De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEZING DOOR De Oude Synagoge. Het Ontstaan 1.1 Het ontstaan van de stichting  In 1999 en 2000 waren Alberdien van Splunter en Janneke Bremmer, ieder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEZING DOOR De Oude Synagoge. Het Ontstaan 1.1 Het ontstaan van de stichting  In 1999 en 2000 waren Alberdien van Splunter en Janneke Bremmer, ieder."— Transcript van de presentatie:

1 LEZING DOOR De Oude Synagoge

2 Het Ontstaan 1.1 Het ontstaan van de stichting  In 1999 en 2000 waren Alberdien van Splunter en Janneke Bremmer, ieder voor zich, bezig met het plan om een Christelijke Koffieshop te beginnen. In 2000 kwamen zij hier door met elkaar in aanraking. Deze ontmoeting resulteerde in de oprichting op 31 januari 2001 van de Stichting Voor Algemeen Christelijk Jeugdwerk. Waarbij Algemeen staat voor het niet aan een kerkgenootschap gebonden te zijn. van links naar rechts Janneke, Gerrit en Janneke

3 Het Begin (1). 1.2. Het begin van de Oude Synagoge  In 2003 werd met de gemeente overeengekomen dat de Synagoge gebruikt kon gaan worden door de stichting. Op 30 april 2003 werd de Oude Synagoge gepresenteerd als toekomstige thuisbasis. In december 2003 werd het gebouw gekocht door de Joodse Synagoge Harderwijk Monumenten BV en werd het gebouw verhuurd aan de stichting.  Met inzet van vrijwilligers en donaties van diverse bedrijven en particulieren werd het interieur van de voormalige synagoge geschikt gemaakt voor het toekomstige gebruik.

4 Het Begin (2)  29 november 2003 werd de Oude Synagoge officieel in gebruik genomen. De openingshandelingen werden verricht door burgermeester De Groot van Harderwijk.  De BV en de stichting hebben, het gentleman’s agreement de huurpenningen waar mogelijk te beperken en beider doel te ondersteunen. Het ideële werk van de stichting en de monumentale status van het pand te behouden. 1.2. Het begin van de Oude Synagoge

5 Activiteiten (1) 2.1 Het inloophuis  Het inloophuis is nu de kernactiviteit van de Stichting. Ongeveer 100 mensen bezoeken overdag met enige regelmaat de Oude Synagoge. De helft al meer dan 3 jaar. Daar de meerderheid op of om het bijstandsniveau leeft, voorziet de Oude Synagoge in een betaalbare mogelijkheid om de deur uit te komen. Ook tientallen mensen met psychosociale storingen, fysieke beperkingen en daklozen vinden hier acceptatie. Het contact met de vrijwilligers helpt hen veelal om staande te blijven in de maatschappij van alle dag. Een kern van bezoekers en vrijwilligers functioneert bijna als een familie. Er wordt aandacht besteed aan bijzondere dagen als verjaardagen, ziekte, sterfgevallen, verhuizingen, trouwerijen, geboorte etc. Maar ook de feestdagen worden deels gezamenlijk gehouden.

6 Activiteiten (2)  Sinds de zomer van 2009 is het inloophuis ook zondagmiddag open.  Ter bescherming van de gasten en vrijwilligers zijn er grenzen gesteld aan het gedrag van bezoekers. Iedereen moet zich veilig en welkom kunnen voelen. Intimiderend gedrag en sterk onder invloed zijn van drank of drugs is niet acceptabel.  Niet iedere gast kan betalen voor wat hij gebruikt. Daarom zijn er geen vaste prijzen, maar is er een giften pot. Iedereen wordt gasvrij onthaald ongeacht de status van zijn portemonnee. 2.1 Het inloophuis

7 Activiteiten (3) 2.2 Eten op vrijdag  In 2004 at Gerrit de Haan en zijn gezin regelmatig op vrijdag avond in de Oude Synagoge. Omdat steeds meer mensen behalve vrijdagmiddag ook de avond wilden blijven, werden ze aan tafel genodigd. Zo ontstond het “Mee-eten met Gerrit en Christa.”. Het “mee-eten” op vrijdag avond is nooit meer verdwenen.  Wekelijks maken hier tussen de 40 en 60 mensen gebruik van. Hier geldt een richtprijs van € 3,50, maar ook hier is de betaling niet verplicht.

