De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe Den Haag het recht op zorg aantast

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe Den Haag het recht op zorg aantast"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe Den Haag het recht op zorg aantast
Eduard J. Bomhoff

2 Hoe uw spreker onverwacht field work deed

3 Laser voor BPH : geen wachttijd in prive-kliniek; 1+8 weken wachten in RadboudUMC
Drijvende kracht achter de introductie in Amsterdam van de GreenLight-laser, die overtollig prostaatweefsel met zeer heet licht wegschroeit, is hoogleraar J. de la Rosette. Laserbehandeling, zegt hij, is even effectief als de gangbare methoden, maar de bijwerkingen zijn minder. Bovendien is het goedkoper. Een laserapparaat kost euro en het fiberdraad (nodig voor het inbrengen van de laser) nog eens 1000 tot 1250 euro per patiënt; daar staat tegenover dat de ingreep vrijwel altijd in één dag kan gebeuren, terwijl patiënten nu nog vier tot zes dagen moeten worden opgenomen: ‘En dat kost toch zeker 1000 euro per dag, dus reken maar uit.’ Bron: Medisch Contact 03\04\2007

4 Kosteloze innovatie nr. 1: Name tags voor alle medewerkers

5 Kosteloze innovatie – 2 –
vergrote kleurenfoto’s voor- en achteraanzicht van alle medicijnen

6 Alles op A4 Scan kan op alle nursing stations worden afgedrukt Gegevens va de patient inclusief foto op de uitslag

7 Rekening bij vertrek, uitgesplitst per dag correctie voor een hoeveelheid niet-gebruikte IV-medicijn bij operatie

8 En nu in een (goed beoordeeld) nederlands ziekenhuis
Thermisch papier zonder informatie over: Datum en tijd van de test Naam van de arts die opdracht geeft Naam van de verantwoordelijke analyst/verpleegkundige

9 Nog een onvolledig rapport
Thermisch papier 7,5 x 10 cm Wel de naam van de arts, datum en tijd maar: geen naam van de verpleegkundige geen rapport voor de specialist-behandelaar in een groter ziekenhuis Geen uitleg voor de patient

10 Vijf weken na het afsluitend bezoek aan de Nederlandse specialist
Geachte heer Bomhoff, “Het is voor ons werkelijk niet mogelijk om u voor 28 mei  een factuur te zenden, voor de periode dat u ons ziekenhuis behandeld bent. De factuur komt er op zijn vroegs 1e week augustus uit. Ik kan u een verklaring van opname zenden, maar zonder prijzen. Ik hoop dat u begrijpt dat het van onze kant geen onwil is maar dat wij gebonden zijn aan de door de overheid opgelegde manier van factureren.”

11 Hoe het ook in Nederland beter kan

12 Een kliniek voor borstkanker in Nederland: Alexander Monro ziekenhuis
Specialisten spreken met patienten aan een ronde tafel zonder computer “We found eye contact leads to signficantly better patient outcomes” – Prof Enid Montague, Northwestern Uni, after follow up study of 100 videotaped patients (NYT, 17/05/2014 “The eyes have it).

13 Alexander Monro ziekenhuis -2-
Borstreconstructies worden in 80 procent van de gevallen direct bij borstamputatie gedaan. Elders is dat in 20 procent van de operaties. Daar volgt de tweede operatie na een jaar. Bron: NRC Handelsblad , 14\05\2014 interview met ondernemer en risico-drager, chirurg Jan van Bodegom (“als ik gewoon was blijven werken in het ziekenhuis had ik nog in mijn landcruiser kunnen rijden.”)

14 Alexander Monro ziekenhuis – 3-
Bij het Alexander Monro ziekenhuis weten patiënten nog dezelfde dag of ze borstkanker hebben of niet. Binnen drie kwartier kan het de uitslag van een MRI (mammografie) leveren. Bij menig ziekenhuis duurt dat een paar weken, zegt Van Bodegom.

