De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwelkoming & inleiding Situering 1.Filmfonds 2.Mediafonds 3.Gamefonds 4.Screen Flanders (incl. Location Flanders) 5.MEDIA Desk = VAF – Huis van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwelkoming & inleiding Situering 1.Filmfonds 2.Mediafonds 3.Gamefonds 4.Screen Flanders (incl. Location Flanders) 5.MEDIA Desk = VAF – Huis van de."— Transcript van de presentatie:

1

2 Verwelkoming & inleiding

3

4 Situering 1.Filmfonds 2.Mediafonds 3.Gamefonds 4.Screen Flanders (incl. Location Flanders) 5.MEDIA Desk = VAF – Huis van de Vlaamse Film Jaarverslag 2013 Filmfonds

5 In 2013 •Beleidsbrief Minister Schauvliege: “geïntegreerd filmbeleid” •Voorbereiding nieuwe beheersovereenkomst Filmfonds (5 jaar) en Mediafonds (3 jaar)  Graduele transitie van bevoegdheden afkomstig van Departement CJSM, BAM en Kunstendecreet  Uittekenen van een nieuwe VAF-structuur  Evaluatie VAF door Departement CJSM  Voorbereiding wijziging VAF-decreet Jaarverslag 2013 Filmfonds

6 In 2013 •Distributiepremies (pilootproject) •12 minuten over Vrede (animatie) •E-mission •Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement •(Optimalisering tax shelter systeem (federaal)) Jaarverslag 2013 Filmfonds

7 In 2014 •Nieuwe beheersovereenkomst Filmfonds en nieuw VAF-decreet in aantocht: tot morgen (25/4) is alles onder voorbehoud!!! •Internationale erkenning (European Film Awards, Oscars, Césars,..) •Operationalisering nieuwe bevoegdheden •Nieuwe structuur (zie verder) •Nieuwe mensen •Overheveling middelen: culturele bijdrage, steunpuntfunctie, Kunstendecreet, Departement CJSM •Beroepsorganisaties krijgen steun Jaarverslag 2013 Filmfonds

8 Dagelijks Bestuur Pijler Vorming & Onderzoek Fictie Documentaire Animatie Filmlab PROMOTIE Flanders Image VAF-Wildcards & Ateliers Steun aan opleidingen Internationale Opleidingsprogramma’s Praktijkonderzoek Beurzen Pijler CreatiePijler Promotie VAF-campussen TV-reeksen/crossmedia Games Oude structuur Jaarverslag 2013 Filmfonds

9 Zakelijke leiding / Algemene Diensten Marijke Vandebuerie Directeur-Intendant Pierre Drouot Beheersovereenkomst & regelgeving Karla Puttemans Vorming & Educatie Siebe Dumon •Ateliers Wildcards •Beurzen •Steun aan opln •Campussen •Ecologie •Filmeducatie •… Creatie Karla Puttemans •Steun aan projecten (FF, MF, GF) •Coaching •Coproducties & buitenlandse fondsen •… Promotie & Communicatie “Flanders Image” Christian De Schutter •Buitenlandse Promotie •Premies •Communicatie: pers, media, internet, … •… Verspreiding filmcultuur Erik Martens •Filmfestivals •Vertonersbeleid •Filmpublicaties •Participatiebeleid •Publiekswerking •… Economische maatregelen Jan Roekens •Screen Flanders Kennisopbouw Marijke Vandebuerie •Dataverzameling en –analyse •Studies •Kennisuitwisseling (steunpunten, OCI…) •… Nieuwe structuur Jaarverslag 2013 Filmfonds

10 •Algemeen concept van de nieuwe structuur = maximaliseren van de kruisbestuiving tussen receptieve werking (subsidiëring), proactieve werking (ontwikkelen van eigen initiatieven ten voordele van de sector) en beleidsontwikkeling (via reflectie en onderzoek) = integreren van de steunpuntwerking in de fondswerking Nieuwe structuur Jaarverslag 2013 Filmfonds

