De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwelkoming & inleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwelkoming & inleiding"— Transcript van de presentatie:

1

2 Verwelkoming & inleiding

3

4 Situering Filmfonds Mediafonds Gamefonds
Screen Flanders (incl. Location Flanders) MEDIA Desk = VAF – Huis van de Vlaamse Film Jaarverslag 2013 Filmfonds

5 In 2013 Beleidsbrief Minister Schauvliege: “geïntegreerd filmbeleid”
Voorbereiding nieuwe beheersovereenkomst Filmfonds (5 jaar) en Mediafonds (3 jaar) Graduele transitie van bevoegdheden afkomstig van Departement CJSM, BAM en Kunstendecreet Uittekenen van een nieuwe VAF-structuur Evaluatie VAF door Departement CJSM Voorbereiding wijziging VAF-decreet Jaarverslag 2013 Filmfonds

6 In 2013 Distributiepremies (pilootproject)
12 minuten over Vrede (animatie) E-mission Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement (Optimalisering tax shelter systeem (federaal)) Jaarverslag 2013 Filmfonds

7 In 2014 Nieuwe beheersovereenkomst Filmfonds en nieuw VAF-decreet in aantocht: tot morgen (25/4) is alles onder voorbehoud!!! Internationale erkenning (European Film Awards, Oscars, Césars, ..) Operationalisering nieuwe bevoegdheden Nieuwe structuur (zie verder) Nieuwe mensen Overheveling middelen: culturele bijdrage, steunpuntfunctie, Kunstendecreet, Departement CJSM Beroepsorganisaties krijgen steun Jaarverslag 2013 Filmfonds

8 Pijler Vorming & Onderzoek Opleidingsprogramma’s TV-reeksen/crossmedia
Oude structuur Dagelijks Bestuur Pijler Vorming & Onderzoek Pijler Creatie Pijler Promotie VAF-Wildcards & Ateliers Fictie Documentaire Animatie Filmlab PROMOTIE Flanders Image Beurzen Steun aan opleidingen VAF-campussen Internationale Opleidingsprogramma’s TV-reeksen/crossmedia Praktijkonderzoek Games Jaarverslag 2013 Filmfonds

9 Nieuwe structuur Directeur-Intendant Pierre Drouot
Zakelijke leiding / Algemene Diensten Marijke Vandebuerie Beheersovereenkomst & regelgeving Karla Puttemans Vorming & Educatie Siebe Dumon Ateliers Wildcards Beurzen Steun aan opln Campussen Ecologie Filmeducatie Creatie Karla Puttemans Steun aan projecten (FF, MF, GF) Coaching Coproducties & buitenlandse fondsen Promotie & Communicatie “Flanders Image” Christian De Schutter Buitenlandse Promotie Premies Communicatie: pers, media, internet, … Verspreiding filmcultuur Erik Martens Filmfestivals Vertonersbeleid Filmpublicaties Participatiebeleid Publiekswerking Kennisopbouw Marijke Vandebuerie Dataverzameling en –analyse Studies Kennisuitwisseling (steunpunten, OCI…) Economische maatregelen Jan Roekens Screen Flanders Jaarverslag 2013 Filmfonds

10 Nieuwe structuur Algemeen concept van de nieuwe structuur
= maximaliseren van de kruisbestuiving tussen receptieve werking (subsidiëring), proactieve werking (ontwikkelen van eigen initiatieven ten voordele van de sector) en beleidsontwikkeling (via reflectie en onderzoek) = integreren van de steunpuntwerking in de fondswerking Jaarverslag 2013 Filmfonds

11 Welke bevoegdheden komen er bij?
Vanuit het steunpunt BAM: De steunpuntwerking rond single screen creaties en dito vertoning en educatie: beleidsvoorbereiding, onderzoek, sectorontwikkeling, … Vanuit het Departement CJSM: Contacten met en aanleveren aan ambassades en consulaten van Vlaamse films voor culturele vertoningen in het buitenland, tussenkomsten in reiskosten van makers en producenten, organisatie Belgische Oscarinzendingen, … Vanuit het Agentschap Kunsten en Erfgoed (Kunstendecreet): Alle bevoegdheden rond single screen: festivals, vertonersinitiatieven, filmeducatie, filmpublicaties, enz. Jaarverslag 2013 Filmfonds

12 Waardeketen De volledige waardeketen wordt ondergebracht bij het VAF: coherentie van beleid op filmvlak Vorming (‘training’) en talentscouting Subsidiëring (cultureel en economisch) Promotie Vertoning en publiekswerking (niet commercieel) Kennisopbouw (data) Jaarverslag 2013 Filmfonds

