De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling] [Datum]

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling] [Datum]"— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling] [Datum]

2 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 2 Over een anderhalf uur weet je.. •Waarom de nulmeting wordt gedaan •Wat we samen met jullie willen bereiken •Hoe de nulmeting wordt aangepakt •Welke hulpmiddelen en tips je krijgt •Hoe je de registratieformulieren invult

3 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 3 Wat is de nulmeting? 7 x 24 uur tijdschrijven om het volgende te meten: •De geleverde zorg in minuten per cliënt per week •De aard van de geleverde zorg per cliënt per week •De tijdsverdeling per medewerkersgroep En waarom is dit nodig?

4 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 4 Omdat binnen de zorg veel verandert Modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Door de meting kunnen we samen bereiken dat we de kwantiteit van de zorg aan de cliënt in beeld krijgen Nieuw bekostigingssysteem Cliënten staan centraler (vraagsturing) Zorgverantwoording aan cliënt en zorgkantoor Indicaties met urenpakketten

5 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 5 Welke metingen doen we en hoe? 1.Cliëntgebonden meting = voor de bewoner/cliënt Handelingen zichtbaar voor de cliënt (op de kamer, bij transfers, in de huiskamer) •Direct cliëntgebonden tijd per cliënt •Cliëntformulier op de kamer van de cliënt én in de huiskamer (zonodig) •Activiteitenformulieren •Elke 24-uur nieuwe formulieren 2.Deskundigheidsgebonden meting = voor de medewerker Alle handelingen uitgevoerd door een medewerker per dienst, uitgedrukt in minuten •Direct, indirect en niet cliëntgebonden tijd per medewerker •Formulier per medewerker => Deskundigheidsformulier •Elke dienst een nieuw formulier Meetweek => 7 dagen: [dag] 7.00 uur t/m [dag] 7.00 uur

6 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 6 De cliëntgebonden meting

7 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 7 Cliëntformulier op kamer cliënt

8 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 8 Cliëntformulier in huiskamer

9 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 9 Activiteitenformulier

10 10 Oefening 1 Vul voor een cliënt hetvolgende in: •Bed opmaken en prullebak legen van 7.00 tot 7.05 door V21 •Client helpen bij wassen en aankleden van 7.05 tot 7.45 door V21 •Helpen met eten en drinken van 8.30 tot 8.45 door V30 •Praatje met cliënt van 10.30 tot 11.00 door H14 •Kamer schoonmaken van 13.15 tot 14.00 door H35 •Client adviseren over de dagindeling van 14.00 tot 14.20 door V6 •Klaarmaken fruit van 15.00 tot 15.10 door H16 •Stoma verwisselen van 16.40 tot 16.50 V28 Gebruik de ABC-kaart om de handelingsgroep te bepalen

11 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 11 Ingevuld cliëntformulier

12 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 12 De deskundigheidsgebonden meting

13 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 13 Deskundigheidsformulier voor de medewerkers

14 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 14 Oefening 2a Bepaal de tijdsverdeling van de dienst van Sofie 7.00 Overdracht 7.15 Medicijnen ronddelen 7.55 Wassen/aankleden bewoners 9.40 Zorgdossiers bijwerken 10.00 Koffiepauze Sofie 10.15 Overleg met dokter 10.35 Toiletgang Sofie 10.40 Praatje met bewoner 10.50 Stoma’s verwisselen 11.20 Bijwerken rooster 11.50 Praatje met collega 12.00 Lunchpauze Sofie 12.30 Medicijnen ronddelen 13.15 Afspraken maken voor cliënten 13.35 Toiletgang Sofie 13.40 Langsgaan bij bellende cliënten 14.30 Theepauze Sofie 14.45 Dagrapportages maken 15.05 Bewoner naar toilet helpen 15.15 Overdracht aan middagdienst 15.30 Einde dagdienst 15 40 Hoeveel uur heeft Sofie gewerkt?

15 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 15 Ingevuld deskundigheidsformulier van Sofie

16 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 16 Oefening 2 Bepaal de tijdsverdeling van de dienst van Marian 8.00 Teamoverleg 8.30 Kamers schoonmaken van clienten 10.00 Koffiepauze Marian (betaald) 10.15 Was ophalen bij clienten 11.00 Schoonmaken algemene ruimte 12.00 Was sorteren en wassen in wasruimte 12.30 Eind dienst 30 90 Hoeveel uur heeft Marian gewerkt?

