De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 9000 serie: Digitale Matrix Digitale Mixer

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 9000 serie: Digitale Matrix Digitale Mixer"— Transcript van de presentatie:

1 De 9000 serie: Digitale Matrix Digitale Mixer

2 Hoofdkenmerken van de 9000 serie:
Mixer, signaalprocessor en versterker(s) Max. 8 Micr.- Lijningangen 8x8 Matrix Tweekanaals digitale signaalprocessor

3 Digitale Signaalverwerking
Tweekanaals signaalprocessor: Auto-mixing (Mixer mode) 10-Bands Parametrische Equaliser Hoog- en laagdoorlaatfilters Hoge en lage toonregeling TOA EQ Presets voor luidsprekers Loudness Compressor Delay (Mixer mode)

4 Voornaamste kenmerken:
Modulair ontwerp Uitstekende geluidskwaliteit: 24-bit A/D en D/A, 48 kHz sampling Zeer lage vervorming – % Veelzijdig: Twee gebruiksmodes (Matrix en Mixer) voor zowel groepsomroep (matrix) als voor standaard mixer toepassingen Telefoonoproep Groepskeuze via DTMF naar max. 8 zones

5 Voornaamste kenmerken:
Multifunctioneel display Programmeren en bedienen is ook zonder PC mogelijk! Flexibele afstandsbediening Twee poorten voor volumeregeling, te koppelen aan elke in- of uitgang; programmeerbare trigger in- en uitgangen (elk vier stuks, uitbreidbaar naar twaalf); en een RS-232C seriële poort Incl. beugels voor 19” montage (2 HE) Vijf jaar fabrieksgarantie

6 M-9000 mixer Max. 8 micr.- lijningangen 8x8 matrix
Tweekanaals signaalprocessor 2 standaard lijnuitgangen (gebalanceerd) Uitbreidbaar met 6 lijnuitgangen

7 Vooraanzicht Uitgangsvolume Ingangskeuze Uitgang aan/uit Ingangsvolume
Uitgangs- kanaalkeuze Ingang aan/uit

8 Vooraanzicht Aan/Uit Geheugen Navigatie Enter toets Extra Parameters
Terug

9 A-9060DH en A-9120DH achteraanzicht
Dubbele vol. regeling (afstand) In- Uitgangscontacten Keuze voor Matrix of Mixer RS-232 poort Dubbele doorkoppe-lingen 2x 70 V uitgangen

10 M-9000 achteraanzicht Twee volumeregelingen Stuurin- en uitgangen
Keuze: Matrix - Mix Twee lijnuitgangen RS-232C port

11 Blokschema Tweekanaals DSP D-001T Dual 70V versterkers D-001T T-001T
8x8 Matrix D-001T T-001T ZP-001T T-001T

12 Blokschema van de matrix:

13 Blokschema van de ingebouwde DSP:

14 De modules van de 9000 serie

15 De modules van de 9000 serie D-001T dual micr/lijningang
T-001T dubbele lijnuitgang ZP-001T telephooninterface C-001T in- uitgangscontacten AN-001T ambient noise controller

16 D-001T Dual Micr/Lijningangsmodule met DSP
Twee gebalanceerded Micr/ Lijningangen Digitale signaalverwerking 10 bands Parametrische equaliser Lage- en hogetonenregeling Loudness Hoog- en laagdoorlaatfilters Compressor Instelb. gevoeligheid (-60 tot -10 dBV) Phantoom voeding (24 Vdc) Aansluitblok met schroefklemmen Max. 4 modules per chassis Deze module is noodzakelijk bij Vox functie en ingangs VU-meter

17 D-001T - Blokschema

18 T-001T Dubbele lijnuitgangsmodule met DSP
Twee lijnuitgangen (gebalanceerd) Digitale signaalverwerking 10 bands Parametrische equaliser Lage- en hogetonenregeling Loudness Hoog- en laagdoorlaatfilters Compressor Delay TOA luidspreker presets Aansluitblok met schroefklemmen Max. 3 modules per chassis

19 T-001T - Blokschema

20 ZP-001T Telefooninterface module
Omroep per telefoon voor maximaal 8 zones DTMF kiesmethode voor het inschakelen van versterkers en/of lijnuitgangen All Call mogelijkheid Compatible met analoge telefoonaansluitingen ‘Page port’ bediening d.m.v. kortsluitcontact RJ-11 Telephone Jack en schroefblokken Max. één per chassis

21 ZP-001T Telefooninterface module
Twee bedieningsmogelijkheden: Ring (Analoge telefoonaansluiting) ‘Paging Port’ (DTMF en kortsluitcontact nodig) Minimale programmering nodig; kies op de telefoon één of meerdere uitgangen De telefooncentrale moet een bezettoon afgeven bij het verbreken van de verbinding. Zonder bezettoon moet “00#” worden gekozen om de telefoonomroep te be-eindigen Paging time-out (automatisch verbreken na 30 sec.)

