De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving
Partner voor gemeenten bij voorkomen en bestrijden van zwerfafval Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving In opdracht van Uitgevoerd door

2 Inhoud Wat is Gemeente Schoon?
Wat kan Gemeente Schoon voor u betekenen? Regie in de openbare ruimte Voorbeelden Conclusie Ook waarom zijn we er Ook: wat willen we vandaag duidelijk maken: por je gemeente op

3 Gemeente Schoon is …… Kenniscentrum voor gemeenten over alle aspecten van een schone leefomgeving Programma van Vereniging Nederlandse Gemeenten Gefinancierd door het Afvalfonds, onderdeel van huidig Verpakkingen akkoord. Uitgevoerd door Agentschap NL en de NVRD

4 Gemeente Schoon adviseert …..
Over een optimale aanpak van zwerfafval Met uw gemeente als regisseur Gericht op een verbetering van de leefomgeving en vermindering van kosten Optimale aanpak is een integrale aanpak: integraal is inzet van alle instrumenten Beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Echter, dat wil niet zeggen dat gemeente het alleen doen. Hierop komen we zo terug.

5 Gemeente Schoon als knooppunt ….
Verzamelt en analyseert kennis uit de lokale praktijk Inspireert gemeenten door initiëren, volgen en delen van nieuwe ontwikkelingen en lokale voorbeelden Bouwt mee aan kennis in gemeenten Verbindt gemeenten onderling via contacten en informatie uitwisseling

6 Gemeente Schoon helpt ……
Door advies en kennis Door inzet van experts via adviestrajecten Uitvoeren van gezamenlijk onderzoek en pilots Centrale inkoop van (communicatie)middelen

7 Gemeente Schoon kenmerkt zich….
Door persoonlijk advies (accountaanpak) Door aanpak op maat Door gemak; geen administratie, geen extra kosten, wel concrete hulp bij uitvoering

8 Resultaten in vogelvlucht (1)
200 gemeenten werken in 450 projecten 150 gemeenten aan de slag met aanpak van winkel-, school- of OV-gebied Gemeenten wisselen actief kennis en ervaring uit tijdens bijeenkomsten, (social)media, zwerfafvalcongres, benchmark Gebieden: integrale aanpak Thema’s: aanpak op … Tussen voegen: uitleg over trajecten: wat zijn het

9 Resultaten in vogelvlucht (2)
85% van gemeenten actief in trajecten en/of webwinkel 80% grote gemeenten volgt trajecten IJzersterk netwerk gemeenten Hoge waardering van producten en diensten Accountbenadering, advies op maat, persoonlijk contact

10 Stimuleer deelname! Vraag aan publiek
Deelname aan Gemeente Schoonprogramma in de vorm van trajecten mogelijk tot 1 november 2012 Stimuleer deelname!

11 Regie: Teamwork in de openbare ruimte
Zwerfafval in het Vondelpark zwerfvuil in Vondelpark

12 Regie: Teamwork in de openbare ruimte
Zwerfafval in de top 3 van grootste ergernissen Zwerfafval raakt brede politieke verantwoordelijkheid (fysiek, sociaal, beleving stakeholders, normen) Meest onderschatte leefbaarheidsprobleem Laagdrempelig, concreet en grijpbaar onderwerp Zwerfafval. Iedereen heeft er wat mee, iedereen vindt er wat van, iedereen stoort zich er aan. Waarom is het dan toch zo’n lastig onderwerp en keert het steeds terug op de agenda’s?

13 Openbare ruimte

14 Openbare ruimte: De actoren
Beheerders Gemeenten Woningbouwcorporaties Particuliere grondeigenaren (bedrijven, OV, recreatieschappen) Uitvoerders Gemeentelijke diensten/bedrijven Groenbedrijven/aannemers werkvoorzieningschappen Specialistische bedrijven Gebruikers Vrije gebruikers (inwoners, consumenten, recreanten) Direct belanghebbenden (ondernemers, wijkverenigingen, instellingen) Opmerken dat het niet hierarchisch is

15 Regie in de praktijk: Holtenbroek (Zwolle)
Toezicht en handhaving Rova Gemeente Studenten Snoeproute: Overlast in de buurt, klachten, hoge reinigingskosten Winkelcentrum Holtenbroek Wijkbeheerder Deltion college Buurtbewoners Winkeliersvereniging Van der Capellen Scholengemeenschap Woningcorporatie Wijkcentrum

16 Situatieschets Zwolle
Holtenbroek is herstructuringswijk Toename overlast en verloedering toename Veel zwerfafval van Deltion College en van der Capellen Scholendgmeenschap naar winkelcentrum Toename klachten, opschroeven reiniging helpt niet

17 Aanpak Holtenbroek Inzicht in problematiek
Zorgen voor een gezamenlijk gedragen probleem Inzicht in elkaars krachten en beperkingen Partijen brengen initiatieven en ideeën Gemeente als regisserende partij Gemeente Schoon procesbegeleider

18 Samen aan de slag

19 Voorbeelden acties en afspraken (1)
Winkelcentrum Handhaving 25 metergebied C1000 actief toelatingsbeleid Scholengemeenschap van der Capellen Adoptie route Educatief zwerfafvalproject Pimpen afvalbakken

20 Deltion College adoptie snoeproute gedragsverandering op school (ontwikkelen campagnes etc.) Winkeliersvereniging Maakt schoon in directe omgeving Plaats voorzieningen

21

22 Acties en afspraken  Oog en oorfunctie van alle partijen
Onderling netwerk en communicatie Bekrachtigen afspraken langere termijn in convenant gemeente als regisseur, aanspreekpunt 95% (!) reductie van zwerfafval

23 Voor gemeente: Interne afstemming en integrale aanpak
Inrichting en beheer Reiniging en groenbeheer (buitendiensten) Handhaving Wijkbeheer Onderwijs, communicatie

24 Conclusie: Regie in de openbare ruimte is sturen en loslaten
Duidelijk doel, ambitie en gemeenschappelijk belang Structurele aanpak over langere termijn Meerdere partijen betrokken Verantwoordelijkheden duidelijk, afgestemd en overgedragen Gaat verder dan participatie

25 Conclusie: Regie is verbeteren interne communictie en afstemming beheer
Duidelijke inzichtelijke beheeropgave Stem beleid intern en ambitieniveaus af Gezamenlijke uitvoering door beheerders Gemeente als regisseur

26 Conclusie Regie is niet vrijblijvend
Burgers, maatschappelijke organisaties: Meldingen Schouwen Opruimacties Adoptie Maatschappelijke stage Bedrijven: 25 meter verplichting Bakken plaatsen

27 Teamwork in de openbare ruimte

28 Meer informatie: www. gemeenteschoon
Meer informatie: De kortste weg naar schone straten en tevreden burgers 28


Download ppt "Gemeente Schoon kenniscentrum voor een schone leefomgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google