De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociocultureel tijdschrift Directie: - Alfredo Pastor Ugena - Luis Manuel Moll Juan Web:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociocultureel tijdschrift Directie: - Alfredo Pastor Ugena - Luis Manuel Moll Juan Web:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Sociocultureel tijdschrift Directie: - Alfredo Pastor Ugena - Luis Manuel Moll Juan Web: www.laalcazaba.orgwww.laalcazaba.org E-mail: info@laalcazaba.orginfo@laalcazaba.org Tel. : 605434707

3

4 Het land van de Katharen (Frankrijk Mar Mediterráneo

5 De Katharen, ook “Bonshommes” genoemd, beschouwden zichzelf als de echte“kerk van God”. Zuiverder en authentieker dan de katholieke kerk die in die tijd gebukt ging onder corruptie. De Albinezen waren een dissidente sekte in de XIe en XIIIe eeuw die vanuit de stad Albi (Occitanië) invloed uitoefende in gans Europa. Ze was ook gekend als“de Katharen” – van het Grieks kataros (=zuiver).

6 CARCASSONNE

7 H et katharisme was een evangelieleer die de nadruk legde op de noodzaak van een ascetisch leven en het verzaken aan de wereld om de perfectie te bereiken. D e Katharen weigerden “het Oude Testament”. Ze censureerden ook de verslapping van de zeden van de middeleeuwse clerus en het streven naar macht van de prelaten. Ze aanvaardden enkel het sacrament van de handoplegging en weigerden alle latere sacramenten die niet op de Heilige Schrift waren gebaseerd.

8 AGUILAR

9 Z e ontkenden categorisch de goddelijke natuur van Jezus en weigerden de eucharistie en de verering van het kruis. De Katharen boden aan hun gelovigen een christendom waarin men – dankzij het leven van opoffering van Jezus – de eeuwige verdoemenis kon vermijden. Een christendom zonder de cultus van het kruis, zonder eucharistie.

10

11 ARQUES

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 I n een tijd dat de katholieke kerk enkel Latijnse teksten gebruikte, onbegrijpelijk voor het volk, vertaalden de Katharen die teksten in de Romaanse taal. Zo kwam het evangelie dankzij het harde werk van de Parfaits binnen ieders bereik.

22

23

24 Het katharisme, dat een zeer kritische houding aannam tegen het materialisme van de kerk van Rome en wiens aanhangers vreselijk veeleisend waren tegenover zichzelf op het vlak van zuivere zeden, slaagde erin om een soort “tegenkerk” te stichten, perfect georganiseerd en met haar eigen gemengde clerus en bisschoppen. In de woningen van de Katharen leefden de Bonshommes in gemeenschap en luisterden naar de preken van de diakens. Die woningen stonden open voor de omwonenden, want er was geen enkel verbod. De bewoners en de buren konden op elk moment binnenkomen of buitengaan.

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Mar Mediterráneo ESPAÑA Vertaald uit het Frans Freddy Storm 09/2010


Download ppt "Sociocultureel tijdschrift Directie: - Alfredo Pastor Ugena - Luis Manuel Moll Juan Web:"

Verwante presentaties


Ads door Google