De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tineke Logier 2BDOHO.  Waarom stage in Bellewaerde Park?  Voorstelling Bellewaerde Park.  Voorstelling dieren.  Parasieten bij de dieren.  Eigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tineke Logier 2BDOHO.  Waarom stage in Bellewaerde Park?  Voorstelling Bellewaerde Park.  Voorstelling dieren.  Parasieten bij de dieren.  Eigen."— Transcript van de presentatie:

1 Tineke Logier 2BDOHO

2  Waarom stage in Bellewaerde Park?  Voorstelling Bellewaerde Park.  Voorstelling dieren.  Parasieten bij de dieren.  Eigen mestonderzoek.  Persoonlijke visie.

3 -Grote diversiteit aan dieren -Verzorging alle diersoorten -1 van de favoriete parken

4  Familiepark in Ieper – attracties/dieren.  Ontstaan in 1954 als ‘Toeristisch centrum’ met vogelpark.  Stichter Albert Florizone.  1969: overlijden stichter, overname door echtgenote en zonen.  Wandelsafari, eerste olifanten.  Voortdurende uitbreiding attracties en diersoorten.  2006: overnamen door ‘Compagnie des Alpes’, behoort tot 1 van belangrijkste groepen actief in themaparken.  Officiële erkenning, lid van EAZA.

5  Dierenartsen  Labo Bruyland  Mestonderzoeken  Problematiek parasieten  Behandeling

6  Aziatische olifanten Po-Chin en Assam. => onlangs naar ander zoo getransporteerd en vervangen door Fachim en Tunga, jonge mannetjes van 4 jaar oud.

7  Rotschild giraffen Gonda, Zuri en Simone. => Onlangs nieuwe mannelijke giraf aangekomen in het park en geboorte van mannelijke giraf Zuberi.

8  Trichuris sp. waargenomen. • Trichuris trichiura of zweepworm. • Wereldwijd. • Volwassen wormen in darmkanaal, eieren via feces naar buitenwereld en opname door gastheer. • Symptomen: meestal symptoomloos (enkele wormen). Bij massale infectie: bloederige diarree, bloedarmoede, vermageren. Kan fataal zijn voor jonge dieren. • Behandeling: Parazan, Mebendazol.

9  Capillaria sp. waargenomen. • Veel soorten bij vertebraten, zelden bij mens. • Veel voorkomende: Capillaria hepatica.  Wereldwijd.  Volwassen wormen in lever van gastheer.  Eieren niet naar buiten via feces, maar komen vrij door sterfte van gastheer of doordat de gastheer opgegeten wordt.  Moeilijke diagnose -> symptomen: diarree, zwakte, vermageren, sterfte (post mortem onderzoek).  Behandeling: Mebendazol.

10 => 5 mannelijke zebra’s. => Verblijven op de savanne samen met de giraffen.

11  Parascaris equorum waargenomen. • Spoelworm, parasiet bij paarden (gastheerspecifiek). • Infectie kan op elke leeftijd, maar vooral bij veulens. • Volwassen wormen in dunne darm. Eieren via feces naar buiten en opgenomen door gastheer. • Symptomen: bij veulens, versnelde ademhaling, hoesten, neusuitvloeiing. Bij oudere dieren meer algemene ziektesymptomen, zoals gewichtsverlies, zwakte, gebrekkige eetlust. Soms verstopping van de galwegen met ernstige koliek. • Behandeling: veulens zeker regelmatig ontwormen. Ivermectine.

12 => 2 vrouwtjes en 1 mannetjes (zie kleur verenkleed). => Struisvogels samen op savanne met giraffen en zebra’s. => Wegens vechtpartijen opgehaald door hobbykweker.

13 => Strongyloides sp. waargenomen. • Strongyloides stercoralis (rondworm) meest voorkomende soort, zowel bij dieren als mensen. • Besmetting door penetratie van infectieuze larven doorheen de huid. • Via bloed naar de longen. Worden opgehoest en ingeslikt en komen in darmen terecht. Eieren via feces naar buiten. • Symptomen: zowel aan luchtwegen als aan darmstelsel. Meestal asymptomatisch. Bij massale infectie, weefselbeschadiging met zweren. • Behandeling: Ivermectine, Albendazol.

