De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn kijk op kerken in woord en beeld IET BEZEMER-KEEMINK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn kijk op kerken in woord en beeld IET BEZEMER-KEEMINK."— Transcript van de presentatie:

1 Mijn kijk op kerken in woord en beeld IET BEZEMER-KEEMINK

2 KERKEN IN WOORD EN BEELD Ik heb voor u wat kerken in beeld gebracht. Zij stralen als sterren in de nacht. Ik hoop dat u bij deze beeltenissen, zult zeggen: dat beeld wil ik niet missen Want al is er foutief mensenwerk verricht De blik op het goede te richten was mijn plicht. De Gereformeerde kerk van Pernis Heeft mij mede gevormd dat is gewis. Ik ben in 1988 hervormd geworden. Hervormd op Gereformeerde grondslag is nu aan de orde.

3 DE NED.GEREF KERK IN ZALK  EBEN HAËZER  Ja daar kun je niet omheen  Maar dit staat op deze kerk in een steen  Tot hiertoe heeft de Heer ons voorzien  Een uitspraak uit de oudheid misschien?  Of kunnen we dit allemaal op onze gevel zetten  Zonder dat anderen ons dit willen beletten  Deze spreuk uit de Heilige Schrift  Is in ieder geval in mijn hart gegrift

4 R.K. KERK in WIJHE Een dorpskerk zonder toren Vind ik eigenlijk niet horen Want de toren geeft aan Waar ik heen moet gaan Ik houd van de kerk als baken in zee. Aan kerkverlating doe ik dus niet mee Ik heb mij er dikwijls kunnen laven Zodoende kwam ik in veilige haven En ik mocht ook bij het klimmen der jaren De gemeenschap der heiligen ervaren En deze gemeenschap is dan goed Als men elkaar is tot hand en voet

5 DE HOEKSTEEN GEREF KERK ZWOLLE De Hoeksteen een robuust gegeven Zonder Hoeksteen heeft de kerk geen leven Want al legde de bouwlieden hem op zij De Hoeksteen hoort er beslist bij De Hoeksteen is de peiler waar het om gaat Of het nu over het Jodendom of over ‘t Christendom gaat Want Christenen zijn bij het Jodendom ingelijfd Zodat het een het met het ander beklijft En leerlingen wekken, voorbeelden strekken.

6 HERVORMDE KERK IN BEILEN In Beilen staat een momentaal gebouw De gemeente is bekend door haar zorg en trouw Zij wil de oude waarheid daar nog vertalen Eeuwenlang trotseert zij de gevaren De Heilige Geest heeft men daar niet willen weren De reden waarom ik haar zeer kan waarderen

7 ST.PETRUSKERK HILVARENBEEK  ST Petrus  Naar de apostel Petrus is deze kerk genoemd  Als stichter van de oerkerk ook wel beroemd  Gij zijt Christus Gods Zoon was zijn belijdenis  Wat voor de kerk ook nu doeltreffend is  Petrus was de rots het fundament  Als kerkheilige ook wel erkent  Hij ging veel “geestelijken “voor  Velen volgen hem nu nog op dit spoor

8 R.K. Kerk in BOERHAAR R.K. Kerk in BOERHAAR  Dit is een kerk met een bijzondere stijl  Zij brengt de mensen al eeuwen heil  Het Ave Maria wordt daar veel gezongen  Het is voor ouden en voor jongen  Wat protestanten uit de kerken hebben geweerd  Vonden zij beslist niet verkeerd  Als protestant moet ik soms wat ontberen  Misschien kunnen wij nu van hen nog iets leren?

9 NIEUWE KERK DELFT In deze kerk zijn veel vorsten en vorstinnen opgebaard V oor Willem 1 is een praalgraf als herinnering bewaard Deze is destijds doodgeschoten door een barbaar Bij het volk raakte dit een gevoelige snaar Hij was als gelovig mens een voorbeeld voor het volk Een held: en daarom geef ik dit nu door als tolk

10 GERFORMEERDE KERK IN ZWARTSLUIS Mijn oog werd door de schoonheid getroffen En ‘k dacht met zo’n kerk moet je wel boffen Ik vind de bouwstijl wel uniek En deze kerk is ook antiek Ruim honderd jaar dat is niet mis Dient zij als een getuigenis En in oprechte klanken Kunnen we God daarvoor bedanken.