13 Blijven extern aan het VAF
Amateurkunsten Sociaal-cultureel werk Filmkeuring Multiscreen audiovisuele kunst Hybride organisaties Hoger filmonderwijs Erfgoed/archiefwerking Het VAF ondersteunt geen productiestructuren! Jaarverslag 2013 Filmfonds

14 Transitie Kunstendecreet
Structurele steun VAF neemt vanaf 2015 alle lopende engagementen van het Kunstendecreet over: 4-jarige en 2-jarige tot en met 2016 Vanaf 2017 (aanvraagjaar 2016): VAF doet eigen selectie met eigen criteria Projectsteun VAF lanceert najaarsronde projectsteun in 2014: projecten die ingaan in 2015 Vanaf dan lopen alle aanvragen projectsteun (binnen bevoegdheid) via VAF Contactpersoon: Erik Martens (vanaf begin mei) Jaarverslag 2013 Filmfonds

15 Vorming & Onderzoek

16 Vorming / vaste waarden
Beurzen : 62 goedgekeurd Steun aan opleidingen : 3 dossiers, 8 initiatieven, tendensen VAF-campussen : vaste campussen & ad hoc initiatieven Atelierwerking VAF-Wildcards : 6 Wildcards uitgereikt ‘de werkvloer op’ : 14 stagiairs bij 5 studio’s Ontwikkelingsatelier : 3 deelnemers (coaching & workshops) Scenario atelier : 8 scenaristen met project geselecteerd Internationale opleidingsprogramma’s e-Mission Coaching MEDIA Internationale opl progr in 2013 = R’dam Lab, Expériences Interactives Daarnaast samenwerking met internationale programma’s onder de noemer VAF-campus, bv. ‘EP2C’, EPI European Co-Production Seminar, TorinoFilmlab Jaarverslag 2013 Filmfonds

17 Vorming / vaste waarden / evoluties
Transitie bevoegdheden => verbreding doelgroep => inhoudelijke en budgettaire impact: Beurzen Steun aan opleidingsinitiatieven VAF-campussen Mediacademie voor de audiovisuele sector Budget = € Formalistische benadering: PC 227 of beperkt aantal NACE-codes Positionering VAF Mediacademie => positionering VAF: tot nu soepele aflijning: middelen FF maar ook veel kansen aan makers en projecten van reeksen en zelfs games (bv. beurzen, scenario atelier, VAF-campus Scandinavische producenten van kwalitatieve fictiereeksen, e.d.m.). Lijkt logisch om ons nu ook sterk te beperken tot film (PSC ), anderzijds kan dit nadelig uitdraaien voor een aantal makers. Jaarverslag 2013 Filmfonds

18 Vorming / uitgelicht: e-Mission
Een methodologie voor een groenere AV sector in Vlaanderen Twee luiken: research & opleiding - samenwerking met ZES Resultaten: brochure duurzaam filmen checklists per departement CO2-calculator voor de Vlaamse filmindustrie onderhandelingen met externe partijen i.f.v. overkoepelende pijnpunten Implementatie: workshops & coaching, ontwikkeling label, … Eigen werking VAF Internationale context Eigen werking VAF: elektronische aanvraagdossiers, groene stroom, duurzame catering Internationale context: snelle evolutie (FR, NL, D, SCAN, Sardinië, …), ‘Sustainability in Vision van CineRegio, Europese regelgeving Jaarverslag 2013 Filmfonds

19 Filmeducatie Nieuw domein
In eerste instantie overname dossiers Kunstendecreet: Structurele steun: VAF neemt vanaf 2015 alle lopende engagementen over Vanaf 2017 (aanvraagjaar 2016): VAF doet eigen selectie met eigen criteria Projectsteun: VAF lanceert najaarsronde projectsteun in 2014 voor projecten vanaf 2015 Vanaf dan lopen alle aanvragen projectsteun (binnen bevoegdheid) via VAF Intussen: marktverkenning, inspireren, … Jaarverslag 2013 Filmfonds

20 Onderzoek 2013 – 3 gerealiseerde onderzoeken:
Vooronderzoek ‘verzameling van AV data’ Research i.h.k.v. e-Mission Participatie in CineRegio-rapport ‘Wellbeing’ 2014 – ‘Onderzoek’ wordt apart domein ‘Kennisopbouw’ Implementatie actieplan dataverzameling Verzameling en verwerking gegevens e-Mission Landschapstekening kunstenveld / AV sector Hosting EFARN Begeleiding thesis(sen) student(en) Jaarverslag 2013 Filmfonds

