De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professioneel advies door vrijwilligers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professioneel advies door vrijwilligers"— Transcript van de presentatie:

1 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Workshop Hoekomen wij aan geldvoor onze doelen ? Professioneel advies door vrijwilligers

2 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Wie ben ik Frits Mollema 1948 Tot 2010 managementfuncties binnen gemeenten Nu adviseur SESAM Academie Professioneel advies door vrijwilligers

3 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Over de SESAM Academie Maatschappelijk adviesbureau voor maatschappelijke organisaties 80 adviseurs in het hele land Ex managers bedrijfsleven en overheid Vrijwilligers Professioneel advies op maat Professioneel advies door vrijwilligers

4 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Even voorstellen “FirstEncounter” -wie bent u ? - van en voor welke organisatie ? - 1 minuut ! Precies één minuutom uzelf en uw organisatie voor te stellen. Toevallige ontmoeting met iemand die u in de toekomst misschien een keer nodig heeft voor een financiële bijdrage (bv. subsidie, bijdrage uit fonds, sponsorbijdrage, donateursbijdrage enz.) voor uw organisatie. Wat is op dit moment voor de ander belangrijk om over uzelf en uw organisatie te weten ? Professioneel advies door vrijwilligers

5 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Wat we niet gaan doen Leren fondsenwerven - is niet iets dat je in een workshop “even” leert Geheimzinnig erover doen - Iedereen kan het als je het goed aanpakt Valse beloften doen - Na vanavond moet u zelf aan de slag Professioneel advies door vrijwilligers

6 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Wat we wel gaan doen Wat is fondsenwerven ? Hoe werkt het ? Waar moet je zijn ? Wat moet je (niet) doen ? Wat heb je ervoor nodig ? Wie gaat het doen ? Professioneel advies door vrijwilligers

7 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Funding = activiteiten om uw organisatie financieel draaiende te houden -marketing en pr “gevers” = “partners -collecteren -sponsors zoeken -leden en donateurs werven -verkoop producten en diensten -subsidies aanvragen -giften vragen -erfstellingenenlegaten aanvaarden -enz. Funding = fundament, basis Fondsenwerven “funding” Richt je op gevers:particulieren,fondsen, overheden, bedrijven. Dat zijn je PARTNERS. Creëer vertrouwen. De gever vertrouwt jou geld toe, geef vertrouwen terug. Professioneel advies door vrijwilligers

8 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE Het begin Wees je bewust van rol van je organisatie Bepaal visie – missie – doel Ken je doelgroepen Weet welke kansen en bedreigingen er zijn Bepaal inkomstenstrategie Wat is je verhaal ? Begin bij het begin: bij je zelf.Bij je eigen organisatie. Sleutel tot succesvollefondsenwerving ! ZES onderwerpen, ze komen stuk voor stuk aan de orde. Professioneel advies door vrijwilligers

9 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE HET BEGINRol van je organisatie Non profit organisatie = maatschappelijke winst organisatie Bepaal de maatschappelijke winst die jouw organisatie nastreeft: Goede doelen realiseren ? Dienstverlening aan leden, klanten e.d. ? Belangenbehartiging ? Ontmoeting, gezelligheid, recreatie ? Ontwikkeling, kennis, onderzoek ? Commercieel gestuurde organisaties en maatschappelijk gestuurde organisaties. Beide gericht op winst maar wel verschillende soorten winst. Goede doelen: kinderen in nood,CliniClowns, hulp bij rampen Dienstverlening: lezingen, workshops, voorlichting, opvang, voedselbank Belangenbehartiging: patiëntenorganisaties, slachtofferhulp Ontmoeting e.d.: sportverenigingen,a.k. organisaties Ontwikkeling, kennis, onderzoek: historische verenigingen e.d. VAAK MAATSCHAPPELIJKE WINST OP MEERDERE TERREINEN Professioneel advies door vrijwilligers

10 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE HET BEGINBepaal missie – visie - doel Basis voor succesvolle fondsenwerving: Een missie: waar geloof ik als organisatie in ? Visie: wat ga ik daarvoor doen ? Doel: welke concrete doelen en resultaten ? BE “SMART”: -Specifiek -Meetbaar -Acceptabel -Realistisch -Tijdgebonden Professioneel advies door vrijwilligers

