De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Workshop Hoekomen wij aan geldvoor onze doelen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Workshop Hoekomen wij aan geldvoor onze doelen ?"— Transcript van de presentatie:

1 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Workshop Hoekomen wij aan geldvoor onze doelen ?

2 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Wie ben ik • Frits Mollema • 1948 • Tot 2010 managementfuncties binnen gemeenten • Nu adviseur SESAM Academie

3 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Over de SESAM Academie • Maatschappelijk adviesbureau voor maatschappelijke organisaties • 80 adviseurs in het hele land • Ex managers bedrijfsleven en overheid • Vrijwilligers • Professioneel advies op maat

4 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Even voorstellen “FirstEncounter” - wie bent u ? - van en voor welke organisatie ? - 1 minuut !

5 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Wat we niet gaan doen • Leren fondsenwerven - is niet iets dat je in een workshop “even” leert • Geheimzinnig erover doen - Iedereen kan het als je het goed aanpakt • Valse beloften doen - Na vanavond moet u zelf aan de slag

6 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Wat we wel gaan doen • Wat is fondsenwerven ? • Hoe werkt het ? • Waar moet je zijn ? • Wat moet je (niet) doen ? • Wat heb je ervoor nodig ? • Wie gaat het doen ?

7 SESAM ACADEMIE Funding = activiteiten om uw organisatie financieel draaiende te houden -marketing en pr “gevers” = “partners -collecteren -sponsors zoeken -leden en donateurs werven -verkoop producten en diensten -subsidies aanvragen -giften vragen -erfstellingenenlegaten aanvaarden -enz. • Funding = fundament, basis Professioneel advies door vrijwilligers Fondsenwerven “funding”

8 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Het begin • Wees je bewust van rol van je organisatie • Bepaal visie – missie – doel • Ken je doelgroepen • Weet welke kansen en bedreigingen er zijn • Bepaal inkomstenstrategie • Wat is je verhaal ?

9 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN Rol van je organisatie Non profit organisatie = maatschappelijke winst organisatie Bepaal de maatschappelijke winst die jouw organisatie nastreeft: • Goede doelen realiseren ? • Dienstverlening aan leden, klanten e.d. ? • Belangenbehartiging ? • Ontmoeting, gezelligheid, recreatie ? • Ontwikkeling, kennis, onderzoek ?

10 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN Bepaal missie – visie - doel Basis voor succesvolle fondsenwerving: • Een missie: waar geloof ik als organisatie in ? • Visie: wat ga ik daarvoor doen ? • Doel: welke concrete doelen en resultaten ? BE “SMART”: -Specifiek -Meetbaar -Acceptabel -Realistisch -Tijdgebonden

11 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN Ken je doelgroepen Voor succesvolle fondsenwerving moet je zoveel mogelijk te weten komen over vier soorten doelgroepen: • Huidige leden, gebruikers, deelnemers, bezoekers • Toekomstige leden, gebruikers, deelnemers, bezoekers • Beslissers (politiek, media, koepels, besturen) • Financiers en gevers

12 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN Bewust van kansenenbedreigingen • Analyseer organisatie op kwaliteiten • Doe SWOT analyse • Schat risico’s in • Zoek samenwerking (binnen en buiten) • Kijk vooruit én naar voren • Maak meerjarenplan

13 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN Maak inkomstenstrategie • Diversificatie: spreiding van risico’s • Mix van “verdienen” en “krijgen” • Gebaande paden • De parallelweg • De ontdekkingstocht • Durf te vragen ! met een verhaal !

14 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN WAT IS JE VERHAAL ? • Fondsenwerven =HETverhaal vertellen • HETverhaal dat de VONK doet overspringen op …………………. • HETverhaal waar je mee verder kan ! • Fondsenwervers zijn verhalenvertellers

15 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers HET BEGIN Oefening • Presenteer uw project/activiteiten in twee minuten • Aandachtspunten: - Inleiding en context - Er is iets gebeurd, iets urgents - De oplossing, de redding - De afloop, de effecten van de oplossing - Eindbeeld, de moraal, oproep

16 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Aan de Slag ! 1Geld besparen 2Eigen inkomsten 3Subsidiesoverheden 4Bijdragen particuliere fondsen 5Bijdragen particulieren 6Sponsoring door bedrijven

17 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers 1Geld besparen • Begin in eigen huis • “Begroten” zonder geld • Lean-principe toepassen • Kosten huisvesting bekijken • Samenwerken en samen doen • Kortingen bedingen

18 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers 2Eigen inkomsten • Veilige bron van inkomsten • Ondernemerschap • Creatief zijn • Samen brainstormen en doen • Leuk !

