De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seksueel overdraagbare aandoeningen: ver van mijn bed?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seksueel overdraagbare aandoeningen: ver van mijn bed?"— Transcript van de presentatie:

1 Seksueel overdraagbare aandoeningen: ver van mijn bed?
Eric Van Wijngaerden

2 SOA Gans spectrum van virale, bacteriële, fungale en parasitaire aandoeningen Klassieke SOA vs andere infecties die occasioneel of overwegend seksueel worden overgedragen Update vanuit het standpunt van de internist, voor de huisarts Topics anno 2007

3 SOA Syfilis Gonorrhoea NB: Lymphogranuloma venereum HIV infectie

4 Syfilis

5 Syfilis Systemische infectieziekte veroorzaakt door spirocheet: Treponema pallidum Primaire, secundaire, tertiaire manifestaties en vaak latente infectie NB:congenitale syfilis Extreem efficiënte overdracht vanuit ulceratieve letsels vol treponemen

6 Evolutie epidemiologie België

7

8

9

10 Primaire syfilis Ulceratieve aandoening, DD Incubatie mediaan 3 weken
Herpes genitalis Trauma Chancroid Lymphogranuloma venereum Primoinfectie HIV Incubatie mediaan 3 weken Maar kan 3 dagen-3 maanden Nuttig zo slechts eenmalig risico (dus vaak niet)

11 Primaire syfilis

12 Primaire syfilis Pijnloos, geïndureerd, eerst papulair, snel geulcereerd, meestal solitair letsel: “harde sjanker” Meest mucosaal, kan ook cutaan, op de plaats van inoculatie Kan zeer klein zijn en gemist worden

13 Secundaire syfilis

14 Secundaire syfilis

15 Latente syfilis Serologisch bewijs, geen kliniek
Vroege latente (eerste 4, vooral eerste j) Relaps en reinfectie mogelijk Infectieus Late latente In principe “immuun” In principe niet besmettelijk (maar…)

16 Tertiaire syfilis (late syfilis)
Traag progressieve inflammatoire aandoening, extreem variabel Neurosyfilis Cardiovasculaire syfilis Gummata

17 Neurosyfilis

18 Neurosyfilis

19 Diagnose van syfilis Kliniek primordiaal, anamnese van risicocontact
Direct onderzoek van exsudaat van “natte letsels”: donkerveld, fazecontrast Serologie: meest gebruikt Aspecifiek, non-treponemaal, reagines Specifiek, treponemaal

20 Syfilisserologie: aspecifieke testen
VDRL en RPR meest gebruikt Zekere correlatie met “activiteit” van de ziekte: ook nuttig voor follow up Kan nog neg zijn bij prim, hoogste in sec zou moeten verdwijnen na behandeling verdwijnt bij latente infectie soms spontaan Vals positieve testen mogelijk: combineer met specifieke

21 Syfilisserologie: specifieke testen
Antistoffen tegen T. pallidum antigeen Specifieke Elisa nu meest gebruikt Kan negatief zijn bij prim, vooral zo ook HIV Blijft meestal levenslang positief: niet nuttig voor follow-up Kan toch ook vals positief zijn (andere spirochetose, SLE…)

22 Syfilisdiagnose

23 Syfilis diagnose Screen voor andere SOA, afhankelijk van contekst, ook follow up (HIV!) Counseling, evtl gerichte vaccinaties Contacten behandelen: geen notificatie, via index case NB: verplicht aan te geven aandoening

24 Syfilis: behandeling Primaire, secundaire, vroeg latente:
Penadur 2.4 ME IM eenmalig (zwanger: 3x) Late latente, onvoldoende respons op voorgaande, neurosyfilis uitgesloten: Penadur 2.4 ME IM 3 x met week interval Tertiaire, neurosyfilis uitgesloten: Penadur 3 x idem, initieel hospitalisatie, prednisolone 60 mg voor eerste

25 Neurosyfilis: behandeling
Alle vormen, hospitalisatie: Penicilline G 6 x 4 ME IV ged 10 dagen Ceftriaxone: niet goed gedocumenteerd, noodoplossing Geen perorale of IM therapie

26 Syfilis en échte peni allergie
Vroeg doxycycline 200 mg PO x 14 d Ceftriaxone 1 g IM x 10 d Laat doxycycline 200 mg PO x 28 d Ceftriaxone 1 g IM of IV x 14 d Neuro: zeker geen doxycycline Ceftriaxone 2 g IV x d NB cave kruisallergie en ceftriaxone NB penicillinedesensitisatie te overwegen NB geen azitromycine voor syf

27 …neurosyfilis uitgesloten?
Lumbaalpunctie: Neuro of oftalmo symptomen Therapiefalen: RPR niet factor 4 gedaald na 6 m Vroeg latent en RPR >32? Vroeg latent en HIV pos met CD4 < 350? Laat latent en RPR >32 Laat latent en HIV pos met CD4 < 350 Tertiair Zo indicatie voor LP en geweigerd, behandel als neurosyfilis

28 Gonorrhoea

29 Gonorrhoea Gramnegatieve diplokok: Neisseria gonorrhoeae
Efficiënte transmissie genitaal en anaal, wat minder bij fellatio Incubatie: dagen (soms tot paar weken) Locale infectie, enkel op slijmvlies thv inoculatieplaats, met of zonder lokale complicaties Gedissemineerde infectie zeldzamer