11 Welke bevoegdheden komen er bij? •Vanuit het steunpunt BAM: De steunpuntwerking rond single screen creaties en dito vertoning en educatie: beleidsvoorbereiding, onderzoek, sectorontwikkeling, … •Vanuit het Departement CJSM: Contacten met en aanleveren aan ambassades en consulaten van Vlaamse films voor culturele vertoningen in het buitenland, tussenkomsten in reiskosten van makers en producenten, organisatie Belgische Oscarinzendingen, … •Vanuit het Agentschap Kunsten en Erfgoed (Kunstendecreet): Alle bevoegdheden rond single screen: festivals, vertonersinitiatieven, filmeducatie, filmpublicaties, enz. Jaarverslag 2013 Filmfonds

12 De volledige waardeketen wordt ondergebracht bij het VAF: coherentie van beleid op filmvlak •Vorming (‘training’) en talentscouting •Subsidiëring (cultureel en economisch) •Promotie •Vertoning en publiekswerking (niet commercieel) •Kennisopbouw (data) Waardeketen Jaarverslag 2013 Filmfonds

13 •Amateurkunsten •Sociaal-cultureel werk •Filmkeuring •Multiscreen audiovisuele kunst •Hybride organisaties •Hoger filmonderwijs •Erfgoed/archiefwerking •Het VAF ondersteunt geen productiestructuren! Blijven extern aan het VAF Jaarverslag 2013 Filmfonds

14 Transitie Kunstendecreet •Structurele steun  VAF neemt vanaf 2015 alle lopende engagementen van het Kunstendecreet over: 4-jarige en 2-jarige tot en met 2016  Vanaf 2017 (aanvraagjaar 2016): VAF doet eigen selectie met eigen criteria •Projectsteun  VAF lanceert najaarsronde projectsteun in 2014: projecten die ingaan in 2015  Vanaf dan lopen alle aanvragen projectsteun (binnen bevoegdheid) via VAF •Contactpersoon: Erik Martens (vanaf begin mei) Jaarverslag 2013 Filmfonds

15 Vorming & Onderzoek

16 Vorming / vaste waarden •Beurzen: 62 goedgekeurd •Steun aan opleidingen: 3 dossiers, 8 initiatieven, tendensen •VAF-campussen: vaste campussen & ad hoc initiatieven •Atelierwerking –VAF-Wildcards: 6 Wildcards uitgereikt – ‘de werkvloer op’: 14 stagiairs bij 5 studio’s –Ontwikkelingsatelier: 3 deelnemers (coaching & workshops) –Scenario atelier: 8 scenaristen met project geselecteerd •Internationale opleidingsprogramma’s •e-Mission •Coaching MEDIA Jaarverslag 2013 Filmfonds

17 Vorming / vaste waarden / evoluties •Transitie bevoegdheden => verbreding doelgroep => inhoudelijke en budgettaire impact: –Beurzen –Steun aan opleidingsinitiatieven –VAF-campussen •Mediacademie voor de audiovisuele sector –Budget = € 750.000 –Formalistische benadering: PC 227 of beperkt aantal NACE-codes –Positionering VAF Jaarverslag 2013 Filmfonds

18 Vorming / uitgelicht: e-Mission •Een methodologie voor een groenere AV sector in Vlaanderen •Twee luiken: research & opleiding - samenwerking met ZES •Resultaten: –brochure duurzaam filmen –checklists per departement –CO2-calculator voor de Vlaamse filmindustrie –onderhandelingen met externe partijen i.f.v. overkoepelende pijnpunten •Implementatie: workshops & coaching, ontwikkeling label, … •Eigen werking VAF •Internationale context Jaarverslag 2013 Filmfonds

19 Filmeducatie •Nieuw domein •In eerste instantie overname dossiers Kunstendecreet: –Structurele steun: •VAF neemt vanaf 2015 alle lopende engagementen over •Vanaf 2017 (aanvraagjaar 2016): VAF doet eigen selectie met eigen criteria –Projectsteun: •VAF lanceert najaarsronde projectsteun in 2014 voor projecten vanaf 2015 •Vanaf dan lopen alle aanvragen projectsteun (binnen bevoegdheid) via VAF •Intussen: marktverkenning, inspireren, … Jaarverslag 2013 Filmfonds

