De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publieke Zaak 0. 1 De kracht van samen verder LGB dag 24-9-2013 –Programma: –Wij praten over onze trots, we delen onze dromen en verbeelden en verwezenlijken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publieke Zaak 0. 1 De kracht van samen verder LGB dag 24-9-2013 –Programma: –Wij praten over onze trots, we delen onze dromen en verbeelden en verwezenlijken."— Transcript van de presentatie:

1 Publieke Zaak 0

2 1 De kracht van samen verder LGB dag 24-9-2013 –Programma: –Wij praten over onze trots, we delen onze dromen en verbeelden en verwezenlijken onze toekomst –Wij bouwen een kathedraal –Waar staat CNV PZ op 24 september 2018?

3 Publieke Zaak 2 Geel 1 –Resultaatgericht: weg ernaar toe niet van belang, tegengeluid, achterban betrokken –Enthousiast en met respect, invoelingsvermogen –Thematisch, CAO overstijgend –Zichtbaar dus aanspreekbaar –Samenwerking in het netwerk

4 Publieke Zaak 3 Geel 2 –Ledengroei –Positie dus invloed –Verbonden jongeren, nieuw met behoud goed –Meer betrokkenheid –Doeners en resultaat hard nodig –Contact met en betekenis van de achterban –Zichtbaar is aanspreekbaar

5 Publieke Zaak 4 Violet 1 –Eigen rol: –Probleem positief kritisch benoemen; –Goede samenwerking: je kunt het niet alleen –Verantwoordelijkheid en Initiatief tot sturing van vernieuwing –Gevolg: samenwerkingsproblemen, participatie –Leidt tot: - Trots op eigen activiteit bij succes en waardering en voldoening

6 Publieke Zaak 5 Violet 2 –Goede behouden, waar nodig vernieuwen –Lat niet te hoog, realistisch, kans op mislukking geringer –Jongeren vragen andere structuren en persoonlijke contacten –Benut competenties en kwaliteiten kader –Deel succesverhalen

7 Publieke Zaak 6 Grijs 1 –Leiderschap-gedrevenheid –Voldoening-enthousiasme –Uitdaging-realisme –Herkenbaarheid-orginaliteit –Inhoud –VitaliteitOlifant eet kleine hapjes –Passie

8 Publieke Zaak 7 Grijs 2 –Pionieren-mentorschap –Vertrouwen -gebruik talent en expertise –Lef-gemeenschappelijk belang –Mogelijkheden-kennisoverdracht –Zichtbaarheid –Nieuwsgierigheid –Samen verder –Respectvol –Plezier in werk

9 Publieke Zaak 8 pm –Spreken voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen –Eerlijk, open, betrouwbaar is het handelsmerk de “C” –Wat willen jongeren en potentiele leden –Doe wat je zegt en laat zien wat je doet

10 Publieke Zaak 9 pm2 –Visie: waarden en normen, respectvol naar andere, blijven praten en polderen –Luisteren, betrokkenheid en draagvlak –(Inter-)actief en ludiek –Ledenwerving door profs –De jeugd heeft de toekomst –CNV vanzelfsprekend? –BVE voorlichting over vakbeweging –Weerbare leden

11 Publieke Zaak 10 Paars 1 –Waarden: trots, tevredenheid, voldoening, resultaat –Voor jezelf opkomen –Met genoegen ergens naar kijken –Verantwoordelijkheid nemen –Waardering door inzet –Klein beginnen –Individuen in de groep brengen

12 Publieke Zaak 11 Paars 2 –Standvastigheid-vertrouwen wekken –Uitdragen-afwijken van routine –Anticiperen-positieve energie –Ontwikkelingen-van waarde zijn –Samen: werken, binden en bouwen –Doelstellingen halen-trots op resultaten –Successen uitdragen-trots op proces –Inspireren-opgelucht en blij –Processen en planning

13 Publieke Zaak 12 Groen 1 –Respect-Plezier en voldoening (“C”) –Stimulans-Enthousiasme –Creativiteit-Organiseren –Perspectief-Inhoud –Win-win-Vertrouwen –Binden-Preventie –Opbouwen-Eerlijk –Delegeren-Doorzettingsvermogen

14 Publieke Zaak 13 Groen 2 –Betrokkenheid-Controlerende rol –Discussie-Enthousiasme –Positiviteit-Overtuigend –Constructief-Stimulerend –Krachtenbundeling-Coherent –Verjonging-Resultaat gericht –Eigenheid-Maatschappelijk –Aantrekkingskracht

15 Publieke Zaak 14 Rood 1 –Trots-Betrokkenheid –Resultaat-Doelen concreet –Probleemoplosser-Zingeving –Voldoening-Gemeenschappelijk –Organiseren-Coach –Initiator-Ondernemer –Coordinator-pionieren –Dienstbaar aan de samenleving-Teamwerken

16 Publieke Zaak 15 –Droomland –Oh ik verlang zo naar Droomland –Daar is de C van het CNV –Samen naar het heerlijke Droomland

17 Publieke Zaak 16 Droomland Blauw –CNV PZ en CNVO verzilveren feestelijk moment –Lidmaatschap in basis- en servicepakketten –Digitale dienstverlening –Leden bonus cultuur