21 Creatie

22 Animatie Balans 2013: 40 aanvragen – 23 goedkeuringen
Groei instroom van projecten zet zich voort Majoritaire initiatieven nemen toe: 4 lange films in diverse stadia van ontwikkeling Minoritaire projecten vinden de weg naar Screen Flanders 12 ultrakorte animatiefilms Jaarverslag 2013 Filmfonds

23 Documentaire Balans 2013: 91 aanvragen – 46 goedkeuringen
Instroom blijft hoog (2012: 107) Categorie met de meeste culturele diversiteit Internationalisering qua productie en uitstraling Jaarverslag 2013 Filmfonds

24 Fictie (incl. korte film)
Balans 2013: 195 aanvragen – 93 goedkeuringen Verhoogde instroom van projecten t.o.v (151), quasi status quo t.o.v. 2012 Scenariopremies: 26 (2013) - 28 (2012) – 21 (2011) - … - 9 (2008) = status quo 3 projecten uit scenario-atelier 11 productiepremies voor majoritair Vlaamse langspeelfilms: aanstormend talent Stabiele output aan korte en lange films, mooie mix jong en ervaren talent Jaarverslag 2013 Filmfonds

25 Fictie (incl. korte film)
Inzet van instrumenten met grote impact op de fictiesector: Screen Flanders, impulspremie, distributiepremies 7 productiepremies korte film (26 met animatie, FilmLab, wildcards) Diversiteit van fictiefilms binnen één systeem belet starre opsplitsing tussen publieksfilm en arthousefilm. Crossover! Jaarverslag 2013 Filmfonds

26 FilmLab Balans 2013: 48 aanvragen – 18 goedkeuringen Status quo
Games naar Gamefonds Crossoverprojecten; projecten die aanleunen bij fictie of documentaire; raakvlakken met andere artistieke disciplines. Gevestigde kunstenaars: VAF wil steunen maar beperkt (vraagt meer input van andere partijen) Jaarverslag 2013 Filmfonds

27 2014 Commissiewissels Verhoging creatiebudgetten (?) Extra call
Impulspremie op recoupment wordt ‘eigen inbreng’ Alle aanvragen promotiesteun, reiskosten, distributiesteun worden gegroepeerd bij Flanders Image Bredacommissie: 4 x € (€ bestedingen) Jaarverslag 2013 Filmfonds

28 Pauze

29 Promotie & Communicatie

30 2013 – Vlaamse film in cijfers
Belgische (co)producties Top 10 (op 31/12) * Screen Flanders Kampioen zijn blijft plezant* (Ind.) 18/12 Het vonnis (KFD) 9/10 Marina (KFD) 6/11 Frits en Franky (Ind) 6/2 Boule et Bill (Umed) 27/2 Piet Piraat/Zeemonster (KFD) 26/6 80.482 La vie d’Adèle (Cinéart) 9/10 58.946 Bingo (KFD) 27/3 47.601 The House of Magic (Belga) 25/12 45.311 L’écume des jours (Cinéart) 24/4 41.984 Jaarverslag 2013 Filmfonds

31 2013 – Vlaamse film in cijfers
Belgische (co)producties Top 10 (op 31/03) * Screen Flanders Kampioen zijn blijft plezant* (Ind.) 18/12 Marina (KFD) 6/11 Het Vonnis (KFD) 9/10 Frits en Franky (Ind) 6/2 The House of Magic (Belga) 25/12 Boule et Bill( Umed) 27/2 Piet Piraat/Zeemonster (KFD) 80.482 La vie d’Adèle (Cinéart) 9/10 61.513 Bingo (KFD) 27/3 47.601 L’écume des jours (Cinéart) 24/4 42.120 Jaarverslag 2013 Filmfonds

32 2013 - Aandeel Vlaamse producenten in Belgisch bioscoopbezoek (in 2013 tot 31/03)
Jaarverslag 2013 Filmfonds

33 2013 – Belgische film in cijfers
tickets voor Belgische (co)producties tickets voor majoritair Vlaamse producties (74,34%) tickets voor minoritair Vlaamse producties (3.07%) Jaarverslag 2013 Filmfonds

34 2013 – Belgische film in cijfers
Exclusief bezoekers voor films uitgebracht voor 1/1/2013 Jaarverslag 2013 Filmfonds

