De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ThinkQuest Projects gebruiken als e-portfolio

Verwante presentaties


Presentatie over: "ThinkQuest Projects gebruiken als e-portfolio"— Transcript van de presentatie:

1 ThinkQuest Projects gebruiken als e-portfolio

2 Wat is een e-portfolio? Enkele omschrijvingen
TQP gebruiken als e-portfolio Wat is een e-portfolio? Enkele omschrijvingen Volgens Kennisnet: Een e-portfolio is een middel om competenties te kunnen opslaan, beheren en tonen. Een portfolio is een map waarin iemand producten verzamelt, selecteert, erop reflecteert en waar vanuit iemand producten kan kiezen om te presenteren. Bij een e-portfolio gebeurt dit elektronisch. Volgens Kenniswiki: (en meer van toepassing op het basisonderwijs) In een digitaal portfolio verzamelt de leerling eigen werk van een bepaalde periode (van één of meerdere vakken of leergebieden) en vult dit aan met een reflectie over het eigen werk. Dit is dus iets van de leerling zelf en de leerling is ook de enige persoon die invloed uitoefent op het gepresenteerde werk. Daarnaast is het mogelijk om als school te werken met een portfolio waarbij ook de leraar een rol speelt. Bijvoorbeeld door naast de reflectie van de leerling de opmerkingen van de leraar toe te voegen. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

3 ThinkQuest Projects als e-portfolio
TQP gebruiken als e-portfolio ThinkQuest Projects als e-portfolio Via ThinkQuest Projects stel je leerlingen in staat om hun projecten, zoals spreekbeurten, werkstukken, presentaties, multimediale presentaties, discussies, debatten te bewaren gedurende hun hele schoolloopbaan. Door gebruik te maken van de tools van ThinkQuest Projects werken ze aan hun creatieve, technologische en communicatievaardigheden. Bovendien nodigt de omgeving hen ook uit om hun projecten wereldwijd te delen en te bediscussiëren. Leren krijgt hier een globale dimensie. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

4 TQP gebruiken als e-portfolio
Via een e-portfolio willen we leerlingen tonen hoe ze starten met een werk, hoe ze hun werk moeten bekijken en beoordelen en hoe ze met de nodige feedback kunnen omgaan. Naast het gebruik van de eigenlijke tools binnen ThinkQuest Projects kunnen leerlingen ook bestanden toevoegen vreemd aan de omgeving. We denken hier vooral aan presentaties, blogs, Google sites, documenten en andere web 2.0 toepassingen. Ze kunnen het uploaden naar ThinkQuest Projects of vanuit de omgeving linken naar bijv. een blog. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved 4

5 Opstarten van een e-portfolio?
TQP gebruiken als e-portfolio Opstarten van een e-portfolio? Het opstarten van een e-portfolio kan klein in omvang zijn en alsmaar meer uitgebouwd worden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld in eenzelfde leergebied drie keer per maand een kleine opdracht posten. Maar de omgeving kan eveneens gebruikt worden om opdrachten uit te werken waarvoor leerlingen meer tijd krijgen en er ook thuis aan kunnen werken. Een e-portfolio is iets persoonlijks en de inhoud ervan is eigendom van de leerling zelf. De leerling zal dus zelf instaan voor het beheer van zijn e-portfolio. Maar het is wel belangrijk dat je als leerkracht parameters kan instellen, bijvoorbeeld welke inhouden mogen in de e-portfolio en hoe delen we de inhouden op? ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved 5

6 Voorbeeld indeling e-portfolio op TQP
TQP gebruiken als e-portfolio Voorbeeld indeling e-portfolio op TQP Een leerling zal uiteraard onder zijn eigen account binnen ThinkQuest Projects de e-portfolio aanmaken. Omdat een leerling binnen de omgeving geen eigen mappenstructuur (lees: project) kan aanmaken, moeten duidelijk afspraken gemaakt worden omtrent de paginastructuur. Een voorbeeld kan zijn: Eigen startpagina. Pagina’s van de portfolio in een duidelijke structuur die steeds dezelfde blijft. Persoonlijke pagina’s liefst ook opgebouwd volgens een afgesproken stramien. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved. 6

7 Voorbeeld indeling e-portfolio op TQP
TQP gebruiken als e-portfolio Voorbeeld indeling e-portfolio op TQP ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

8 Welke inhouden kunnen in een e-portfolio?
TQP gebruiken als e-portfolio Welke inhouden kunnen in een e-portfolio? Persoonlijke gegevens: In een aparte pagina. Integratie van deze gegevens kan voor het basisonderwijs ook op de startpagina van de leerling bovenaan, maar de inhoud moet dan aangepast bij start van een nieuw schooljaar. Resultaten worden steeds aangevuld met: Nieuwe documenten. Aangepaste documenten (correcties). Reflecties Eigen reflecties. Reflecties van teamgenoten. Reflecties van leerlingen. Evaluatie Evaluaties van de leerkracht. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved 8