17 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 17 Ingevuld deskundigheidsformulier van Marian

18 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 18 Tot slot…

19 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 19 Hulpmiddelen & tips Hulpmiddelen •Pen •ABC-kaarten Tips •Gebruik een digitaal horloge •Maak al notities op kladblok tijdens je dienst •Bedenk voor jezelf hoe een standaard dienst eruit ziet

20 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 20 Wat doe je vanaf [datum]? •Begin dienst: deskundigheidsformulier ophalen op je afdeling •Tijdens je dienst: –Alle zorgverlening aan cliënt(en) noteren (kamer, huiskamer, gang, etc.) –Altijd je medewerkernummer noteren!! –ABC-kaart raadplegen voor handelingen •Einde dienst: ingevuld deskundigheidsformulier inleveren op je afdeling •Bij twijfel altijd vragen aan begeleiders, teamleider of collega’s Onthoud: de meting is in het belang van de cliënten!

21 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 21 Afspraken rondom meting [aanpassen waar nodig]  Iedere client krijgt een formulier op de kamer én in de huiskamer  In iedere huiskamer zijn activiteitenformulieren  De volgende medewerkers registreren:  Activiteitenbegeleiding  Behandelaars  Medewerkers van een dagverzorging of -behandeling voor externe cliënten  Facilitaire dienst, technische dienst, receptie  Gastvrouwen  Huishoudelijke dienst  Overhead (zorgmanager, niet meewerkende teamleiders, afdelingshoofden)  Zorgmedewerkers  Stagiairs  Vakantiekrachten  Vrijwilligers en mantelzorg

22 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 22 Veelgestelde vragen •Als ik mijn DGM formulier invul, waar valt deze tijd dan onder? Dit valt onder Niet cliëntgebonden tijd; •Als we de handeling met z’n tweeën uitvoeren, hoeven we dit dan maar één keer op te schrijven? Nee, schrijf allebei begin- en eindtijd op met je eigen medewerkernummer. •Als ik iets voor de cliënt doe buiten de kamer, hoe registreer ik deze tijd dan? Onthoud de tijd en registreer het vervolgens op het dichtstbijzijnde formulier van de bewuste cliënt •Hoe registreer ik transfertijd van kamer naar huiskamer of andersom? Hou de tijd in de gaten en schrijf dit vervolgens op het formulier in de huiskamer of op de kamer. •Waar registreer ik een intercom- of telefoongesprek met een bewoner? Als je de bewoner op de kamer gaat helpen, schrijf het dan alsnog op als het gesprek lang heeft geduurd. Voor een gesprek van 10 seconden om aan te geven dat je eraan komt, hoeft dit niet. •Hoe en waar registreer ik een gesprek met een bewoner op de gang? Probeer zoveel mogelijk vast te leggen op het formulier van de cliënt!

23 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 23 Belangrijke weetjes •Kopie presentatie Voorhanden op de afdeling •1e twee dagen nulmetingHele dag begeleiding bij meting •Contactgegevens[gegevens projectteam begeleiders] Bedankt voor je aanwezigheid &veel succes!! Bedankt voor je aanwezigheid & veel succes!!

24 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 24 Voorbeeldresultaten nulmeting

25 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 25 Meting versus huidige bekostigingsindicatie en IZA (nu ZZP) Tijdens meetweek is 78% geleverd van benodigde zorg volgens huidige bekostiging

26 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 26 Op cliëntniveau is veel verschil zichtbaar tussen meting, en huidige indicatie en IZA (nu ZZP)

27 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 27 Tijdsverdeling alle medewerkers en verzorgenden Percentage cliëntgebonden tijd van zowel verzorgenden als alle medewerkers is hoog (norm 75,1%); relatief zeer veel indirecte tijd bij huishoudelijke medewerkers en weinig directe tijd bij activiteitenbegeleiding

28 © Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. 28 Verdeling direct cliëntgebonden tijd van de verzorgenden over de AWBZ-functies Verzorgenden zijn hier bijna een vijfde van hun direct cliëntgebonden tijd bezig met huishoudelijke verzorging; het is aan te raden om dit te verminderen i.v.m. de kostprijs van HV


Download ppt "© Copyright 2006 by Advisaris. All rights reserved. Informatiesessie Nulmeting [Naam instelling] [Datum]"

Verwante presentaties


Ads door Google