De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Clubdag Jeugd ~ Seizoen 2012/2013 8 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Clubdag Jeugd ~ Seizoen 2012/2013 8 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Clubdag Jeugd ~ Seizoen 2012/2013 8 september 2012

2 Clubdag Jeugd – Doelstelling & Agenda
Doel van vandaag Informatie over de club en de sectie van uw zoon/dochter Onze plannen voor Beantwoorden van uw vragen/opmerkingen Agenda De vereniging en de Jeugdcommissie Hans Verhoef Technisch beleid ,, ,, Sectie Sectieleider Sponsor commissie Pieter Leeuw Vrijwilligers – we kunnen niet zonder Hans Verhoef Vragen?

3 De Vereniging en de Jeugdcommissie
Hans Verhoef

4 Vereniging BVV’31 De vereniging en de JC
statuten, ALV, Kaspositie, balans commissies Nieuwe kledinglijn, kledingverkoop: 10% korting bij King Kong Jeugd activiteiten-cie en Familiedag (Frédérique Schleidt) Sponsorcie (Tjitske Strikwerda) Vrienden van BVV’31 Professionele medische hulp: MTE Eemnes. TC (Arjen Koonings: jeugd) Trainingen Senioren & Jeugd Bekerwedstrijden - start september Competitie - start september Zaalvoetbal vanaf nov/dec Toernooien, w.o. het BEL-toernooi, schoolvoetbal, straatvoetbal (4x4)

5 De vereniging en de JC – organisatie JC
Sectieleiders Mini’s: Mike Voorvaart / Sander den Hartog Sectieleider F-pupillen: Michael Jonker / Ernst-Jan Hondsmerk Sectieleider E-pupillen: Barry van der Laan Sectieleider D-junioren: Christiaan Scheele Sectieleider C-junioren: Marius Smink Sectieleider B-junioren: Martin van Wettum Sectieleider A-junioren: Martin van Wettum Vanuit Technische Commissie: Arjen Koonings Wedstrijd secretaris jeugd: Martin Hippler Secretaris: Liesbeth Oude Reimer Voorzitter: Hans Verhoef Eigen budget, plaats in bestuur, coördinatie met alle andere cie’s

6 De vereniging en de JC – normen & waarden
Wij zijn ons bewust van onze sportieve en sociaal-maatschappelijke rol – vooral omdat we voor aantal uren uw opvoeding ‘even overnemen’. Uitgangspunt: Voetbal-plezier voor iedereen: leden, coaches/leiders, ouders, bezoekers, scheids- en grensrechters, vrijwilligers maar ook onze tegenstanders. Gedrag dat gewenst is, is omschreven De gedragsregels gelden voor iedereen, ook voor de JC en haar vrijwilligers, en gaan o.a. over: respect taalgebruik verkeersveiligheid alcohol, roken en drugs gebruik van onze accommodatie vrijwilligerswerk arbitrage wanneer u het niet eens bent met beslissingen Volledige versie is beschikbaar op onze website

7 Technisch beleid en visie
(algemeen BVV ‘31)

8 Technisch beleid - visie
De TC van BVV’31 streeft naar kwalitatief goede voetbalopleiding Spelvreugde  resultaat : hand in hand. selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau veel aandacht en ruimte voor niet-selectieteams Opleiding staat centraal. Het leveren van prestaties volgt daaruit Selectie en indeling overleg tussen TC, hoofdtrainer, sectieleider en trainers/leiders Criteria: volgens het ‘TIPS’-model: Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid Leeftijd alleen is niet bepalend. Ruimte voor talenten sociale eigenschappen en kwaliteiten het toelaten, moet een jeugdspeler zo hoog mogelijk spelen

9 Technisch beleid - visie
De voetbalopleiding van BVV ’31 volgt het leerproces en de leeftijdscategorieën van de KNVB, met voor elke leeftijd specifieke leerdoelen

10 Standaardisatie en professionalisatie is nodig  AJAX online academy.
2x tot 3x per week voetbal betekent per week 1250 x een kind te begeleiden/trainen/coachen… >35 trainers Standaardisatie en professionalisatie is nodig  AJAX online academy. Oefenstof en methodieken staan op de website ondersteund met video’s en animaties. Hoofdtrainers en coördinator kunnen trainingen klaarzetten voor alle trainers. Elke training: Warming up Kern 1 Kern 2 Partijvorm Alles volledig afgestemd op leeftijdscategorie