20 Onderzoek •2013 – 3 gerealiseerde onderzoeken: –Vooronderzoek ‘verzameling van AV data’ –Research i.h.k.v. e-Mission –Participatie in CineRegio-rapport ‘Wellbeing’ •2014 – ‘Onderzoek’ wordt apart domein ‘Kennisopbouw’ –Implementatie actieplan dataverzameling –Verzameling en verwerking gegevens e-Mission –Landschapstekening kunstenveld / AV sector –Hosting EFARN –Begeleiding thesis(sen) student(en) Jaarverslag 2013 Filmfonds

21 Creatie

22 Animatie •Balans 2013: 40 aanvragen – 23 goedkeuringen •Groei instroom van projecten zet zich voort •Majoritaire initiatieven nemen toe: 4 lange films in diverse stadia van ontwikkeling •Minoritaire projecten vinden de weg naar Screen Flanders •12 ultrakorte animatiefilms Jaarverslag 2013 Filmfonds

23 Documentaire •Balans 2013: 91 aanvragen – 46 goedkeuringen •Instroom blijft hoog (2012: 107) •Categorie met de meeste culturele diversiteit •Internationalisering qua productie en uitstraling Jaarverslag 2013 Filmfonds

24 Fictie (incl. korte film) •Balans 2013: 195 aanvragen – 93 goedkeuringen •Verhoogde instroom van projecten t.o.v. 2011 (151), quasi status quo t.o.v. 2012 •Scenariopremies: 26 (2013) - 28 (2012) – 21 (2011) - … - 9 (2008) = status quo •3 projecten uit scenario-atelier •11 productiepremies voor majoritair Vlaamse langspeelfilms: aanstormend talent •Stabiele output aan korte en lange films, mooie mix jong en ervaren talent Jaarverslag 2013 Filmfonds

25 Fictie (incl. korte film) •Inzet van instrumenten met grote impact op de fictiesector: Screen Flanders, impulspremie, distributiepremies •7 productiepremies korte film (26 met animatie, FilmLab, wildcards) •Diversiteit van fictiefilms binnen één systeem belet starre opsplitsing tussen publieksfilm en arthousefilm. Crossover! Jaarverslag 2013 Filmfonds

26 FilmLab •Balans 2013: 48 aanvragen – 18 goedkeuringen •Status quo •Games naar Gamefonds •Crossoverprojecten; projecten die aanleunen bij fictie of documentaire; raakvlakken met andere artistieke disciplines. •Gevestigde kunstenaars: VAF wil steunen maar beperkt (vraagt meer input van andere partijen) Jaarverslag 2013 Filmfonds

27 2014 •Commissiewissels •Verhoging creatiebudgetten (?) •Extra call •Impulspremie op recoupment wordt ‘eigen inbreng’ •Alle aanvragen promotiesteun, reiskosten, distributiesteun worden gegroepeerd bij Flanders Image •Bredacommissie: 4 x € 200.000 (€ 150.000 bestedingen) Jaarverslag 2013 Filmfonds

28 Pauze

29 Promotie & Communicatie

30 2013 – Vlaamse film in cijfers Belgische (co)producties Top 10 (op 31/12) * Screen Flanders Jaarverslag 2013 Filmfonds Kampioen zijn blijft plezant* (Ind.) 18/12386.603 Het vonnis (KFD) 9/10374.891 Marina (KFD) 6/11372.295 Frits en Franky (Ind) 6/2173.855 Boule et Bill (Umed) 27/2100.522 Piet Piraat/Zeemonster (KFD) 26/680.482 La vie d’Adèle (Cinéart) 9/1058.946 Bingo (KFD) 27/347.601 The House of Magic (Belga) 25/1245.311 L’écume des jours (Cinéart) 24/441.984

