De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crowd Management in de publieke ruimte Henk Reinerman Advies en training Lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing, Politieacademie v.h. Coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crowd Management in de publieke ruimte Henk Reinerman Advies en training Lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing, Politieacademie v.h. Coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Crowd Management in de publieke ruimte Henk Reinerman Advies en training Lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing, Politieacademie v.h. Coördinator veiligheid grootschalige evenementen Politie Gelderland-Zuid info@henkreinerman.nl

2 22 Leergang Crowd Management Pinpoint 5 april 2012 Oorzaken slachtoffers calamiteiten •Bij welke evenementen ging het fout en wat was de oorzaak: Historie en wetenschap Toepassen crowd management in de praktijk •Een hoge publieksdichtheid is potentieel onveilig. Beheers de publieksdichtheid! •Publiekssturing door informatieverstrekking en niet door fysieke maatregelen. •Veiligheidsnormen in het publieke domein. Theorie en praktijk. •Het proces van risicoanalyse tot uitgevoerde maatregel. Workshop: toepassen veiligheidsplan

3 33 Het Colosseum van Rome (1 e eeuw na Chr.) 50.000 (70.000) bezoekers. 76 uitgangen 4.30 m breed Uitgangen genummerd. Nummer op tabella. Bouwbesluit 2003: binnen enkele minuten Colosseum leeg.

4 Brussel, Heizelstadion, 1985. 39 doden, 400 gewonden. Rel supporters was de oorzaak van paniek. Bij de vluchtpogingen ontstond een duwpartij. Betonnen leuningen braken af en supporters vielen. Anderen werden verdrukt. Oorzaak: slechte organisatie/onvoldoende handhaving/onvoldoende vluchtcapaciteit

5 Roskilde Festival, Denemarken, 2000; 9 doden en tientallen gewonden. Tengevolge hoge publieksdruk vanaf achter- en zijkanten, natte, gladde ondergrond en crowd surving overleden bezoekers door verdrukking. Oorzaak: ontoereikende veiligheidsmaatregelen, geen informatie en onvoldoende vluchtcapaciteit.

6 66 Bandung, Indonesië, 2008; 10 doden. Tegengestelde stromen ontstonden bij verlaten en arriveren bezoekers bij een rockconcert. Bezoekers werden verdrukt. Oorzaak: geen informatie/onvoldoende vluchtcapaciteit

7 77 Irak, Bagdad, al A’imma Brug, 2005; Ongeveer 1000 doden. “Phantom panic” ontstond door geruchten over de aanwezigheid van zelfmoordcommando’s. Mensen werden doodgedrukt of vielen in de Tigris en verdronken. Oorzaak: onjuiste informatie (rumour) en onvoldoende vluchtcapaciteit

8 88 Force: energie en kracht mensenmenigte Information: informatie /geen/onjuiste informatie. Space: plek en ruimte om te bewegen Time: werkelijke of beleefde tijd van mensen om te handelen FIST model* Dynamiek mensenmenigten: *John F. Fruin

9 99 Love Parade Duisburg 2010 Foto Volkskrant

10 10 Hillsborough, 15 april 1989, 96 doden

11 11 Waneer gaan mensen dood tijdens dergelijke evenementen? •Gedrang bij aankomst: “Craze”/ uitzinnigheid •Gedrang bij het verlaten: “Vluchten” •Hulpdiensten kunnen slachtoffers niet bereiken Vrijwel alle doden in menigten zijn het gevolg van verstikking door druk (compressive asphyxia) en niet omdat ze “vertrapt” worden. Krachten in menigten kunnen niveaus bereiken die onmogelijk te weerstaan of te controleren zijn. De krachten zijn het gevolg van duwen, en het domino effect van mensen die tegen elkaar aan leunen. Otto Adang

12 12 Oorzaak slachtoffers als gevolg van calamiteit •Hoge publieksdichtheid •Te lage capaciteit vluchtwegen •Geen informatie •Onjuiste informatie