11 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE HET BEGINKen je doelgroepen Voor succesvolle fondsenwerving moet je zoveel mogelijk te weten komen over vier soorten doelgroepen: Huidige leden, gebruikers, deelnemers, bezoekers Toekomstige leden, gebruikers, deelnemers, bezoekers Beslissers (politiek, media, koepels, besturen) Financiers en gevers In engezin:groepen mensen waar je je met activiteiten op richt. Huidige en toekomstige Financiers stellen daar vaak voorwaarden aan. Soms moeten doelgroepen “bereikt” worden via gerichte acties en bewustwording. Maar “doelgroep” gaat in ander verband verder: instanties waar je je tot richt om dingen te veranderen of geld te krijgen. LEER ZE ALLEMAAL GOED KENNEN, WAT ZE WILLEN, WAT ZE KUNNEN, WAT ZE MOGEN Professioneel advies door vrijwilligers

12 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE HET BEGINBewust van kansenenbedreigingen Analyseer organisatie op kwaliteiten Doe SWOT analyse Schat risico’s in Zoek samenwerking (binnen en buiten) Kijk vooruit én naar voren Maak meerjarenplan Doede SWOT !Strengths–Weaknesses–Opportunities–Threaths Matrix Sterkte – zwakte(binnen: de organisaties, de medewerkers, de vrijwilligers) Kansen–bedreigingen(buiten:partijen, concurrenten, ontwikkelingen) Samenwerken:doe plaatsbepaling van je organisatie t.o.v. andere organisaties. Voorkomt isolement en “vastzitten”, is vaak nodig om het geld ! Meerjarenplan: P-D-C-A Professioneel advies door vrijwilligers

13 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE HET BEGINMaak inkomstenstrategie Diversificatie: spreiding van risico’s Mix van “verdienen” en “krijgen” Gebaande paden De parallelweg De ontdekkingstocht Durf te vragen ! met een verhaal ! Belang vanrisicospreiding.Zeker nu subsidies minder worden. Fondsenwerven isgeen bedelen Professioneel advies door vrijwilligers

14 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE HET BEGINWAT IS JE VERHAAL ? Fondsenwerven =HETverhaal vertellen HETverhaal dat de VONK doet overspringen op …………………. HETverhaal waar je mee verder kan ! Fondsenwervers zijn verhalenvertellers VONKis deinspiratiebon,waar je het voor doet ! Gedrevenheid om iets voor elkaar te krijgen, te veranderen, maatschappelijke impact. Geen VONK? Dan ook geen belangstelling bij gevers: er is geen herkenning, geen klik, geen associatie ! Professioneel advies door vrijwilligers

15 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - HET BEGINOefening Presenteer uw project/activiteiten in twee minuten Aandachtspunten: - Inleiding en context - Er is iets gebeurd, iets urgents - De oplossing, de redding - De afloop, de effecten van de oplossing - Eindbeeld, de moraal, oproep Verwijsnaar opdracht 2:‘elevator pitch’ Je staat in de lift met iemand die u zou willen voor een financiële bijdrage. U kent elkaar niet. De reis in de lift naar boven duurtmaar heel kort. U maakt van deze unieke gelegenheid gebruik en spreekt de onbekende man/vrouw aan.
Wat gaat u zeggen en wat gaat u vragen? Wat hebt u (altijd?) bij u om mee te geven?
Er ismaar één kans om indruk te maken. Aandachtspunten: Aristoteles(ArsPoetica): elke verhaal is opgebouwd uit vijf elementen. Ook toepasbaar op VONK verhaal ! Professioneel advies door vrijwilligers

16 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Aan de Slag ! 1Geld besparen 2Eigen inkomsten 3Subsidiesoverheden 4Bijdragen particuliere fondsen 5Bijdragen particulieren 6Sponsoring door bedrijven Genoeg inleidende beschietingen ! We gaanaan het werk. Inzoomen op zes manieren om fondsen te werven. We beginnen met de gemakkelijkste: geld besparen ! Professioneel advies door vrijwilligers