11 MARIAKERK IN APELDOORN In deze Mariakerk heb ik een kijkje genomen Een kerk waar je kunt mediteren en dromen Het komt ook door de gebrandschilderde ramen Dit kunt u als kijker met mij beamen Daarin is veel gebruik gemaakt van symboliek Begrijpelijk voor een oud- kerk publiek Deze kijk geeft mensen bezinning Goed voor kerk en samenleving

12 MARANATHAKERK IN OLDENBROEK “Here Jezus komt U gauw” Zo staat op de kerk in Oldebroek Voor velen is het een vreemd woord Is deze vraag gewoonweg zoek “Maranatha, Maranatha” Klinkt de roep langs beemd en veld Eens zal Jezus wederkomen En Gods dagen zijn geteld

13 De Ned.Herv kerk in Vijlen Bij deze kerk zij mij vergund Te wijzen op het hoogste punt Uit de verte zie je deze kerk al staan De keuze aan ons om er ook heen te gaan Volgens zeggen zijn veel mensen aan het zoeken Maar ‘t is toch ook wel nuttig om te boeken.

14 DE STEPHANUSKERK IN HASSELT Stephanus staat bekend als de eerste martelaar Zijn getuigenis was oprecht, waarachtig en klaar Toen hij voor het gerecht stond en zei: Ik zie Jezus aan Gods rechterhand Brachten zijn vijanden hem van kant Met stenen werd hij bekogeld en stervend riep hij: Here reken hun deze zonden niet aan Zo is hij als navolger van Jezus de dood ingegaan

15 DE KERK IN NUENEN (N.Brabant) Terwijl anderen doorbrachten met klagen en kermen Heeft God zich over Nuenen willen ontfermen Hij gaf hen elan kracht en moed Een nieuw Godshuis te bouwen leek wel goed Al is deze kerk geen kathedraal of basiliek t Blijkt een goed onderkomen voor gemengd publiek En al is Nuenen een stipje op de wereldkaart Toch geeft zij hoop, visie en vaart

16 DE WESTERKERK IN AMSTERDAM De Westerkerk is in de reformatietijd gekomen Nu is het weer tijd voor een reformatie heb ik vernomen Want als je afwijkt van de goede beginselen van de kerk Dan is terugkeren wel een heel goed werk

17 DE MICHAËLSKERK IN ZWOLLE (Ned.Herv.) “Wie is als God betekent die naam” Als reddende Engel verwierf Hij ook faam In het boek Daniël kunt u daarover lezen Hij is een strijdend Vorst zo is bewezen Op de Michaëlskerk staat hij op het torendak Hij doorboort daar de draak met veel gemak De Michaëlskerk is qua onderhoud aan de prijs Maar deze kerk in ere te houden lijkt mij wijs.

18 ONZE LIEVE VROUWENKERK IN ZWOLLE (R.K) De toren van deze kerk lijkt op een peperbus Een bezienswaardigheid dus Of de preken daar ook gepeperd zijn Is wel een ander terrein Toch zou het voor de kerken niet misstaan Waarom geen zout en peper door de preken gedaan Een kerk is er toch niet voor om in te slapen Of ook wel te apengapen Ontwaak gij die slaapt staat in het Evangelie geschreven En naar de Schrift hoor je te leven.

19 NED.HERV KERK in WILSUM De kerk in Wilsum is in 1005 gebouwd Wilsum is dus daar al eeuwen mee vertrouwd Geslachten gaan, geslachten komen In de kerk mochten zij daar ook over dromen Eb en vloed hoorden bij het leven Toch is zij in touw gebleven Al is de kerk in de loop der jaren wel verbouwd De kerkelijke fundering blijft vertrouwd

20 DE ONTMOETINGS KERK IN NIEUW- LEUSEN Een ontmoeting van mensen vind plaats in de kerk De ontmoeting met God het hogere werk Ook in deze tijd, je moet er maar op letten Kan Gods Geest mensen in vuur en vlam zetten Want blinden gaan weer zien en doven horen Omdat God met ons is en in ons is herboren

21 NED.HERV.KERK URK (aan de zee) Dit Urker kerkje aan de zee Brengt ook wat zeelucht mee Wat prima is voor de longen Er wordt daar ook goed gezongen Ik vind zuurstof ook niet gering Het kerkgaan daar een verademing Zo ben ik in staat met blijde klanken God ook daarvoor te bedanken