14  Toxoplasma gondii waargenomen. • Aandoening: Toxoplasmose (zoönose), wereldwijd, zowel bij dieren en mensen als tussengastheer. • Eindgastheer altijd katachtige. • Besmetting: eten van vlees met cysten of orale opname van de infectieuze oöcysten (via kattenfeces). • Eéncellige parasiet, vestigt zich in darmwand en oöcysten komen via feces in buitenwereld terecht. • Symptomen: bij dieren vrijwel geen symptomen (eventueel bij jonge katjes). Bij de mens gevaarlijk tijdens zwangerschap (congenitale toxoplasmose)met ernstige afwijkingen bij foetus of zelfs spontane abortus. • Preventief oöcysten in vlees doden door invriezen/verwarmen. Nog geen vaccin voor mensen, voor dieren bestaat er een weinig betrouwbaar vaccin. • Behandeling: Pyrimethamine in combinatie met sulfadiazine, Clindamycine.

15 => 2 mannelijke stokstaartjes. Parasieten bij de stokstaartjes.  Coccidia sp. waargenomen. Niet duidelijk welke soort het betreft.  Nieuw soort die parasiteert bij stokstaarten in dierenparken: Cystoisospora timoni. Niet veel rond gekend.

16  8 wallaby’s, zowel mannetjes als vrouwtjes.

17  Trichostrongylus sp. waargenomen. • 32 soorten bij dieren, waarvan 8 bij de mens. • Deze rondwormen leven in darmstelsel van gastheer. Eieren komen via feces in buitenwereld en ontwikkelen zich tot larven die worden opgenomen door gastheer. • Symptomen: asymptomatisch bij lichte infectie. Bij zware infectie: diarree, vermageren, anemie, buikpijn. • Geen vaccin. • Behandeling: Moxidectine.

18 => 5 mannelijke wasberen. Parasieten bij de wasberen.  Talrijke grote eiachtige structuren gevonden, parasitaire of plantaardige oorsprong?  Strongyloides sp. waargenomen (-> struisvogel).

19 => 6 ringstaartmaki’s. => 3 witkopmaki’s (koppel met jong). Parasieten bij de lemuren. => Lintwormeieren waargenomen bij ringstaartmaki’s, niet duidelijk welke soort.

20 => 11 doodshoofdaapjes, waarvan 9 Grijsgroene en 2 Boliviaanse. Parasieten bij de doodshoofdaapjes. => Trichuris sp. en Capillaria sp. waargenomen. Niet duidelijk welke soorten, zelfde als bij giraffen?

21  11 mannelijke en vrouwelijke kapucijnapen. Parasieten bij de kapucijnapen. => Geen waarnemingen.

22 => 5 leeuwen, 4 vrouwtjes en 1 gecastreerd mannetje.

23  Toxascaris leonina waargenomen. • Spoelworm bij honden en katten, zoönose. • Volwassen wormen leven in darmen en eieren komen via feces naar buiten. Gastheer neemt eieren op of besmet zich via het eten van een tussengastheer (vooral knaagdieren) met larven in zijn weefsel. • Symptomen: meestal asymptomatisch, indien toch symptomen, vermagering, zwakte, groeivertraging, braken, constipatie. • Behandeling: Telmin

24  6 mannelijke en vrouwelijke tijgers. Parasieten bij de tijgers.  Wormeieren waargenomen. Niet duidelijk welke wormen. Misschien Toxascaris leonina.  Strongyloides sp. waargenomen. Ook niet duidelijk welke soort.

25 => 2 Geoffroykatten, broer en zus. => Mannetje ondertussen geruild in kader van kweekprogramma.  Niet zichtbaar voor publiek. Geen parasieten waargenomen.

26  2 capibara’s, mannetje en vrouwtje. Geen parasieten waargenomen.

27 => 7 mara’s (2 groepen). Parasieten bij de mara’s. => Strongyloides sp. en Capillaria sp. waargenomen. Niet duidelijk welke soorten. Reeds waargenomen bij andere diersoorten.

28  11 dwerggeiten en 3 Walliser geiten. Parasieten bij de geiten.  bij beide soorten zijn Coccidia eieren teruggevonden. Niet duidelijk welke soort. Meerdere soorten mogelijk zoals Eimeria arlongi en Eimeria caprina die regelmatig voorkomen.  Behandeling van cocciodiose bij geiten, schapen en runderen met Vecoxan.