17 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - 1Geld besparen Begin in eigen huis “Begroten” zonder geld Lean-principe toepassen Kosten huisvesting bekijken Samenwerken en samen doen Kortingen bedingen Begroten zonder geld:intern de boer op> kennis, materialen, apparatuur, menskracht. LEAN:geen overbodige dingen doen, geen verspillingen, keepitsimple(digitaal clubblad) Kortingen bedingen: eventueel combineren met naamsbekendheid, win-win acties/jointventureacties (voorbeeld drukwerk) Professioneel advies door vrijwilligers

18 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - 2Eigen inkomsten Veilige bron van inkomsten Ondernemerschap Creatief zijn Samen brainstormen en doen Leuk ! Veiligebron >zelf volledig in de hand Binnen je organisatie zitten vast mensenmet ondernemingszin Geld verdienen mag, als je winst weer gebruikt voor het maatschappelijk doel ! Professioneel advies door vrijwilligers

19 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - EIGEN INKOMSTENOefening ! Hoe kan uw organisatie zelf geld verdienen ? In groepen ideeën inbrengen 15 minuten Wees creatief. Waarmee kan jouw organisatie geld verdienen. Doe alsof je een ondernemerbent. Onthoud de goedeideëen! Professioneel advies door vrijwilligers

20 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - EIGEN INKOMSTENVerdienmogelijkheden Verkoop producten (tastbaar) Evenementen en acties Vermarkten van activiteiten en diensten Verbreding doelstelling/doelgroepen Creatief met lidmaatschappen, contributies, prijsbeleid Verhuur faciliteiten Leuke voorbeelden:;(sparen voor je vereniging) Verkoop producten: alle producten die aaibaar zijn. Sluit aan bij je doelgroep. Zoek de logica tussen product en onderwerp. Trendy, horeca, food, shirts, petjes Dienstverlening: lezingen, cursussen, workshops, voorstellingen.Doe het eens anders ! Andere plaats, ander tijdstip, andere entourage. Voorstelling bij bedrijf, met diner. Meer bezoekers/deelnemers >vip behandeling, speciale behandeling. Experimenteer met prijzen:vroegboek, betalen achteraf, hoog/laag. Ansoffmatrix.Bestaande act.Nieuwe act. Bestaande DGIedereen bereikt ?Wil bestaande DG iets nieuws ? Nieuwe DGandere DG ?Op zoek naar nieuw DG met nieuwe act. Lidmaatschappen:niet te veel tegenprestaties;onderzoek wat leden er voor terug willen hebben(vraaggericht); speciale lidmaatschappen;Vrienden van GOOG:bij oplopende jaarlijkse bijdrage: oplopende korting op jaarlijkse voorstelling + vrijkaarten Professioneel advies door vrijwilligers

21 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - 3Subsidies overheden Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk Algemene subsidieverordening en specifieke subsidieregelingen Allerlei soorten subsidies Vooral projecten Prestaties, verantwoorden, evalueren Ken het beleid en onderhoud relaties Ken het beleid !Zoek naar aanknopingspunten. Benoem verschillende aspecten van je activiteit (laterhierop terugkomen), zoek de belangen daarbij + subsidiemogelijkheden Subdsidies:zakelijker, projecten, prestaties, verantwoorden. Nodig politiek uit ! Professioneel advies door vrijwilligers

22 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - SUBSIDIES OVERHEDENGemeente Oldenzaal Speerpunten Cultuurarrangement -over 4 jaar toekomstbestendig -cultuur inzetten voor leefbaarheid -cultureel erfgoed > recreatie en toerisme Denkrichtingen: samenwerken, verbreden, jongeren,Canon Oldenzaal, sociale media, storytelling, crowd- funding, beursvloer/maatschappelijk verantwoord ondernemen Cultuurmakelaar (Quinta Clason) Eenmalige subsidies voor uitvoeringen Professioneel advies door vrijwilligers

23 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - SUBSIDIES OVERHEDENProvincie Overijssel Subsidies cultuurparticipatie Subsidies evenementen en festivals Subsidies erfgoed: Het Verhaal van Overijssel - geschiedenis, streekcultuur, streektaal Productiefonds Professioneel advies door vrijwilligers