19 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers EIGEN INKOMSTEN Oefening ! • Hoe kan uw organisatie zelf geld verdienen ? • In groepen ideeën inbrengen • 15 minuten

20 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers EIGEN INKOMSTEN Verdienmogelijkheden • Verkoop producten (tastbaar) • Evenementen en acties • Vermarkten van activiteiten en diensten • Verbreding doelstelling/doelgroepen • Creatief met lidmaatschappen, contributies, prijsbeleid • Verhuur faciliteiten • Leuke voorbeelden:;(sparen voor je vereniging)

21 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers 3Subsidies overheden • Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk • Algemene subsidieverordening en specifieke subsidieregelingen • Allerlei soorten subsidies • Vooral projecten • Prestaties, verantwoorden, evalueren • Ken het beleid en onderhoud relaties

22 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers SUBSIDIES OVERHEDEN Gemeente Oldenzaal • Speerpunten Cultuurarrangement -over 4 jaar toekomstbestendig -cultuur inzetten voor leefbaarheid -cultureel erfgoed > recreatie en toerisme • Denkrichtingen: samenwerken, verbreden, jongeren,Canon Oldenzaal, sociale media, storytelling, crowd- funding, beursvloer/maatschappelijk verantwoord ondernemen • Cultuurmakelaar (Quinta Clason) • Eenmalige subsidies voor uitvoeringen

23 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers SUBSIDIES OVERHEDEN Provincie Overijssel • Subsidies cultuurparticipatie • Subsidies evenementen en festivals • Subsidies erfgoed: Het Verhaal van Overijssel - geschiedenis, streekcultuur, streektaal • Productiefonds

24 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers 4Bijdragen particuliere fondsen • Allerlei fondsen met smalle en brede focus - ouderen, jongeren, cultuur, sport, natuur, sociaal cultureel werkenz. • Fondsenboek/-diskette: ca. 650 fondsen - boek: € 49,50; diskette: € 89,50 • Lokale fondsen minstens zo belangrijk • Grotere kans: -nieuwe activiteiten -samenwerkingsproject -specifieke doelgroep -eigen bijdrage + subsidie overheid -beperkt eigen vermogen

25 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN Tips aanvragen bij een fonds • Ken de voorwaarden en criteria • Houd je aan de regels • Wees helder over wat je vraagt (en vraag niet te veel !) • Vaak co-financiering nodig (bv. subsidie gemeente) • Fondsen werken vaak samen: benader er niet te veel • Eventueel vooraanvraag of quickscan (zie websites) • Wees bereikbaar: vaste contactpersoon • Houd contact, bouw relatie op, open en betrouwbaar • Soms aanbiedingsbrief handig: HET verhaal ! + wie, waarover, waarom, wanneer, werkwijze + gevraagde bijdrage)

26 SESAM ACADEMIE Kijk ook opwww.fondswervingonline.nl Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN Fondsen

27 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIERE FONDSEN PBC fonds Overijssel Voor cultuur- en natuurbehoud - tentoonstellingen en podiumproducties -Jubileumconcerten en –voorstellingen -bijzondere concerten en toonstellingen -festivals en concoursen -educatieve projecten -aankoop instrumenten, bladmuziek, kleding,apparatuur, decor en inrichting

28 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers 5Bijdragen particulieren • Creatieve bezigheid ! • Onderzoek motieven om te geven: - emotie - religie/overtuiging - status - eigen belang - community belang • Laten zien wat je doet, verantwoorden • Persoonlijke benadering het beste

29 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIEREN • Donateurs -donateurs werven én behouden -scanje omgeving (van warm naar koud) -eerst het verhaal, dán pas € vragen -wees concreet over bestedingsdoel -denk na over eerste vraagbedrag eneventuele tegenprestaties -investeer in de relatie en informatie:nieuwsbrief, mailing e.d.

