De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA standaarden & richtlijnen Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Lieven Verreycken, SOA Consultant Architect.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA standaarden & richtlijnen Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Lieven Verreycken, SOA Consultant Architect."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA standaarden & richtlijnen Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Lieven Verreycken, SOA Consultant Architect (HB) Hans Arents, Senior Adviseur (CORVE) Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Objectief van de werkgroep  Informatie verstrekken voor afnemers, bronnen, leveranciers  Forum voor vragen en overleg ivm toekomstige evolutie van de standaard  Nuance standaard – richtlijn – best practice –Standaard = MOET –Richtlijn = BEST  Eerste sessie: focus op informatie verstrekken  Volgende sessies: af te spreken

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Aanleiding  Update van MAGDA documentatie –xsd richtlijn –2.0 –FTP richtlijnen (sftp) –Migratie van url’s  Vragen naar uitbreiding vanuit authentieke bronnen –Nieuwe bronnen zoals Digitale Bouwaanvraag en LNE-VEA-EPB –O&V Da Vinci Discimus

4 Coördinatiecel Vlaams e-government Agenda deze sessie  Doel MAGDA  Doelstelling van de MAGDA standaarden  Voorstelling van de standaard –In combinatie met hoe in de praktijk toegepast op MAGDA  Vragen  Voorstellen voor uitbreidingen

5 Coördinatiecel Vlaams e-government Doel van het programma MAGDA –MA ximale G egevens D eling tussen A dministraties •Éénmalig inzamelen, veelvuldig gebruiken •Decretaal vastgelegd –Gestandardiseerde diensten, onafhankelijk van de bron –Aantonen dat SOA werkt in de praktijk –Voorbeeldfunctie voor andere diensten – “advies” – richtlijnen functie •Voorbeeld technieken MAGDA overgenomen door projecten met webservices –Onderwijs & Vorming voor webservices voor Universiteiten en Hogescholen –Openbare Werken –… •Nieuwe authentieke bronnen via MAGDA gateway zoals LED (Diploma)

6 Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA: basis begrippen  Vereenvoudigd model en terminologie –Afnemers: ook leveranciers  “kapstok” voor verdere verfijning

7 Coördinatiecel Vlaams e-government Doelstelling standaarden  Voordeel: winst in tijd en kost –Eénzelfde manier van werken voor alle aansluitingen, ongeacht: •ondernemings-, persoons-, … diensten •MAGDA, LED, … diensten –Richtlijn bij ontwerp •Bij keuze -> geen onnodige discussie –Starten van sjablonen en voorbeelden –Re-use  Nadeel: tragere evolutie in geval van wijzigende vereisten –Soms leren leven met niet-optimale beslissingen uit verleden

8 Coördinatiecel Vlaams e-government Impact van wijziging op standaard  Gebruik – dienst gemiddeld door 5,5 afnemers gebruikt  Impact op alle afnemers die de diensten gebruiken

9 Coördinatiecel Vlaams e-government Afnemers en bronnen

10 Coördinatiecel Vlaams e-government Bronnen en soorten diensten  Standaard “soorten” diensten  Met respectievelijke naamgeving

11 Coördinatiecel Vlaams e-government Functionele domeinen Voorbeeld toepassingen oa met “early adopters” italic : gepland

12 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard: functioneel domeinen  Specifieke objecten per functioneel domein  Ook in naamgeving dienst –Fictief voorbeeld •Inburger.GeefDossier •BouwAanvraag.GeefDossier  Voordeel –Beheersbaar per functioneel domein –Klassificatie en terugvinden van services

13 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving diensten

14 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard: naamgeving diensten  Domein.Functie(Aard)Doelobject(Bereik) –Domein •Deels in 1.1 diensten, overal toegepast sinds 1.2 –Functie •Geef, Zoek, Creeer, Registreer, Wijzig, … –Doeloject •Onderneming, Persoon, Inschrijving, … –Aard •Mutaties, Historiek  Document “Naamgeving van MAGDA diensten.versie1”