35 Vlaamse filmtoppers 2000-2013 (op 31/3)
Loft (Ind) 22/10/08 De zaak Alzheimer (KFD) 15/10/03 Kampioen zijn blijft plezant (Ind) 18/12/13 Marina (KFD) 6/11/13 Frits en Freddy (Ind) 15/12/10 Rundskop (KFD) 2/02/11 De helaasheid der dingen (KFD) 7/10/09 The Broken Circle Breakdown (KFD) 10/10/12 Zot van A. (KFD) 20/10/10 Het vonnis (KFD) 9/10/13 Jaarverslag 2013 Filmfonds

36 Vlaamse filmtoppers 2000-2013 (op 31/3)
In de top 10 staan: 3 releases uit 2013 7 releases sinds 2010 Jaarverslag 2013 Filmfonds

37 2013 – Belgische film in cijfers
De carrière van een film stopt niet bij de bioscoop Voorbeeld: The Broken Circle Breakdown bioscoop: bezoekers VoD: opvragingen Bluray/dvd: units vtm: kijkers (LIVE+1) Geschat totaal: kijkers in België Jaarverslag 2013 Filmfonds

38 2013 - Kijkcijfers Vlaamse film op TV in 2013: kijkcijfer top 5
Groenten uit Balen (Skyline) Allez, Eddy! (Cine Cri Du Coeur) Hasta La Vista (Fobic) Tot altijd (Eyeworks) Swooni (Eyeworks) Jaarverslag 2013 Filmfonds

39 2013 – Het buitenland 338 prijzen en vermeldingen (298 in 2012)
The Broken Circle Breakdown (Menuet) 37 Dood van een schaduw (Serendipity) 33 Baghdad Messi (a team) 23 Oh Willy (Beast) 22 Het vijfde seizoen (Bo film) 7 Jaarverslag 2013 Filmfonds

40 2013 – Het buitenland Tussenkomst reiskosten en promotie
Bedragen (in euro) Documentaire Lang 400 Medium 6.684 Kort 2.563 Fictie 83.904 66.584 FilmLab 1.296 113 Totaal Jaarverslag 2013 Filmfonds

41 Screen Flanders

42 Jaarverslag 2013 Filmfonds

43 Kort overzicht Screen Flanders
Jaarlijks budget Screen Flanders: € Maximale steun per project: € Elke euro vanuit Screen Flanders moet ten minste één euro aan audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest voortbrengen Jaarverslag 2013 Filmfonds

44 In aanmerking komende projecten
Algemeen Het moet om een fictie-, documentaire- of animatiefilm gaan van minimum 60 minuten of een animatiereeks Het werk moet het culturele patrimonium van Vlaanderen verrijken Dit wordt getest aan de hand van de culturele toets Fictie film Single Indien de film verdeeld is over meerdere afleveringen moet die Een doorlopend verhaal brengen In kader van internationale Belgisch-minoritaire coproductie Jaarverslag 2013 Filmfonds

45 In aanmerking komende projecten
Documentaire film Single Indien deze film verdeeld is over meerdere afleveringen: Moet de film een doorlopend verhaal brengen Zonder restrictie naar coproductiestructuur toe Animatiefilm Animatiereeks: Minimaal 3 afleveringen Een minimale totale uitzendduur van 60 minuten voor de volledige reeks Jaarverslag 2013 Filmfonds

46 Indieningsvoorwaarden
Aanvragen moeten ingediend worden door een in België gevestigd productiehuis Een project moet minstens € in het Vlaams Gewest uitgeven Op het moment van indiening moet minstens 50% van het totale budget bewezen zijn Jaarverslag 2013 Filmfonds

47 2012 - 2013 Screen Flanders werd opgestart in 2012
De call voor 2012 en de 2 calls voor 2013 werden allen in 2013 behandeld  Budget 2012 (€ ) en budget 2013 (€ ) werden beiden in 2013 behandeld Jaarverslag 2013 Filmfonds

48 2012 - 2013 56 ingediende projecten 15 afgewezen 1 onontvankelijk
40 gesteund Jaarverslag 2013 Filmfonds

49 2012 - 2013 Gesteunde projecten Goedkeuringen Steunbedragen
Majoritair Vlaams 15 Minoritair Vlaams 25 Totaal 40 Jaarverslag 2013 Filmfonds

50 2012 - 2013 Genres Goedkeuringen Steunbedragen Animatiefilm 7
Animatieserie 5 Documentaire 2 Fictie 26 Totaal 40 Jaarverslag 2013 Filmfonds

