De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thermografische kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thermografische kaart"— Transcript van de presentatie:

1 Thermografische kaart
Een klimaatproject voor de ruime Antwerpse agglomeratie. Ecohuis dinsdag 20 mei 2008

2 Dak in beeld Thermografie is de meting van de temperatuur van de aardoppervlakte. U kan de temperatuur voor elke vierkante meter aflezen: u “ziet”  warmte. U krijgt een beeld van de isolatiekwaliteit van een dak.  Energie is uitwendig meetbaar, door straling. Deze gestraalde energie kan men meten, zelfs van op een afstand en zonder contact te maken met het object (bijvoorbeeld vanuit een vliegtuig).  Sommige materialen stralen van nature minder, hoewel ze dezelfde temperatuur hebben. Het onderste stuk van het vliegveld in Deurne is beton, het bovenste asfalt: beton straalt minder warmte uit en lijkt dus kouder. De geverfde lijnen en pijlen lijken dan weer “warmer”. Bij de interpretatie van de kaarten moet u rekening houden met het materiaal waaruit het dak is gebouwd. 2

3 Resultaten nieuw project
Voor stad / gemeenten : - nieuw sociaal beleidsinstrument rond klimaat en energie; - sensibilisering rond klimaat; - kennis van isolatiegraad woningen op beleidsniveau; - aanzet tot engagement, investering van bewoners; - opvolgingsinstrument: volgende foto is gepland binnen vijf jaar. 3

4 Resultaten project Voor bewoners
Bewoners krijgen zicht op de warmteverliezen in de wijk / gemeente / stad tot op het eigen woningniveau. Bewoners kunnen via de foto en ondersteunende maatregelen (helpdesk, (gratis) aanbod thermo-foto’s en audits) gestimuleerd worden over te gaan tot actie: detail-thermofoto op maat van de woning; energieaudit of scan; plannen om (delen van) de woning na te isoleren; aanvragen energiepremies,..; na-isolatie en andere ingrepen in het energiehuishouden. 4

5 Een thermografische kaart voor de ruime Antwerpse agglomeratie
Een gezamenlijk project met meerwaarde dat: kosten spaart; krachten bundelt; gezamenlijke communicatie mogelijk maakt; brede bekendmaking mogelijk maakt op Vlaams niveau; gebruik kan maken van regierol door de stad Antwerpen. 5

6 Voorstel aanpak Een thermografische foto van het volledige grondgebied van de deelnemende gemeenten in najaar 2008 (oktober - november 2008). De foto geeft een kwaliteitsvol beeld van de isolatiegraad van de gebouwen op het grondgebied. Een klimaatcampagne (tentoonstelling, informatie, advies op maat via helpdesk, ondersteunende maatregelen) winter/voorjaar 2009 (februari – april 2009). 6

7 Kostenraming thermografische foto
Richtprijs voor de realisatie van een thermografische foto, resolutie 0,5 m: euro (excl. btw) Inbegrepen: vier nachtvluchten, beeldverwerking en interpretatie van de gegevens en een beperkte hoeveelheid consultancy. 7

8 Voorstel voor kostenverdeling per deelnemende gemeente
Prijs gebaseerd op “intelligente” mix van het aantal inwoners en de oppervlakte van de deelnemende gemeente/stad (vliegroute / foto / resultaten). Gegarandeerde deelname in de “foto”kosten door Antwerpen tot circa 40 % ofwel euro, budget voorzien in het meerjarenplan van de stad. 8

9 Deelnemende steden/gemeenten
Antwerpen Lint Beveren Kruibeke Wommelgem Borsbeek Wijnegem Hemiksem Boechout Edegem Kapellen Schoten Mortsel Stabroek Hove Schelle Zwijndrecht Aartselaar Essen (o.v.) Kalmthout (o.v.) Wuustwezel (o.v.) 9

10 Simulatie kosten voor gemeenten
10

11 Timing Maart 2008: informatievergadering met mogelijke partners
April 2008: engagement van de diverse partners (principebeslissingen in colleges) Mei 2008: werkoverleg en werkplanning steden en gemeenten; uitschrijven van de offerte Juli 2008: gunning van het project Zomer 2008: technische voorbereiding van de foto 11

12 Vervolg timing Najaar 2008: tweede werkoverleg; design communicatie en tentoonstelling en ondersteunende hulpmiddelen; bestek en offerte tentoonstelling / communicatieaanpak. Winter : technische uitvoering van het project; derde werkoverleg; vastleggen communicatieaanpak en ondersteunende hulpmiddelen. Winter/voorjaar 2009: communicatie rond het project; helpdesk op lokaal en samenwerkingsniveau (bewoners / gemeenten). 12

13 Vragen De gemeenten Kalmthout, Essen wensen in het project in te stappen, onder dezelfde voorwaarden als de andere partners. De gemeente Wuustwezel wenst in te stappen en de bijkomende kosten die dit meebrengt (uitbreiding vliegplan) te dragen. De stad Antwerpen wenst een bestek op te stellen en een prijsvraag te doen.(zie bijlage) 13

14 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Thermografische foto ingediend als project bij het thema energie voor het jaar 2008: projectaanvraag als bijlage Vlaamse overheid financiert 50 % van de totale kosten van het projectvoorstel (bij goedkeuring) Raming van de totale begrote kosten: euro Aangevraagde subsidie: euro Financiële tabel met detailkosten van alle gemeenten als bijlage 14

15 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013: documenten
Documenten ingediend door Antwerpen bij LNE: Algemene projectaanvraag Financiële tabel met detailkosten van alle gemeenten Collegebeslissing gemeenten (voor iedereen in orde) Beslissing milieuraden (ontbreken nog Beveren, Borsbeek, Essen, Kalmthout, Kapellen, Mortsel, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) Engagementsverklaring gemeenten (ontbreken nog Borsbeek, Essen, Stabroek en Wijnegem) Document ingediend door de gemeenten bij LNE: Overzicht van de projectaanvragen, met daarop de thermografische kaart en eventuele andere projecten (= Bijlage ALG gem 09 overzicht projectaanvragen) 15

16 Communicatievoorstellen / discussie
Wat doen we samen / wat doen we apart? Besluiten worden genomen in volgende werkvergadering in oktober. Samen: Ontwikkelen van de foto Algemene informatieteksten voor de tentoonstelling(en) Algemene legende voor de interpretatie van de gegevens Algemene typologie van enkele voorbeeldwoningen / voorbeelden van na – isolatieingrepen Concept tentoonstelling, affiche, folder, artikel voor gemeenteblad Concept isolatiepremie 16

17 Samen Samen - Concept isolatie – informatieronde op wijkniveau
I. Algemene informatie PPT met thermo kaart van de wijk Typologie van woningen / berekening van na – isolatie opbrengsten II. Informatiemarkt detail-thermofoto op maat van de woning; Na – isolatieberekening op maat (gebruik van energiespaarcalcualtor) Concept afspraak met aannemers Concept van isolatierondetafel (rism Isoterra en Isolatieraad, Bouwunie en Vlaamse Conferderatie Bouw) Persaanpak, persbericht en persvoorstelling 17

18 Apart Tentoonstelling Communicatie – en persaanpak Premies
Informatieronde Helpdesk / individueel advies Afspraken met aannemers Isolatie - rondetafal 18


Download ppt "Thermografische kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google