22 ZP-001T Telefooninterface module
Vier contactuitgangen Alleen beschikbaar in de nieuwe “Matrix sub-modes” Bedoeld voor o.a. samenwerking met de speaker selector type SS-9001

23 AN-001T Ambient Noise Controller
Automatische aanpassing van de versterking bij wisselend achtergrond lawaai Twee micr/lijningangen voor meetmicrofoons +24 Vdc phantoom voeding Elke ingang kan aan een specifieke uitgang worden gekoppeld 14 versterkingen Speciale meetmicrofoon type AN-9001 is beschikbaar

24 AN-9001 Meetmicrofoon voor achtergrondlawaai
Plafond- of muurbevestiging Te gebruiken met module AN-001T of de unit type DP-L2 Past op een standaard (Am.) inbouwdoos

25 9000 serie Ambient Noise Control
Ideaal voor omroep- en achtergrondmuziek waarbij het achtergrondlawaai in sterkte variëert zoals in restaurants, hotels en warenhuizen.

26 9000 Serie Ambient Noise Control
Omgevings-lawaai Meer achtergrondlawaai bij de meetmicrofoon zal het uitgangsniveau van de versterker doen toenemen (tot een in de programmering vastgelegd maximum).

27 AN-001T Versterkingskarakteristieken
Instelbare karakteristieken 6:3, 5:3, 4:3, 3:3 (default), 3:4, 3:5, 3:6, 6:-3, 5:-3, 4:-3, 3:-3, 6:-3, 5:-3, 4:-3, 3:-3, 3:-4, 3:-5, 3:-6

28 C-001T Contactmodule Acht vrij programmeerbare contactingangen voor:
Gebeurtenissen Volumeregeling (Up/Down) voor ingang of uitgang Mute (ingang of uitgang) Aan / Uit functie (netvoeding) Mute (t.b.v. noodoproep) Synch On/Off Acht vrij programmeerbare uitgangscontacten Aansluitblok met schroefklemmen Max. één module per chassis

29 Compatibiliteit Alle bestaande 900 serie modules zijn toepasbaar in de nieuwe 9000 serie, in de modulepoorten van de A-9060DH, A-9120DH en M-9000. De nieuwe 9000 modules zijn niet toepasbaar in de bestaande 900 serie, de 700 serie of andere mixer/versterkers. De 9000 in- en uitgangsmodules bieden twee kanalen per module, meer mogelijkheden en zijn daardoor kosten besparend t.o.v. de bestaande modules.

30 Niveaumeting Meting van het ingangsniveau is alleen mogelijk met de module D-001T Meting van het uitgangsniveau is mogelijk voor de twee standaard (lijn) uitgangen en ook mogelijk als extra uitgangen zijn bijge- voegd middels de T-001T uitgangsmodule De 900 series in- en uitgangsmodules zijn niet voorzien van niveaumeting

31 Maximum aantal modules per chassis
8 1

32 9000 serie Accessoires ZM-9001 schakelpaneel (afstandsbediening)
ZM volumeregelaar en schakelpaneel (afstandsbediening) SS kanaals luidsprekerselector AN meetmicrofoon

33 SS-9001 Luidsprekerselector
Vier luidsprekergroepen op één versterkeruitgang Aansturing door de uit- gangscontacten van bijv. de module ZP-001T Wandbevestiging

34 Afstandsbediening

35 Afstandsbediening. Opties:
Standaard ingebouwd: Twee vol. regelingen Vier stuuringangen Vier stuuruitgangen C-001T contactmodule Acht stuuringangen Acht stuuruitgangen RS-232C AMX en Crestron software modules zijn nu beschikbaar!

36 Afstandsbediening Aansluitingen:
Volumeregeling (2x) (10 kOhm potm. , 0-10VDC, of de ZM-9001 / ZM-9002 panelen) Stuuringangen (4) (kortsluitcontact) Stuuruitgangen (4) (open collector)

37 Afstandsbedieningen Schema:

38 Rear Panel Remote Control
Twee inputs voor vol. regeling op afstand Te koppelen aan elke in- of uitgang 10k ohm linear potentiometer 0-10 VDC variabele gelijkspanning ZM-9001 or ZM-9002 Remote Panels

39 Selectiepanelen Druktoets toewijzing voor bediening van:
Geheugen activering (Mix mode) Event Activering (Matrix Mode) Volume + Volume - Volumeregeling kan worden toegewezen aan elke in- of uitgang ZM-9001 ZM-9002

40 ZM-9001 Selectiepaneel Zes vrij programmeerbare druktoetsen
Bedrading: 1 ader met afscherming Max. lusweerstand: 100 Ohm (3000 ft. 22AWG) Past op opbouwdoos YS-11