30 Epidemiologie: USA

31 Epidemiologie België: WIV
Tijdens peilperiode 2005: 47 gevallen 41 mannen, 6 vrouwen (hetero) 30 MSM 8 hetero 3 ongekend

32 Gonorrhoea Mucopurulente urethritis, cervicitis:

33 Gedissemineerde infectie

34 Diagnose Klinisch beeld: vaak behandeling op kliniek
Expositie-anamnese Gramkleuring (niet voor pharynx/rectum) Kweek (Thayer-Martin en verwanten, bloedkweek bij vermoeden diss) Gevoeligheidsbepaling DNA testen NB: denk aan andere SOA, volg op, partners…

35 Fluoroquinoloneresistentie

36 FQ resistentie België Referentielabo: krijgt 50% van de gevallen
Referentiebias mogelijk, kan maximaal resistentie “verdubbelen” Vaak therapie zonder kweek MSM versus hetero

37 AB resistentie % in België
2002-9/2004 10/2004-7/2005 Ciproxine 28 47 Penicilline 14 23 Cefalosporine 3 Spectinomycine Azitromycine NA 2

38 Gono: behandeling lokale infectie
Meestal empirisch ingesteld Geen empirisch fluoroquinolone! Ceftriaxone 125-(1000) mg IM eenmalig Spectinomycine 2 g IM eenmalig (niet voor farynx) (Azitromycine 2 g PO eenmalig) Vrees snelle resistentieontwikkeling Tolerantie Duurste

39 Gono: behandeling diss infectie
Ceftriaxone 1 g IM of IV x 7 dagen Eens antibiogram gekend: gericht

40 Gonokokkeninfectie Steeds ook behandelen voor niet-gonokokkenuretritis, tenzij uitgesloten: Azitromycine 1 g PO eenmalig Doxycycline 2 x 100 mg x 7 dagen (FQ PO x 7 dagen) Eenmalige behandeling voor SOA te verkiezen: therapietrouw Partner(s) niet vergeten, cave ping pong! Evtl PDPT

41 Lymfogranuloma venereum

42 LGV Chlamydia trachomatis, LGV serovars L1-3
Endemisch in tropengebieden Lang alleen gezien in Tropen of bij eenzame toeristen terug van Tropen Outbreaksituatie enkel bij MSM in West Europa, oa 2003 Amsterdam en Rotterdam, sinds 2004 ook Antwerpen

43 LGV Uitgebreidheid van het probleem moeilijk in te schatten
Zeker onvolledige registratie Moeilijke diagnose: syndromale behandeling (Nagenoeg) uitsluitend MSM, onbeschermde anorectale blootstelling, meestal specifieke settings Meeste HIV geinfecteerd (onder andere)

44 LGV: kliniek in onze setting
Niet klassieke “etterige lymfadenitis” Wel diep anorectaal ulcus met prominente pijnklachten, bloeding/slijm, tenesme, met of zonder koorts/AAT Kan zonder behandeling zeer lang aanslepen, lokaal destructief met chronische verwikkelingen geen antwoord op klassieke AB of behandeling fissuur…

45 LGV diagnose en therapie
Zekerheidsdiagnose moeilijk PCR Serologie C. trachomatis, serovar L1-3 In praktijk kliniek plus setting plus uitsluiten andere (maar cave dubbel!) plus aspecifieke C. trachomatis-serologie Doxycycline 2 x 100 mg/d x 21 dagen

46 HIV infectie Waar behandeling beschikbaar meer en meer karakter van “chronische ziekte” ipv fatale ziekte Mortaliteit in ons land drastisch verminderd: minder zichtbaar Blijvende immigratie uit landen waar prevalentie nog stijgt Condoom-moeheid…

47 Nieuwe HIV infectie in België
+ 50% tussen 1997 en 2005

48 Nieuwe HIV infectie in België

49 Nieuwe HIV infectie in België

50 Nieuwe HIV infectie in België
Risicogroepen blijven zelfde Vrouwen en mannen uit hoge prevalentie gebieden, vooral Subsaharisch Afrika Homomannen: de tweede golf Denk er aan en test met consent!

51 HIV primo-infectie

52 HIV primo-infectie

53 HIV primo-infectie Aspecifiek, denk er aan in de juiste contekst
Syfilisdiagnose wordt vaak gevolgd (of voorafgegaan) door hiv diagnose Testen, maar cave vals negatieve testen Hertesten of verwijzen voor bijkomende evaluatie

54 SOA update 2007 Syphilis is back!
Geen empirische fluoroquinolones voor uretritis “Un train peut en cacher un autre” Rectitis of anale klachten bij homomannen: denk aan SOA, met nieuwe presentaties HIV is een toenemend probleem in België, vroeg herkennen kan helpen, voor de patiënt en de gemeenschap

55 Guidelines en overzichten 2006
MMWR 8/2006: STD treatment guidelines Syf: Tijdsch v Gen 2006, 62, 339


Download ppt "Seksueel overdraagbare aandoeningen: ver van mijn bed?"

Verwante presentaties


Ads door Google