De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond renovatie Calandstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond renovatie Calandstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond renovatie Calandstraat
November 2012, Leiden

2 Programma 19:30 Opening en introductie Rob van de Werken
19:35 Flora & Fauna onderzoek Martin van den Hoorn 19:55 Planning Rob van de Werken 20:00 Voorstellen Klankbordgroep Klankbordgroep 20.05 Vragen 21:00 Afsluiting We hebben de woningen aan de binnen en buitenkant onderzocht. Ik zal toelichten wat we zijn tegengekomen aan problemen. We hebben een plan gemaakt om de woningen aan te pakken. Dit plan willen we nu aan u voorstellen. De aannemer zal het plan uitleggen. Door de renovatie gaat u minder betalen aan stookkosten, maar uw huur gaat omhoog. De woonbond zal uitleggen hoe we ervoor zorgen dat u goedkoper uitbent. De renovatie gaat u overlast bezorgen. Hierover zijn zaken afgesproken in het sociaal statuut van Leiden. Marlou vertelt u hierover. Ook vertelt ze u over de klankbordgroep die we graag met u willen oprichten, over hoe we met u in contact blijven en hoe we u binnenkort zullen vragen of u akkoord gaat met onze voorstellen. We hebben daarna nog tijd voor vragen die voor alle mensen van belang zijn. Heeft u nog vragen over uw eigen situatie, wij blijven nog na afloop van de bijeenkomst en dan kunt u die vragen met één van ons bespreken.

3 Introductie Portaal Projectleider: Rob van de Werken
Bewonersbegeleider: Sari Tupamahu Opzichter: Jan de Langen Communicatie: Eva van Zijl Mens Zeist Uitvoerder: Cor Vriend Projectleider: Kees Dissel Werkvoorbereider: Olof Rietveld Is Rob de Wit aanwezig? Woensdag wel Zijn er 4 man van de aannemer aanwezig? Nee, 1 per avond. Kees of Martin.

4 Waarom onderzoek? Veel door de Flora- en faunawet beschermde soorten zijn gebonden aan gebouwen. 4

5 Welke soorten zijn dat dan?
Huismus Gierzwaluw Meerdere vleermuissoorten 5

6 Waarom beschermd? Veel huismus nestgelegenheid is verdwenen.
6

7 Waarom beschermd? Gierzwaluw is compleet afhankelijk van oude gebouwen en veel nestplaatsen zijn door renovatie ongeschikt geworden. 7

8 Waarom beschermd? Vleermuizen worden relatief oud, en brengen maar weinig jongen groot. 8

9 Wat is er beschermd? Hun vaste rust- en verblijfplaats
Alles wat nodig is om die vaste rust- en verblijfplaats te laten functioneren – aanvliegroute – foerageergebied – schuilgelegenheid – donkerte 9

10 Waar zitten ze? 10

11 Wat doen we? Huismussen en gierzwaluwen.
Nestelende dieren tellen in de juiste periode! Saxifraga-Piet Munsterman 11

12 En in de nacht op pad! 12

13 Resultaten 13

14 Consequenties voor uitvoer
Planning in de tijd Keuze materialen Keuze methode Zorgvuldig werken Alternatieven aanbieden 14

15 De planning

16 Klankbordgroepleden:
De Klankbordgroep Klankbordgroepleden: Dhr. Pracht Dijkstraat 23 Mw. Joziasse – De Graaf Leemanstraat 10 Dhr. v/d Putten Calandstraat 30 Dhr. v/d Harg Calandstraat 33 Mw. Heuzen Storm Buysingstraat 15 Mw. Schouten Leemanstraat 35 Dhr. Spetter Conradstraat 5 Mw. Van Langen Leemanstraat 9 Dhr. Peschier Leemanstraat 63

17 De Klankbordgroep: hoe ging het in zijn werk?
Groep van 9 bewoners Contact tussen Portaal en bewoners Onder andere gesproken over: Invulling Sociaal Maatwerk (hoogte vergoedingen, opslag huisraad, etc.) Oplossen van klachten tijdens werkzaamheden Communicatie naar bewoners toe Met vragen of opmerkingen kunnen bewoners bij de klankbordgroep terecht

18 Hoe nu verder en waar kunt u terecht met vragen?
Nieuwsbrieven Bewonersbegeleider Portaal (Mw. S. Tupamahu) - Bezoek modelwoning adres: Website: Telefoon: PORTAAL ( ) of indien u met mobiele telefoon belt naar

19 Vragen Algemene vragen over de renovatie


Download ppt "Informatieavond renovatie Calandstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google