11 De D pupillen Seizoen 2012-2013 Christiaan Scheele
Sectieleider D pupillen

12 Wie is wie Sectieleider Christiaan Scheele: bvv31d@gmail.com
coördinator en aanspreekpunt voor de D-sectie, contact persoon binnen de vereniging voor de teamleiders en coaches lid jeugdcommissie en heeft stem namens de D sectie binnen onze vereniging Hoofdtrainer Arjen Koonings: Coördinator / aanspreekpunt voor de trainingen. Stelt in overleg met TC het trainingsprogramma op. Trainer / Coach / Teammanager Technisch en tactisch verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het team en iedere speler afzonderlijk. Begeleidt de wedstrijden (scheidsrechter regelen, tactiek etc.) zowel ‘thuis’ als ‘uit’ Coördineert en geeft informatie omtrent de wedstrijden en andere zaken die met het team te maken hebben en is het aanspreekpunt bij vragen

13 D sectie D sectie bestaat seizoen 2012/2013 uit 4 teams D1.
Trainers/Coaches: Arjen Koonings/Barry van der Laan Team manager: Mw. Pels D2. Trainers/Coaches: Peter de Haan/Vos Teammanager: Paul Cohn D3. Trainer/Coach: Marc van de Berg Trainer: Vacant Teammanager: Vacant D4. Trainer/Coach: Vacant

14 De D sectie De 1e jaars D-pupillen krijgen voor het eerst te maken met een groot veld. 11 tegen 11. Nieuw zijn zaken als buitenspel, groter doel en vooral meer ruimte. In de coaching vergt dat extra aandacht voor positiespel en passing. De basis van het leren van technische vaardigheden is gelegd. Een D-pupil is in staat om veel meer wedstrijdgericht te trainen en complexere voetbalsituaties te overzien. Voor zowel de 1e jaars als de 2e jaars geldt dat de nadruk in het training en coaching meer ligt op het specifiek aanleren van tactiek en inzicht. Het spelen in een opstelling (4-3-3). Voor trainingen betekent dit o.a. het spelen van kleine partijen en basisvormen, waarbij vooral ook tactiek en inzicht een belangrijke rol krijgen.

15 Spelerspas Alle KNVB-leden vanaf de D-pupillen hebben een spelerspas. Met deze pas, die het formaat heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en de KNVB. De pas is vijf jaar geldig en persoonsgebonden. Niet alleen staat je pasfoto erop, maar ook je naam, relatienummer en de naam van de vereniging waarvoor je mag uitkomen. Geen pas = niet spelen Een spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder. Het is de taak van de scheidsrechters om voor de wedstrijd in het bijzijn van de aanvoerders/begeleiders de passen te controleren.

16 Communicatie Website. www.bvv31.nl Nieuwsbrief
Hou de website goed in de gaten - kijk nog even op vrijdagavond Informatie vanuit de jeugdcommissie Informatie over de sectie Teaminformatie Overige informatie Contact sectieleider/teamleider over het algemeen per mail Afmeldingen, vakanties, Communicatie via de spelers Zaken die spelen graag z.s.m. aangeven.

17 Trainingstijden D sectie
Trainingen Maandag D uur D uur. D3 en D uur Woensdag D1 en D uur D3 en D uur Trainingen via Ajax Online Academy bij BVV ‘31

18 De wedstrijden OP TIJD verzamelen doe je gezamenlijk bij BVV’31. Niet bij de tegenstander. Tijd ook nodig voor de voorbereiding. Zoveel mogelijk poulen, maar indien te weinig auto’s kan het zijn dat de teamleider een rijschema opstelt. Op tijd i.v.m.: voorbespreking, warming up Kleding: ieder team heeft een teamtas met voetbalkleding. Deze kleding wordt na afloop van de wedstrijd verzameld in de tas en roulerend door een van de ouders gewassen. Nabespreking, Douchen is verplicht Op tijd afmelden als je niet kan met een goede reden. Niet verschijnen kan tot gevolg hebben dat je in een lager team wordt geplaatst. Voetbal is een teamsport Gedrag bij thuis- en uitwedstrijden. Je vertegenwoordigt BVV’31

19 Algemene uitgangspunten van de jeugdopleiding
De opleiding staat centraal. Prestatie komt na opleiding. Training is belangrijker dan het resultaat. Coaching tijdens de wedstrijd moet positief zijn en gebaseerd op leerdoelen vanuit verzorgd en opbouwend voetbal. Wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste! Voor de selectieteams wordt ernaar gestreefd om op een zo hoog mogelijk competitieniveau wedstrijden te spelen en te winnen. Maak het individu niet ondergeschikt aan het collectief. Elke speler heeft zijn individuele kwaliteiten. Geef spelers de nodige ontwikkelingskansen. Indien zijn/haar eigenschappen en kwaliteiten het toelaten, moet een jeugdspeler zo hoog mogelijk spelen. Alleen leeftijd is niet bepalend.

