De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlingen met NAH: EEN DUBBELE UITDAGING Eric Hermans Rianne Gijzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlingen met NAH: EEN DUBBELE UITDAGING Eric Hermans Rianne Gijzen."— Transcript van de presentatie:

1 Leerlingen met NAH: EEN DUBBELE UITDAGING Eric Hermans Rianne Gijzen

2 NAH: Incidentie Elk jaar 19.000 in ziekenhuizen 15.000 traumatisch
4.000 niet-traumatisch (de Kloet et al 2013) En nog heel veel ongeregistreerden

3 NAH: Ernst Traumatisch NAH 90% licht 10% matig – ernstig
Niet traumatisch NAH Is zelden licht

4 NAH: Gevolgen Matig-ernstig NAH Bijna altijd gevolgen Licht NAH
10% á 15% krijgt te maken met gevolgen

5 NAH: Gevolgen Lichamelijk Motorisch Hoofdpijn Vermoeidheid

6 Gevolgen Onzichtbare neuropsychologische gevolgen.
Atlent: we zien wel het kind maar niet de handicaps! LEREN/COGNITIE: Aandacht, concentratie Geheugen, werkgeheugen Mentale flexibiliteit (Nieuwe) informatieverwerking Planning en organisatie Taalproblemen

7 Gevolgen Onzichtbare neuropsychologische gevolgen
Atlent: we zien wel het kind maar niet de handicaps! GEDRAG en EMOTIE: Agressie Somber, depressief, vlak Angst Prikkelbaarheid Weinig ziekte inzicht, zelfreflectie Verminderde sociale contacten Weinig initiatiefname, apathie

8 Weer naar school met NAH
Vereist een voorbereid schoolsysteem Met kennis en begrip van tekorten Dit is nog veel te vaak niet het geval Atlent: een kind groeit door zijn omgeving!

9 Weer naar school na NAH: Een dubbele uitdaging
UITDAGING 1: Herkennen van NAH UITDAGING 2: Tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van leerlingen met NAH

10 Project NAH Onderwijsprotocol
Ontwikkeld om te helpen bij het aangaan van de dubbele uitdaging Opdracht LVC3 / LECSO 3 fasen: Literatuurstudie Ontwikkeling protocol Uittesten van protocol in 3 pilots

11 Literatuurstudie 5 hoofdpunten: Vroegtijdige herkenning en diagnostiek
Goede overdracht zorg – onderwijs Deskundigheid Monitoring op langere termijn Aandacht voor transities

12 NAH Onderwijsprotocol
Ontwikkeld om te helpen bij het aangaan van de dubbele uitdaging Op basis van: Literatuurgegevens Kennis van veldexperts in begeleidingscie: Martine Kapitein, Carla Hendriks, René Steinmann, Marc Cantrijn

13 NAH Onderwijsprotocol: inhoud
NAH Signaleringslijst Kennis over NAH en de route tussen zorg en onderwijs Beschrijving voornaamste problemen en basale handelingsadviezen

14 NAH Onderwijsprotocol: wat kun je ermee?
Informatie opdoen over NAH: oorzaken en gevolgen NAH Signaleringslijst: in 12 minuten in te vullen bij vermoeden van mogelijk NAH. Geeft advies wat te doen bij bepaalde score Stroomschema: de route tussen zorg en onderwijs Achtereenvolgens te doorlopen stappen + toelichting Onderwijsinhoud afstemmen op behoefte leerling. Geen 2 leerlingen met NAH zijn gelijk. Basale handelingsadviezen bij alle meest voorkomende neuropsychologische gevolgen van NAH Voorwaarden voor goed NAH onderwijs, o.m.: structuur en inrichting leeromgeving, planning activiteiten, individu-gerichtheid, diagnostiek, begeleiding

15

16 Regionale pilots Uitgetest in 4 regio’s: Nijmegen Arnhem Haaglanden
noordelijk Noord Holland Eis was: regulier onderwijs doet ook mee

17 Resultaten pilots: NAH herkenning
Sterke toename van NAH herkenning en identificatie tot >200% in regio’s die hier toch al goed in waren Met deelname van beperkt aantal reguliere scholen Één regio waar de herkenning en identificatie niet steeg; hier wél NAH affiniteit toegenomen (en daar begint het mee!)