24 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - 4Bijdragen particuliere fondsen Allerlei fondsen met smalle en brede focus - ouderen, jongeren, cultuur, sport, natuur, sociaal cultureel werkenz. Fondsenboek/-diskette: ca. 650 fondsen - boek: € 49,50; diskette: € 89,50 Lokale fondsen minstens zo belangrijk Grotere kans: -nieuwe activiteiten -samenwerkingsproject -specifieke doelgroep -eigen bijdrage + subsidie overheid -beperkt eigen vermogen Aantal fondsen niet echt bekend. Vele miljarden aan gezamenlijk vermogen. Ongeveer € 400.mlnper jaar bijdragen uit fondsen. Vermogensfondsen, fondsen die zelf fondsen werven, bekende Nederlanders/ondernemers/sportmensen met een eigen fonds, bedrijfsfondsen. Zoek naar fondsen die belang hebben bij jouw doelstelling.Oranjefonds:samenhang in de buurt, actief burgerschap, diversiteit. Jaarlijks aanvragen, € 31mlnaan bijdragen Professioneel advies door vrijwilligers

25 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSENTips aanvragen bij een fonds Ken de voorwaarden en criteria Houd je aan de regels Wees helder over wat je vraagt (en vraag niet te veel !) Vaak co-financiering nodig (bv. subsidie gemeente) Fondsen werken vaak samen: benader er niet te veel Eventueel vooraanvraag of quickscan (zie websites) Wees bereikbaar: vaste contactpersoon Houd contact, bouw relatie op, open en betrouwbaar Soms aanbiedingsbrief handig: HET verhaal ! + wie, waarover, waarom, wanneer, werkwijze + gevraagde bijdrage) Bestudeer de spelregelsvan het fonds. Houd je eraan. Voorkom irritatie.Laat zien dat je actief fondsen werft. Zorg voor eigen bijdrage, gemeentelijk subsidie e.d. Zoek uit wat een “normale” bijdrage is. Fonds geeft nooit 100% Kan ook een lening of garantiestelling zijn. Fondsen werken vaak samen en weten van elkaar. Wees open en transparant ! Professioneel advies door vrijwilligers

26 Professioneel advies door vrijwilligers
Kijk ook opwww.fondswervingonline.nl SESAM ACADEMIE BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSENFondsen Professioneel advies door vrijwilligers

27 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSENPBC fonds Overijssel Voor cultuur- en natuurbehoud -tentoonstellingen en podiumproducties -Jubileumconcerten en –voorstellingen -bijzondere concerten en toonstellingen -festivals en concoursen -educatieve projecten -aankoop instrumenten, bladmuziek, kleding,apparatuur, decor en inrichting Professioneel advies door vrijwilligers

28 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - 5Bijdragen particulieren Creatieve bezigheid ! Onderzoek motieven om te geven: - emotie - religie/overtuiging - status - eigen belang - community belang Laten zien wat je doet, verantwoorden Persoonlijke benadering het beste Vooral bij particulieren: leer de ander goed kennen, verdiep je erin. VONK. Speel in op de motieven om te geven. Kijk ook wat de gevers qua verantwoording willen weten. Persoonlijke benadering: investeer in de relatie. Informeer via nieuwsbrieven,mailingse.d. Professioneel advies door vrijwilligers

29 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - BIJDRAGEN PARTICULIEREN Donateurs -donateurs werven én behouden -scanje omgeving (van warm naar koud) -eerst het verhaal, dán pas € vragen -wees concreet over bestedingsdoel -denk na over eerste vraagbedrag eneventuele tegenprestaties -investeer in de relatie en informatie:nieuwsbrief, mailing e.d. Professioneel advies door vrijwilligers

30 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - BIJDRAGEN PARTICULIEREN Crowdfunding -collecte via internet -50% uit je eigen netwerk -aansprekend project/onderwerp -resultaat en doelbedrag benoemen -helder zijn over wat je vraagt en biedt -aanstekelijk verhaal/filmpje -beperkte tijdspanne -koppel terug over voortgang project Professioneel advies door vrijwilligers

31 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - BIJDRAGEN PARTICULIEREN Platforms voor Crowdfunding Maar ook via bv. projectpagina op Professioneel advies door vrijwilligers