31 Belgische (co)producties Top 10 (op 31/03) * Screen Flanders 2013 – Vlaamse film in cijfers Jaarverslag 2013 Filmfonds Kampioen zijn blijft plezant* (Ind.) 18/12720.000 Marina (KFD) 6/11506.421 Het Vonnis (KFD) 9/10394.928 Frits en Franky (Ind) 6/2173.855 The House of Magic (Belga) 25/12129.276 Boule et Bill( Umed) 27/2100.522 Piet Piraat/Zeemonster (KFD)80.482 La vie d’Adèle (Cinéart) 9/1061.513 Bingo (KFD) 27/347.601 L’écume des jours (Cinéart) 24/442.120

32 2013 - Aandeel Vlaamse producenten in Belgisch bioscoopbezoek (in 2013 tot 31/03) Jaarverslag 2013 Filmfonds

33 2013 – Belgische film in cijfers •2.577.056 tickets voor Belgische (co)producties •1.915.687 tickets voor majoritair Vlaamse producties (74,34%) •79.204 tickets voor minoritair Vlaamse producties (3.07%) Jaarverslag 2013 Filmfonds

34 2013 – Belgische film in cijfers Jaarverslag 2013 Filmfonds Exclusief bezoekers voor films uitgebracht voor 1/1/2013

35 Vlaamse filmtoppers 2000-2013 (op 31/3) Jaarverslag 2013 Filmfonds Loft (Ind) 22/10/081.194.434 De zaak Alzheimer (KFD) 15/10/03755.559 Kampioen zijn blijft plezant (Ind) 18/12/13720.000 Marina (KFD) 6/11/13506.421 Frits en Freddy (Ind) 15/12/10480.020 Rundskop (KFD) 2/02/11469.967 De helaasheid der dingen (KFD) 7/10/09454.435 The Broken Circle Breakdown (KFD) 10/10/12426.875 Zot van A. (KFD) 20/10/10415.159 Het vonnis (KFD) 9/10/13394.928

36 Vlaamse filmtoppers 2000-2013 (op 31/3) •Vlaamse filmtoppers 2000-2013 (op 31/3) •In de top 10 staan: –3 releases uit 2013 –7 releases sinds 2010 Jaarverslag 2013 Filmfonds

37 •De carrière van een film stopt niet bij de bioscoop •Voorbeeld: The Broken Circle Breakdown –bioscoop: 402.727 bezoekers –VoD: 75.000 opvragingen –Bluray/dvd: 41.000 units –vtm: 796.535 kijkers (LIVE+1) •Geschat totaal: 1.390.262 kijkers in België Jaarverslag 2013 Filmfonds 2013 – Belgische film in cijfers

38 •Vlaamse film op TV in 2013: kijkcijfer top 5 Jaarverslag 2013 Filmfonds 2013 - Kijkcijfers Groenten uit Balen (Skyline)1.019.227 Allez, Eddy! (Cine Cri Du Coeur)819.938 Hasta La Vista (Fobic)809.912 Tot altijd (Eyeworks)700.284 Swooni (Eyeworks)596.548

39 Jaarverslag 2013 Filmfonds 2013 – Het buitenland •338 prijzen en vermeldingen (298 in 2012) The Broken Circle Breakdown (Menuet)37 Dood van een schaduw (Serendipity)33 Baghdad Messi (a team)23 Oh Willy (Beast)22 Het vijfde seizoen (Bo film)7

40 Jaarverslag 2013 Filmfonds 2013 – Het buitenland •Tussenkomst reiskosten en promotie Bedragen (in euro) Documentaire Lang 400 Medium6.684 Kort2.563 Fictie Lang83.904 Kort66.584 FilmLab Medium1.296 Kort113 Totaal161.545

41 Screen Flanders

42 Jaarverslag 2013 Filmfonds

43 Kort overzicht Screen Flanders •Jaarlijks budget Screen Flanders: € 5.000.000 •Maximale steun per project: € 400.000 •Elke euro vanuit Screen Flanders moet ten minste één euro aan audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest voortbrengen Jaarverslag 2013 Filmfonds

