De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011 mariet.raedts@hubrussel.be

2 Aanleiding Schrijven in het hoger onderwijs • er staat veel op het spel • meestal maar 1 kans om je te bewijzen

3 Aanleiding Praktische problemen • academische schrijftaken: nieuw + complex • grote groepen: individuele begeleiding niet mogelijk

4 Aanleiding Geïntegreerd groepsprojectwerk Uhasselt Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Psychologie & Organisatie • literatuurstudie • interviews  conceptueel model

5 Aanleiding Geïntegreerd groepsprojectwerk Uhasselt Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen • methodologische begeleiding • inhoudelijke begeleiding • taalkundige ondersteuning  onderzoeksrapport

6 Aanleiding Literatuursamenvatting (literature review) Syntheses halen niet het verhoopte niveau • opbouw • inhoud • bronverwijzing • academisch taalgebruik

7 Aanleiding Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? • traditionele manier: leren-door-doen (zelf oefenen) • andere manier: welke methode?

8 Aanleiding Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? Sociale leertheorie van Albert Bandura Nieuwe dingen leren doe je niet alleen door zelf allerlei handelingen uit te proberen, maar ook en vooral door het gedrag van anderen te observeren.

9 Aanleiding Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? Sociale leertheorie van Albert Bandura Die fungeren dan als voorbeelden of modellen. Als modellen succesvol blijken, zijn we geneigd hun aanpak te imiteren.

10 Voorgaand onderzoek Rijlaarsdam, G. (2005). Observerend leren: een kernactiviteit in taalvaardigheidsonderwijs. Deel 1: ontwerpadviezen uit onderzoek verkregen. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 10-20. Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., Janssen, T., Raedts, M., Van Steendam, E., … Van den Bergh, H. (2008). Observation of peers in learning to write, practice and research. Journal of Writing Research, 1(1), 53-83. Zimmerman, B.,& Kitsantas, A. (2002). Acquiring writing revision and self-regulatory skill through observation and emulation. Journal of Education Psychology, 94(4), 660-668.

11 Voorgaand onderzoek Welk schrijfonderwijs meest doeltreffend? Observerend leren • 2 peers vergelijken (zwak – sterk) – ATI-effecten (Aptitude Treatment Interactie) • 1 model observeren – coping model > mastery model > no model

12 Onderzoeksdoel (effect voor schrijfprestaties) LEERCONDITIE TREATMENT welke schrijfmethode? KENMERK STUD. APTITUDE denkvermogen LEERRESULTAAT beste prestaties op nieuwe taak?

13 Voortoets • denktest: verbaal – numeriek – grafisch 612…4896 Het derde lid van bovenstaande reeks ontbreekt. Welk is het?ABCDE 3624183426

14 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Drie leercondities • leren-door-doen • leren-door-observeren • leren-door-tekstmodellen (2011)

15 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Tekstcriteria • cursustekst identiek voor alle condities

16 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Inhoud van de tekst • fiches identiek voor alle condities Worden kinderen agressief van televisiegeweld?

17 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Leeractiviteiten • informatie op de fiches verwerken – aandacht richten op (verschillen in)onderzoeksresultaten – aandacht richten op (verschillen in) onderzoeksaanpak want: vaak verklaring voor verschillen in onderzoeksresultaten • verschillen in onderzoeksresultaten verklaren • teksinthoud en –opbouw plannen: schema opstellen

18 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Deeloefeningen • informatie op de fiches lezen • schema opstellen • titel formuleren • inleiding schrijven • middenstuk schrijven – thematische opbouw – correcte verwijzigingen – citaat inpassen • conclusie schrijven

19 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’

20 Leren-door-doen

21 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Leren-door-tekstmodellen

22 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Leren-door-tekstmodellen De titel van student 1 Worden kinderen nu wel of niet agressief van televisiegeweld?

23 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Leren-door-observeren

24 Lessenreeks ‘paragraaf uit literatuurstudie schrijven’ Leren-door-observeren De titel van Hermien 2 De gevolgen van televisiegeweld op het gedragsniveau

25 Natoets Paragraaf van een literatuurstudie • fiches (identiek voor alle condities) Welke invloed hebben ouders en vrienden op het alcoholgebruik van eerstejaarsstudenten?

26 Natoets Deelscores: 0 (zeer zwak) <> 3 (zeer goed) • titel • inleiding • synthese • kritische reflectie • bronvermelding • conclusie

27 Resultaten Vaardigheden m.b.t. “introduceren thema en tekststructuur” • geen effect van leerconditie • geen effect van denkvaardigheid • interactie-effect denkvaardigheid en leerconditie

28 Effect Leerconditie op “Introduceren Thema en Tekststructuur”

29 Resultaten “Synthesevaardigheden” • effect van conditie op schrijfprestaties • geen effect van denkvaardigheid • geen interactie-effect scores denktest en conditie

30 Effect leerconditie op “synthesevaardigheden”

31 Discussie & Conclusie Minder goede schrijfprestaties leren-door-doen “condities niet gelijk, want geen info over doelteksten”  leren van modeloplossingen modeloplossingen verre van perfect  leren-door-observeren soms aandacht gericht op verkeerde taakaspecten


Download ppt "Academisch schrijven in hoger onderwijs Effectieve didactiek en zelfbeoordeling door studenten HSN 25 november 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google