15 Een heel goede trend Bron: Zorgvisie 02\06\2014

16 Een risico: angst voor verzekeraars
 De 250 privéklinieken in ons land zoals hart- en reumacentra, vrezen voor hun voortbestaan als het kabinet de Zorgverzekeringswet aanpast. Volgens de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze zullen mogelijk honderd het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden. Nu betaalt de zorgverzekeraar gemiddeld 80 procent of meer van de behandeling, ook al heeft een zorgverzekeraar geen contract met een instelling. Door het aanpassen van deZorgverzekeringswet krijgen patiënten alleen nog maar die behandelingen vergoed als dezorgverzekeraar daarvoor contracten heeft afgesloten. Zorgverleners zoals reumatologen en psychologen kunnen sluiten als zorgverzekeraars na de wetswijziging weigeren contracten af te sluiten met zelfstandige instellingen. Bron: Telegraaf, 28\05\2014

17 Verzekeraars onderhandelen over meer effectieve behandelingen
“We generally don’t like to practice by insurance company, we practice by patient” Bron: WSJ, 28\05\2014, quoting the chairman of a Cancer Institute in the Cleveland Clinic on clinical recommendations by large insurers.

18 De Nza en haar DBC’s

19 Slechts gedeeltelijke informatie over 2012 is beschikbaar in mei 2014

20 4 DBC’s voor BPH in Tarieventabel NZA voor 2014 – nog geen prijslijst
BPH | Oper endoscopisch | Urogenitaal prostaat/prolaps/overig Kijkoperatie bij Goedaardige prostaatvergroting BPH | Ambulant middel/ Dag | Urogenitaal prostaat/prolaps/overig Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergroting BPH | Oper licht 1-3 | Urogenitaal prostaat/prolaps/overig 1 tot 3 operaties bij Goedaardige prostaatvergroting BPH | Oper licht >3 | Urogenitaal prostaat/prolaps/overig Meer dan 3 operaties bij Goedaardige prostaatvergroting

21 NZA: vergoeding voor de uroloog bij BPH

22 NZA besteedt geld van verzekeraars

23 NZA: honoraria voor specialisten
Tarieven voor 2008

24 Een onwerkbaar systeem
Uit een Achmea presentatie op 7/02/2013

25 Fraude met codes  ... het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen, waar voor een paar minuten oorsmeer verwijderen door een KNO-arts 1066,73 euro in rekening werd gebracht. Een jaar eerder kostte dezelfde behandeling in het zelfde ziekenhuis nog 110 euro. De patiënt raakte het eigen risico kwijt en vroeg bij de zorgverzekeraar Achmea de nota op. Daaruit bleek dat dat de zogeheten DBC-code was gebruikt voor 'een microscopisch oortoilet' en het verwijderen van poliepen'. Volgens de patiënt is alleen wat oorsmeer verwijderd. Bron: Volkskrant 19/01/13

26 NZA beschikking maakt management onmogelijk voor ziekenhuizen, specialisten en verzekeraars

27 Advies NZA over looptijd DBC – dodelijk voor goed management

28 Onzekerheid wordt bron van werkloosheid
"Er is onzekerheid in de ziekenhuiswereld. Vanaf 2015 zal sprake zijn van integrale budgettering: alle kosten van specialismen komen in één pot. Ziekenhuizen lijken 1 januari 2015 af te wachten en het ondertussen te doen met minder mensen."  Victor Slenter, direkteur van het Capaciteits orgaan dat de instroom van assistenten regelt. Bron: Parool, 22/05/14

29 Werkzoekende chirurg Gwen Diepenhorst:
“‘Een tijdelijke functie. In het buitenland werken. Of de WW.’ Betrekking of niet, om chirurg te mogen blijven, moeten ook starters blijven snijden. Na een opleidingstraject dat 16 of meer jaren telde en de samenleving naar schatting 1 miljoen euro heeft gekost, is omscholing tot een ander ambacht geen optie.” Elsevier 17/05/14