18 Publieke Zaak 17 Droomland Blauw –Jongeren werven: digit, pick & mix, modulair, prijs/kwaliteit, basis- en plus lid, kadolid Kind –Festival PZ met Armin van Buuren -ouderen behouden: bonus 5,10,15 etc -Flex en ZZP opnemen -CNV ongedeeld -Module loopbaanbegeleiding -IBB W&I niet Prive

19 Publieke Zaak 18 Droomland –Proeflidmaatschap –Vakbond Toegankelijker en Zichtbaarder –Structuren ter discussie en herzien –Nieuwe communicatie –Nieuwe werkvormen –Uitbreiden IBB –Stimuleren passieve leden

20 Publieke Zaak 19 Droomland Roze 1 –Motiveren, interesseren, activeren van de jeugd, bewustmaken verantwoordelijkheid –Jongere is gezicht van het bestuur –Verzekering en belangenbehartiging –Geen kathedraal maar een multifunctioneel gebouw –Jeugd breekt Kathedraal steen voor steen af en bouwt een modern centrum voor samenleving –Flexibele dienstenorganisatie –Vakbond en CNV verdwijnt –Dienstverlening ad hoc of via lidmaatschap –Andere toonzetting –Strijd voor groepen en individuen

21 Publieke Zaak 20 Droomland Roze 2 –Jong en dynamisch –Zichtbaar –Open en luisterend naar achterban en samenleving –Plezier –Zeggen wat je doet en doen wat je zegt –Voor niemand je neus ophalen –Tevreden –Flexibel, multifunctioneel en realistisch

22 Publieke Zaak 21 Droomland –Zichtbaar, groter, stabieler –Pro active sales door profs –Werving Leden door leden activeren –Mond op mond (reclame) door goede dingen te doen –Leden betrekken in primaire taken –Weerbaarheid vergroten –Werkgever betaalt 50% contributie –Elke OR heeft 1 CNV lid –Werkend NL ziet belang CNV PZ en is lid –Stijgend of stabiel ledental –Samen doen geeft goed gevoel

23 Publieke Zaak 22 Droomland: de Olifant eet kleine hapjes –Vitaaal en energiek –Betrokken achterban en belangstellende voorban –Met ruggengraat –Identiteit per doelgroep –Investeert in de OR –Moderne ledenwerving –Herkenbaar –Steunpunt vakbondsconsulenten en OR leden –Krachtig en Koersvast –Eigen geluid –Communicatie naar leden

24 Publieke Zaak 23 Droomland Violet 1 –Investeren in werkvloer contacten –Daartoe opgeleide kaderleden –Training “Netwerken” –Doelgroepenanalyse –Doelgroep gerichte communicatie –Profilering CNV in individueel contact –Netwerkcollectief ipv “Vakbond” –Gedeifferentieerd lidmaatschap –Jongeren actief benaderen/tegemoettreden

25 Publieke Zaak 24 Droomland Violet 2: “SMART” –S: Jongeren bereiken en betrekken via CNV Jongeren, doelgroepanalyse, individuele benadering –M: verdubbeling aantal jongeren in 5 jaar, CAO afspraken leer-werkplekken, bezoeken open dagen ROC etc., aantal daartoe opgeleide kaderleden –A: Mentorschap oud jong nastreven, omslag in denken –R: Realiseerbaar –T: 5 jaar

26 Publieke Zaak 25 Droomland Rood –Nieuwe generatie vakbondsmensen staat aan het roer door jongeren te betrekken –Binnen koepel CNV is er een seniorenvakbond –CNV Kadaster is een feit, door initiatief met een goed gevoel –CNV is representatief bij Essent –CNV heeft nadrukkelijk “C” profiel –CNV Anders actieven is een feit

27 Publieke Zaak 26 Droomland pm –Een CNV in 3 kolommen: Jong, Werkend, Senior –Overtuigend, niet zielig –Op resultaat gerichte aanjagers –Samenhang is behouden –Positie midden in de samenleving

28 Publieke Zaak 27 Droomland –Gevallen vrouw, nieuwe medewerker,vakbondsconsulent –Primair gericht op werknemers –Beroepsinhoud en arbeidsvoorwaarden –Leden en niet leden, meester en gezel –Themadag WMO –BNN binnen CNV –Sociale media –CN PZ samen met OCNV naar CNV V

29 Publieke Zaak 28 Droomland: CNV AppStore –Mijn CAO-CNV Nieuws –Mijn loon-CNVTT –Mijn Pensioen-Google –Twitter, Facebook, LinkedIn-Mail –Mijn CNV-WKR –Mijn loopbaan-ATV –CNV Internationaal-Politiek24 –Senior Bastards –CNV Rechtshulp –IDEA Abp –JuniorWeb –CNV12+ –WorkDates


Download ppt "Publieke Zaak 0. 1 De kracht van samen verder LGB dag 24-9-2013 –Programma: –Wij praten over onze trots, we delen onze dromen en verbeelden en verwezenlijken."

Verwante presentaties


Ads door Google