15 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving  Toegepast op / vertaald naar technische services –Webservice •1 naam – 1 dienst – 1 operatie –FTP •Geen operatie

16 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving : redenen vd keuze  FTP en webservices  Naamgeving voor service vs operatie vs url vs context/naam?  Welke operaties al dan niet te bundelen in één service?  Incrementeel toevoegen van nieuwe diensten zonder impact op de bestaande webservice specificaties en versies –Typische SOA aanpak  Eenduidig voor toelatingen toegekend op niveau van de service

17 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving : redenen vd keuze  Welke naamgeving niveau service vs niveau operatie vs url vs context/naam?  Welke operaties al dan niet te bundelen in één service ? –Entity Service: dienst Persoon, Onderneming bv? •Operaties GeefPersoon, ZoekPersoonOpNaam, … •Welke naam op de operatie? •Welke naam op de url •Welke naam in de context? –Wat met geen Entity Services? –Schrijf en lees diensten in afzonderlijke webservices ?

18 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving : redenen vd keuze  Incrementeel toevoegen van nieuwe diensten zonder impact op de bestaande webservice specificaties en versies –Incrementeel = eigen aan SOA = praktijk MAGDA –Starten met GeefPersoon 1.0, ZoekPersoonOpNaam 1.0, … –Wijzigingen op de GeefPersoon •Nieuwe versie webservice? Van 1 operatie of alle operaties?  Toelatingen –Niveau van de webservice – operatie ?

19 Coördinatiecel Vlaams e-government Diensten Vlaamse bronnen

20 Coördinatiecel Vlaams e-government Geef – Publiceer Diensten

21 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard  Objecten in vraag-antwoord services en publicaties zijn dezelfde  Voordeel –Consistentie voor de afnemer

22 Coördinatiecel Vlaams e-government Diensten met eenduidig begrippenkader

23 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard: eenduidig begrippenkader  Voordeel naar documentatie –Begrippenlijst per functioneel domein –Duidelijke semantiek voor de afnemer  Sterk afhankelijk van de authentieke bronnen –Gegeven van authentieke bron mag niet gewijzigd worden (inhoud) •Ondernemingsnummer: altijd 10 lang bij MAGDA, + voorloopnul •Andere codes voor bv geslacht –code kan verschillen van de authentieke bron –Zolang deze 1 op 1 mappen met de bron, is er geen informatieverlies –Eenzelfde begrip kan door authentieke bron verschillend geïmplementeerd zijn in verschillende services

24 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard  Naamgeving  wsdl – xsd – url  Folder structuur van de specificatie  Types en elementen: generiek en voor functionele domeinen  Versiebeheer in de specificatie  xsd modellering

25 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard  xsd (voor FTP en webservice) –Verzoek-Repliek / Vraag-Antwoord –Context – Inhoud – Uitzondering •Context en Uitzonderingen identiek voor alle diensten •Inhoud specifiek per dienst –Dienst specifiek Inhoud •Generieke domein objecten  wsdl (voor webservice)  url (voor webservice)

26 Coördinatiecel Vlaams e-government Verzoek

27 Coördinatiecel Vlaams e-government Sjabloon  xsd –Dienstnaam, namespace, schema locaties van de xsd’s aan  voor xsd –Alleen het VraagInhoudType dienst specifiek maken •Refereren naar een domein specifiek objet

28 Coördinatiecel Vlaams e-government Repliek

29 Coördinatiecel Vlaams e-government wsdl sjabloon

30 Coördinatiecel Vlaams e-government wsdl sjabloon

31 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving elementen  Message (input/output): Request - Response  Top Element (input/output): Verzoek – Repliek –Enige element dat globaal gedefinieerd wordt –Alle andere elementen via Type definities

32 Coördinatiecel Vlaams e-government FTP variant  FTP variant –Meerdere vragen / antwoorden •Vroeger 1000, nu onbeperkt –“Service” folder

