De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Joz Motmans - Universiteit Antwerpen Steunpunt Gelijkekansenbeleid Promotoren: P. Meier (UA) & G. T’Sjoen (UZ Gent) Geweld op basis van transgenderisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Joz Motmans - Universiteit Antwerpen Steunpunt Gelijkekansenbeleid Promotoren: P. Meier (UA) & G. T’Sjoen (UZ Gent) Geweld op basis van transgenderisme."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Joz Motmans - Universiteit Antwerpen Steunpunt Gelijkekansenbeleid Promotoren: P. Meier (UA) & G. T’Sjoen (UZ Gent) Geweld op basis van transgenderisme

2 Context • Geen data ivm transfoob geweld: – geen registratiecode politie, wel klachten – geen onderzoek in B • Vragen vanuit beleid (cfr. Nationaal actieplan homofoob en transfoob geweld)

3

4 Onderzoek (2012-2014) • Doel: de geweldervaringen van trans personen in België in kaart brengen • Kwantitatieve aanpak – Kleine doelgroep & beladen thema – Anoniem, online, veel open vragen • Eerste tussentijdse rapport januari 2013:

5 Onderzoek (2012) • Literatuurstudie -> matrix van geweld • Vragenlijst ontwikkeld i.s.m. stuurgroep • Dataverzameling: online + vragenboekjes – promo: 3000 flyers & elektronische mailing & sociale media – april-augustus 2012 • Respons > 400 • Data cleaning & analyse

6 Literatuurstudie: matrix van geweldtypes Verbaal en psychisch geweld Fysiek geweld Seksueel geweld Materieel geweld Privaat Partner verbiedt trans man om naar transbijeenkomst te gaan Vrouw slaat echtgenote die zich man voelt Vader verplicht verwijfde zoon te masturberen Moeder gooit meisjeskleren van haar ‘zoon’ weg Publiek (openbaar) Leerlingen lanceren scheldcampagne op facebook trans meisje Pruik wordt van het hoofd gerukt in een dancing Groepje mannen trekken broek af van een transgender en betasten het lichaam Woning van trans vrouw wordt beklad met ‘vuil janet’

7 Vragenlijst • Sociodemografische variabelen: woonplaats, leeftijd, handicap, afkomst, relatiestatus, SO, woonsituatie, opleiding, inkomen • Gemoedstoestand: GHQ-12, VT SF36, zelfmoordgedachten en -pogingen (cfr. Gezondheidsmonitor) • Gendergeschiedenis: geslacht geregistreerd bij de geboorte, interseksualiteit, genderpresentatie, zelfidentificatie, transitiestappen, passabiliteit & herkenning

8 Vragenlijst • 4 types geweld: verbaal en psychisch, fysiek, seksueel, materieel – per soort: lijst van concrete itemslijst van concrete items – per item: frequentie (nooit, 1x, >1x) • Per type: zelfselectie ergste voorval: – ruime context – impact & beoordeling – aangifte politie (motivatie wel/niet, opvang, evaluatie) of andere diensten

9 Onderzoek (2012) • Literatuurstudie -> matrix van geweld • Vragenlijst ontwikkeld i.s.m. stuurgroep • Dataverzameling: online + vragenboekjes – promo: 3000 flyers & elektronische mailing & sociale media – april-augustus 2012 • Respons > 400 -> 260 uit België • Data cleaning & analyse

10 Maakte u ooit geweld mee omwille van uw transgender identiteit of achtergrond? (N=260) JaNee N%N% Verbaal en/of psychisch17678.94721.1 Fysiek5526.815073.2 Seksueel6331.613668.4 Materieel3618.416081.6 Geweld21582.74517.3 Resultaten: algemene geweldervaringen

11 Resultaten: verschillen? • ‘Geboortgeslacht man’: meer FG, SG en G(t) • Werkloos, langdurig ziek of AO: meer VG, FG, MG • Trans vrouwen: meer FG (t) en SG • Niet passabel: meer VG en G • Geweld? Lagere psychisch welzijn! – GHQ-12: lager indien FG, SG, MG (VG: gewenning?) – Vitaliteit: lager voor alle types geweld – MG: meer zelfmoord gedachten

12 Resultaten: internationale situering BEUSchotland VG78.9%44%62% FG26.8%7%17% SG31.6%?4% MG18.4%?? G82.7%73%62%

13 Reden voor grote verschillen? • Buitenland: enkel publiek geweld, en vaak enkel verbaal en fysiek geweld gemeten • Vraagstelling: geen nee/ja maar lijst met mogelijke situaties voorleggen: leidt tot hogere rapportering (verdringing!) • Interpretatie: motivatie = transfobie? • Wijze van rekrutering: online + papier

14 Voorlopig besluit • Whittle et al. (2007): trans vrouwen vaker dan trans mannen? JA voor FG en SG • Whittle et al. (2007): invloed van passabiliteit? JA voor VG en G • Geweld: invloed op psychisch welzijn, arbeidsgeschiktheid? Correlatie, geen causaliteit • Geen verschil voor leeftijd of opleiding • H: publiek vaker dan privaat – maar privaat vaker fysiek & seksueel?