32 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - BIJDRAGEN PARTICULIEREN Nalatenschappen en legaten -komen vooral in verenigingsleven voor -schroom niet om dit aan te snijden Voor de volledigheid ook deze mogelijkheid noemen. Heeft mogelijk fiscale aspecten. Hieroverlater. Professioneel advies door vrijwilligers

33 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - 6Sponsoring door bedrijven Niet om geld vragen maar iets verkopen ! Een sponsor wil zich associëren met jouw organisatie Motieven voor bedrijf: -Sponsoring is communicatie-instrument -jouw achterban leren kennen -naamsbekendheid vergroten -relaties kunnen ontvangen -imago verbeteren -P & O beleid Ga niet bedelen maar verkopen ! Je hebt mogelijk iets in handen dat voor een bedrijf belangrijk kan zijn. Pasje houding daarop aan ! Niet je hand ophouden maar iets aanbieden. Professioneel advies door vrijwilligers

34 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Voorwaarden voor succes Gelijkwaardigheid Betrouwbaar en professioneel Goede reputatie van je organisatie Zakelijke insteek Beperkte periode Bedrijven willen geen overheidstaak overnemen Professioneel advies door vrijwilligers

35 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Wat kan een bedrijf je bieden ? Menskracht Materialen Diensten Accommodatie Netwerk Kennis Geld We kijken nu vooral naar sponsoring(vooral geld in ruil voor …). Maar er zijn nog andere vormen om met bedrijven samen te werken: Joint venture/win-win acties/sparen voor je club Spaarsysteem: Leden, familie en vrienden van club X krijgen korting bijwebshopY. Bij elke bestelling geeft Y een bijdrage aan club X Bij extra donatie van € 50,- een cadeaukaart van de GAMMA à € 20,- (door vereniging gekocht voor € 15,-) Jubileumvoorstelling Opera per Tutti en Kruidvat (verrassend en voordelig) Maatschappelijk verantwoord ondernemen (beursvloer, bijdrage in natura) Donatie (geen tegenprestatie nodig) Professioneel advies door vrijwilligers

36 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Wat heeft jouw organisatie te bieden ? Naamsverbinding Logo/naamsvermelding Advertentieruimte Toegangskaarten Speciale ontvangst (personeel, relaties) Verkooprechten (drank, materialen) Promotie-activiteiten toestaan Creatieve tegenprestaties op maat Professioneel advies door vrijwilligers

37 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Elementen sponsorvoorstel Wie organiseert het project Wat is het doel Wie is de doelgroep (!) Wat bied je aan als tegenprestatie(s) Waarom interessant voor sponsor Sponsorpakketten Sponsorbedrag (!) Onderbouw het bedrag dat je vraagt. Waardeer dus je prestatie.Het gaat altijd om communicatie. Dus hoe intensiever het communicatiemiddel > hoger bedrag. Bv.: logovermelding op poster = € 0,01 per contact x 100 posters x mensen = € 1.000,- Bij sterke associatiewaarde en branche-exclusiviteit= verhogen met factor 1,5 of 2 Professioneel advies door vrijwilligers

38 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Tenslotte nog even dit Benadering van partners Projectplan Organisatie van fondsenwerving Fiscale en juridische aspecten Communicatie en imago Tot slot nog vijf onderwerpen ter afronding. Deze vijf onderwerpen horen er bij. Anders is het niet af. Professioneel advies door vrijwilligers

39 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Benadering van partnersoverheid, particulieren, fondsen, bedrijven Wat vraag je waarvoor ? Benoemaspecten en belangen van het project Per aspect/belang partner zoeken Benut netwerken van (oud)leden, vrijwilligers, oud-sponsors, vakbladen, linkedin Wat vraag ik van wie ? Wiebenader ik het eerst? Bereid goed voor, ga met z’n tweeën Houd contact ! Bel na ! Maak overzicht: wat (geld, goederen, diensten, kennis, tijd, geld, ruil) vraag ik waarvoor: hele project, deelproject, 1 activiteit, meerdere activiteiten, personeelskosten,acc.kosten, materiaalkosten. promotiekosten Hoe bepaal je:tot welke “gevers” je gaat wenden (fondsen, overheden, bedrijven, particulieren)/ Gebruik de Aspectenmethode. Uitleggen met een voorbeeld. Fotomanifestatie Landschap in beweging. In de openbare ruimte van een stad. Aspecten: amateurfotografie bevorderen, natuur de stad in brengen, aandacht voor milieu in stedelijk gebied,niet-nederlandersmaken kennis metnederlandslandschap Steeds dezelfde activiteit net iets anders insteken > verschillende belangen >meerdere fondsen en subsidiemogelijkheden Denk na wie je het eerst benadert(hevelfunctie). Professioneel advies door vrijwilligers