29 Parasieten bij het kameroenschaap.  Eimeria sp. waargenomen. Welke soort is niet duidelijk. De meest voorkomende soorten bij schapen zijn Eimeria crandallis en Eimeria ovinoidalis.

30 => 2 Vlaamse reuzen.

31  Coccidia eieren en larven waargenomen. • Verschillende Eimeria soorten mogelijk bij konijn. • Onderscheid darmcoccidiose en levercoccidiose. • Levercoccidiose veroorzaakt door Eimeria stiedae; darmcoccidiose veroorzaakt door o.a. Eimeria perforans, Eimeria magna, Eimeria media. • Meestal zijn konijnen drager van 2 of 3 soorten en besmetten zich via eten, drinken en lichaamsonderhoud. • Meer sterfte bij darmcoccidiose door ernstige waterige diaree. • Behandeling: Baycox (meest effectief).

32  46 eenden op de vijver nabij de ringstaartmaki’s. Geen parasieten waargenomen.

33

34

35  Ascaridia galli waargenomen. • Spoelworm, wereldwijd verspreid, parasiteert bij vogels. • Volwassen wormen leven in het darmstelsel waar ze de darmen irriteren en de spijsvertering beïnvloeden. • Gastheer besmet zich met de eieren die via de feces in de buitenwereld terechtkomen. • Symptomen: in de beginfase verhoogde eetlust, maar toch vermageren de dieren (belangrijkste symptoom), zelden treedt diarree op. Vaak verstopping van dunne darm, met gezwollen buik, verminderde eetlust en braken. Kan fatale afloop kennen. • Behandeling: Flubenol.

36  Eimeria tenella waargenomen. • Deze protozoa veroorzaakt darmcoccidiose bij pluimvee (vooral jonge dieren). • Besmetting door orale opname van oöcysten via water of voedsel. • Volwassen parasieten dringen binnen in mucosa van blinde darm. De oöcysten komen via de feces in de buitenwereld terecht. • Symptomen: waterige diarree, sterke bloedingen ter hoogte van infectie, lusteloosheid, vermagering, sterfte. • Moeilijk te bestrijden, zeer resistente oöcysten. • Behandeling: Baycox, Paracox, sulfamiden.

37

38  Histomonas meleagridis. • Protozoa die parasiteert bij kalkoenen (eindgastheer) of bij ander pluimvee. • Heterakis gallinarum -> worm, tussengastheer (vector). • Blackhead disease of Histomoniasis. • Besmetting gebeurt via opname van de eieren van de Heterakis gallinarum waarin zich de parasiet bevindt. • Symptomen: minder eetlust, vermageren, warrige veren, ineengekrompen met neerhangende kop, halfgesloten ogen, zwarte kop, zwavelkleurige diarree met bloed, hoge mortaliteit. • Behandeling: alle kalkoenen !!! Flubenol en Flagyl.

39 Parasieten bij de Chileense flamingo’s. => Verschillende eieren en larven van Coccidia waargenomen.

40 Parasieten bij de Europese flamingo’s. => Strongyloide-achtige eieren waargenomen. Vermoedelijk afkomstig van wilde eenden.

41

42

43 StreepkopganzenSneeuwganzenBrandganzen ManenganzenRoodhalsganzenBoerenganzen

44  Onder begeleiding van Mevr. Viaene.  Recentelijk ontwormd, toch kans op aantreffen van parasieten.  Mestonderzoek bij leeuwen, tijgers, wasberen en zebra’s.  Onderzoek via flotatiemethode.  Leeuwen en tijgers => enkele cysten van Entamoeba sp.  Wasberen => ei van Strongyloides sp. waargenomen.  Zebra’s => geen waarnemingen.

45  Stage in Bellewaerde Park => goede keuze.  Grote variëteit aan dieren.  Verzorging alle diersoorten.  Zowel werken in groep als zelfstandig werken met veel verantwoordelijkheid.  Leuke samenwerking met vaste dierenverzorgers.  Aantal diersoorten zal in de toekomst verder uitbreiden, nood aan meer dierenverzorgers.

46 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Tineke Logier 2BDOHO.  Waarom stage in Bellewaerde Park?  Voorstelling Bellewaerde Park.  Voorstelling dieren.  Parasieten bij de dieren.  Eigen."

Verwante presentaties


Ads door Google