15 Resultaten: vervolg? Meest ‘ernstige’ voorvallen: case-by-case data cleaning: motief? • context van geweld (plaats, tijdstip, locatie, …) • slachtofferprofiel • daderprofiel (bekend? aantal? kenmerken?) • aanleiding voor geweld • impact op het slachtoffer • de motivaties voor of tegen aangifte / melding • ervaringen met de politie en andere diensten

16 Wordt vervolgd… Bedankt! Contact: joz.motmans@ua.ac.bejoz.motmans@ua.ac.be www.steunpuntgelijkekansen.be

17 VERBAAL / PSYCHISCH GEWELD (1) Nooit Eén of twee keer Meerdere keren Er werd op mij geschreeuwd, geroepen en getierd  Ik werd uitgemaakt, afgeblaft of uitgescholden  Iemand maakte seksuele opmerkingen die mij beledigden  Ik werd uitgelachen of belachelijk gemaakt  Ik kreeg te maken met ongepaste nieuwsgierigheid  Ik werd geïsoleerd of genegeerd  Iemand spraak kwaad over mij of maakte mij zwart bij anderen  Ik werd door iemand achtervolgd  Mijn doen en laten werd door iemand gevolgd, ik werd gestalkt  Ik werd gepest (mondeling, per gsm, internet, …)  Ik werd afgeperst  Ik werd mondeling bedreigd (of via brief, telefoon, SMS)  Ik werd bedreigd met een voorwerp of een wapen  terug

18 VERBAAL / PSYCHISCH GEWELD (2) Nooit Eén of twee keer Meerdere keren Iemand belette dat ik medicatie nam of belette dat ik behandelingen kreeg die ik nodig heb voor de uitdrukking van mijn genderidentiteit (bv. hormonen, chirurgie, …)  Iemand belette me in mijn mogelijkheid om mijn genderidentiteit uit te drukken door andere soorten veranderingen in mijn voorkomen (bv. de kleren die je draagt, haar, …)  Iemand belette me in mijn mogelijkheid om mijn genderidentiteit uit te drukken door hoe ik mezelf benoem (vb. mijn voornaam of aanspreekvormen die ik gebruik)  Iemand belette me dat ik aan andere personen over mijn transgender achtergrond of identiteit kon vertellen  Iemand dreigde om over mijn transgender achtergrond of identiteit te vertellen aan mensen waar ik niet van wil dat ze het weten  Iemand maakte dat ik me beschaamd of schuldig of verkeerd voelde over mijn transgender achtergrond of identiteit  Iemand belette dat ik omging met andere trans personen en/of bijeenkomsten van trans groepen kon bijwonen  Iemand gaf aandacht of focuste op delen van mijn lichaam waar ik me zeer oncomfortabel over voel (niet seksueel)  Ik maakte een andere vorm van verbaal en/of psychisch geweld mee 

19 FYSIEK GEWELD Nooit Eén of twee keer Meerdere keren Ik werd geslagen met de hand  Ik werd vastgegrepen en er werd aan mij geduwd en getrokken  Ik kreeg vuistslagen  Ik kreeg schoppen of trappen  Er werd met een voorwerp naar mij gegooid  Ik werd geslagen met een voorwerp (stok, …)  Ik werd opgesloten of vastgebonden  Ik liep snijwonden op door geweld, ik werd met een mes bewerkt  Ik werd tegen meubels, muren gegooid  Mijn pruik werd van mijn hoofd gerukt  Ik maakte een wurgings- of verstikkingspoging mee  Ik maakte een andere vorm van fysiek geweld mee 

20 SEKSUEEL GEWELD Nooit Eén of twee keer Meerdere keren Iemand liet mij geslachtsdelen zien voor zijn / haar opwinding  Iemand betastte tegen mijn zin mijn borsten/geslachtsdelen  Iemand wreef zich tegen mij aan op een seksuele manier  Iemand dwong mij tot geslachtsgemeenschap  Iemand probeerde geslachtsgemeenschap te hebben met mij tegen mijn zin  Iemand verplichtte mij om zijn/haar geslachtsdelen te betasten  Iemand masturbeerde en genoot ervan mij daarnaar te doen kijken  Iemand verplichtte mij om hem/haar te bevredigen met de mond  Iemand verplichtte mij om hem/haar te masturberen met de hand  Iemand verplichtte mij om me uit te kleden om zich te laten opwinden  Iemand sloeg mij, deed mij pijn om zich seksueel op te winden  Iemand deed ooit iets seksueel met mij wat heel erg was, waaraan ik nachtmerries en hevige angst overhield  Ik maakte een andere vorm van seksueel geweld mee 

21 MATERIEEL GEWELD Nooit Eén of twee keer Meerdere keren Er werd ingebroken in mijn wagen of woning  Er werd ingebroken in mijn kluisje (op school, sportclub, werk, …) Mijn spullen / eigendommen werden gestolen  Mijn spullen / eigendommen werden vernield  Mijn gevel werd beklad  Mijn post werd onderschept  Mijn website/profiel werd gehackt  Mijn woning werd in brand gestoken  Ik maakte een andere vorm van materieel geweld mee 


Download ppt "Dr. Joz Motmans - Universiteit Antwerpen Steunpunt Gelijkekansenbeleid Promotoren: P. Meier (UA) & G. T’Sjoen (UZ Gent) Geweld op basis van transgenderisme."

Verwante presentaties


Ads door Google