8 Activiteiten (4) 2.3 Christelijk ontmoetingshuis  In de begin jaren van de Oude Synagoge bleek dat qua financiën niet gerekend kon worden op ruimhartige steun van de gemeente of kerkgenootschappen. Als oplossing is toen gekozen om christelijke groeperingen de gelegenheid te geven de Oude Synagoge te sponsoren door tegen betaling gebruik te maken van de ruimten en de diensten van de vrijwilligers. Dit is door de jaren heen een belangrijke financiële peiler gebleven.  Voor zover mogelijk is de Oude Synagoge beneden kostprijs ter beschikking gesteld aan kerkelijke of algemeen christelijke initiatieven. Hierbij valt te denken aan de interkerkelijke Alpha cursussen, gebedsgroepen, Welzijn op Maat, etc.

9 Activiteiten (5) 2.3 Christelijk ontmoetingshuis  Binnen de Oude Synagoge hebben we vele bezigheden met elk ervan een eigen clubje.  Te denken valt aan:  Gezamenlijk muziek maken met zang en gitaar  Samen bidden in verschillende gebedsgroepen  Wekelijkse wandelclub  Wekelijkse fietsclub  Postkaartclub  Hyves-club  Spelletjes doen (van kaarten tot rupsen??)

10 Wie zijn we?(1) 3.1 de Bron  De Stichting en haar vrijwilligers zijn allen overtuigde christenen, uit alle mogelijke kerkelijke richtingen, die zich in willen zetten voor de medemens. 3.2 Vrijwilligers  Bij de stichting hebben zich meer dan 40 vrijwilligers aangesloten. Een belangrijk deel zet zich in als gastvrouw of - heer, maar ook de voor handenspandiensten zijn vrijwilligers inzetbaar.

11 Wie zijn we?(2)  De vaste staf bestaat uit 3 personen: Gerrit de Haan, Alberdien van Splunter en Evelien Simon. Het bestuur van de stichting VACJ bestaat uit 8 personen. Gerrit Alberdien Evelien 3.2 Vrijwilligers

12 Waar zijn we te vinden? 3.3 De locatie  De Oude Synagoge is in de naoorlogse periode verbouwd tot buurthuis en is gesitueerd in de jodenkerksteeg nr 1, 3831BP te Harderwijk.  Op internet zijn we ook te vinden op www.deoudesynagoge.nl.

13 Hoe doen we het?(1) 3.4 Financiering  Donateurs zijn altijd van levensbelang geweest. Ook in 2009 is weer bijna € 8000 opgebracht door een 40-tal sponsors. Dit nog los van sponsoring in natura door bedrijven. Dit varieert van levensmiddelen, tot brand-en inbraakbewakingsapparatuur, verf en service etc.  Sinds 2008 is wat meer financiële steun van de kerken ontvangen. Structurele toezeggingen zijn in het licht van de benodigde financiën nog erg beperkt. De stichting hoopt in 2010 tot betere afspraken te komen.

14 Hoe doen we het?(2) 3.4 Financiering  Om de financiële huishouding te verbeteren verhuren we gedeelten van de accommodatie. Hierbij wordt verhuurd aan zorg- en welzijnsinstellingen. In december 2009 is een overeenkomst gesloten met Welzijn Op Maat.  Het inloophuis blijft echter de hoofdgebruiker.


Download ppt "LEZING DOOR De Oude Synagoge. Het Ontstaan 1.1 Het ontstaan van de stichting  In 1999 en 2000 waren Alberdien van Splunter en Janneke Bremmer, ieder."

Verwante presentaties


Ads door Google