44 In aanmerking komende projecten Algemeen •Het moet om een fictie-, documentaire- of animatiefilm gaan van minimum 60 minuten of een animatiereeks •Het werk moet het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijken  Dit wordt getest aan de hand van de culturele toets Fictie film •Single •Indien de film verdeeld is over meerdere afleveringen moet die  Een doorlopend verhaal brengen  In kader van internationale Belgisch-minoritaire coproductie Jaarverslag 2013 Filmfonds

45 In aanmerking komende projecten Documentaire film •Single •Indien deze film verdeeld is over meerdere afleveringen:  Moet de film een doorlopend verhaal brengen  Zonder restrictie naar coproductiestructuur toe Animatiefilm •Single •Animatiereeks:  Minimaal 3 afleveringen  Een minimale totale uitzendduur van 60 minuten voor de volledige reeks Jaarverslag 2013 Filmfonds

46 Indieningsvoorwaarden •Aanvragen moeten ingediend worden door een in België gevestigd productiehuis •Een project moet minstens € 250.000 in het Vlaams Gewest uitgeven •Op het moment van indiening moet minstens 50% van het totale budget bewezen zijn Jaarverslag 2013 Filmfonds

47 2012 - 2013 •Screen Flanders werd opgestart in 2012 •De call voor 2012 en de 2 calls voor 2013 werden allen in 2013 behandeld •Budget 2012 (€ 5.000.000) en budget 2013 (€ 5.000.000) werden beiden in 2013 behandeld Jaarverslag 2013 Filmfonds

48 2012 - 2013 56 ingediende projecten •15 afgewezen • 1 onontvankelijk •40 gesteund Jaarverslag 2013 Filmfonds

49 2012 - 2013 Gesteunde projecten GoedkeuringenSteunbedragen Majoritair Vlaams15€ 3.470.000 Minoritair Vlaams25€ 5.740.000 Totaal40€ 9.210.000 Jaarverslag 2013 Filmfonds

50 2012 - 2013 Genres GoedkeuringenSteunbedragen Animatiefilm7€ 2.025.000 Animatieserie5€ 1.130.000 Documentaire2€ 250.000 Fictie26€ 5.805.000 Totaal40€ 9.210.000 Jaarverslag 2013 Filmfonds

51 2012 - 2013 GoedkeuringenSteunbedragen Animatiefilm Majoritair1€ 375.000 Minoritair6€ 1.650.000 Animatieserie Majoritair2€ 500.000 Minoritair3€ 630.000 Documentaire Majoritair1€ 50.000 Minoritair1€ 200.000 Fictie Majoritair11€ 2.545.000 Minoritair15€ 3.260.000 Totaal40€ 9.210.000 Jaarverslag 2013 Filmfonds

52 2012 - 2013 Coproductie partners Jaarverslag 2013 Filmfonds

53 2014: 3 calls 14/03 om 12.00u 12/09 om 12.00u 12/12 om 12.00u Jaarverslag 2013 Filmfonds

54 Wijzigingen vanaf 2014 •Aantal oproepen Van 2 naar 3 oproepen, voor een bredere spreiding •De uitbreiding van de definitie van een fictiefilm Naast Single film kan nu ook een doorlopend verhaal als fictiefilm worden beschouwd, maar enkel voor internationale coproducties waarbij Belgische aandeel < 50 •De verlenging van de toegelaten uitvoeringstermijn voor animatie voor animatiefilms en reeksen wordt de periode waarbinnen de steun moet aangewend worden, verlengd tot 24 maanden na de datum van de goedkeuring van de steun Jaarverslag 2013 Filmfonds

55 Wijzigingen vanaf 2014 •Herindienen na afwijzing –Een afgewezen project kan slechts één maal opnieuw ingediend worden –‘Onontvankelijk verklaard’ wordt beschouwd als een eerste indiening Een project dat reeds werd gesteund in een eerdere oproep mag niet opnieuw ingediend worden •De verhoging van de benodigde puntenscore om in de rangschikking opgenomen te worden –Een aanvraag mag bij het jureren niet minder dan 60 punten op 100 krijgen om opgenomen te worden in de rangschikking Jaarverslag 2013 Filmfonds