41 ZM-9002 Selectiepaneel met volumeregelaar
Vier vrij programmeer- bare druktoetsen Volumeregelaar Bedrading: 1 ader met afscherming Max. lusweerstand: Ohm (3000 ft. 22AWG) Past op opbouwdoos type YS-11

42 Selectiepanelen (schema)

43 C-001T Contactmodule Acht vrij programmeerbare contactingangen voor:
Gebeurtenissen (events) Volumeregeling (Up/Down) voor ingang of uitgang Mute (ingang of uitgang) Aan / Uit functie (netvoeding) Mute (t.b.v. noodoproep) Synch On/Off Acht vrij programmeerbare uitgangscontacten Aansluitblok met schroefklemmen Max. één per chassis

44 C-001T Contactmodule Stuuringangen (8) (kortsluitcontact)
Stuuruitgangen (8) (open collector)

45 RS-232C Aansluiting AMX en Crestron softwaremodules zijn beschikbaar!
Op afstand oproepbaar / instelbaar: Fader gain Cross-point gain (Mixer mode) Presets Netvoeding aan/uit Equaliser

46 Software

47 9000 Series Excel programmeersjabloon

48 9000 Series Excel programmeersjabloon
MS Excel wordt gebruikt voor het programmeren! Op CD beschikbaar bij de units Mixer- en Matrixmode versies V2.0 firmware vereist

49 9000 Series Windows Software

50 9000 Series Windows Software
Beschikbaar in september V3.0 firmware update

51 Matrix en Mixer modes

52 Bediening Matrix Mode 1 ingang naar max. 8 uitgangen
Matrix voor omroeptoepassingen Simultane “Event” (geheugen) activering Mixer Mode Max. 8 ingangen naar max. 8 uitgangen Voot toepassingen waarbij moet worden gemixed Single “Scene” (geheugen) activering

53 Keuzeschakelaar “Matrix/Mixer”

54 Omschakeling van mode:
Vóór de omschakeling moet het netsnoer worden verwijderd! Als het netsnoer weer aangesloten wordt na de omschakeling zijn alle programmeringen verwijderd. Daarom: sla alle gegevens op alvorens om te schakelen!

55 Matrix Mode Groepsoproep VOX “stem start” Event activering
Gelijktijdige weergave en verwerking van achtergrondmuziek en oproep Acht onderdrukkingsniveaus Vrij programmeerbare prioritetsniveaus en onderdrukkings niveaus verzwakken alle andere (ingangs)signalen met een lagere prioriteit VOX “stem start” Event activering 32 Geheugenblokken (presets) Te activeren via het frontpaneel, stuuringangen of RS-232C Meerdere events tegelijkertijd is mogelijk

56 Mixer Mode Twee onderdrukkingsniveaus
Auto-mixing Het aantal open microfoons (N.O.M.) bepaalt automatisch de versterking van de uitgang Twee onderdrukkingsniveaus Vrij programmeerbare prioritetsniveaus en onderdrukkings niveaus verzwakken alle andere (ingangs)signalen met een lagere prioriteit VOX omroep (stem gestuurd) 32 programmeerbare geheugenblokken (presets) Te activeren via het frontpaneel, stuuringangen of RS-232C Er kan slechts één preset tegelijkertijd actief zijn.

57 Overzicht: Eigenschap MATRIX MIXER Geheugen 32 Gebeurtenissen
32 Presets Activering Simultaan 1 Preset Routing per geheugenblok Eén ingang naar max. 8 uitgangen Max. 8 ingangen naar max. 8 uitgangen Prioriteiten 8 Niveaus 2 Niveaus Overig n.v.t. Auto-mixing (gating), Cross-point Gain, Delay

58 VOX Functie Het audiosignaal op de ingang activeert het voorgeprogrammeerde event (Matrix mode) of omroeppatroon (Mixer mode) Als het audiosignaal lager wordt dan een bepaalde (instelbare) drempel, wordt het event of omroeppatroon na ca. 5 sec. afgebroken (instelbaar 1 < T < 8 sec.)

59 Prioriteitsfunctie Deze functie verzwakt automatisch ingangssignalen met een lagere prioriteit als twee of meer ingangssignalen gelijktijdig worden aangeboden. Matrix mode: 8 niveaus Mixer mode: 2 niveaus

60 Toepassingen

61 Gids voor toepassingen

62 Kantoor/winkel: Telefoon interface en ‘Music-On-Hold’

63 Kantoor/winkel/fabriek: Meervoudige groepsoproep

64 Winkel: Groepsoproep met nachttelefoon & MOH

65 Restaurant / Bar: Meerdere muziekbronnen en groepsoproep

66 Fitness club: Meerdere muziekbronnen, groepsoproep & digitale berichten

67 Hotelinstallatie: Ruimte combinaties

68 Vergaderzaal: 4 gewone microfoons gecombineerd met teleconferencing

69


Download ppt "De 9000 serie: Digitale Matrix Digitale Mixer"

Verwante presentaties


Ads door Google