33 Coördinatiecel Vlaams e-government Domeinen : principe

34 Coördinatiecel Vlaams e-government Domeinen  Generiek: voor alle berichten  Basisregisters Persoon, Onderneming, …  Sleutels van de basisregisters –niet alle “ballast” van het volledige domein mee te nemen –bij “include” –vanaf 2.0  Business specifieke: –include de basisregisters of andere business specifieke

35 Coördinatiecel Vlaams e-government Files en folders per domein  Vanaf 1.2 soms, vanaf 2.0 altijd –Domein.xsd: alle definities binnen deze folder –DomeinComplex.xsd: alle complex types –DomeinEnum.xsd: alle enumeraties –DomeinSimple.xsd: alle simple types  Vervangt –Domein.xsd –GeneriekDataTypes.xsd –GeneriekDataCodes.xsd –GeneriekDataKern.xsd

36 Coördinatiecel Vlaams e-government Domeinen: beheerders  CORVE MAGDA –Generiek –Basisregisters Persoon, Onderneming, …  Verschillende Business afdelingen ism CORVE –Voor de eigen business specifieke –Bijvoorbeeld LED voor Bewijs –LED specifieke extensies voor de MAGDA gateways •BewijsExtensie.xsd met BewijsPublicatieType

37 Coördinatiecel Vlaams e-government Versies  Files en folders –Folders voor de domeinen met versieaanduiding •Bijvoorbeeld: Generiek-02.00 •Voordeel: duidelijk correcte versie van het volledig domein meenemen •Nadeel: alle include/import statements en namespaces versie specifiek –File namen zonder versieaanduiding  Namespace xmlns:generiek="http://generiek-02_00.vip.vlaanderen.be" –Prefix zonder versieaanduiding •Uitzondering: indien meerdere versie van 1 domein gebruikt in de service –Namespace met versieaanduiding

38 Coördinatiecel Vlaams e-government Generiek: partijen in het bericht

39 Coördinatiecel Vlaams e-government Ontwerp beslissing  Referte –voor de Afzender: verplicht –voor Ontvanger: onbekend bij versturen van het bericht.  Alternatieven –Verschillende partijen, met validatie logica in de xsd –1 PartijType, met validatie logica buiten de xsd

40 Coördinatiecel Vlaams e-government Validaties bij aansluiting op T&I  Vooraleer “go” op productie  Belangrijkste controles: –Aantal representatieve testgevallen –Correct gebruik van referte •Vereist voor tracebility in productie –Aantal optionele elementen •Afzender en Ontvanger Naam: controle verdwijnt •Verplicht veld Identificatie is vereist •INSZ van gebruiker voor persoonsdiensten: verdwijnt ?

41 Coördinatiecel Vlaams e-government Richtlijnen schema – xsd modellering  Schema –Taal (1) –Industrie standaarden (5) –Modulariteit (9) –Structuur (1) –Namespace (8) –Versie (3) –Andere (2)  Document “CORVE_VIP_Richtlijnen_XML_Schema”  Componenten (Elementen, Types, …) –Naamgeving (13) –Definitie (15) –Ontwerp (11)

42 Coördinatiecel Vlaams e-government Algemeen  Maak xsd niet te complex –Te begrijpen door afnemers  Aantal elementen vd sequence ComplexType: max 10 –Indien meer: is men met nog 1 type bezig?  Diepte van de boom: max 5 niveaus –Indien meer: Verschillende objecten? Verschillende services?

43 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving (Element, Types, …)  Nederlands (NAAM001) –Vertalen van business specifieke concepten naar het Engels -> good luck –Nadeel: ontsluiting naar federale en Europese afnemers  Afkortingen (NAAM011) –Alleen de “gekende” / “gangbare” afkortingen •DmfA, KBO, percid

44 Coördinatiecel Vlaams e-government Enumeraties  Origineel: alle enumeraties in CodeType / EnumType  Voortschrijdend inzicht –Enumeraties zijn volatiel –Zelfs diegene waarvan men denkt dat ze stabiel zijn bv geslacht –Wijziging enumeratie breekt het contract  Conclusie: alleen enumeraties bij zekerheid  NAAM005, NAAM006, ONTW007