22 EVANGELIE GEMEENTE OLDEBROEK Luctor et emergo staat op deze kerk geschreven En dit mocht ik ook zo beleven Want soms bedreigen de golven je levenszee S.O.S. roep je dan want je zit ermee Het water stijgt soms tot aan je lippen Zodat zelfs een boos woord je kan ontglippen Toch kan alles nog in goede banen geleid En komt er weer bestendigheid Als de nood het hoogst is, is de redding nabij Dit geldt voor kerken dus ook voor mij

23 CATHARINA KERK Ned.Herv. IN DEN BRIEL Weet je waarom daar de keuze op viel? Omdat de plaats den Briel bekend is Door de vaderlandse geschiedenis Want de Geuzen namen de den Briel toen in. En dank zij deze geuzen, soms wel barbaren Kon men ons land voor de ondergang bewaren Bekend is het gezegde op 1 April Want toen verloor Alva (onze vijand) zijn bril.

24 NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Ook de kerk aan de Loolaan Mocht ik van binnen gadeslaan Voor koningin Wilhelmina was daar vroeger een plaatsje gereserveerd Ook nu wordt de Koninklijke familie er vast niet geweerd De Gotische bouwstijl vind ik wel mooi ‘t Is wel wat anders dan een stal Een Kind in de krib met wat hooi.

25 DE LAURENTIUS KERK R.K. IN ALKMAAR Laurentius was een martelaar uit de oude tijd Nu is zijn naam wijd en zijd verbreid Veel kerken hebben zijn naam laten voortleven Hem zo te blijven eren was het streven In Alkmaar begint de victorie zo staat het in de geschiedenisboeken Nu moeten we de victorie wellicht elders zoeken Maar of je nu door de kat gebeten wordt of door de hond De strijdbijl begraven lijkt mij gezond.

26 DE JOZEFKERK R.K. IN ZWOLLE Al kreeg Maria destijds de mooiste zegen Ook Jozef kreeg engelen op zijn wegen Jozef kwam in het geslacht- register van Jezus voor En is in de Bijbel bekend daardoor En al kreeg Maria meer eer in haar leven Jozef is de man op de achtergrond gebleven En ik zeg het nu als een van de leken Hij is de ware Jozef gebleken

27 HERVORMDE KERK IN HOOGHALEN Dit kleine kerkje is voor mij bijzonder Want daarin gebeurde een groot wonder Door droefenis en leed was ik verslagen Toen er plotseling hulp kwam opdagen In deze kerk mocht ik Gods Geest ervaren En zal deze herinnering lang bewaren Ik kreeg weer visie kon het leven weer aan Al is mijn pad niet enkel over rozen gegaan En al is dit kerkje in Hooghalen klein Ik vond de ontmoeting groots en fijn

28 DE KONINGSKERK GEREFORMEERD (VRIJGEMAAKT) De Koningskerk vind ik een prachtige naam Het past ook geheel in het kerkelijke raam Geef God de eer als Koning Hij zocht in ons hart ook woning En daarom kan niemand ons verhinderen Blij te zijn als koningskinderen

29 Adventskerk in Zwolle-Zuid Ik neem nu tot besluit De kerk onder de loep in Zwolle-Zuid Hervormd en Gereformeerd Gingen in 1982 al samen op Zover waren ze nog niet aan de top Goed georganiseerd en zeer actief Soms te modern te progressief En om in evenwicht te blijven Moest ik daar weleens over schrijven Want ik meen het serieus Bouwen en bewaren is de leus Advent is verwachting, verlangen Hoe zullen we Hem ontvangen?

30 SLOTAKKOORD Ik ben aan ‘t slot gekomen van mijn kerkenpad Reisde daarvoor naar dorp en stad Mijn eigen kijk bracht ik in rijm op papier Soms met diepe ernst soms met plezier Een diepduiker zal graag een parel willen vissen En die parel wilde ik beslist niet missen Maar ik moest er wel aan wennen Om de diepe dingen eenvoudig neer te pennen De trefwoorden zijn: moed belijd en trouw En ik ben geloof me,van harte vrouw.


Download ppt "Mijn kijk op kerken in woord en beeld IET BEZEMER-KEEMINK."

Verwante presentaties


Ads door Google