De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie MIA 10 maart 2014 “Preventie hoeft niet duur te zijn” “Een schade expert die over preventie gaat praten?!” Bart Hoogstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie MIA 10 maart 2014 “Preventie hoeft niet duur te zijn” “Een schade expert die over preventie gaat praten?!” Bart Hoogstad."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie MIA 10 maart 2014 “Preventie hoeft niet duur te zijn” “Een schade expert die over preventie gaat praten?!” Bart Hoogstad

2 Inhoud Inleiding; Oervoorbeeld: Preventie & Risicomanagement;
Casus 1: Merkkleding ten vervoer aangeboden via internet; Casus 2: Met 20 ton traanplaat over de Brennerpas; Preventie; de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen? (Mijn) conclusies.

3 Waarom dit onderwerp ? Gericht op alle “stakeholders” binnen de verzekeringsbranche; Verzekeren is gericht risico’s accepteren ??!!! Verzeker alleen de risico’s die je niet zelf kunt dragen! De schade expert kan een belangrijk rol vervullen op het gebied van preventieadvies Mijn stelling: “Preventie vormt een belangrijke bijdrage aan het behoud van de verzekerbaarheid ”

4 Preventie Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.(Wikipedia) Voorkomen is beter dan genezen !!!! Beheersbaar maken van risico’s Bewustzijn creëren Professionalisering Gericht op: Ter voorkoming van financieel nadeel Gericht op verkeersveiligheid Ter voorkoming van ladingdiefstal Ter voor koming van werkgeversaansprakelijkheid

5 Soorten preventieve maatregelen
Technische maatregelen Dode hoek camera ter voorkoming van het aanrijden van fietsers. Kosten EUR 2.500,00 per voertuig Organisatorische maatregelen Goede operationele processen, instructies van medewerkers. Kosten EUR 0,00 extra Juridische maatregelen Afstemmen van de operationele werkzaamheden met hetgeen contractueel werd overeengekomen. Eenmalige kosten van juridisch advies

6 Schadepreventie binnen transport & logistiek
Preventie is veelal gericht op het wagenpark en veelal onderdeel van het wagenparkbeheer. Preventie wordt gezien als een kostenfactor (denk bijvoorbeeld aan het verplicht stellen van de dodehoekspiegel op vrachtwagens) Preventie wordt veelal geassocieerd met technische maatregelen, waaraan substantiële kosten zijn verbonden (track & trace als fleet management tool is niet vergelijkbaar met een volgsysteem ter preventie van diefstal) Organisatorische maatregelen kunnen zeer preventief werken Opinie transportbranche: “Schadepreventie heeft zeker toegevoegde waarde, maar de winst, het rendement, dient behaald te worden uit de organisatorische maatregelen en het creëren van bewustzijn.”

7 Oervoorbeeld: Preventie & Risicomanagement;
Casus: Het terugdringen van het aantal kapot gereden achterlichten van voertuigen die worden ingezet bij een bedrijf gespecialiseerd in de fijnmazige distributie. Meten is weten. Een inventarisatie van aantallen, soorten voertuigen, specifieke bestuurders, etc. Analyseren. Wat zijn de trends? Is er wellicht sprake van een constructiefout? Zijn er specifieke chauffeurs aan te wijzen? Informeren binnen de organisatie: Een maandoverzicht van gereden schade ophangen in de kantine, Bewust maken Maatregelen: Aanpassen van de constructie (technische maatregel), positief of negatief sanctioneren (organisatorisch) Preventie of niet, soms gaat het gewoon goed mis !!!!!

8 Casus 1: Merkkleding ten vervoer aangeboden via internet;
Een contractueel vervoerder heeft een raamovereenkomst met een bekend kledingmerk voor het transport van kleding van Nederland naar Duitsland. Retour vervoert men onder andere fitness apparatuur naar Nederland terug. Men maakt gebruik van ondervervoerder zonder charterovereenkomst. Ondervervoerders maken gebruik van onder ondervervoerders, alsmede boden de vrachten aan op internet. Vervoerder wilde een verzekering met doorbrekingdekking tot EUR ,00. Verzekeraar in kwestie wilde meedenken in een oplossing.

