De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving In opdracht van Uitgevoerd door Partner voor gemeenten bij voorkomen en bestrijden van zwerfafval.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving In opdracht van Uitgevoerd door Partner voor gemeenten bij voorkomen en bestrijden van zwerfafval."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving In opdracht van Uitgevoerd door Partner voor gemeenten bij voorkomen en bestrijden van zwerfafval

2 Inhoud • Wat is Gemeente Schoon? • Wat kan Gemeente Schoon voor u betekenen? • Regie in de openbare ruimte • Voorbeelden • Conclusie

3 Gemeente Schoon is …… • Kenniscentrum voor gemeenten over alle aspecten van een schone leefomgeving • Programma van Vereniging Nederlandse Gemeenten • Gefinancierd door het Afvalfonds, onderdeel van huidig Verpakkingen akkoord. • Uitgevoerd door Agentschap NL en de NVRD

4 Gemeente Schoon adviseert ….. -Over een optimale aanpak van zwerfafval -Met uw gemeente als regisseur -Gericht op een verbetering van de leefomgeving en vermindering van kosten

5 Gemeente Schoon als knooppunt …. -Verzamelt en analyseert kennis uit de lokale praktijk -Inspireert gemeenten door initiëren, volgen en delen van nieuwe ontwikkelingen en lokale voorbeelden -Bouwt mee aan kennis in gemeenten -Verbindt gemeenten onderling via contacten en informatie uitwisseling

6 Gemeente Schoon helpt …… -Door advies en kennis -Door inzet van experts via adviestrajecten -Uitvoeren van gezamenlijk onderzoek en pilots -Centrale inkoop van (communicatie)middelen

7 Gemeente Schoon kenmerkt zich…. - Door persoonlijk advies (accountaanpak) - Door aanpak op maat - Door gemak; geen administratie, geen extra kosten, wel concrete hulp bij uitvoering

8 Resultaten in vogelvlucht (1) 8 • 200 gemeenten werken in 450 projecten • 150 gemeenten aan de slag met aanpak van winkel-, school- of OV-gebied • Gemeenten wisselen actief kennis en ervaring uit tijdens bijeenkomsten, (social)media, zwerfafvalcongres, benchmark

9 Resultaten in vogelvlucht (2) •85% van gemeenten actief in trajecten en/of webwinkel • 80% grote gemeenten volgt trajecten • IJzersterk netwerk gemeenten • Hoge waardering van producten en diensten

10 Vraag aan publiek Deelname aan Gemeente Schoonprogramma in de vorm van trajecten mogelijk tot 1 november 2012 Stimuleer deelname!

11 Regie: Teamwork in de openbare ruimte Zwerfafval in het Vondelpark zwerfvuil in Vondelpark

12 Regie: Teamwork in de openbare ruimte • Zwerfafval in de top 3 van grootste ergernissen • Zwerfafval raakt brede politieke verantwoordelijkheid (fysiek, sociaal, beleving stakeholders, normen) • Meest onderschatte leefbaarheidsprobleem • Laagdrempelig, concreet en grijpbaar onderwerp

13 Openbare ruimte

14 Openbare ruimte: De actoren Beheerders •Gemeenten •Woningbouwcorporaties •Particuliere grondeigenaren (bedrijven, OV, recreatieschappen) Uitvoerders •Gemeentelijke diensten/bedrijven •Groenbedrijven/aannemers •werkvoorzieningschappen •Specialistische bedrijven Gebruikers •Vrije gebruikers (inwoners, consumenten, recreanten) •Direct belanghebbenden (ondernemers, wijkverenigingen, instellingen)

15 Regie in de praktijk: Holtenbroek (Zwolle) Deltion college Winkelcentrum Holtenbroek Buurtbewoners Studenten Wijkcentrum Rova Gemeente Van der Capellen Scholengemeenschap Snoeproute: Overlast in de buurt, klachten, hoge reinigingskosten Woningcorporatie Wijkbeheerder Toezicht en handhaving Winkeliersvereniging

16 Situatieschets Zwolle • Holtenbroek is herstructuringswijk • Toename overlast en verloedering toename • Veel zwerfafval van Deltion College en van der Capellen Scholendgmeenschap naar winkelcentrum • Toename klachten, opschroeven reiniging helpt niet

17 Aanpak Holtenbroek • Inzicht in problematiek • Zorgen voor een gezamenlijk gedragen probleem • Inzicht in elkaars krachten en beperkingen • Partijen brengen initiatieven en ideeën • Gemeente als regisserende partij • Gemeente Schoon procesbegeleider

18 Samen aan de slag

19 Voorbeelden acties en afspraken (1) Winkelcentrum - Handhaving 25 metergebied - C1000 actief toelatingsbeleid Scholengemeenschap van der Capellen - Adoptie route - Educatief zwerfafvalproject - Pimpen afvalbakken

20 Deltion College • adoptie snoeproute • gedragsverandering op school (ontwikkelen campagnes etc.) Winkeliersvereniging •Maakt schoon in directe omgeving •Plaats voorzieningen

21

22 Acties en afspraken  Oog en oorfunctie van alle partijen  Onderling netwerk en communicatie  Bekrachtigen afspraken langere termijn in convenant  gemeente als regisseur, aanspreekpunt 95% (!) reductie van zwerfafval

23 Voor gemeente: Interne afstemming en integrale aanpak • Inrichting en beheer • Reiniging en groenbeheer (buitendiensten) • Handhaving • Wijkbeheer • Onderwijs, communicatie

24 Conclusie: Regie in de openbare ruimte is sturen en loslaten • Duidelijk doel, ambitie en gemeenschappelijk belang • Structurele aanpak over langere termijn • Meerdere partijen betrokken • Verantwoordelijkheden duidelijk, afgestemd en overgedragen • Gaat verder dan participatie

25 Conclusie: Regie is verbeteren interne communictie en afstemming beheer • Duidelijke inzichtelijke beheeropgave • Stem beleid intern en ambitieniveaus af • Gezamenlijke uitvoering door beheerders • Gemeente als regisseur

26 Conclusie Regie is niet vrijblijvend Burgers, maatschappelijke organisaties: Meldingen Schouwen Opruimacties Adoptie Maatschappelijke stage Bedrijven: 25 meter verplichting Adoptie Bakken plaatsen

27 Teamwork in de openbare ruimte

28 Meer informatie: www.gemeenteschoon.nl De kortste weg naar schone straten en tevreden burgers 28


Download ppt "Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving In opdracht van Uitgevoerd door Partner voor gemeenten bij voorkomen en bestrijden van zwerfafval."

Verwante presentaties


Ads door Google