30 Klachten over DBC’s uit de praktijk

31 Interview Alvleeskliervereniging
Bij de Alvleeskliervereniging hoorde je andere verhalen. Over de huisarts die lang volhield dat het om onschuldige klachten ging. Of over het ziekenhuis waar ze zeiden 'komt u terug voor een scan over zes weken'. Zes weken! Terwijl ondertussen de ziekte razendsnel oprukt.“  "Ik raad mensen niet meer aan naar België of Duitsland te gaan. Maar wel naar een van de gespecialiseerdeziekenhuizen in Nederland. Ik sprak vorige week nog een man die al langer buikpijn heeft, bij wie op de echo een vlekje op de alvleesklier te zien was en wiens oma was overleden aan alvleesklierkanker. Grote kans dat het iets anders is, maar als zijn dokter zegt 'komt u over 5 weken terug voor een mri-scan, dan wijs ik hem toch maar even op een ander ziekenhuis.“ Bron: Trouw 23/05/14

32 Dermatologen klagen ………..

33 Onmogelijke situatie bij eerste hulp “tarieven hebben niets meer te maken met wat we daadwerkelijk doen” Bron: Volkskrant 07\12\2013, Rapportage over het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, met de grootste eerste-hulp in Nederland

34 Noodkreet Rapport van alle partijen in the GGZ 2014

35 GGZ – Noodkreet – 2 -

36 GGZ –Noodkreet – 3 -

37 Accountants protesteren
Ziekenhuizen moeten alle rekeningen die ze in 2012 en 2013 hebben verstuurd, opnieuw tegen het licht houden. Ze krijgen uitstel voor het indienen van de jaarrekening. Dat is gisteren afgesproken met minister Schippers (Volksgezondheid) en de accountants. Zij weigerden tot nu toe de boeken goed te keuren, omdat er veel onzekerheden waren vanwege de nieuwe declaratiemethode die ziekenhuizen sinds 2012 hanteren. Eerst verstuurden ze een rekening van een vast bedrag per behandeling. Dit bracht als risico mee dat sommige artsen veel duurdere ingrepen in rekening brachten dan daadwerkelijk waren verricht. Nu moet een arts elke handeling melden, en maakt een centraal computersysteem daar een prijs bij. Dit leidde tot zo veel verwarring, dat boekhouders en accountants het spoor bijster raakten. Die problematiek moet het komende halfjaar worden opgelost. Bron: Telegraaf 23/05/14

38 Artsen denken ook even aan zichzelf

39 Vele varkens …. ‘We hebben het nergens over,’ zegt Milco Linssen (50), voorzitter van de Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten, een lobbyorgaan voor zelfstandige specialisten. ‘De vraag naar chirurgen daalt even, maar tegelijk houden we een enorme behoefte aan andere specialisten, zoals dermatologen. Elsevier, 17/05/14

40 Vele varkens…. Daarnaast wijst Linssen op de terughoudendheid van specialisten in maatschappen om nieuwe collega’s in dienst te nemen. Linssen: ‘Daar is het probleem nog groter. Doordat die op hun tarieven worden gekort, besluiten de maatschappen om bij het vertrek van een maat die specialist even niet te vervangen.’ Bron: Elsevier 17/05/2014

41 Artsen hebben mede-beslissingsrecht over het aanbod
 Moeten de toelatingscriteria voor studenten medicijnen worden aangepast? Daarvoor is het te vroeg, vindt Joris Meegdes (62) van het Capaciteitsorgaan, dat namens artsen, instellingen en zorgverzekeraars de overheid adviseert over de toekomstige vraag naarspecialisten en artsen.