9 Oplossingen en adviezen
Instructies en afspraken in de raamovereenkomst tussen ladingeigenaar en contractueel vervoerder ingebracht in de charterovereenkomst met in totaal 5 vaste vervoerders. (juridisch) Verbod gebruik onder-ondervervoerders (organisatorisch) Aanbieden van vracht via internetfora uitsluitend door de contractueel vervoerder. (organisatorisch) Waardemaximering van zendingen aangeboden op internetfora. (organisatorisch) Planners geïnstrueerd navraag te doen naar waarde van de aangeboden zendingen. Bij overschrijding maximum bedrag aangeven, dat niet via internetplatform verzonden kan worden. (organisatorisch) Track & Trace in de lading. (technisch) Aangepaste verzekeringsdekking.

10 Casus 2: Met 20 ton traanplaat over de Brennerpas;
Een Nederlandse vervoerder krijgt opdracht om 20 ton traanplaat uit Italië te vervoeren naar Nederland. Een Turkse ondervervoerder wordt ingeschakeld het transport uit te voeren Lading minimaal verpakt en niet gezekerd; Ongeschikt vervoermiddel; Gebrekkige instructies / Taalbarrière; In Rotterdam lading overgelading in container voor transport naar Canada; Schade aan lading en trailer; Geluk: geen persoonlijk letsel.

11 Oplossingen en adviezen
Betere verpakking afgestemd op de aard van de goederen en wijze van transport (verpakking vaak kostenpost waarop bezuinigd wordt. “Penny wise, pound foolish” ; technisch); Inzet geschikt vervoermiddel (technisch & organisatorisch); Degene die het transport regelt, moet weten, beseffen en vragen (organisatorisch / bewustzijn); Instructies van betrokken (onder)vervoerder(s) en in het bijzonder de chauffeurs die het werk moeten uitvoeren (organisatorisch); Vergelijk in deze de belading in de vrachtwagen t.o.v. de belading en zekering in de container !!!! “Je zult er maar met je gezin naast rijden in een bocht !!!!!!!!”

12 Preventie; de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen?
Stelling 1: “Preventie is het aandachtspunt van de vervoerder(s). Zij verplichten zich de goederen in dezelfde staat als ontvangen op eindbestemming af te leveren!” Stelling 2: “Preventie is een gezamenlijk aandachtspunt van zowel ladingbelanghebbende en logistiek dienstverlener!” Stelling 3: “Preventie hoeft niet duur te zijn!” Stelling 4: “De verzekeringsbranche moet preventie belonen, vgl. bonus- malus-regeling” Stelling 5 : Preventie is een gegeven en behoort tot het “handelen als goed huisvader of goed ondernemerschap! Mijn stelling: “Preventie vormt een belangrijke bijdrage aan het behoud van de verzekeringsbranche”

13 (Mijn) conclusies Preventie hoeft niet duur te zijn!
Preventie ziet op bewustzijn! Preventie krijgt nog niet voldoende aandacht! Preventie wordt teveel als aandachtpunt van alleen de logistieke dienstverlener gezien! Preventie behoort tot goed huisvaderschap / Doelgericht ondernemen! Binnen de verzekeringsbranche wordt veel over preventie gesproken! Preventie draagt bij aan het verzekerbaar houden van (transport) risico’s. Dit zijn de conclusies van een schade-expert die leeft van onverwachte, voor velen ongewenst gebeurtenissen !!!!

14 Vragen en Opmerkingen


Download ppt "Presentatie MIA 10 maart 2014 “Preventie hoeft niet duur te zijn” “Een schade expert die over preventie gaat praten?!” Bart Hoogstad."

Verwante presentaties


Ads door Google