13 Gevelconcert

14 14 Beheers de publieksdichtheid Streetparade Zürich 2006 Beperkte vluchtcapaciteit Bouwwerkzaamheden Afloop vuurwerk Nijmegen 2008

15 15 Beheers de publieksdichtheid Waarom? •Publiek moet snel en veilig elke locatie kunnen verlaten •Hulpdiensten dienen elke incidentlocatie snel te kunnen bereiken •Evenementenlocatie mag geen gevoel van onveiligheid oproepen

16 16 Beheers de publieksdichtheid Publieksdichtheid te hoog: • Minder publiek OF • Meer opslag- en vluchtcapaciteit voor het publiek

17 17 Veiligheidsnormen Vluchtcapaciteit publiek 17 4Daagsefeesten Nijmegen 2009

18 18 • Voorkomen van te dichte mensenmassa's •Reguleren van mensenmassa’s Beheers de publieksdichtheid Hoe?

19 19 Beheers de publieksdichtheid Publiekssturing P ubliekssturing door informatieverstrekking en niet door fysieke maatregelen (hekken, politie, security etc.) Waarom?

20 20 Ook de mens in de massa bij een calamiteit". Beheers de publieksdichtheid Publiekssturing "Ieder mens reageert, zoals hij is geïnformeerd. Prof.dr Otto Adang

21 21 Beheers de publieksdichtheid Publiekssturing Door informatieverstrekking is de reactie van het individu te beïnvloeden: De individuen in de massa zijn te sturen. Collectief gedrag ondersteunt de effectiviteit van de maatregelen.

22 22 Twee pijlers 1.Crowd management maatregelen (proactieve/preventieve fase. Veelal vóór het evenement). 2.Crowd control maatregelen. (uitvoerende fase. Veelal tijdens het evenement)

23 23 Pijler 1 crowd management maatregelen •Risicoanalyse •Structuur in evenementgebied •Veiligheidsnormen benoemen •Programmering •Informeren via media •Mobiliteitsplannen, bezoekerslogistiek etc.

24 24 Pijler 2 Crowd control maatregelen •Informeren via media •Toepassen/handhaven veiligheidsnormen •Toepassen/handhaven programmering •Publieksdichtheid meten en effectueren •Informeren en sturen publiek

25 25 Publieksdichtheid meten De norm is maximaal 70% publieksdichtheid Tenzij waarborgen voor snelle en veilige afvoer publiek

26 26 70%100% Publieksdichtheid meten

27 27 Publieksdichtheid meten

28 28 •Geluidsinstallatie podia •Lichtkranten •City Guides •Exit banners •Kleurenzones en bewegwijzering Controle en sturing: Camera's Informeren en sturen publiek

29 29 Er bestaan GEEN wettelijke veiligheidsnormen t.b.v. evenementen in het publieke domein: Ter compensatie kunnen veiligheidsnormen uit het Bouwbesluit 2003, al dan niet aangepast, geprojecteerd worden op het publieke domein Veiligheidsnormen?

30 30 Toepassen veiligheidsnormen Doel: •Kans op calamiteit zoveel mogelijk verkleinen. Bij calamiteit: gevolgen zo gering mogelijk •Veilig verblijf publiek op en nabij evenementengebied •Beheersen publieksdichtheid •Publiek moet snel en veilig vermaakcentrum kunnen verlaten •Hulpdiensten dienen snel elke incidentlocatie te kunnen bereiken Maatgevende factoren •Oppervlakte vermaakcentrum en inrichting daarvan •Beschikbare effectieve uitgangsbreedte vermaakcentrum •Relatie met andere vermaakcentra

31 31 Toepassen veiligheidsnormen Publieksdichtheid: 2,4 personen per m²= 100%. 1,7 personen per m²= 70% Tenminste twee vluchtwegen Bij berekening telt één (de breedste) vluchtweg niet mee. Vereiste afvoercapaciteit publiek: 90/135 personen per m. Publieksroutes: minimale vrije doorgangsbreedte van 7 meter. Andere wegen : minimale vrije doorgangsbreedte van 4 meter

