De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011 mariet.raedts@hubrussel.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011 mariet.raedts@hubrussel.be."— Transcript van de presentatie:

1 Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011

2 Schrijven in het hoger onderwijs
Aanleiding Schrijven in het hoger onderwijs er staat veel op het spel meestal maar 1 kans om je te bewijzen

3 Praktische problemen academische schrijftaken: nieuw + complex
Aanleiding Praktische problemen academische schrijftaken: nieuw + complex grote groepen: individuele begeleiding niet mogelijk

4 Geïntegreerd groepsprojectwerk Uhasselt
Aanleiding Geïntegreerd groepsprojectwerk Uhasselt Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Psychologie & Organisatie literatuurstudie interviews conceptueel model

5 Geïntegreerd groepsprojectwerk Uhasselt
Aanleiding Geïntegreerd groepsprojectwerk Uhasselt Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen methodologische begeleiding inhoudelijke begeleiding taalkundige ondersteuning  onderzoeksrapport

6 Literatuursamenvatting (literature review)
Aanleiding Literatuursamenvatting (literature review) Syntheses halen niet het verhoopte niveau opbouw inhoud bronverwijzing academisch taalgebruik

7 Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend?
Aanleiding Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? traditionele manier: leren-door-doen (zelf oefenen) andere manier: welke methode?

8 Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend?
Aanleiding Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? Sociale leertheorie van Albert Bandura Nieuwe dingen leren doe je niet alleen door zelf allerlei handelingen uit te proberen, maar ook en vooral door het gedrag van anderen te observeren.

9 Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend?
Aanleiding Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? Sociale leertheorie van Albert Bandura Die fungeren dan als voorbeelden of modellen. Als modellen succesvol blijken, zijn we geneigd hun aanpak te imiteren.

10 Voorgaand onderzoek Rijlaarsdam, G. (2005). Observerend leren: een kernactiviteit in taalvaardigheidsonderwijs. Deel 1: ontwerpadviezen uit onderzoek verkregen. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., Janssen, T., Raedts, M., Van Steendam, E., … Van den Bergh, H. (2008). Observation of peers in learning to write, practice and research. Journal of Writing Research, 1(1), Zimmerman, B. ,& Kitsantas, A. (2002). Acquiring writing revision and self-regulatory skill through observation and emulation. Journal of Education Psychology, 94(4),

11 Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend?
Voorgaand onderzoek Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? Observerend leren 2 peers vergelijken (zwak – sterk) ATI-effecten (Aptitude Treatment Interactie) 1 model observeren coping model > mastery model > no model

12 Onderzoeksdoel (effect voor schrijfprestaties)
LEERCONDITIE TREATMENT welke schrijfmethode? KENMERK STUD. APTITUDE denkvermogen LEERRESULTAAT beste prestaties op nieuwe taak?

13 denktest: verbaal – numeriek – grafisch
Voortoets denktest: verbaal – numeriek – grafisch 6 12 … 48 96 Het derde lid van bovenstaande reeks ontbreekt. Welk is het? A B C D E

14 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Drie leercondities leren-door-doen leren-door-observeren leren-door-tekstmodellen (2011)

15 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Tekstcriteria cursustekst identiek voor alle condities

16 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Inhoud van de tekst fiches identiek voor alle condities Worden kinderen agressief van televisiegeweld?

17 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Leeractiviteiten informatie op de fiches verwerken aandacht richten op (verschillen in)onderzoeksresultaten aandacht richten op (verschillen in) onderzoeksaanpak want: vaak verklaring voor verschillen in onderzoeksresultaten verschillen in onderzoeksresultaten verklaren teksinthoud en –opbouw plannen: schema opstellen

18 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Deeloefeningen informatie op de fiches lezen schema opstellen titel formuleren inleiding schrijven middenstuk schrijven thematische opbouw correcte verwijzigingen citaat inpassen conclusie schrijven

19 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’

20 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Leren-door-doen

21 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Leren-door-tekstmodellen

22 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Leren-door-tekstmodellen De titel van student 1 Worden kinderen nu wel of niet agressief van televisiegeweld?

23 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Leren-door-observeren

24 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’
Leren-door-observeren De titel van Hermien 2 De gevolgen van televisiegeweld op het gedragsniveau

25 Paragraaf van een literatuurstudie
Natoets Paragraaf van een literatuurstudie fiches (identiek voor alle condities) Welke invloed hebben ouders en vrienden op het alcoholgebruik van eerstejaarsstudenten?

26 Deelscores: 0 (zeer zwak) <> 3 (zeer goed) titel inleiding
Natoets Deelscores: 0 (zeer zwak) <> 3 (zeer goed) titel inleiding synthese kritische reflectie bronvermelding conclusie

27 “introduceren thema en tekststructuur” geen effect van leerconditie
Resultaten Vaardigheden m.b.t. “introduceren thema en tekststructuur” geen effect van leerconditie geen effect van denkvaardigheid interactie-effect denkvaardigheid en leerconditie

28 Effect Leerconditie op “Introduceren Thema en Tekststructuur”

29 “Synthesevaardigheden” effect van conditie op schrijfprestaties
Resultaten “Synthesevaardigheden” effect van conditie op schrijfprestaties geen effect van denkvaardigheid geen interactie-effect scores denktest en conditie

30 Effect leerconditie op “synthesevaardigheden”

31 Minder goede schrijfprestaties leren-door-doen
Discussie & Conclusie Minder goede schrijfprestaties leren-door-doen “condities niet gelijk, want geen info over doelteksten” leren van modeloplossingen modeloplossingen verre van perfect leren-door-observeren soms aandacht gericht op verkeerde taakaspecten


Download ppt "Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011 mariet.raedts@hubrussel.be."

Verwante presentaties


Ads door Google