18 Resultaten pilots: NAH herkenning
Een zorgdirecteur van een regionale stichting voor regulier onderwijs In het verleden was het opsporen van een leerling met NAH nog te vaak een toevalstreffer. In de huidige situatie laten we het opsporen van NAH niet meer afhangen van toeval, en is er sprake van een systematische aanpak. Deze aanpak was ook voor de komst van het protocol al gaande, maar het protocol heeft hierin zeer stimulerend gewerkt.

19 Resultaten pilots: competentie professionals
Onderwijs professionals voelen zich competenter in herkenning én begeleiding van NAH leerlingen Een leerkracht in het reguliere onderwijs: Mijn ervaring is dat de onduidelijkheden makkelijker verhelderd zouden zijn wanneer dit protocol er geweest was toen ik zelf een leerling in de klas had waarvan later bleek dat hij NAH had. Ook zou het helderder geweest zijn welke prioriteiten we hadden moeten stellen voor deze leerling.

20 Resultaten pilots: handelingsadviezen
Zeer tevreden met handelingsadviezen “alles staat hier mooi en compleet bij elkaar” (IB-er) “ik trek het geregeld uit de kast als ik met de handen in het haar zit over een leerling met NAH” (AB-er)

21 Resultaten pilots: de keten in de regio
Sleutelfiguren: de regionale keten is door het NAH Onderwijsprotocol verbeterd

22 Resultaten pilots: de keten in de regio
Een docent van een NAH Observatieklas Ik voel me erg gesterkt door het protocol. Als iedereen in de regio volgens dit protocol gaat werken ervaar ik dat als een steun in de rug, en zal dat ten goede komen aan leerlingen met NAH. In de huidige situatie maak ik nog te vaak mee dat ouders zeggen: “wat goed dat jullie er zijn, maar wat jammer dat we niet eerder bij jullie terecht zijn gekomen”. Het is belangrijk dat ook professionals buiten het onderwijs affiniteit gaan krijgen met het protocol, zoals de Jeugdgezondheidszorg, de vroeghulp en huisartsen.

23 Verschillen pilot regio’s
Drie regio’s met goede basisstructuur; eentje niet Ook bij goede basisstructuur was sterke verbetering in signalering en ketenstructuur mogelijk Wat gebeurde er in die ene regio zonder goede basisstructuur?

24 Die éne pilot-regio: staat model voor veel andere regio’s
Protocol breed onder de aandacht gebracht op de deelnemende scholen: docenten, BHV-ers, IB-ers, gymleraren Weinig signaleringslijsten ingevuld; veel werk; gevolgen leken er niet te zijn in volgende dagen/ weken (Veel) meer leerlingen waarbij notitie in dossier is gemaakt van valpartij; ook retrospectief. Dit komt bij gelegenheid a/d orde, bv. bij bezoek schoolarts IB-ers zonder uitzondering positief over NAH Onderwijsprotocol; wordt bij ongelukjes geregeld geraadpleegd Nog geen toename van signalering, maar awareness is noodzakelijke eerste stap NU: meer scholen betrekken en awareness levend houden En regionale infrastructuur verbeteren

25 En nu: het veld is aan zet! Gaat u ook de uitdaging aan?
Ook in uw regio: Zitten tientallen kinderen met niet geïdentificeerd NAH op scholen Zijn de basisvoorwaarden voor goede NAH zorg nog niet gerealiseerd Voelt u zich ook uitgedaagd?

26 Ook het gezin is belangrijk!
Een goede schoolomgeving is één ding, maar hoe zit het thuis? Gezinsomstandigheden kunnen herstel van kind met NAH bevorderen of belemmeren Vilans en 14 zorgaanbieders hebben aanbod voor NAH gezinsondersteuning ontwikkeld Kan in het hele land worden aangeboden

27 En nu: het veld is aan zet! Gaat u ook de uitdaging aan?
Wij helpen u daar graag bij!


Download ppt "Leerlingen met NAH: EEN DUBBELE UITDAGING Eric Hermans Rianne Gijzen."

Verwante presentaties


Ads door Google