30 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIEREN • Crowdfunding - collecte via internet -50% uit je eigen netwerk - aansprekend project/onderwerp -resultaat en doelbedrag benoemen -helder zijn over wat je vraagt en biedt -aanstekelijk verhaal/filmpje -beperkte tijdspanne -koppel terug over voortgang project

31 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIEREN Platforms voor Crowdfunding www.voordekunst.nl www.voorjebuurt.nl www.Nlgeeft.nl www.Nldoet.nl Maar ook via bv. projectpagina op

32 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers BIJDRAGEN PARTICULIEREN • Nalatenschappen en legaten -komen vooral in verenigingsleven voor -schroom niet om dit aan te snijden

33 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers 6Sponsoring door bedrijven • Niet om geld vragen maar iets verkopen ! • Een sponsor wil zich associëren met jouw organisatie • Motieven voor bedrijf: -Sponsoring is communicatie-instrument -jouw achterban leren kennen -naamsbekendheid vergroten -relaties kunnen ontvangen -imago verbeteren -P & O beleid

34 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Voorwaarden voor succes - Gelijkwaardigheid - Betrouwbaar en professioneel - Goede reputatie van je organisatie - Zakelijke insteek - Beperkte periode - Bedrijven willen geen overheidstaak overnemen

35 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Wat kan een bedrijf je bieden ? - Menskracht - Materialen - Diensten - Accommodatie - Netwerk - Kennis - Geld

36 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Wat heeft jouw organisatie te bieden ? - Naamsverbinding - Logo/naamsvermelding - Advertentieruimte - Toegangskaarten - Speciale ontvangst (personeel, relaties) - Verkooprechten (drank, materialen) - Promotie-activiteiten toestaan - Creatieve tegenprestaties op maat

37 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers SPONSORING DOOR BEDRIJVEN Elementen sponsorvoorstel - Wie organiseert het project - Wat is het doel - Wie is de doelgroep (!) - Wat bied je aan als tegenprestatie(s) - Waarom interessant voor sponsor - Sponsorpakketten - Sponsorbedrag (!)

38 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Tenslotte nog even dit • Benadering van partners • Projectplan • Organisatie van fondsenwerving • Fiscale en juridische aspecten • Communicatie en imago

39 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Benadering van partnersoverheid, particulieren, fondsen, bedrijven • Wat vraag je waarvoor ? • Benoemaspecten en belangen van het project • Per aspect/belang partner zoeken • Benut netwerken van (oud)leden, vrijwilligers, oud-sponsors, vakbladen, linkedin • Wat vraag ik van wie ? • Wiebenader ik het eerst? • Bereid goed voor, ga met z’n tweeën • Houd contact ! Bel na !

40 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Projectplan • Partners willen projectplan/begroting • SMART en transparant • Dekkingsplan: overzicht alle inkomsten • Informeer partners over vordering dekkingsplan • Sluit leuke dingen bij • Presentatie plan: VONK !

41 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Organisatie van fondsenwerving • Klus voor mensen met passie ! • Duidelijke plek in de organisatie: commissie of werkgroep • Met mandaat én lijn naar bestuur • Contact- én contractbeheer (database) • Goede uitvoering en verantwoording • Houd relaties warm bedankbrief, uitnodigingen enz.

42 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Fiscale en juridische aspecten • Rechtspersoonlijkheid • Vergunningen (evenementen, loterij) • BTW • Belasting bij schenkingen en giften • Good governance

43 SESAM ACADEMIE - Professioneel advies door vrijwilligers Communicatieen imago • Partners vinden lukt bij: - Positief imago - goed verhaal hebben en vertellen - goedeinterne en externe communicatie o.b.v. Communicatieplan(woordvoerder) - zichtbaarheid in (sociale) media en website • Partners binden luktbij: -warm relatiebeheer -thuis laten voelen in jouw organisatie

44 SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers SESAM Academie Deventerstraat 130-c 7321 CD Apeldoorn Tel: 055 3602916 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)


Download ppt "SESAM ACADEMIE Professioneel advies door vrijwilligers Workshop Hoekomen wij aan geldvoor onze doelen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google