32 32 40 x 30 m = 1200 m² (netto aantal m²) 1200 x 2,4 (pers.m²)= 2900 personen 9 pers. per 10 cm 2900 x 0,10= 32 m vluchtbreedte 9 Correctiefactor 1½ = 32 : 1½ = 21 m 8 + 8 + 7 (10 telt niet mee)= 23 m. De vluchtwegbreedte is voldoende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stel dat het plein drie uitgangen telt. 8, 8 en 7 m. Vluchtwegbreedte is dan 15 m (8 + 7): Dan geldt: 15 x 10 x 9= 1350 x 1½ (correctiefactor) = 2025 personen In dit geval is het maximum toelaatbare aantal mensen 2025 en niet 2900. Berekening maximaal toelaatbaar aantal personen en vluchtwegbreedte evenementenlocatie

33 33 Koningsplein voor toepassing veiligheidsnormen Voorwaarden publieksroutes Toepassen veiligheidsnormen

34 34 Koningsplein na toepassing veiligheidsnormen Voorwaarden publieksroutes Toepassen veiligheidsnormen

35 35 Koningsplein

36 36 Festival vol Ga naar podium achter je Veiligheidsnormen Beheersen publieksdichtheid/alternatief podium Zwolle BFO 2009

37 Lichtkranten, exit banners en city guides

38 38 Lichtkrant en city guides

39 39 Programmering welke artiest (activiteit) speelt op welke plaats en op welke tijd Let wel: Programmeren is essentieel onderdeel van de risicoanalyse en is het belangrijkste instrument bij de beheersing publieksdichtheid Houdt rekening met: •Publieksprofiel (doelgroep) •Ruimtelijk profiel •Activiteitenprofiel •Te verwachten hoeveelheid publiek •Onderlinge interactie vermaakcentra

40 40 Leergang Crowd Management Pinpoint 5 april 2012 Oorzaken slachtoffers calamiteiten •Bij welke evenementen ging het fout en wat was de oorzaak: Historie en wetenschap Toepassen crowd management in de praktijk •Een hoge publieksdichtheid is potentieel onveilig. Beheers de publieksdichtheid! •Publiekssturing door informatieverstrekking en niet door fysieke maatregelen. •Veiligheidsnormen in het publieke domein. Theorie en praktijk. •Het proces van risicoanalyse tot uitgevoerde maatregel. Workshop: toepassen veiligheidsplan

41 41 Het proces van risico-analyse naar feitelijke maatregelen

42 42 Het PROCES Hoe vertaal je de risicoanalyse in het feitelijk nemen van maatregelen

43 43 Uitgangspunten voor het proces  Voor een evenement is een evenementenvergunning nodig.  De vergunning is het formele aanknopingspunt om maatregelen mee te realiseren.

44 44 Belangrijke spelers  De vergunningverlener (burgemeester of college van B&W)  De vergunningaanvrager (de organisator)  Gemeenteambtenaren  Politie, Brandweer en GHOR

45 45 Het veiligheidsoverleg  Voorzitter (gemeenteambtenaar)  Politie  Brandweer  GHOR  Handhavingcoördinator  De organisator

46 46 Stelling Vaak is vergunningverlening een autonoom proces geworden. De kunst is om het weer een onderdeel te laten zijn van het op een verantwoorde manier reguleren van een evenement.

47 47 En dan tot slot: De integrale handhaving

48 48 Integrale handhaving Een multidisciplinaire benadering is niet alleen belangrijk bij vergunningverlening, maar ook bij de handhaving

49 49 Integrale handhaving  Het multidisciplinair beoordelen van de vergunningen op te handhaven aspecten.  De operationeel handhavingcoördinator  De tactisch handhavingcoördinator

50 50 Een afgesproken adviesstructuur  Reguliere advieslijn  Indien nodig bestaat er een eigen advieslijn als het gaat om handhaving en OOV

51 51 Einde


Download ppt "Crowd Management in de publieke ruimte Henk Reinerman Advies en training Lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing, Politieacademie v.h. Coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google