56 Informatie •Bezoek de website voor alle informatie met betrekking tot de handleiding, modaliteiten, data, enz… www.screenflanders.be Jaarverslag 2013 Filmfonds

57 Contact •Lees aandachtig de handleiding alvorens uw dossier op te stellen •Bij vragen en alvorens in te dienen: Jan Roekens – Hoofd Screen Flanders T 02 226 06 30 jroekens@vaf.be Jaarverslag 2013 Filmfonds

58 Financieel overzicht

59 Cijfers: principes •Goedkeuringen = basis van de opvolging •Deel van de dotatie waarvoor nog geen goedkeuringen werden verricht = ‘Over te dragen opbrengsten’ Jaarverslag 2013 Filmfonds

60 Boekhoudkundige cijfers 2013 VAF/Filmfonds Jaarverslag 2013 Filmfonds BudgetRealiteit Steun aan creatie12.140.00012.522.090 Promotie531.000567.196 Vorming & Onderzoek650.000755.251 Werkingsmiddelen1.521.0001.299.948 Huis Vlaamse Film150.000 TOTAAL € 15.294.485 DOTATIE€ 14.992.000 + Over te dragen opbrengsten168.143 RESULTAAT 2013 VAF/Filmfonds€ - 134.341

61 Boekhoudkundige cijfers 2013 Jaarverslag 2013 Filmfonds Resultaat 2013 1. VAF/Filmfonds-134.341 2. VAF/Mediafonds28.758 3. VAF/Gamefonds-268 4. Screen Flanders-35.066 5. MEDIA Desk-5.090 Resultaat 2013 VAF vzw € -146.007

62 Boekhoudkundige cijfers cumul 2013 Jaarverslag 2013 Filmfonds Resultaat cumul 1. VAF/Filmfonds272.236 2. VAF/Mediafonds56.960 3. VAF/Gamefonds- 268 4. Screen Flanders- 4.776 5. MEDIA Desk- 21.962 Resultaat cumul VAF vzw € 302.190

63 Goedkeuringen 2013: VAF/Filmfonds Jaarverslag 2013 Filmfonds BudgetGoedgekeurdOvergedragen Fictie8.368.8167.679.171689.644 Animatie1.752.5451.711.93740.608 Documentaire1.837.2121.752.29784.915 Filmlab485.350474.71010.640 Cult. Bijdrage1.137.0931.130.9416.152 Distributiepremie389.00833.385355.623 Totaal€ 13.970.024 € 12.782.441 € 1.187.583

64 BasisOverdrachtTotaal Steun aan creatie11.495.0001.187.58312.682.582 Fictie7.670.000689.6448.359.644 Animatie1.675.00040.6081.715.608 Documentaire1.675.00084.9151.759.915 Filmlab475.00010.640485.640 Vrije Marge / Andere0361.775 Promotie1.100.0000 Vorming & Onderzoek750.00070.198820.198 Werkingskosten1.662.0000 Huis vd Vlaamse Film150.0000 Totaal15.157.0001.257.78016.414.780 Begroting 2014: VAF/Filmfonds Jaarverslag 2013 Filmfonds BasisOverdrachtTotaal Steun aan creatie11.495.0001.187.58312.682.582 Fictie7.670.000689.6448.359.644 Animatie1.675.00040.6081.715.608 Documentaire1.675.00084.9151.759.915 Filmlab475.00010.640485.640 Vrije Marge / Andere0361.775 Promotie1.100.0000 Vorming & Onderzoek750.00070.198820.198 Werkingsmiddelen1.662.0000 Huis vd Vlaamse Film150.0000 Totaal€ 15.157.000 € 1.257.780 € 16.414.780

65 Q & A Jaarverslag 2013 Filmfonds


Download ppt "Verwelkoming & inleiding Situering 1.Filmfonds 2.Mediafonds 3.Gamefonds 4.Screen Flanders (incl. Location Flanders) 5.MEDIA Desk = VAF – Huis van de."

Verwante presentaties


Ads door Google