51 2012 - 2013 Goedkeuringen Steunbedragen Animatiefilm Majoritair 1
Minoritair 6 Animatieserie 2 3 Documentaire Fictie 11 15 Totaal 40 Jaarverslag 2013 Filmfonds

52 2012 - 2013 Coproductie partners
Jaarverslag 2013 Filmfonds

53 2014: 3 calls 14/03 om 12.00u 12/09 om 12.00u 12/12 om 12.00u Jaarverslag 2013 Filmfonds

54 Wijzigingen vanaf 2014 Aantal oproepen
Van 2 naar 3 oproepen, voor een bredere spreiding De uitbreiding van de definitie van een fictiefilm Naast Single film kan nu ook een doorlopend verhaal als fictiefilm worden beschouwd, maar enkel voor internationale coproducties waarbij Belgische aandeel < 50 De verlenging van de toegelaten uitvoeringstermijn voor animatie voor animatiefilms en reeksen wordt de periode waarbinnen de steun moet aangewend worden, verlengd tot 24 maanden na de datum van de goedkeuring van de steun Jaarverslag 2013 Filmfonds

55 Wijzigingen vanaf 2014 Herindienen na afwijzing
Een afgewezen project kan slechts één maal opnieuw ingediend worden ‘Onontvankelijk verklaard’ wordt beschouwd als een eerste indiening Een project dat reeds werd gesteund in een eerdere oproep mag niet opnieuw ingediend worden De verhoging van de benodigde puntenscore om in de rangschikking opgenomen te worden Een aanvraag mag bij het jureren niet minder dan 60 punten op 100 krijgen om opgenomen te worden in de rangschikking Jaarverslag 2013 Filmfonds

56 www.screenflanders.be Informatie
Bezoek de website voor alle informatie met betrekking tot de handleiding, modaliteiten, data, enz… Jaarverslag 2013 Filmfonds

57 Jan Roekens – Hoofd Screen Flanders
Contact Lees aandachtig de handleiding alvorens uw dossier op te stellen Bij vragen en alvorens in te dienen: Jan Roekens – Hoofd Screen Flanders T Jaarverslag 2013 Filmfonds

58 Financieel overzicht

59 Cijfers: principes Goedkeuringen = basis van de opvolging
Deel van de dotatie waarvoor nog geen goedkeuringen werden verricht = ‘Over te dragen opbrengsten’ Jaarverslag 2013 Filmfonds

60 Boekhoudkundige cijfers 2013 VAF/Filmfonds
Budget Realiteit Steun aan creatie Promotie Vorming & Onderzoek Werkingsmiddelen Huis Vlaamse Film TOTAAL DOTATIE + Over te dragen opbrengsten RESULTAAT 2013 VAF/Filmfonds Jaarverslag 2013 Filmfonds

61 Boekhoudkundige cijfers 2013
Resultaat 2013 1. VAF/Filmfonds 2. VAF/Mediafonds 28.758 3. VAF/Gamefonds -268 4. Screen Flanders 5. MEDIA Desk -5.090 Resultaat 2013 VAF vzw Jaarverslag 2013 Filmfonds

62 Boekhoudkundige cijfers cumul 2013
Resultaat cumul 1. VAF/Filmfonds 2. VAF/Mediafonds 56.960 3. VAF/Gamefonds - 268 4. Screen Flanders 5. MEDIA Desk Resultaat cumul VAF vzw Jaarverslag 2013 Filmfonds

63 Goedkeuringen 2013: VAF/Filmfonds
Budget Goedgekeurd Overgedragen Fictie Animatie 40.608 Documentaire 84.915 Filmlab 10.640 Cult. Bijdrage 6.152 Distributiepremie 33.385 Totaal Jaarverslag 2013 Filmfonds

64 Begroting 2014: VAF/Filmfonds
Basis Overdracht Totaal Steun aan creatie Fictie Animatie 40.608 Documentaire 84.915 Filmlab 10.640 Vrije Marge / Andere Promotie Vorming & Onderzoek 70.198 Werkingsmiddelen Huis vd Vlaamse Film Basis Overdracht Totaal Steun aan creatie Fictie Animatie 40.608 Documentaire 84.915 Filmlab 10.640 Vrije Marge / Andere Promotie Vorming & Onderzoek 70.198 Werkingskosten Huis vd Vlaamse Film Jaarverslag 2013 Filmfonds

65 Q & A Jaarverslag 2013 Filmfonds


Download ppt "Verwelkoming & inleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google