuven Sander Schroevers, Hogeschool van Amsterdam 12 december 2013, Good Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google