20 Algemene uitgangspunten van de jeugdopleiding
Het spelen van voetballen op je eigen spelniveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je niveau te moeten spelen. Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, krijgen de kans om in een hoger team te gaan trainen en spelen. Nieuwe vriendjes maken

21 Selectieteams bij BVV Bij BVV zijn er regels en afspraken (gebaseerd op het jeugd beleidsplan) die door de Jeugdcommissie en de Technische Commissie zijn gemaakt. Zie website Voetbal is een teamsport en dat we binnen dat kader de jeugd met plezier zo goed mogelijk leren voetballen op een zo hoog mogelijk niveau. Onderscheid gemaakt tussen “selectie” en “recreatief” voetbal. Voor iedereen die in een selectieteam speelt geldt dat er veel faciliteiten worden geboden, maar daar staat tegenover dat er van die selectieteams ook wordt gevraagd om 2x in de week te trainen en 1x in de week een wedstrijd te spelen. Teamindelingen – we proberen rekening te houden met wensen

22 Selectieteams bij BVV 2 Alleen met “goede” redenen (bv.ziekte, school, etc.) kan er incidenteel een keer worden afgemeld voor training of wedstrijd Selectiecriteria De selectie en indeling - overleg tussen de technische commissie, de hoofdtrainers per sectie, de sectieleiders, de jeugdtrainer(s) en de trainers/leiders. Het selecteren van jeugdspelers binnen de jeugdafdeling van BVV vindt plaats op basis van voetbalkwaliteiten, inzet en gedrag. Deze selectiecriteria worden ook wel aangeduid als ‘TIPS’ waarbij de letters staan voor:    Techniek- Inzicht - Persoonlijkheid – Snelheid

23 Herkent u dit?

24 Herkent u dit? Wij gaan rechtstreeks naar de uitwedstrijd (zonder te melden) “Mijn zoon heeft niet altijd zin om te trainen” “Mijn zoon/dochter zit ook op tennis /hockey en kan niet altijd. Hij wil wel af en toe meedoen als het ons uitkomt” Kleding/scheenbeschermers, hebben we dit nodig? Ouders te hoge eisen stellen aan kinderen of ouders niet positief stimuleren Ouders zich met de scheidrechter c.q. trainer/coach bemoeien “Mijn zoon wil niet verdedigen en kan veel beter aanvallen” “Mijn zoon is te goed voor dit team” (selectiebeleid TC BVV’31) Spelers die op elkaar schelden (direct wisselen, even aan de kant - afkoelen !)

25 De ouders kunnen: Een team sponsoren (trainingspakken etc. - sponsorcommissie) Helpen trainen Wedstrijdverslagen maken, website onderhouden Mee naar uitwedstrijden Foto’s maken Drinken regelen in de rust Lid worden van een commissie Scheidsrechter Vlaggen Etc. etc. etc. Iedereen is welkom, iedereen kan iets bijdragen. Voetbal “know-how” is minder belangrijk

26 De Ouders MOETEN Ja..MOETEN…
Bar- en velddienst draaien (2 keer per seizoen per team Zorgen dat de kinderen op tijd zijn Kinderen alle spullen bij zich hebben Vlaggen Zorg dragen voor de kledingtas (wassen) Meerijden naar uitwedstrijden Positief zijn naar team en tegenstander De coach de coach laten Er een feest van maken voor de kinderen !!

27 Sponsoring

28 Sponsormogelijkheden
Stersponsor Bordsponsor Kledingsponsor (senioren teams en overige teams) Vrienden van BVV ‘31

29 “Vrienden van BVV ‘31” Gezelligheid, sportiviteit en zakelijkheid Ruim 30 sponsoren 3 speciale events per jaar Opbrengst wordt geïnvesteerd in de jeugd! Uitbreiden naar 50 Vrienden van BVV ‘31

30 “Vrienden van BVV ‘31”

31 Sponsorcommissie BVV ‘31
Pieter Leeuw Elkan Krämer Michel Coenen Heleen Verberne Tjitske Strikwerda Gezocht!

32 Sponsoring BVV ‘31 Voor meer informatie over de sponsorcommissie of de sponsormogelijkheden bel of Pieter:

33 Vrijwilligers – we kunnen niet zonder…
Hans Verhoef

34 Dan kunnen we er met z’n allen weer een geweldig seizoen van maken!
Vrijwilligers – we kunnen niet zonder… Uitgangspunten: We groeien hard We streven naar kwaliteit Vele handen maken licht werk We willen afkopen of verdere contributieverhoging vermijden, maar… Waar hebben we behoefte aan? Trainers Scheidsrechters (trainers- en scheidsrechters-cursussen worden door ons verzorgd) Coaches/teamleiders Bardienst (o.a. woensdag middag) Velddienst Leden sponsorcommissie Dan kunnen we er met z’n allen weer een geweldig seizoen van maken!

35 Vragen ?

36 En dan nu… Buiten bubbels en sate aangeboden door BVV’31
Aanmelden als vrijwillliger/coach Kennismaken met de andere ouders etc. Aanmelden als sponsor Uitwisselen telefoonnummers Gezellig


Download ppt "Welkom op de Clubdag Jeugd ~ Seizoen 2012/2013 8 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google