45 Coördinatiecel Vlaams e-government Naamgeving (Element, Types, …)  Upper Camel Case / Pascal Case (NAAM009)  ISO 11179 (NAAM002)  “Type” suffix voor types (NAAM007)

46 Coördinatiecel Vlaams e-government Collections  Afzonderlijk element voor de collection –ipv unbounded rechtstreeks binnen het bovenliggende Type  Voordeel –Leesbaarheid –Code generatie –Parsing

47 Coördinatiecel Vlaams e-government Typering  Steeds Types voor de elementen binnen ComplexType –Complex of Simple  Any Type: slechts uitzonderlijk toegelaten  Aantal SimpleType voor strings  Voordeel –Leesbaarheid

48 Coördinatiecel Vlaams e-government Generiek  Adres uit 1.2 –Straat, gemeente •In principe verplicht •Optioneel wegens uitzonderlijk niet ingevuld door bron  –NIS Straat code •Idem cfr supra –NIS gemeente code –CRAB straat code –Adres Internationaal

49 Coördinatiecel Vlaams e-government Beschrijving - omschrijving  Beschrijving –Attribuut dat tekstuele beschrijving geeft van een ander element, meestal een code •Geslacht  Omschrijving –Element –Kan ook andere benaming zijn, bijvoorbeeld Diagnose voor Uitzondering

50 Coördinatiecel Vlaams e-government Types en operaties  Op éénzelfde object –Creatie: aantal constaints >> default Type –Consultatie: mogelijk minder constraints (niet alles via Creatie service aangemaakt) >> InputType, AanmaakType –Opzoeking: criteria met weinig constraints >> CriteriaType

51 Coördinatiecel Vlaams e-government Datums en tijd  Tijdstip Type –Tijd en Datum  Creatie en modificatie datum van object  Periodes –Begindatum en Einddatum •4 combinaties verplicht – optioneel in 2.0

52 Coördinatiecel Vlaams e-government Simple Types  Getal: string met pattern

53 Coördinatiecel Vlaams e-government Wijzigingen 2.0 tov 1.x  Doelstellingen –gateways –redundante systemen voor hogere beschikbaarheid  Contract van gateway en directe business dienst na gateway zijn gelijk

54 Coördinatiecel Vlaams e-government Wijzigingen 2.0 tov 1.x  Referte –36 ipv 24 lang: mogelijk om een uuid te gebruiken –Met 24 lang was er ook een codering met milliseconden + random, maar deze is niet noodzakelijk uniek met MAGDA load-balanced systemen voor 24:7 beschikbaarheid (minieme kans op collision).  Oorsprong van de fout

55 Coördinatiecel Vlaams e-government Wijzigingen 2.0 tov 1.x  Referte  Oorsprong van de fout –MAGDA of Bron: LED, … –Codering van de fouten via 5 cijfers (99999) –Geen unieke set van nummers over alle bronnen heen –Wel herbruik van common codes MAGDA •Bv geen gegevens gevonden

56 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaarden protocols

57 Coördinatiecel Vlaams e-government Standaard formulier aansluiting vd afnemer  Standard formulieren voor aanvraag  Identificatie aanvrager  Motivatie  Machtigingen –privacy gevoelige diensten  Validatie in T&I omgeving  Timing forecast

58 Coördinatiecel Vlaams e-government Richtlijnen documenten  Wsdl – xsd – url  Xml schema en componenten  Bronnen – leveranciers – afnemers  Versiebeheer: hoe lang parallelle versies ondersteunen  Naamgeving van diensten  FTP  Ondersteuning afnemers in integratietraject: validatie bij aansluiting

59 Coördinatiecel Vlaams e-government 59 van 20 6 september 2011 Bedankt voor uw aandacht Nog vragen? Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA standaarden & richtlijnen Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Lieven Verreycken, SOA Consultant Architect."

Verwante presentaties


Ads door Google