De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MN Bijeenkomst Fiets File Beter casus MN Thomas van Dijk, HRM 11 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MN Bijeenkomst Fiets File Beter casus MN Thomas van Dijk, HRM 11 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 MN Bijeenkomst Fiets File Beter casus MN Thomas van Dijk, HRM 11 maart 2013

2 Bedrijfsprofiel 2

3 Pensioenreuzen 3

4 Kerncijfers 4

5 Onze opdrachtgevers 5

6 Uitgangspunten Business Case Mobiliteit Aanleiding: Verhuizing naar Zilveren Toren Den Haag en minder beschikbare parkeer – plaatsen Doelstellingen: •Verminderen CO 2 -uitstoot (MVO/ duurzaamheidsdoelstelling) •Behoud en versterking aantrekkelijk werkgeverschap Uitwerking van deze doelstellingen: Verminderd autogebruik = vermindering CO2-uitstoot. Huidige medewerkers van MN ervaren een belemmering van keuzevrijheid. Daarom aandacht voor aantrekkelijk maken van innovatieve en leuke alternatieven (e-bikes, e-scooters, deelname proeftuin, communicatie via e-magazine, etc.). Bijeenkomst RAI Vereniging 6

7 Overige uitgangspunten •Samenhang met MN Werkt! •Geen bezuiniging op totale kosten voor vervoer van MN •Passen in (optimaal gebruik maken van) werkkostenregeling •Reiskostenregeling betreft een tegemoetkoming in de kosten (niet te verwarren met inkomen/salaris!) Bijeenkomst RAI Vereniging 7

8 Uitwerking vervoersbeleid (woon-werk) •Verstrekken van OV-bewijzen (= altijd kostendekkend i.t.t. km-vergoeding) •Abonnementen of losse reizen hangt af van omslagpunt in prijs •Meer mogelijkheden om auto met alternatieven te combineren (deel km-vergoeding, deel OV-verstrekking) •Fietskilometers ook vergoeden (19 cent per km) •Ondersteunen van keuze (helpdesk!) •Tegemoetkoming in aanschafkosten voor tweewieler van € 250 •Renteloze lening tweewielers •Kortingsregeling via leveranciers voor tweewielers (15%) •Km-vergoeding op basis van standaard werkpatroon (= werkelijke reisdagen, m.u.v. thuiswerken  “mobiliteitsbudget”) •Km-vergoeding op basis van snelste route (i.p.v. postcodetabel) 8

9 Uitwerking vervoersbeleid (woon-werk) •Voordeel door efficiënt gedrag (MN werkt!) is voor medewerker •Leaserijders krijgen een NS businesscard. Deze mag gebruikt worden voor zowel de zakelijke kilometers als voor woon-werkverkeer •Restrictief parkeerbeleid (niet bijhuren…) •Leaserijders kunnen afstand doen van de leaseauto in ruil voor een mobiliteitsbudget van 100% maandelijks leasebedrag. Dit kan aan het eind van het jaar een fiscaal voordeel opleveren door slim gebruik te maken van verschillende reismodaliteiten die MN biedt. 9

10 Voor de verhuizing • Communicatie –E-magazines –Voorlichtingsbijeenkomsten management •Inrichting helpdesk •Brieven en individuele reisadviezen •Mobiliteitsmarkt, proeftuin e-bikes georganiseerd om: -Medewerkers aan het denken te zetten over hun toekomstige woon-werkverkeer -Medewerkers zorg ontnemen door ze de mogelijkheid te bieden samen met leveranciers de optimale route te bepalen van huis naar werk -Medewerkers kennis te laten maken met de diverse vervoersmogelijkheden. Diverse fietsen, e-bikes en e-scooters waren beschikbaar voor een testrit. 10

11

12 Resultaten tot nu toe De eerste indicaties van het reisgedrag na de verhuizing lieten een forse toename van OV en fietsgebruik zien. Uit een poll op intranet in 2010 (hoe reist u nu) en een herhaalde poll in 2011, na bekendmaking van het vervoersbeleid (hoe denkt u te gaan reizen) laat het volgende beeld zien: 12

13 Resultaten tot nu toe •Reductie brandstofverbruik met 10% (30.000 liter op jaarbasis) •30 van de 86 leaserijders leveren auto in (totale potentiële vloot = 120 auto’s) •# Parkeerplaatsen van 700  170 •‘Parkeerprobleem’ blijft rol spelen, discussie luwt •Medewerkers blijken door het maken van alternatieve keuzes in veel gevallen in staat om situatie verder te optimaliseren •Grootste individuele verschillen in reiskostenvergoedingen oud-nieuw: o Verhuizing kantoor (andere reisbestemming) o Werkelijke traject als basis voor berekening i.p.v. postcodeafstand o In oorspronkelijke regeling kregen medewerkers met 4 werkdagen toch volledige vergoeding (voor 5 dagen). •Deelnemers tweewielerregeling ongeveer 145 sinds introductie 13

14 14 Uitsplitsing deelnemers tweewielerregeling

15 Samenvatting tweewielerregeling MN • Korting bij fietshandel (15% korting op ‘gewone’ fietsen en 10% korting op e-bikes) bij tweetal leveranciers in de regio • € 250 tegemoetkoming MN voor een nieuwe fiets • Reiskostenvergoeding van 19 cent per fietskilometer • Renteloze lening, terugbetalen uit kilometervergoeding • Regeling voor iedereen open, ook voor leaserijders of voor mensen die fiets in voor- en natransport gebruiken 15

16 Succes 13 oktober 2011- Uitreiking ALD Mobility Award 2011 31 mei 2012- Uitreiking Mobiliteitsaward Regio Haaglanden http://www.youtube.com/watch?v=5EM5mlNVXMs Interne evaluatie vervoersbeleid: Q4 2012. 16

17 Conclusies en aanbevelingen HR • Het gaat om gedragsverandering, zorg voor voldoende draagvlak. • Blijf positief, verleidt medewerkers tot ander gedrag. • Maak een samenhangende geheel. Bij MN maakte de tweewielerregeling deel uit van een complete vernieuwing van het vervoersbeleid en sluit aan bij al bestaande aandacht voor sport en gezondheid. • Breng het regelmatig onder de aandacht. Regelmatige communicatie is minstens zo belangrijk als de regeling zelf. • Let op: werkkostenregeling 17

18 MN Postbus 30025 2500 AK Den Haag www.mn.nl Dank voor uw aandacht


Download ppt "MN Bijeenkomst Fiets File Beter casus MN Thomas van Dijk, HRM 11 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google