40 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Projectplan Partners willen projectplan/begroting SMART en transparant Dekkingsplan: overzicht alle inkomsten Informeer partners over vordering dekkingsplan Sluit leuke dingen bij Presentatie plan: VONK ! Menskracht: waardeer deinzet van vrijwilligers > wat waren de kosten als je het had “laten doen” ? Wees open over andere aanvragen. Melden van vorderingen kan helpen om andere gevers over de brug te laten komen Professioneel advies door vrijwilligers

41 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Organisatie van fondsenwerving Klus voor mensen met passie ! Duidelijke plek in de organisatie: commissie of werkgroep Met mandaat én lijn naar bestuur Contact- én contractbeheer (database) Goede uitvoering en verantwoording Houd relaties warm bedankbrief, uitnodigingen enz. Professioneel advies door vrijwilligers

42 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Fiscale en juridische aspecten Rechtspersoonlijkheid Vergunningen (evenementen, loterij) BTW Belasting bij schenkingen en giften Good governance Verenigingof stichting. Meestal voorwaarde voor subsidie/bijdrage uit fonds Bij loterijen:prijzen < vergunning gemeente. > vergunning ministerie van justitie 50% opbrengst moet naar het goede doel Doorgaansvrijstelling van btw plichtbij inkomsten uit fondsenwerving. Voorwaarde: geen winstoogmerk énmaatsch. act. Steunstichtingen moeten wél btw afdragen over inkomsten uit producten/diensten ANBI EN SBBI:regels voor belastingvrij giften en legatenontvangen. ANBI: 90% maatschappelijke inzet. Culturele ANBI: 90% actief op cultureel gebied (geen clubs maar dans, theatergroepen e.d.) Zie site Belastingdienst. Ook voor belasting op sponsorbijdragen,BTW e.d. ! Professioneel advies door vrijwilligers

43 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE - Communicatieen imago Partners vinden lukt bij: Positief imago goed verhaal hebben en vertellen goedeinterne en externe communicatie o.b.v. Communicatieplan(woordvoerder) zichtbaarheid in (sociale) media en website Partners binden luktbij: -warm relatiebeheer -thuis laten voelen in jouw organisatie Wie bepaalt imagovan je organisatie ? Medewerkers, vrijwilligers, gebouw, inrichting, nieuwsbrief, de naam, het logo enz. Voorbeeldvan jongeren die geen vrijwillig werk op kinderboerderij wilden doen. Onderzoek regelmatig het imago van je organisatie. Luisteren en observeren (facebook,twitter, mails, kranten) Oefening: samen rondje vooroordelen > welke vooroordelen zijn er volgens jou over je organisatie ? Communicatieplan:benoem je doelen en benoem de bijbehorende communicatiemiddelen (matrix) Hoe worden nieuwe leden ontvangen ? Hou je exit gesprekken als iemand opzegt ? Fondsenwervers zijn verhalenvertellers Ga binnen je organisatie elkaar vertellen: waar ben je enthousiast over, wat vind je vervelend, waar ben je trots op, waarin teleurgesteld ? SAMEN KOM JE TOT HET VONK VERHAAL Sociale media:zoveel mogelijk vrienden, evenementen opfacebook, presenteer opLinkedin(organisatieprofiel). Zoek vrijwilligers diesocialmedia leuk vinden, maak goede afspraken Website:verzorgd, interactief, stellingen, prijsvragen, aan/afmelden voor nieuwsbrief Professioneel advies door vrijwilligers

44 Professioneel advies door vrijwilligers
SESAM ACADEMIE SESAM Academie Deventerstraat 130-c 7321 CD Apeldoorn Tel: (werkdagen 9.00 – uur) Professioneel advies door vrijwilligers


Download ppt "Professioneel advies door vrijwilligers"

Verwante presentaties


Ads door Google