42 Verwijt de Nza 4400 keer de DBC’s; Verwijt het ministerie de idiote “macronorm”

43 NZA –circulaire van 26/11/12 – gedwongen door het ministerie

44 NZA – 26/11/12 Het procrustesbed van de macro-norm

45 Een algemeen gewaardeerde open-einde regeling van het Ministerie van Financien
Exportkredietverzekeringen stimuleren de handel. Dit blijkt ook uit onderzoek van De Nederlandsche Bank naar de exportkredietverzekering: iedere euro aan verzekerde exporten genereert ruim € 2,50 aan totale exporten. Ook om andere redenen is de EKV belangrijk: Waarbrogen (sic) concurrentiepositie  Alle industrielanden hebben een EKV-faciliteit. Om de concurrentiepositie van Nederlandse exporteurs te waarborgen en een 'gelijk speelveld' te creëren, heeft ook Nederland een EKV. Internationale reputatie  Nederland heeft traditioneel een sterke positie in sectoren als scheepsbouw, aannemerij, baggerwerken, kassenbouw en medische instrumenten. Het is belangrijk dat Nederland dergelijke producten blijft exporteren, ook als de risico's groter zijn. Dit verstevigt de internationale reputatie van Nederland als exporteur. Bron: Ministerie van Financien - Exportkredietverzekering

46

47 Juni 2013: dikke mist over 2012 Meer omzet, minder patiënten
De omzetstijging is opmerkelijk, omdat ziekenhuizen eind 2012 signalen afgaven dat er vraaguitval was. Maar met minder patiënten slagen ze er kennelijk wel in om meer opbrengsten te genereren. Wat de oorzaak daarvan is, valt nog niet uit de jaarverslagen op te maken. 'Het is vooralsnog gissen naar de oorzaken', zegt Chris van den Haak van BDO. 'Het kan zijn dat ziekenhuizen hogere prijzen rekenen. Ook kan het zijn dat ziekenhuizen meer patiënten met een zware zorgvraag hebben. Ze behandelen weliswaar minder  patiënten, maar per patiënt stijgt wel de opbrengst. Verder kan het te maken hebben met de aanneemsommen die veel ziekenhuizen en verzekeraars hebben afgesproken. Die gaan veelal uit van hetzelfde volume als in Als de prijzen stijgen, krijg je een hogere opbrengst.' Macrobeheersinstrument De omzetstijging is geen goed nieuws voor ziekenhuizen. Als er sprake is van een overschrijding van het budgettair kader zorg (BKZ), dan zet het ministerie van VWS waarschijnlijk het macrobeheersinstrument (MBI) in. Alle ziekenhuizen krijgen dan over 2012 nog een generieke korting . Bron: Zorgvisie Juni 2013

48 Ongewenste neven-effekten van het beleid van VWS en Nza: aantasting van het recht op zorg
Bron: CZ inkoopdocument 2014

49 Ongewenste neven-effekten van het beleid van VWS en Nza: foute incentives voor de aanbieders van zorg Bron: CZ inkoopdocument 2014

50 Ongewenste neven-effekten van het beleid van VWS en Nza: wachtlijsten
Bron: CZ inkoopdocument 2014

51 Verzekeraars werken aan een nieuwe zakelijkheid

52 Prof Schut over keuze van patienten
Prof Erik Schut benadrukt dat verzekeraars hun verzekerden wel tijdig moeten inlichten - voordat deze een polis afsluiten - welke zorgaanbieders wel en niet gecontracteerd zijn. Tot nu toe lukt dit zorgverzekeraars niet, omdat ze het inkoopproces niet op tijd klaar hebben. Bron: Zorgvisie 11/04/2013

53 De “dominante” verzekeraar beslist
Ook in 2014 volgt Multizorg VRZ in de regel de afspraken die de huisarts met zijn dominante zorgverzekeraar maakt. De administratieve belasting wordt hierdoor zowel voor u als voor de aangesloten zorgverzekeraars beperkt. Zorg en Zekerheid en Eno zijn ook in 2014, als regionaal marktleider, in hun eigen regio verantwoordelijk voor de inkoop, terwijl Multizorg VRZ in die gebieden namens de rest van de verzekeraars inkoopt. In de gezamenlijke buitengebieden verzorgt Multizorg VRZ namens alle deelnemende verzekeraars de inkoop. Het is zowel voor de huisarts als voor de aangesloten zorgverzekeraars wenselijk om de afspraken tussen de huisarts en de dominante zorgverzekeraars te volgen. Bron: VRZ website