9 Inhoud op een pagina: voorbeeld 1
TQP gebruiken als e-portfolio Inhoud op een pagina: voorbeeld 1 ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved 9

10 Inhoud op een pagina: voorbeeld 2
TQP gebruiken als e-portfolio Inhoud op een pagina: voorbeeld 2 ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved 10

11 TQP gebruiken als e-portfolio
Reflecties Leerlingen zullen begeleiding nodig hebben om hun werk te analyseren en om erover te reflecteren. Het geven van goede feedback, vooral in vraagvorm, over hun werk zal hen helpen om hun werk te verbeteren en aan te passen daar waar nodig. Dit eerder dan het louter opsommen wat goed en minder goed was. Met deze feedback en reflectie en met behulp van duidelijk vooraf bepaalde leerdoelen zal de leerling dan in staat zijn om zijn werk te analyseren en verbeteringen aan te brengen daar waar nodig. De ontwikkeling van een e-portfolio hangt samen met de kwaliteit van het leren. Dit staat in direct causaal verband met de kwaliteit van de zelfreflectie van de leerling over zijn werk. Leerlingen hierin structureel gidsen geeft hen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de kwaliteit van het leren. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

12 Welk soort reflectie? TQP gebruiken als e-portfolio Zelfreflectie
De leerling reflecteert over het eigen werk: Zijn alle vooropgestelde projectdoelen bereikt? Waarom wel en waarom niet? Kan en zijn er verbeteringen aangebracht waar nodig? Reflectie door het team Hoewel leerlingen vaak individueel aan een project werken, is het ook nodig om hen in team te laten werken aan een project. Binnen een team krijg je een wisselwerking en leren de leerlingen veel van elkaar: ze leren er feedback geven en ontvangen, ze leren er discussiëren en ze leren er problemen oplossen. Nuttig kan zijn om zulk moment van teamwerk te filmen en te bespreken met de leerlingen. Ook dit kan in de e-portfolio geplaatst worden. Om leerlingen hierop voor te bereiden is er binnen het project E-portfolio op de partnersite van KlasCement een document aanwezig voor de leerlingen. Je hebt wel een account nodig om je aan te melden. Indien aangemeld, kopieer en plak je het webadres in je browservenster. Reflectie door de leerkracht Het geven van goede feedback over hun werk zal hen helpen om hun werk te verbeteren en aan te passen daar waar nodig. Dit eerder dan het louter opsommen wat goed en minder goed was. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

13 Voorbeeld van een reflectie
TQP gebruiken als e-portfolio Voorbeeld van een reflectie ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

14 TQP gebruiken als e-portfolio
Evaluatie Je kunt de inhoud van een e-portfolio op twee manieren gaan beoordelen. 1. Je kunt de e-portfolio op zich gaan gebruiken om het hele werk van de leerling te beoordelen. Dit gebeurt door de leerkracht en je kunt hiervoor een checklist gebruiken die eveneens in dit project verwerkt is via het project op de partnersite van KlasCement. 2. Je kunt de e-portfolio gaan gebruiken om een tussentijdse evaluatie van het werk van de leerling te doen. Deze tussentijdse evaluatie kan zowel door de leerkracht, door de leerling zelf als door medeleerlingen gedaan worden. Door het monitoren van al deze gedachten, deze ideeën en deze reacties kan de leerkracht dan waardevolle aanwijzingen geven die de leerling kan gebruiken om zijn werk te verbeteren. Ook de aanwijzingen van andere leerlingen worden door de leerkracht opgevolgd en op hun kwaliteit beoordeeld. ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

15 Voorbeeldblad evaluatie
TQP gebruiken als e-portfolio Voorbeeldblad evaluatie ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

16 Project E-portfolio op ThinkQuest Projects
TQP gebruiken als e-portfolio Project E-portfolio op ThinkQuest Projects Indien je reeds een account hebt op ThinkQuest Projects kan je dit project met alle documenten terug vinden via: Let wel: je moet je eerst aanmelden met je account. Daarna knip en plak je het webadres in een nieuw browservenster. Het project omvat: Instructiefiche voor de leerlingen; Instructiefiche voor de leerkrachten; Document Peer Review voor de leerlingen; Evaluatiefiche voor de leerkracht; Achtergrondinformatie over een e-portfolio. Nog geen account, maar toch interesse om gratis met ThinkQuest Projects aan de slag te gaan? Mail voor meer info naar: ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved

17 Bronnen TQP gebruiken als e-portfolio Oorspronkelijke bron:
Project: My Portfolio by Ms Bein, Mrs Britt, Mrs Harris Andere bronnen: Kennisnet: ©2008, Oracle Education Foundation • All Rights Reserved


Download ppt "ThinkQuest Projects gebruiken als e-portfolio"

Verwante presentaties


Ads door Google