De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten
integrale veiligheid Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten

2 visie lokale politie amow
Ter uitvoering ZVP waar GGPZ als dwingende visie werd weerhouden Opstart bevoorrechte partner politie (TTT/ wijkprojecten) Ter uitvoering politiestrategieën : problem solving hotspots broken windows reassurance policing community policing intelligence led policing compstat

3 visie gemeentebestuur asse
Ontwikkeling toekomstgerichte visie iv : schepen van iv voltijds coördinator Gemeenschapswachten Vanuit de lokale politie : ondersteuning door hcp aanstelling aanspreekpunt iv centrum voor iv : coördinator gemeenschapswachten wijkwerking lokale politie

4 CENTRUM INTEGRALE VEILIGHEID
Visies lokaal bestuur en politie verenigd door oprichting centrum voor iv Gevestigd in Zellik, in het wijkcommissariaat van de lokale politie Coördinator : iv als aparte dienst rechtstreeks onder burgemeester en secretaris, als onderdeel van gemeente en belangrijke partner binnen politie centrum iv coördinator iv gemeenschapswachten wijkwerking politie Zellik camerabewaking

5 gezamenlijke beleidsafstemming iv door gemeente en politie
Ontwikkeling van lange termijnstrategie en ad hoc beleid door kerngroep integrale veiligheid : Koen Van Elsen Burgemeester Kurt Tirez Korpschef Jan De Backer Schepen van IV Micheline De Mol Voorzitter OCMW Aanspreekpunt iv politie CP Rudy Segers Elke Willemse Coördinator IV

6 OMKADERING gemeenschapswachten
Dagelijkse aansturing door : coördinator iv Elke Willemse aanspreekpunt iv CP Rudy Segers wijkwerking Zellik o.l.v. teamchef hinp Alain Perrault wijkwerking Asse o.l.v. teamchef hinp Kris Verhasselt

7 gemeenschapswachten wie? Daniel Jeroen

8 dagelijkse werking Opdrachten door CIV : doorgekregen van andere gemeentediensten, meldingen door burgers via post, mail, facebook, Pro?bleembox of via project VIA, vragen van externe diensten, beslissingen in werkgroepen, … Opdrachten van wijkwerking : kleinere meldingen van overlast (sluikstort, geluidshinder, hinderlijke begroeiing, …) Vaststellingen in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties : beide bevoegd als gemeenschapswacht-vaststeller

9 dagelijkse werking Meldingen worden aangemaakt en opgevolgd in afgesloten gedeelte van het ISLP-systeem, zodat wijkwerking mee kan opvolgen op te volgen hot spots vastgelegd in het systeem bij vragen of klachten kunnen overzichtslijsten worden aangemaakt civ heeft dagelijks overzicht van waar gemeenschapswachten zich bevinden via live tracking kan worden nagegaan of een gemeenschapswacht in de buurt is van een bepaald probleem Systeem van personal trackers :

10 projecten Convenant sociale veiligheid De Lijn/ NMBS
opzetten gezamenlijke preventie- en controleacties met politie en controleurs samenwerking veiligheid op en rond openbaar vervoer Acties i.h.k.v. gas-problematiek in samenwerking met iv en politie vb. campagne laat je huisnummer zien vb. hondenpoepactie

11 projecten Deelname verkeersweken Inzet tijdens evenementen
mega-project samenwerking met preventiedienst politie en scholen organisatie verkeersweken voor lagere graden (oversteeklessen, fietsparcours, dode-hoekproblematiek, trammelant Inzet tijdens evenementen hopduvelfeesten kerstmarkten onthaal nieuwe inwoners project Sociale Cohesie fietsvriendinnen

12 projecten Pro?bleembox Werkgroep hangjongeren
laagdrempelige dienstverlening ter bevordering burgerparticipatie en versterking zelfredzaamheid van de bevolking 13 brievenbussen verspreid over grondgebied Asse Dagelijks leeggemaakt door gw’en, opvolging door civ Werkgroep hangjongeren opgericht nav gesignaleerde problemen preventieve aanpak door organiseren van alternatieven repressieve aanpak door georganiseerde controle politie en gemeenschapswachten

13 projecten Aanwezigheid op infoavonden en infostand iv
Gezamenlijke infostand politie /iv Infoavonden Ken je wijkagent Verhogen van de zichtbaarheid en herkenbaarheid naar de burger toe Regelmatige publicaties in gemeentelijk infoblad Organisatie stages lln 7de jaar veiligheidsberoepen (i.s.m. politie AMOW) Kennismaking met verschillende diensten politie, gemeenschapswachten en integrale veiligheid door lln Anderlecht, Geraardsbergen en Hasselt Wervingsreserve mogelijke kandidaten politie of gemeenschapswachten

14 projecten Project sleutelfiguren in de wijk (i.s.m. wijkwerking)
jaarthema iv 2011, in het kader van compstat project ter bevordering contact en info-uitwisseling tussen bevolking en hulpdiensten concrete uitwerking najaar 2011 Uitbouw centrum iv Wemmel uitbouwen gelijkaardige samenwerking en synergie tussen iv, gemeenschapswachten en lokale politie Asse in gemeente Wemmel

15 kritische reflecties Twee gemeenschapswachten: te weinig voor grondige opvolging hele grondgebied (aanvraag schoolspotter lopende) Startbaners : volgen van opleiding, eens ervaring mogen ze niet verder werken Moeilijk om kandidaten te vinden die aan het profiel voldoen : daarom recrutering via stagiairs 7de jaar veiligheidsberoepen Niet inzetten als goedkope politiemensen : uitholling van de politiefunctie (rolverwarring)

16 29 juni 2011 - opgemaakt door civ elke willemse
dank voor uw aandacht 29 juni opgemaakt door civ elke willemse


Download ppt "Samenwerking lokale politie - iv - gemeenschapswachten"

Verwante presentaties


Ads door Google