54 Cruciaal debat over het aanbod van zorg
“Het liefste heb ik dat zorgverzekeraars slechte zorg niet zomaar hoeven te vergoeden. Toch moeten ze op dit moment nog steeds nota’s betalen van patiënten die zelfstandig naar klinieken gaan die zorgverzekeraars niet hebben gecontracteerd. Die automatische vergoeding voor slechte zorg moet snel op de schop. Het aanpassen van artikel 13 is daarom cruciaal.” Pia Dijkstra , Tweede Kamer 27\02\2014

55 Volume afspraken amsterdam | VU medisch centrum heeft overeenstemming bereikt met zorgverzekeraarsAchmea, Multizorg, Coöperatie VGZ, CZ en Menzis over de financiering van de genderzorg voor zowel 2014 als daarna. Dat betekent dat de polikliniek voor nieuwe genderpatiënten heropent op maandag 26 mei. Zo komt een einde aan de tijdelijke stop voor nieuwe patiënten met genderdysforie en transgenders, die VUmc op 18 december 2013 afkondigde. Door de sterke stijging van het aantal nieuwe genderpatiënten was bij het VUmc onvoldoende duidelijk of meerjaren financiering bespreekbaar was, terwijl patiënten meerdere jaren behandeld worden. Bron: AD, 24\05\14

56 Wisselen van verzekeraar
Voordeel van wisselen: kunnen weglopen wanneer verzekeraar te weinig alternatieven biedt voor onze behandelingen. Nadeel van wisselen: verzekeraars hebben geen incentive om hard te werken aan preventie. Door de DBC’s en de falende Nza slagen we er niet in het voordeel te realiseren.

57 Makkelijke retoriek over de verzekeraars; nu ook twijfel aan de NZa

58 Wie krijgt de schuld? staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) wees erop dat zorgverzekeraars ervoor kunnen kiezen geen extra reserves aan te leggen vanwege hun ,,forse overschot op de minimaal vereiste solvabiliteit". In de Tweede Kamer is al vaker kritiek geuit op de weelde bij zorgverzekeraars, vooral door de SP. Volgens critici is het vet op de botten bij zorgverzekeraars opgebouwd met gemeenschapsgeld. Het is daarom aan de politiek om die vermogensaanwas te begrenzen, zo is de redenering. Ook bij de vakbonden is al vaker geopperd de rijkdom bij verzekeraars af te romen. Dat geld wordt niet gebruikt voor de zorg en dat wringt des te meer nu daar banen verdwijnen en ontslagen vallen. In de Tweede Kamer was vaker kritiek op de weelde bij zorgverzekeraars Bron: NRC 22\05\14

59 Kamervraag uit 2006 over Nza blijft actueel
Vraag 17: Waarom is ervoor gekozen om in de zorg de genoemde functies in één organisatie onder te brengen terwijl bij het ministerie van Justitie deze functies (opsporing bij politie, vervolging bij het OM, oordeelvorming bij de rechter) strikt zijn gescheiden?

60 Polderen bij de NZa Politicus Frank de Grave
Bron: Zorgmark t Juni 2007 Politicus Frank de Grave Voorzitter NZA “En als de regels toch met voeten worden getreden? ‘Ik hecht zeer aan checks en balances’”.

61 Verantwoordelijk voor bijna 90 miljard: benoemt eigen Raad van Advies
"De NZa kent een Raad van Advies. De RvA bestaat uit louter externe leden die daarvoor door de RvB worden uitgenodigd. De leden hebben zitting in de RvA zonder last of ruggespraak. De RvA bepaalt in overleg met de RvB haar werkwijze (frequentie vergaderingen, vergoedingen, voorbereiding, status adviezen e.d.)". Bron: website NZA

62 Outplacement van ongetwijfeld goed ingepolderde maar ondeskundige overheidsfunktionarissen
Anne Willem Kist is de nieuwe voorzitter van de adviesraad van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De raad van bestuur van de NZa heeft hem benoemd. Hij volgt Henk Don op. Bron: SkipR

63 Arthur Gotlieb Onderzoek naar NZA (bestuursvoorzitter Theo Langejan ) onder leiding van Hans Borstlap. Nadat Borstlap in 2000 Directeur-Generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) werd, nam Langejan diens functie van Directeur-Generaal bij SZW over. Bron: Skipr, NRC

64 Indrukwekkende lijst van funkties van het tweede van de drie leden van de commissie Hoeveel tijd blijft over voor een oordeel over de Nza? Pauline van der Meer Mohr is president of the Executive Board of Erasmus University Rotterdam.  Pauline is a member of the Supervisory Boards of ASML NV, DSM and Chair of the Supervisory Board of Rotterdam School of Management BV. She serves on several other supervisory and advisory boards, including the Economic Development Board of Rotterdam.

65 Voelt Nza verantwoording voor wachtlijsten en toegankelijkheid?
Bestuursvoorzitter Theo Langejan van de NZa vindt dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar mogen afspreken wat ze willen. Langejan: ‘Wie betaalt, mag eisen stellen aan de producten die hij koopt. De prijzen zijn vrij, daarover heeft de NZa geen mening.’ Bron: Zorgvisie 25/10/2012

66 Rijk en gemeenten: wanbestuur als gevolg van haast om te bezuinigen

67 Rekenkamer waarschuwt
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) voelt niets voor de voorstellen van de Rekenkamer. Zonder de 'time out' is pas in mei 2016 duidelijk hoe de decentralisatie van anderhalf jaar eerder is verlopen, zei Rekenkamer-president Saskia Stuiveling. Naar het waarom van Plasterks reactie is het gissen. 'Hij gaat niet op ons voorstel in.'  Stuiveling deed haar waarschuwing woensdag bij 'Verantwoordingsdag'. [Ook] het Centraal Planbureau, patiëntenorganisaties en de Raad van State waarschuwden voor een te gehaaste en onzorgvuldige overheveling van taken. Bron: Volkskrant, 22/05/2014

68 Rekenkamer waarschuwt - 2-
 Het kabinet heeft geen idee of de 403 gemeenten wel op tijd klaar zijn voor de extra taken die ze er vanaf 1 januari 2015 bij krijgen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. De overheid weet daarmee niet of de overheveling van taken op het gebied van jeugdzorg, zorg en werk wel verantwoord is. `Dat hoort het Rijk wel te weten', zei president Saskia Stuiveling van de Rekenkamer woensdag. Bron: FD, 22/05/2014

69 Geen tijd om te leren van elkaars ervaringen
De budgetten voor huishoudelijke hulp worden in 2015 met 40 procent gekort. Gemeenten vangen die door het rijk opgelegde korting heel verschillend op. Zo kiest de een voor een zachte landing en een ander voor het schrappen van uren en doelgroepen. Eén recept is er niet. Uit: Binnenlands bestuur 23/05/14

70 “Beklopt en bekeken” wat betekent dat?
“Maar alle berekeningen zijn doorgesproken, beklopt en bekeken, ook door de Algemene Rekenkamer. ” Bron: Staatssecretaris van Rijn schrijft in de Volkskrant van 30 Mei 2014

71 Ondertussen op het zuidelijk halfrond

72 Australia does it with 698 categories instead of 30000 grouped into 4391.
Classification number of discharged patients

73 Australie: analyse van ligdagen
Voor de 23 hoofdgroepen berekent de Australische Nza de gemiddelde ligdagen Onder het gemiddelde: ziekenhuis maakt winst Boven gemiddelde : geen volledige vergoeding.

74 Tijd voor zachte poldermeesters is voorbij
Australisch systeem voor codering van de zorg werkt: we kunnen dat zo importeren. Dan wordt het mogelijk voor verzekeraars om tijdig te laten weten met wie ze contracten afsluiten. Als het Ministerie van financien de export-kredietverzekering wil handhaven als open-einde regeling, dan evenzo de zorgsector. Nza onder deskundige leiding met een onafhankelijke en goed ingevoerde Raad van Advies/Toezicht die ook bekend is met best practice in andere landen.


Download ppt "Hoe Den Haag het recht op zorg aantast"

Verwante presentaties


Ads door Google